Home သတင္းေဆာင္းပါး Mobile Team အဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းမႈအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား

Mobile Team အဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းမႈအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား

165
0
Advertise Here

 

Photo: Minn Lwin

၂၀၁၆-ေဖေဖၚဝါရီလထုတ္၊ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၂)မွ စီးပြားေရးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

Advertise Here

မင္းလြင္ေရးသည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ(Mobile Team)ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စားသံုးသူအကာ အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံး သူေရးရာဦးစီးဌာန အပါအဝင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မီဒီ ယာဆိုၿပီး အဖြဲ႕ေျခာက္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕အား သက္တမ္းသံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၂ဝ၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ‘ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ’ဖ်က္ သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၂ဝ၁၆၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း Mobile Team အဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ကြန္းက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(ရန္ကုန္တိုင္း႐ုံး)သို႔ သြား ေရာက္၍ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္ လည္း ေျဖၾကားပိုင္ခြင့္မရွိဟုဆိုကာ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ကာ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္(ယခင္ Mobile Team ဗဟိုတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္ခြင့္ရရွိေရး ထပ္မံ ႀကိဳးစားခဲ့ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေန႔က ဘ႑ာေရးအစည္းအေဝး ရွိေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ေတြ႕ဆုံခြင့္မရခဲ့ေပ။

တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့ေသာ္လည္း Mobile Team ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျမင္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေဝးေျပးကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒တို႔ကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါ သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္

(စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္)

”မိုဘိုင္းလ္အဖြဲ႕ရွိတုန္းက ေကာင္းတာေတြလည္းရွိသလို မေကာင္းတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးေပါ့။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ကုန္သြယ္မႈေတြပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ေစခ်င္တဲ့ဟာနဲ႔ ဖြဲ႕ခဲ့ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

”မိုဘိုင္းလ္အဖြဲ႕ရွိတဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြက သူ တို႔လည္းအမ်ားႀကီးဖမ္းဆီးတာ၊ စားသုံးရန္မသင့္တာေတြကို ဖ်က္ဆီးတာေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ဖမ္းဆီးတဲ့ အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ဳိးရွိ တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခုနက ေျပာသလိုေပါ့။ လူကို အေျခခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ညႇိတာႏႈိင္းတာေတြ(လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကိစၥ) လည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာေပါ့။

”ကြၽန္ေတာ္ အစကတည္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမလဲေပါ့။ အၿမဲတမ္းပဲ ပိတ္ဆို႔အေရးယူေနမလား ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ လူကိုအေျခခံတာျဖစ္လို႔ ညႇိႏႈိင္းတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို စနစ္နဲ႔ အစားထိုးရမယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္”

ေဒါက္တာစုိးထြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒

”အရင္ Mobile Team ေတြ မရွိခင္တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ သြားေနခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေတာ့လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီ Mobile Team မရွိလည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ ဘာမွ သိပ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ေတာ့ မျမင္ဘူး။

”အဲဒီေတာ့ ျခားနားခ်က္ ရွိ၊ မရွိဆိုတာက ေစာေစာက ရွင္းျပသလိုပဲေလ။ အရင္တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ သြားေနခဲ့ တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ Mobile Team ဆိုတာကလည္း ဘာမွထူးထူး ျခားျခားအဖြဲ႕ႀကီးလည္း မဟုတ္ဘူး။

”တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒီလိုအဖြဲ႕မ်ဳိး မရွိဘူး။ ရွိတုန္း ကလည္း ရွိတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တာပဲ။ အခု မရွိေတာ့ လည္း မရွိတဲ့အတိုင္း လုပ္ရံုပဲေပါ့။ ဒီအေပၚမွာေတာ့ ဘာမွ မွတ္ ခ်က္ေပးေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ တရားမဝင္လုပ္တယ္ဆိုတာက လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္လို႔ရမွာမွ မဟုတ္တာ”

mobile_two
Photo: Minn Lwin

ဦးခင္ဟန္

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ဥကၠ႒

” Mobile Team မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တရားမဝင္ တင္သြင္းတဲ့ အေနအထားေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ လို႔ ယူဆရတာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအတိုင္း နားေနတဲ့သူေတြ ေတာင္ ျပန္လုပ္လာႏိုင္တယ္။ သူတို႔က နဂိုလမ္းေၾကာင္း(တရား မဝင္တင္သြင္းမႈ) ရွိၿပီးသားေတြကိုး။

”ဖမ္းဆီးမႈေတြလုပ္စဥ္အခါတုန္းက အေတာ္ေလးေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ေတာ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထိုက္ အေလ်ာက္လည္း ယိုေပါက္ေတြေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ အကုန္လုံး မလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အထိုက္အေလ်ာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

”တရားမဝင္ တင္သြင္းတဲ့ဟာကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ား လာႏိုင္တယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွစ္ဆယ္ေလာက္ေတာင္ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ သူတို႔ ခုလိုဖ်က္သိမ္းတာက သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္က တစ္ခုခု သေဘာမက်လို႔ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိသေလာက္ေတာ့ ဒီေနာက္ပိုင္းေလးမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအခ်ဳိ႕ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိ တိက်က်ေျပာဖို႔ေတာ့ နည္းနည္းခက္ခဲတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကခ်င္မွာရွိတဲ့ ကားေတြကိစၥေၾကာင့္ပဲလား တစ္ခုခုေတာ့ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။

”တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနအရ နဂိုတည္းကိုက ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းက ရွိကိုရွိေနတာ။ ရွိေနတဲ့အတြက္ကို ဒီလိုလိုင္းမ်ဳိး (တရားမဝင္တင္သြင္းမႈ)မွာ လုပ္ေနတဲ့သူ ရွိကိုရွိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတာ့ မတူၾကဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အခုလို ဖ်က္သိမ္းလိုက္လို႔ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ နားထားတဲ့သူေတြ က ျပန္လုပ္ႏိုင္တယ္။

”လက္ရွိမွာက အစိုးရအာဏာလႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ ဘာနဲ႔ ၾကားထဲမွာေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ ေခ်ာင္ေနႏိုင္ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာႏိုင္ တယ္လို႔ ထင္တယ္”

ဦးကုိကုိႏုိင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေဝးေျပးကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒

” Mobile Team ရွိစဥ္တုန္းကလည္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီလိုပဲသြားေနတာပဲ။ အခု မရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ လည္း သိပ္ထူးထူးျခားျခားရွိမယ္ မထင္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက Mobile Team ရွိစဥ္တုန္းကလည္း ကားေတြကို ရပ္တန္႔စစ္ေဆး တာေတြရွိေပမယ့္ ဘာမွေတာ့အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ အခု မရွိ ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့လည္း ကားေတြကေတာ့ အရင္ရွိစဥ္တုန္းက လိုပဲ စည္းကမ္းတက်နဲ႔ သြားေနၾကမွာပါပဲ။

”ေကာင္းေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေလး ေတြမွာ အခက္အခဲေတာ့ ရွိတာေပါ့။ သိပ္ေတာ့ ျပႆ      နာႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း စားသုံးသူေတြ ေကာင္းဖို႔ အတြက္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေလးေတြေတာ့ ရွိခဲ့တာေပါ့။ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ဘာေတြေတာ့ မရွိပါဘူး။ အနည္းနဲ႔အမ်ား ကေတာ့ (အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ) ေတာ့ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီ အေပၚမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာမွမွတ္ခ်က္ေပးစရာေတာင္ မလိုဘူးလို႔ ထင္တယ္။

”လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ လူေတြအေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူ တည္ပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးဆုိး က်ဳိး ခံၾကရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းကလည္း စစ္တာေဆးတာ ေတြကို သူ႔ဟာနဲ႔သူ ပုံမွန္လုပ္ေနမွာပါပဲ။ အဲဒီမွာ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ သူေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အခြန္အခေတြကို ေပးေဆာင္ၾက မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ ျပႆ      နာမရွိပါဘူး။ အခြန္ေတြမေပးေဆာင္ ဘူး၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ စစ္ တာေဆးတာေတြ ခံရမွာေပါ့။ အဲဒီမွာ အခက္အခဲေတြေတာ့ ရွိ လာႏိုင္တာေပါ့။

”ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီလိုခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းကေတာ့ သုံးသပ္ရတာ ခက္တာေပါ့။ အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ Mobile Team ရွိလို႔လည္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိႏိုင္သလို မရွိ လို႔လည္း ဘာမွထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတာ့ မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။   ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here