Home သေရာ္စာ ၀ုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမည္

၀ုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမည္

263
0
Advertise Here

စက္တင္ဘာလထုတ္-၂၀၁၃၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၈) မွ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

ဇူးလူး ေရးသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားအဆုိအရ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သတင္းသမားမ်ားသည္ ေဟာင္ရမည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ အကြၽႏု္ပ္တို႔လို သတင္းသမားမ်ားကို (ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ျဖင့္) စတုတၴမ႑ိဳင္ ဘာ ညာဟုဆုိၾကေပခ်ိမ့္၊ အေနာက္တုိင္းသတင္းစာ သင္႐ိုးမ်ားတြင္ ရင္းဂလိပ္လို (English ကုိ ငါးပိသံႏွင့္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္)Watch Dog(ေစာင့္ၾကည့္ေခြး) ဟု ဆုိထားေလေသာေၾကာင့္ပင္။

Advertise Here

၄င္းစကားရပ္ကို ကြၽႏု္ပ္အေဟာင္ေတာ္ ဇူးလူးတစ္ ေယာက္ လြန္စြာသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ၏။ မည္သုိ႔နည္း။

အဓိပၸာယ္မူကား အိမ္ရွင္ႏွင့္တူေသာ တုိင္းသူျပည္သား မ်ား လံုလံုၿခံဳၿခံဳ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ေနႏိုင္ဖို႔ရာ  Watchdog  မ်ားက အႏၲရာယ္ျပဳမည့္သူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ကာ ျပည္သူ မ်ား သတိျပဳမိေစရန္ ေဟာင္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟူ၏။ သို႔ေပ ေသာ္ျငား ကြၽႏု္ပ္တုိ႔မွာကား လြတ္လပ္စြာ ေဟာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဝင္ေနရေသးေပသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ဒါဇင္ခန္႔ လြတ္လပ္စြာေဟာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုိစဥ္က ေဟာင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဖြဲဲ႕အစည္း မ်ားက ဇက္ႀကိဳးဆြဲထားေလ၏။

တုိင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲက်မွာ စိုးရိမ္သည္ဟုဆုိသူႀကီးက တုိင္းျပည္၏တာဝန္အရပ္ရပ္ကို မလႊဲမေရွာင္သာ (မလႊဲမေရွာင္ သာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ရျခင္း ဆုိလိုဟန္တူ၏) ဟုေျပာၿပီး လက္ လႊဲယူလိုက္သည့္အခ်ိန္ကစၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေဟာင္ေသာေခြးမ်ား လည္း လြတ္လပ္စြာ ေဟာင္ခြင့္မရေတာ့ေခ်။  ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္ ေခြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိသလို ေခြးအသစ္မ်ားသည္လည္း မည္သို႔ေဟာင္ရမည္ကို မသိျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ ေဟာင္ရန္ႀကိဳးစားေသာ ေခြးမ်ားကိုလည္း သြားမ်ား ကြၽတ္ထြက္သည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္ စက္တတ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကို သံတုိင္မ်ားေနာက္သို႔ ပို႔လိုက္ၾကေပေတာ့ သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံမွ ‘ဝုတ္…ဝုတ္’ဟူေသာ အသံအစား ‘ကိန္… ကိန္’ဟူ၍သာ ႏွာႏုအထုခံရေသာ အသံသာ ထြက္ႏိုင္ေလ ေတာ့၏။

(‘ဝုတ္…ဝုတ္’ဟူသည္မွာ လူဆိုးသူခိုးၾကမ္းပိုးမ်ား ေတြ႕ ေသာအခါ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ေဟာင္ေသာအသံ၊ ‘ကိန္…ကိန္’ ဆုိသည္မွာထိုသူမ်ားက ႏွာႏုပိတ္ထု၍ မ႐ႈမလွျဖစ္ကာ ထြက္လာ ေသာအသံ၊ ‘အူ…ဝု…အူ…ဝု’ ဆုိသည္မွာ ေခြးမ်ား အဖဲြ႕ေတာင့္၍ ဘယ္သူက ဘယ္လိုစ၍ အူမွန္းမသိဘဲ ဝိုင္းေရာေယာင္ကာ အူၾကေသာအသံျဖစ္ေပသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္တည္း။)

ထုိ႔ေနာက္ ေဟာင္သံမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ကို ထားရွိကာ ေဟာင္သံမ်ားကို နားေထာင္ေလေတာ့ သည္။ ေဟာင္သံမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ထုတ္ျပန္ေလေတာ့သည္။ အင္တာနက္ပင့္ကူ အိမ္ေပၚ တက္ေဟာင္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ ဥပေဒမ်ား၊ အီ လက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေဟာင္မည့္သူမ်ား အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းကာ (၄င္းတုိ႔ အိပ္ေရးမပ်က္ေစရန္) ေဟာင္သူမ်ားကို အျပင္းအထန္ပင္ ႏွာႏုထုေလေတာ့၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔အခ်ိန္ကစ၍ ဇူးလူးတုိ႔ႏိုင္ငံ၌ အေျပာင္းအလဲ(ယူနီေဖာင္းေျပာင္းျခင္းကုိ ဆုိဟန္တူ၏) ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ား ေခတ္စားခဲ့သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (တရား မဝင္မႈမ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္) ဆိုသည့္စကားရပ္မ်ားလည္း ေခတ္စားခဲ့ေပသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂၊ ၾသဂုတ္မွစကာ ေဟာင္သံမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ထံတြင္ တကယ္မေဟာင္ခင္ အစမ္းေဟာင္ျပေနရျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္း လိုက္ေလေတာ့သည္။ ေဟာင္သူမ်ား ေပ်ာ္လိုက္ရသည့္ျဖစ္ျခင္း။ (ယခု ေမာ္ကြန္းမွ ေဟာင္သူမ်ားပင္လွ်င္ ၄င္းအဖြဲ႕မွ စိစစ္ျခင္းရပ္ ဆုိင္းၿပီး ေလးရက္အၾကာတြင္ ထေဟာင္ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤ ကား စကားခ်ပ္တည္း။)

၄င္းအခ်ိန္တြင္ အေပ်ာ္လြန္၍ ေဟာင္သံႏွင့္ အူသံပင္ မကြဲ ေတာ့ဘဲ မည္သူက မည္သို႔ စတင္သည္မသိဘဲ ထထအူသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားပင္။

တစ္ခါသားကာလတုန္းက အထက္အညာ ဝမ္းတြင္းေဒသ ဖြား ရန္ကုန္မွာ ႀကီးပြားေနသူ သူေဌးတစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာထံုး တမ္းအရ ရွင္သာမေဏျပဳဖို႔ရာ ေငြေၾကးအင္အားအရ အား မထုတ္ႏုိင္ရွာသူ ခ်က္ျမႇဳပ္ဇာတိေန သာမေဏေပါင္း တစ္ရာ့သံုး ဆယ္ေက်ာ္ကို   နိဗၺာန္ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး အလွဴႀကီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရာ ႀကံဳႀကိဳက္ရေပသည္။ ၄င္းသူေဌးႏွင့္ ခင္မင္သူ  ကြၽႏု္ပ္ အေဟာင္ ေတာ္ ဇူးလူး၏ အေဆြေတာ္ ဝဝဖိုင့္ဖိုင့္ အေဟာင္ေကာင္းသူ တစ္ဦးက ဖိတ္မႏၲကျပဳသျဖင့္ ဝမ္းတြင္းေဒသသို႔ ေရာက္ရေပ သည္။ ဝမ္းတြင္းသုိ႔ေရာက္လတ္ေသာ္ ႐ုပ္သံျဖင့္ ေဟာင္ေသာ ဌာနာတစ္ခုမွ အေဟာင္ေတာ္ မမႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ကင္မရာ မင္း ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ေတြ႕ဆံုရေပသည္။ ထိုထိုသူမ်ားအတြက္ အလွဴ႕ဒါယိကာ သူေဌးမွ လမ္းစရိတ္ႏွင့္အတူ ဝမ္းတြင္းေဒသ တြင္ ေနထုိင္မည့္ရက္မ်ားအတြက္ စားစရိတ္ကုိပါ ေပးရသည္ဟူ ၏။ ထို႔ျပင္တဝ အလွဴမွတ္တမ္းကို အခ်ိန္မီ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ႏိုင္ ရန္ ႐ုပ္သံျဖင့္ ေဟာင္ေသာ႐ံုးမွ ကိုယ္ပိုင္ကင္မရာမ်ား မအား ေသာ္ျငား ငွားရမ္းလာေသာ ကင္မရာငွားခမ်ားကိုလည္း အလွဴ႕ ဒါယိကာမွ နိဗၺာန္ရည္ေမွ်ာ္ အလွဴေတာ္မဂၤလာႀကီးကို အမ်ား တကာ ၾကည့္႐ႈသာဓုေခၚစိမ့္ေသာငွာ ၾကည္ျဖဴစြာ ေပးရေလ ေတာ့၏။

ဤသည္ကိုပင္ ႐ုပ္သံျဖင ့္ေဟာင္ေသာ မမမ်ားက ငါတို႔ကို ဖိတ္ေခၚသူေတြကေတာင္ ျပန္ၿပီး မ,စရတယ္၊ နင္တုိ႔လို သံေသး သံေၾကာင္ ေဟာင္ေကာင္ေတြေလာက္ေတာ့ သနား၏ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရသည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ တရစပ္ ပစ္ခတ္သြားေပသည္။ အကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ မည္သို႔ဝုတ္ရမည္ဆုိသည္ မသိ ျဖစ္ေနျခင္းကို ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မသိဟူ၍ပင္။ မွတ္ခ်က္ျပဳရ မည္ဆုိလွ်င္ကား ထန္းလ်က္ခဲေကြၽးသူကို တအီအီ တအူအူ ျပဳ လုပ္ေနျခင္းဟုသာ ဆုိရေပၿခိမ့္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ကပ္ဦးထုပ္ႏွင့္ သံခေမာက္ ေဆာင္းသူမ်ားက ေခါင္းေပါင္းမ်ား ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ပိုင္း ယခင္က ေဆာ္ပေလာ္တီးေနၾကေသာ တစ္အူထံုဆင္း ညီ အစ္ကိုရင္းမ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္းစု႐ံုးကာ ပိစ္ေတာ့ခ္ေခၚ ၿငိမ္း ခ်ဳပ္ေရးစကားဝိုင္း…အဲ…အဲ…ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကလတ္ေသာ္ ၄င္းတုိ႔၏ေျပာဆုိမႈမ်ားအား အမ်ား ျပည္သူၾကားေစလိုသည္ရွိေသာ္ ပြဲကမကထျပဳသူမ်ားက ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔လို ေဟာင္မည့္သူမ်ားကို စရိတ္စက အကုန္ခံကာ ေဆာင္ယူ သြားသည့္ ဓေလ့ ထြန္းကားလာေပ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔လို ေဟာင္သူ မ်ားကလည္း အမဲ႐ိုးႏွင့္ ထန္းလ်က္ခဲ ေလြးရသည္ရွိေသာ္ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ႀကီး လိုက္ေဟာင္ေပးၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္ ျမင္မိ သည္ကား အမဲ႐ိုးႏွင့္ ထန္းလ်က္ခဲ ေကြၽးသူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  အမ်ားသိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ရမည့္ ျခင္းရာမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း စိုးစဥ္းမွ်ေဟာင္သည္ကုိ မေတြ႕ရွိရေပ။ အဘယ္သုိ႔ဆုိေသာ္ ထုိထုိသူတုိ႔ေကြၽးေသာ အဆီအဆိမ့္မ်ားက လည္ပင္းတြင္ပင္ ရွိေသးသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မေလြးရမည္ စိုးမိသည္က တစ္ေၾကာင္းတည္း။

ဤသည္ကိုပင္ သတိမမူမိၾကေသးဘဲ အႏွီကဲ့သုိ႔ေသာ ေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ိဳးကို ကမကထျပဳသူမ်ားက ဖိတ္မႏၲကမျပဳလွ်င္ မေရးဟူ၍ တစ္နည္း၊ သြားလာေရးမွ တာဝန္မယူတာ ဘယ္လိုလုပ္ ေဟာင္ မလဲ ဟူ၍တစ္ဖံု စားၿမံဳ႕ျပန္ၾကေလေတာ့၏။ မိမိတုိ႔၏ မူလဘူတ ဝတၱရားမ်ားကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ရွိကုန္ၾက၏။  ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ တခ်ဳိ႕က ေလးေခ်ာင္းေထာက္ေတြကို ထန္းလ်က္ခဲေကြၽးလိုက္ရင္ျဖင့္ ေဟာင္ဖုိ႔ေမ့ၿပီး ၿငိမ္ေနၾကေတာ့ တာပဲ ဟူ၍တည္း။

စင္စစ္မူကား ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လို အေဟာင္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း မည္သို႔ေဟာင္ရမည္ကုိ စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္မ်ား ရွိႏွင့္ေနလတ္ ေသာ္လည္း သူမ်ားအမဲ႐ုိးကို ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ကိုယ့္အမဲ႐ိုးလုပ္ ပစ္သူမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။ သို႔ေလေသာေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေလးေခ်ာင္းေထာက္ေဟာင္ေသာ ေခြးမ်ားကို ၾကည့္မရသူမ်ား လည္းရွိတတ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တခ်ဳိ႕က အူ သည္ထက္အဆင့္တက္ကာ ကိုက္သည့္အဆင့္အထိပါ ေရာက္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီျဖစ္ေလသည္။ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ သူမ်ား ရွာေဖြထားေသာ အမဲ႐ိုးကို ဝင္ဆြဲ၏။ ပိုင္ရွင္သိသြားေသာအခါ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ပင္ ျပန္ကိုက္ရန္ႀကိဳးစား၏။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕ လုိက္စုကာ ပတ္ဝန္းက်င္နားမခံသာေအာင္ အူၾကေလေတာ့၏။ ထုိ႔ျပင္တဝ ¤င္းအေၾကာင္းမ်ားကိုကား မ်က္ခြက္ဘုတ္အုပ္ဟု ေခၚေသာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တင္ေဆာင္က အျပန္အလွန္ ေဟာင္ၾကေခ်ေလ၏။

တခ်ဳိ႕အေဟာင္ေတာ္မ်ားကလည္း အုပ္စုဖြဲ႕ကာ မ်က္ခြက္ ဘုတ္အုပ္ေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အူၾကေလ၏။ မ်က္ခြက္ဘုတ္အုပ္ဆုိသည္ကားလည္း သူမ်ားအမဲ႐ိုးမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ခိုးယူခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ စံု လင္လွေပ၏။ သို႔ေပေသာ္ျငား အေဟာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ တိက်ေသခ်ာျခင္းဆုိသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ကား ရွားပါးလွေပသည္။ သို႔ေပေသာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕အေဟာင္ေတာ္မ်ားသည္လည္း မ်က္ခြက္ဘုတ္အုပ္ေပၚမွ သူမ်ားအမဲ႐ိုးမ်ားကို ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ဝင္ဝင္ကုိက္ၾကေလ သည္။ ထုိသုိ႔ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ဝင္ကိုက္ၾကသူမ်ားတြင္ ဂ်ဴနီယာ မ်ားသာမက တခ်ဳိ႕ လုပ္သက္ရင့္ အေဟာင္ေတာ္မ်ားပင္ ပါေန ေခ်ေသးသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားတကာေရပန္းစားေအာင္ ေျပာေနၾကဘိသကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း အေဟာင္ေတာ္ ဆုိတာ ဟိုစပ္စပ္သည္စပ္စပ္ သြားရ၊ လာရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ကိုရန္ေထာင္လွ်င္ လႊတ္ေဟာင္လိုက္ရန္ အသင့္ရွိ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း အေဟာင္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္လတ္သည္ရွိေသာ္ ထုိထိုသူမ်ားမွာ ေဟာင္သည္ထက္တုိး၍ ကိုက္ခဲမည့္သူမ်ားပင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အေဟာင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာကုန္ေလေတာ့၏။ ထိုသူမ်ားကလည္း အေဟာင္ပညာ ရပ္ကို ဆည္းပူးခ်င္စိတ္ထက္ အကုိက္ပညာရပ္မ်ားကိုသာ ဆည္းပူးလိုသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေပေတာ့သည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ အေဟာင္ေတာ္မ်ား အတြက္ ယခင္က အေဟာင္ေတာ္သင္တန္းမ်ား မရွိေသာ္ျငား ယခုေခတ္ကာလတြင္ေတာ့ ဟိုေနရာတြင္တစ္မ်ိဳး၊ သည္ေနရာ တြင္ တစ္ဖံု ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးစံုျဖင့္ အေဟာင္ေတာ္သင္တန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတစ္ပါးသားတုိ႔၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ ရၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေပေသာ္ျငား ယခင္က သင္တန္းမ်ားမရွိဟု တအီအီ တအူအူ ျပဳမူခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္းအေဟာင္ေတာ္မ်ား သည္ ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားထက္ ျပည္ပသင္တန္းမ်ားသို႔ စိတ္ အာ႐ံုအမ်ားဆံုး က်က္စားၾကေပ၏။ တစ္ခါသားေသာ္ အေဟာင္ ေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာဝင္ဆံ့ႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာေရးရာမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ဖတ္႐ႈဆည္းပူးစိမ့္ေသာငွာ လည္းေကာင္း အေဟာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား ကိုလိုနီကြၽန္ျပဳခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္မွ ဘာသာေဗဒ ဆရာငယ္တစ္ဦး အား ပင့္ဖိတ္ကာ ပညာဒါနအေနျဖင့္ ရင္းဂလိပ္စာသင္တန္း ဖြင့္ရန္ အားထုတ္ၾကလတ္ေသာ္ ယခင္က ရင္းဂလိပ္စာသင္ခ်င္၍ ဘယ္မွာသင္ရမည္မသိ ညည္းညဴပူပင္ေနေသာ အေဟာင္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔သည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မသိ။ ေလး၊ ငါးေကာင္ေသာ အေဟာင္ေတာ္မ်ားသာ ေရာက္ရွိလာ ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းပ်က္မတတ္ ျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးေလေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေဟာင္သံ ထက္ အူသံပိုက်ယ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေခါင္းေပါင္း ေျပာင္းေဆာင္းထားေသာ အေဟာင္ေရးရာဝန္မင္းမ်ားကလည္း ငါတုိ႔မွမကယ္လွ်င္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ပ်က္ရခ်ည့္ဟု အေၾကာင္းျပဳၿပီး သကာလ ဥပေဒမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ေအာင္ အားထုတ္ေလ ေတာ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ထပ္တလဲ လဲဆုိေနေသာေၾကာင့္ ေဟာင္သံမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ အမ်ားၾကား မေကာင္းသည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဥပေဒဟူေသာ ႀကိဳးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ နဖားႀကိဳးထိုးရန္ အားထုတ္ရေပေတာ့သည္။

ထုိ႔ျပင္တဝ ေလးေခ်ာင္းေထာက္ပိုင္ရွင္သူေဌးမ်ားႏွင့္ ေဟာင္သံထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုမွာ ယခင္အတီေတကာကလ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေလေသာ ခ႐ိုနီမည္ေသာ လူ႔မလိုင္မ်ားႏွင့္ အာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ျဖစ္ေလရကား  အေဟာင္ေတာ္အေဆြအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ေဟာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရွိရေပသည္။ မေကာင္းတာ ေတြေတြ႕ရင္ ေဟာင္ဖုိ႔ ထူေထာင္ထားတာ ေဟာင္ၾက။ သို႔ေပ ေသာ္ျငား ငါ့ကိုေတာ့ ျပန္မေဟာင္ၾကေလႏွင့္။ ႏွာႏုထုလိုက္လို႔ ကိန္ထြက္သြားမည္ဆုိသည့္ ေဟာင္သံထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ပြင့္လင္းလာသည့္ေခတ္ဟု ေခတ္စားေခၚဆုိေနၾက ေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ လူထုကို လႊမ္းမုိးလို သူမ်ားကလည္း ေဟာင္သံေတာ္မ်ား ထုတ္လုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္လာရေပသည္။

မ်ားမၾကာမီကာလကပင္ ေန႔စဥ္ေဟာင္သံတစ္ေစာင္မွ အေဟာင္ေတာ္အေပါင္းသည္ အမဲ႐ိုးေကြၽးေနာက္က်သျဖင့္ အမဲေကြၽးပါရန္ပူဆာရာမွ ထုတ္လုပ္သူ ဘဝင္ေတာ္မက်ေလ ေသာေၾကာင့္ ႏွာႏုကို ေက်ာက္ကန္ကာ အေဟာင္ေတာ္တာဝန္မွ ရပ္စဲေလေတာ့သည္။ ထုိသို႔ေနာက္ပိုင္း စိတ္မထိန္းႏိုင္ေသာ ေဟာင္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ သူေဌးဆုိသူက ၄င္းတုိ႔ကို မည္သုိ႔ ႏွာႏုထုသည့္အေၾကာင္း အသံဖုိင္တစ္ခု မ်က္ခြက္ဘုတ္အုတ္ မ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလေတာ့၏။ ၄င္းအသံဖုိင္ နားေထာင္မိသူ မ်ားက အေဟာင္ေတာ္မ်ား အလုပ္မွ ရပ္စဲခံရျခင္းကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ဝမ္းနည္းရမည့္အစား ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏။ အဘယ္သို႔ရွိေသာ္ ေလးေခ်ာင္း ေထာက္ အေဟာင္ေတာ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာနယ္ပယ္မွ အိုႀကီးအိုမမ်ား၏ ငယ္က်ဳိးငယ္နာမ်ားကုိပါ ‘ဂီး…ဂီး…ဂဲ…ဂဲ’အသံမ်ားျဖင့္ တုိင္းထြာထားသည္ကို နားဆင္လုိက္ရေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အျခားအေဟာင္ ေတာ္မ်ားကလည္း အေဟာင္ေလာကကို ထိရင္ ေဟာင္ပစ္လုိက္ မဟဲ့ဟုဆုိကာ ေဟာင္ၾကေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းစနစ္ တက် မေဟာင္ၾကသျဖင့္ ‘ဝုတ္…ဝုတ္ ‘ဟု ထြက္မလာဘဲ ‘အူဝု …အူဝု’ဟူေသာ အူသံမ်ားသာ ထြက္လာေလသည္။

အေဟာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူတုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရန္ၿငိႇဳးႀကီး သည္ရွိေသာ္ အလုပ္သမားေရးရာဝန္မင္းမ်ား (တစ္ခါသားမွ် အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ခဲ့သူမ်ား) ေရွ႕ေမွာက္ ျပႆနာမ်ား ေဆာင္ယူကာ ရွင္းရ၊ လင္းရေလေတာ့၏။ ျပႆ နာမွာ မတင္ မက်ျဖင့္ ဇာတ္ရွည္သည္ရွိလတ္ေသာ္ အၾကြင္းအေနျဖင့္ လတ္ တေလာ ေလာေလာဆယ္တြင္မူကား အလုပ္ရပ္စဲခံရေသာ အေဟာင္ေတာ္မ်ား အမဲ႐ိုးကိုက္ရန္မရွိ၍ ဝမ္းဟာေနျခင္းပင္ တည္း။ ၄င္းတုိ႔ထံမွ ‘ဝုတ္…ဝုတ္’ ဟု အသံထြက္ရမည့္အစား တအီအီ တအူအူျဖင့္ ‘ကိန္…ကိန္’ဟူေသာ ႏွာႏုထုခံရေသာ အသံမ်ားသာ ထြက္ေပၚလာေပေတာ့သည္။

တစ္ခါသားဝယ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွ ဗာရာဏသီသို႔ ေရာက္ လတ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္တုိက္အတြင္းမွ အမတ္မင္းမ်ား ေတြ႕ဆံုကာ ဥပေဒေရးရာ အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကကုန္၏။ ၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အရြယ္ငယ္ငယ္ တက္တက္ၾကြၾကြ အေဟာင္ေတာ္တစ္ေယာက္ သည္လည္း ေဟာင္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ကုန္ၾကမ္းလာေရာက္ရွာ ေဖြေလသည္။ ၄င္းအေဟာင္ေတာ္သည္ ဆံပင္နီေၾကာင္ေၾကာင္ ဆုိးထားေသာ္ျငား ႐ိုးရာအဝတ္တန္ဆာမ်ားကို ပိရိေသသပ္စြာ ဝတ္ဆင္ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ အမတ္မင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေနစဥ္အခိုက္ ၄င္း၏ အိတ္ေထာင္ထဲတြင္ ထုိးထည့္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ပြတ္တိုက္ရသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ ခပ္ျပား ျပားေလးမ်ားမွ အသံမ်ဳိးစံုမွာ မၾကာမၾကာထြက္ေပၚလာေလ သည္ကို ၾကားရေပေတာ့သည္။ ထုိသို႔ အသံမ်ားထြက္သည္ရွိေသာ္ ဆံနီေၾကာင္ႏွင့္ အေဟာင္ေတာ္မွာ ၄င္းကိရိယာအျပားေလး မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလေတာ့သည္။ ၄င္း အသံေၾကာင့္ ေဘးနားမွ ေဆြးေႏြးနားေထာင္သူမ်ား တခ်ဳိ႕ တေလက ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ၾကကုန္ေသာ္လည္း ထိုအေဟာင္ေတာ္ မွာ ခပ္ တည္တည္ပင္ ျပဳမူေလ၏။

ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးလတ္ေသာ္ တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိး သမီးအမတ္မင္းတစ္ဦးကို ၄င္းက ‘အေမ’ဟု နာမ္စားသံုးႏႈန္း လိုက္သည္ကို ၾကားမိသည္ရွိလတ္ေသာ္ ေၾသာ္… အမတ္မင္း တစ္ဦးရဲ႕သားဆိုေတာ့လည္း အတင့္ရဲေပမေပါ့ဟု ယူဆမိေလ သည္။ ထုိသို႔ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေခ်ာ္ မွန္း မၾကာမတင္မီပင္ သိရွိရေလေတာ့သည္။ အဘယ္သို႔နည္း။ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ အျပင္ဘက္ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ပြဲတက္ေရာက္ လာေသာ ျမင္ျမင္သမွ် အမ်ဳိးသမီးအမတ္မင္းမ်ားကိုလည္း  ‘အေမ’ဟူေသာ နာမ္စားသံုးႏႈန္းကာ ေျပာဆုိေနေသာေၾကာင့္ပင္ တည္း။ အကြၽႏု္ပ္အေဟာင္ေတာ္ ဇူးလူးတစ္ေယာက္လည္း အလြန္တရာမွ စိတ္ဝင္စားသြားကာ ၄င္းအေဟာင္ေတာ္ကို ေလ့လာေနမိသည္ရွိ၏။ အႏွီအေဟာင္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသမီး အမတ္မင္းမ်ားကို ‘အေမ’ဟုသုံးႏႈန္းဆက္ဆံသည့္နည္းတူ အမ်ဳိးသားအမတ္မင္းမ်ားကိုလည္း ‘အဘ’ဟူသည့္နာမ္စား သံုးႏႈန္းေၾကာင္း အံ့ၾသဘနန္း ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ၄င္းေခၚဆုိ ေသာ ‘အဘ’ဆုိသူမ်ားသည္လည္း ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းေျပာင္းေဆာင္းထားသူမ်ားမွာ အမ်ားစုပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ကြၽႏု္ပ္္တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း ‘အေမ’ႏွင့္ ‘အဘ’ေရာဂါမ်ား ကင္ဆာကဲ့သို႔ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ထုိေနရာတြင္ပင္ ေလ့လာသိရွိရေပသည္။ ၄င္းအမတ္မင္းမ်ား တလြဲတေခ်ာ္ ျပဳမူ သည္ရွိေသာ္ ေရွ႕က ေဒါက္တုိင္ေတြ ယိုင္ရင္ ေဟာင္မဟဲ့ ဆုိသည့္ ေလးေခ်ာင္းေထာက္အေဟာင္ေတာ္မ်ား မည္သုိ႔ေဟာင္ၾကမည္ နည္း။ ၄င္းတုိ႔ အတိတ္က လြဲခဲ့သမွ်ကို မည္သို႔တူးဆြေဟာင္ၾက ရပါ့မည္နည္း။ ၄င္းအေဟာင္ေတာ္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္သည့္ အပတ္စဥ္အေဟာင္ေတာ္မွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ရန္အေပါင္းကုန္စင္ ေသာ ၿမိဳ႕အား ယခင္က ယူနီေဖာင္းစိမ္းစိမ္းႀကီးျဖင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား ေစခဲ့သူႀကီးတစ္ဦး၏ သမီးက ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ေသာ ေကာင္းေကာင္းမဝုတ္တတ္သူမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားတြက္တြက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရွိန္အဝါႀကီးခ်င္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း  ေဟာင္နည္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို ခ်ဳိး ေဖာက္ကာ အေဟာင္ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ား ရွိေန သည္ကို အေဟာင္ေတာ္မ်ား သတိျပဳရေပမည္။ အေဟာင္ေတာ္ မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔၏ ေဟာင္နည္းစနစ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းေဟာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရေပဦးမည္။

ထုိထိုေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ေလး ေခ်ာင္းေထာက္နယ္ပယ္ကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနသူမ်ား လည္း ရွိသည္။ အတိတ္က စိမ္းစိမ္းႀကီးမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈမ်ားကို လူထုက ေဖာ္ထုတ္ေဟာင္ေစလို ၾက၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔တြင္လည္း ထုတ္ေဝသူမ်ား မ်က္ႏွာေတာ္ညိဳ သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမတ္မင္းမ်ား စိတ္ေတာ္ ညိဳမည့္ကိစၥမ်ားကိုလည္း သတိထားေနရေပ၏။ သို႔ေပေသာ္ျငား လူထုဆႏၵႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေဟာင္ေတာ္မ်ား ‘ကိန္’ေနၾကမည့္အစား ‘ဝုတ္’ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ၾကပါစို႔။

ဝုတ္…ဝုတ္…ဝုတ္…။      ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here