Home သံုးသပ္ခ်က္ NLD အစုိးရ အတိတ္မေမ့ေရး ဝုိင္းဝန္း သတိေပးၾက

NLD အစုိးရ အတိတ္မေမ့ေရး ဝုိင္းဝန္း သတိေပးၾက

196
0
Advertise Here

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အစိုးရတက္လာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုတစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္သည့္အရာမ်ားအနက္မွ မည္သည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ သနည္းဆိုလွ်င္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလြဲအမွားမ်ားေၾကာင့္ အစစအရာရာ ခြၽတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရေသာ တုိင္းျပည္ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္း၍မရႏုိင္ေသာ္လည္း NLD တက္လာသည့္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ဳိးဆိုသကဲ့သို႔ အစမ္းသေဘာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အသြင္သဏၭၭာန္သာ ေျပာင္းလဲၿပီး အႏွစ္သာရ မေျပာင္းလဲသည့္ ျဖစ္စဥ္၊ ကြမ္းစားသံုးမႈေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းတံေတြးေထြးမႈပေပ်ာက္ေရး မေအာင္ျမင္သည့္ ျဖစ္စဥ္၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုိ အိမ္ေနရာေပးၿပီး အလုပ္ပါေပးမည္ ဆုိေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အေကာင္အထည္ ဘာမွ် မျမင္ရေသးသည့္ ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ စနစ္ တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းၿပီး စိတ္ခံစားမႈေနာက္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။

Advertise Here

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးမွာလည္း ဇာတ္ေမ်ာႀကီးတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးမွာ မွန္းဆမရျဖစ္ေနပါသည္။ ပံုစံေဟာင္း၊ ပံုစံသစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အက်ပ္႐ုိက္ေနေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡကိုလည္း ၿငိမ္းေအး ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသျဖင့္ ျမန္မာ့ပံုရိပ္သည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ လက္ညႇိဳးထိုး ကဲ့ရဲ႕စရာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း အသံပင္ မၾကားရေတာ့ပါ။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္သည္မ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း NLD အစိုးရ၏ အႀကီးမားဆံုး ဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြထဲက တစ္ခုကို ဆြဲထုတ္ျပပါဆိုလွ်င္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈအား လက္လႊတ္လိုက္ရျခင္းကို ေထာက္ျပရလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မဲအမ်ားဆံုးရခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ မေပးခဲ့မႈ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေသနတ္သံမ်ား တိတ္သြားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သံလြင္ ျမစ္ကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ထားေသာ တံတားနာမည္ကို မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ နာမည္ေပးခြင့္မျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္က မဲအမ်ားစုျဖင့္ ၄င္းတို႔ စိိတ္ႀကိဳက္နာမည္ကို အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တို႔ေၾကာင့္ NLD သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား မ်က္ႏွာသာ မေပး၊ ေထာက္ထားညႇာတာမႈ မရွိဟု ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာ မေတြ႕ရေသးသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို လႊတ္ ေတာ္ထဲ ပို႔ေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အားမလိုအားမရျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ‘လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပး’ ခဲ့သည္မွာ မွားေလၿပီလားဟူ၍ပင္ ေထာက္ျပေဝဖန္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္အရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု မိုးၿခိမ္းသကဲ့သို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားမွာ လည္း ႐ုပ္လံုးမေပၚေသးသျဖင့္ အဆိုပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို NLD ေမ့မ်ား ေမ့သြားၿပီလားဟူ၍ပင္ ေမးျမန္းရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံသဲ့သဲ့မွ်ပင္ မၾကားရေတာ့။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ က်န္ရွိသည့္ေလးႏွစ္အတြင္း ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိုးရသစ္ ေမ့မသြားေစေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေျပာဆို ေထာက္ျပေပး ၾကပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမာ္ကြန္းက တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။    ။

 

၂၀၁၇-ဧၿပီလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၅)မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမာ္ကြန္း အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here