Home သံုးသပ္ခ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသက္တံ ျဖန္႔ၾကက္ကြန္႔ျမဴးခ်ိန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသက္တံ ျဖန္႔ၾကက္ကြန္႔ျမဴးခ်ိန္

147
0
Advertise Here

ဒီတစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္   အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိ ဌာန (NRPC) အဖြဲ႕တုိ႔ရဲ႕  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီရဲ႕  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းညႊန္မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေပးခဲ့လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးမွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ (၁) က NCA တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး အေျခအေန ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ (၂)ကလည္း NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရ ေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဆြး ေႏြးပြဲအေျခအေနမ်ား၊ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တင္ျပၿပီး မူဝါဒေရးရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

Advertise Here

‘မူဝါဒေရးရာ’ျပႆနာမွာ အခရာအက်ဆုံးကိစၥက ‘အား လုံး ပါဝင္ခြင့္ ျပဳေရး၊ မျပဳေရး’ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး စုိးဝင္းက ‘TNLA ၊ MNDAA နဲ႕ AA ဖြဲ႕ေတြဟာ အစုိးရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္’ ကုိ မလုိက္နာေၾကာင္း၊ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္စြန္႔ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း’ ရွင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိ လက္နက္စြန္႔ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္’ဆုိတဲ့ မူကုိေတာ့ ဘယ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းကမွ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ဒီေန႔ NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြလည္း လက္နက္ကုိင္ထားၾကဆဲပါပဲ။ ‘လက္နက္စြန္႔ ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာမယ္’ဆုိတဲ့ သေဘာထားေၾကာင့္ လည္း ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ၾကာၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းသုံးဖြဲ႕ NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ ထုိးခြင့္ မရခဲ့တဲ့အတြက္ UNFC က အဖြဲ႕ဝင္ ကုိးဖြဲ႕ ၊ UWSA (ဝအဖြဲ႕ )နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕ေတြလည္း NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရးထုိးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ေသနတ္သံေတြ ဆက္ထြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလုိင္ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ Horizon Lake View ဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ဖြဲ႕စည္းမည့္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဒီ NRPC အဖြဲ႕ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ တုိက္႐ုိက္ေခါင္း ေဆာင္ၿပီး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္ ေတြလည္း ပါဝင္မယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒီသတင္းဟာ အဓြန္႔ ရွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထူေထာင္ေရးအတြက္ က်င္းပ မယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ အလားအလာေကာင္းေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ေနၾက ရပါတယ္။

NRPC ဖြဲ႕စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီ လာခံက်င္းပေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျဖစ္႐ုံသာမက အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပါ ပါဝင္မယ္ဆုိတာ သိရ ေတာ့ ပုိၿပီး အားရေက်နပ္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္မယ့္ သေဘာထားေတြပါ ေတြ႕လာရတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆုိထုိက္တဲ့ သေဘာထားေတြလုိ႔ ဆုိရ မွာပါပဲ။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြက လည္း အထိအရွ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏုိင္တဲ့အတြက္ အေတာ္ သတိထား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ လက္မခံႏုိင္တဲ့ ‘႐ုိဟင္ဂ်ာ’ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးေတြမွာ ‘ရခုိင္ျပည္နယ္က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္’ ေတြဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ကုိေတာင္ အခုအခါ ဝုိင္းဝန္းဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလုိပါပဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ မွာ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေတြထက္ ပုိၿပီး အေရးတႀကီးေျဖရွင္း ရမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပႆနာ၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျပႆနာ၊ ဒုကၡ သည္မ်ားျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡစတဲ့ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။

ဒီျပႆနာအလုံးစုံကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ဟာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ ေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ ေထြးေပြ႕ေရွ႕ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိရရင္ ‘အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရေရး’မူကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမွ NCA ေအာင္ျမင္ၿပီး ေသနတ္သံေတြလည္း တိတ္သြားပါလိမ့္ မယ္။ ဒီလုိအေနအထားေတြေၾကာင့္ NLD အေနနဲ႔လည္း NCA မွာ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကုိ ဆုပ္ကုိင္ရပ္တည္ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခ်င္းမုိင္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက NCA လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခြင့္ရမယ့္ သေဘာ ထားမ်ဳိး UNFC  ကုိ တင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခ်င္းမုိင္ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ အေျဖ ဘာမွ မေပးႏုိင္ဘဲ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရတာပါ။

အလားတူUWSA ၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ခဲ့ၾကတဲ့ မုိင္းလားေဆြးေႏြးပြဲကလည္း ဘာဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ျပတ္ ျပတ္သားသား မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ‘အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရေရး’ မူကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုပ္ကုိင္ခ်မွတ္ႏုိင္မွ NCA မွာ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

NCA မွာ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲဟာ အဓိပၸာယ္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ UWSA နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕ေတြက အစုိးရနဲ႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အပစ္ အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစ္လုိ႔ NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးစရာ မလုိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာ ထားရွိပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ NCA လက္ မွတ္မထုိးရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမယ္ဆုိရင္ အင္အားအႀကီးဆုံး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ UWSA နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕ ေတြလည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခြင့္မရတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီအဖြဲ႕ေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ လုိတဲ့ သေဘာထားရွိေနၾကပုံရပါတယ္။ ဒီလုိ အေနအထားနဲ႔ သေဘာထားေတြေအာက္မွာ NCA လက္မွတ္ထုိးမွ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံတက္ေရာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ မူကုိ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္ေရးနဲ႔ NCA လက္မွတ္ ထုိးေရးျပႆနာကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္ေပမယ့္ အေသတုပ္ ေႏွာင္မထားသင့္ပါဘူး။ NCA မွာ လက္မွတ္ထုိးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မထုိးသည္ျဖစ္ေစ ‘အားလုံးပါဝင္ေရး’ ကုိ အေျခခံမူတစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NRPC တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့  ‘အားလုံးပါဝင္ေရး’ကုိ လမ္းညႊန္မူဝါဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပတ္သား စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ေပးလုိက္ၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မူဝါဒအရ၊ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ား သာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္ခြင့္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးတဲ့ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါၿပီ။

ဒီမူဝါဒအရ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးတဲ့ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔အတTNLA ၊ MNDAA နဲ႔ AA အဖြဲ႕ ေတြလည္း ညီလာခံမွာ ပါဝင္ခြင့္ ရလာၾကမွာျဖစ္သလုိUWSA (ဝအဖြဲ႕ ) နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕ေတြလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရၾက ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာတုန္းကလုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိၿပီး NCA လက္မွတ္မေရးထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကုိေတာ့ ေလ့လာသူအျဖစ္ သာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိးလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒီလုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ မူဝါဒက ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးႀကီးကုိ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ အစြမ္း ကုန္ဖြင့္ေပးလုိက္တာပါပဲ။ တစ္နည္းဆုိရရင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီ ခ်ီတက္ရာလမ္းမႀကီးကုိ သဲျဖဴ ခင္း၊ ရာဇမတ္ကာ၊ ခမ္းနားလွပစြာ ခင္းက်င္းေပးလုိက္ပါၿပီ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံက်င္းပခ်ိန္မွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျပည္သူလူထုအျမင္ေတြ ထင္ဟပ္တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ CSO Forum သမကာ ေတြကုိလည္း က်င္းပေပးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၇ဝ ကုိ CSO Forum ထဲမွာ ထည့္သြင္းပါဝင္ေရး မူဝါဒကုိလည္း သေဘာသဘာဝမတူၾကတဲ့အေလ်ာက္ ေျပာင္း လဲေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္လုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ကုိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ဝန္းရံေပးဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိရရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ Stakeholder ေတြရဲ႕  ေဆြး ေႏြးပြဲကုိ ျပည္သူလူထုဗဟုိျပဳ အျမင္ေတြနဲ႔ ဘက္စုံဝန္းရံျဖည့္ ဆည္းေပးတဲ့ သေဘာလုိ႔ ယူဆစရာရွိပါတယ္။ ဒီလုိအေနအထား ေတြကေန အကဲျဖတ္ရရင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႀကီးဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ မရွိဖူး၊ မႀကံဳဖူးတဲ့ ညီလာခံႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလုိ ညီလာခံမ်ဳိးကသာလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓြန္႔ရွည္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္လိမ့္ မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ေကာင္းကင္တခုိမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသက္တံ ျဖန္႔ၾကက္ကြန္႔ ျမဴးေနပါၿပီ။       ။

သန္းစုိးႏုိင္ ေရးသည္။

၂၀၁၆-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြးန္း မဂၢဇင္းအမွတ္(၃၇) မွ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္ ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here