Home ေမာ္ကြန္း ၀န္ၾကီးမ်ားလည္း စစ္ေရးအေတြ႕အၾကဳံ ရွိရမယ္

၀န္ၾကီးမ်ားလည္း စစ္ေရးအေတြ႕အၾကဳံ ရွိရမယ္

165
0
Advertise Here

  (၂၀၁၅)၊မတ္လ၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢင္ဇင္း အမွတ္(၂၁) မွ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါးၿဖစ္ပါသည္။

ရန္လုိကၽြဲေရးသည္။

Advertise Here

သမၼတသည္ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ ရိွရမည္လို႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက ဆုိပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ မရွိသူ၊ စစ္ထဲ မဝင္ဖူးသူေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ေအာ္တုိမစ္တစ္ ပိတ္ပင္ထားတ့ဲ သေဘာပါပဲလုိ႔ တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္တယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆုိရင္ ေရႊရည္စိမ္ဒီမုိကေရစီပဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ အဆုိးျမင္ၾကတယ္။

ဒီေလး၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ခလုတ္အတုိက္အခံရဆံုးထဲမွာ ျမန္ မာျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ထိပ္ဆုံးက ပါတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။အရင္စစ္အစုိးရလည္း ဒီလူေတြပဲ၊ လက္ရိွစည္းကမ္းရိွတ့ဲ ဒီမုိ ကေရစီအစုိးရမွာလည္း ဒီလူေတြပဲဆုိေတာ့ အာဏာဖက္တြယ္ ထားခ်င္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ေရရွည္လုပ္စားႏုိင္၊ ဗုိလ္က် ႏုိင္ဖုိ႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ညစ္တီးညစ္ပတ္နည္းမ်ား စုံစုံ လင္လင္သုံးၿပီး ဖန္တီးခ့ဲၾကတာလုိ႔ အခုိင္အမာ ေျပာေနသူ အမ်ားအျပားပါပဲ။ ဒီအခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကန္ပါသလဲ၊ အစုိးရကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ သမၼတႀကီးမွာ စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံ လုိအပ္ရဲ႕လား၊ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ေတြကေရာ စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံ ရိွဖုိ႔လုိသလား၊ (ေဝဖန္ေရးဆရာ စည္သူေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ေလ သံကုိ နည္းနည္းယူၿပီး ေျပာရရင္) ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ဒီတစ္လ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဆဲြတ့ဲသူေတြဟာ အင္မတန္ ေခတ္မီ တယ္၊ ဂလုိဘယ္လ္အေတြးအေခၚ ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရန္သူတစ္ဖဲြ႕ဖဲြ႕ကုိ တုိက္ေနခုိက္ေနရ တယ္ မဟုတ္လား။ မတုိက္ရဘူး၊ မခုိက္ရဘူးဆုိရင္လည္း အနည္းဆုံးေတာ့ ရန္ေစာင္ေနၾကပါတယ္။ သို႔ကလုိ တုိက္ခုိက္ေန ရ၊ ရန္ေစာင္ေနရတ့ဲအတြက္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မွာ စစ္ေရးအျမင္ ရိွရမည္ ဆုိတ့ဲ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အင္မတန္ ေခတ္မီတယ္၊ အေတြးအေခၚ ဂလုိဘယ္လ္က်တယ္လုိ႔ ဆုိလုိက္ျခင္းပါ။

ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္အေျခခံဥပေဒထဲ ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ ‘သမၼတသည္ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကဳံ ရိွရမည္’ ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတကာက ႀကိတ္ၿပီး ႀကဳိက္ေနၾကဖြယ္ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ သမၼတရဲ႕ပါေဖာမင့္န္ကုိ တေလးတစား အေလးထား ေလ့လာေန ၾကဖြယ္ ရိွပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူပုန္အဖဲြ႕ စံုလင္စြာ ရိွၾကတ့ဲအတြက္ အစုိးရက တုိက္ပဲြေတြလည္း မၾကာခဏ တုိက္ရပါတယ္။ (သူပုန္ဆုိတ့ဲ စကားလံုးကုိ သံုးရတာ ဘက္လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမလားလုိ႔ ေခတ္ေပၚသတင္းသမားတခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီစကားလုံးဟာ ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ျမင့္ျမတ္ပုံရပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဦးေနဝင္း၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔စာေတြထဲမွာ ဒီစကားလံုးကုိ အထူးအေလးထား ေရွာင္ၾကလုိ႔ပါ။ သူပုန္ဆုိတာ ဘုရင္ကုိ ပုန္ကန္သူလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္လည္း သူ ပုန္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ကို သူပုန္လုိ႔ေခၚရင္ ေရႊစိတ္ေတာ္ ညဳိေကာင္း ညဳိၾကလိမ့္မယ္၊ အဲဒီ စကားလုံးအစား ေတာ္လွန္ေရး သမားလုိ႔ ေခၚေစခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ႀကဳံလို႔ ေရးလုိက္တာပါ)

သူပုန္အဖဲြ႕ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရခင္ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားၾကဦးမယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ တုိက္တာ ခုိက္တာေတြက အနည္းနဲ႔အမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ဆက္ရိွေနၾကဦး မွာပါပဲလုိ႔ ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ နကၡတ္ေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ ေဟာႏုိင္ပါတယ္။ တုိက္ပဲြ၊ ခုိက္ပဲြမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ေပါ့ဗ်ာ။ စစ္ပဲြ ေတြ ရိွေနဦးမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ သမၼတမွာ စစ္ ေရးအျမင္ ရိွကုိ ရိွရမယ္ဆုိၿပီး အေျခခံဥပေဒထဲ မေမ့မေလ်ာ့ ထည့္ဆဲြထားၾကဟန္ တူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွးထံုးမပယ္ဘူး ဆုိရင္လည္း သမၼတဟာ စစ္ေရးအျမင္ ရိွသင့္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။

ေရွးတုန္းကဆုိ သမၼတျဖစ္မယ့္၊ ဘုရင္ ျဖစ္လာမယ့္ မင္းညီ မင္းသားတုိ႔ သင္ယူရတ့ဲ ပညာထဲမယ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ ပါေနတယ္ မဟုတ္လား။ အတိတ္ကာလ ဘုရင္သမၼတေတြ ဟာ စစ္ေရးအျမင္တင္မက စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံပါ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရိွၾကသူေတြပါလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။သမၼတႀကီး စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရိွရမယ္ဆုိတ့ဲ ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ ေရွးထံုးမပယ္တ့ဲ သေဘာကုိ ေဆာင္တ့ဲအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူတုိ႔ ဥာဏ္ႀကီးလွေပစြလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။

သမၼတႀကီးကိစၥေတာ့ ၿပီးပါၿပီ။ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္မင္းမ်ားက ေရာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ လုိအပ္ပါရဲ႕လား။ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယူဆ ရပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္ ျမန္မာဝန္ႀကီးအားလံုးနီးပါး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာဟာ မေတာ္တဆ တုိက္ဆုိင္မႈ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ အဲဒီလုိ ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ေပၚေပါက္ခ့ဲတ့ဲ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြအခင္းအက်င္းေတြမွာ ဒီအခ်က္က ေပၚလြင္ေနပါ တယ္။ အစုိးရဘက္က ဝန္ႀကီးသုံး၊ ေလးပါးကုိ ေဆြးေႏြးပဲြ လႊတ္ လုိက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ရင္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ အရည္အခ်င္း ကြာျခားပုံကုိ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။

အစုိးရလႊတ္လုိက္တ့ဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ စစ္ဘက္ က မဟုတ္ပါဘူး၊ အရပ္သားဝန္ႀကီးပါ။ သူဘာလုပ္၊ ဘာေျပာ သလဲ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးပဲြမွာ မိန္႔ခြန္းစာရြက္ ဖတ္ျပ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခန္းထဲက ထြက္သြားပါတယ္။ ဘယ္သူေရး တ့ဲမိန္႔ခြန္းလည္း မသိပါဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ေရးတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ… ဒီအခ်က္ကုိ ေတြ႕လုိက္သူတုိ႔ကေတာ့ စာဖတ္တတ္ရင္ ဝန္ႀကီးျဖစ္မယ္လို႔ မွတ္ယူသြားႏုိင္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးေတြ မစံြဘူးကြာလုိ႔ ဆုိသူက ဆုိပါလိမ့္မယ္။

အဲဒါက ရာဂဏန္းရိွတ့ဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ မႏၲေလး-ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ၾကခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြပါ။ ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆုိ ၾကျခင္းပါ။ ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ အစုိးရ က အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိတာလည္း ပါသေပါ့။

ဒါဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲသြားေစ ႏုိင္တ့ဲ ေတာင္းဆုိခ်က္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က ေက်ာင္းသားသမဂၢဆုိတ့ဲ စကားလံုးနဲ႔ ဓာတ္တည့္ပုံမရတ့ဲအတြက္ပါ။ သူက ေက်ာင္းသားယူနီယံလုိ႔ပဲ သုံးတတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ ရိွလာတာက ယူနီယံ ဆုိတ့ဲ အဂၤလိပ္စကားလုံး ေနရာမွာ သမဂၢ ဆုိတ့ဲ ျမန္မာစကားလံုး သုံးဖုိ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔စာ မထုတ္ဘူးလားဆုိ တာပါပဲ။ ဟင့္အင္း…မထုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနသူေတြဟာ အရပ္ဘက္ အရာရိွေတြ မဟုတ္ဘဲ စမတ္က်တ့ဲ စစ္ဘက္ကလာတ့ဲ အရာရိွ ေတြျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားယူနီယံ ဆုိတ့ဲ စကားလုံး အေၾကာင္း နားထားၿပီး ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြ အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ ပညာေရးျပႆနာဆုိေတာ့ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးက အဓိက ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စကားေျပာေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပဲြအစမွာ စာရြက္ဖတ္ ျပၿပီး ျပန္သြားတယ္ ဆုိေတာ့ကာ ဝန္ႀကီးအရည္အခ်င္းကုိ မည္ သုိ႔နားလည္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ရပါ၏ေပါ့ေလ။ သူ႔ကုိ အ႐ုပ္အျဖစ္ပဲ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ တက္ခုိင္းတာ၊ အဓိကက်တာကေတာ့ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးေတြကြလုိ႔ အဆုိးျမင္သူေတြက ေထာက္ျပေကာင္း ေထာက္ျပႏုိင္ပါတယ္။

ေဟာ…စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းဝန္ႀကီးကေတာ့ ရွင္းသဗ်။ ေဆြး ေႏြးပဲြမွာ စစခ်င္း ဘာေျပာသလဲ ဆုိေတာ့ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ အစုိးရက အသိ အမွတ္ျပဳတယ္ကြာ တ့ဲ။ အဲ…ဘယ္သူကမွလည္း အဲဒီလုိ အသိ အမွတ္ျပဳဖုိ႔ မေတာင္းပါဘူးဗ်ာ။ မေတာင္းေသာ္ျငားလည္း ေကာ္ မတီကုိ အဲဒီလုိ ေကာက္ကာငင္ကာ ေထာက္ခံျပလုိက္ျခင္းဟာ ပဲြစစခ်င္း တစ္ဂုိးသြင္းလုိက္တ့ဲသေဘာပါပဲ။

အဲဒီဝန္ႀကီးက သူပုန္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ကုိးေသာင္းကုိးေထာင္နီးပါး လုပ္ခ့ဲသူျဖစ္တ့ဲအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးပဲြယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာလွတယ္လို႔ အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ စစ္အရာရိွေတြ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ ပုိကြၽမ္းတ့ဲသေဘာ၊ အထင္ႀကီးလာၾကေအာင္ ေျပာႏုိင္တ့ဲ သေဘာကုိ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

သမၼတႀကီးကလည္း စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံရိွတ့ဲ ဝန္ႀကီး ေတြကုိပဲ ပုိၿပီး အားကုိးအားထားျပဳေနမွန္း အင္မတန္သိသာတ့ဲပဲြ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆဲြခ့ဲျခင္း ဟာ အာဏာဖက္တြယ္ထားခ်င္လုိ႔မဟုတ္၊ ေရရွည္လုပ္စားဖုိ႔ လည္း မဟုတ္ဘူး၊ အရပ္သားေတြ ဟန္မက်လုိ႔ စစ္ဗုိလ္ေတြပဲ သမၼတလုပ္သင့္တယ္ဆုိတ့ဲ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္မလားလုိ႔ ေတြးမိတယ္။

အရပ္သားေတြ ဟန္မက်၊ စစ္ဗုိလ္ေတြသာ အသုံးက်တယ္ ဆုိတ့ဲ သီအုိရီကုိ အားျဖည့္တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ ၾကားခ့ဲရၿပီးျဖစ္မွာပါ။ သိပ္မၾကာေသးခင္ကဆုိရင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ ေယာက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ထုတ္ၾကြားၾကပါေသး တယ္။ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ လူရႊင္ေတာ္ေတြကေတာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြကုိ ယူသုံးၾကရတ့ဲအထိ ေအာင္ျမင္ၾကတာ သတိထားမိၾကမွာပါ။ ရလဒ္ကေတာ့ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ လူ ရႊင္ေတာ္ေတြဟာ ဘယ္ဝန္ႀကီး ဘာေျပာလုိက္ျပန္ၿပီတ့ဲေဟ့ ဆုိ တာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကပါေတာ့တယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေပါ့ဗ်ာ။

ဒါဟာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝန္ႀကီးလုပ္တ့ဲအခါ စစ္ ေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ စစ္ေရးအျမင္ေတြက အင္မတန္ အသုံးတည့္ တ့ဲသေဘာ ေပၚလြင္ေစတ့ဲ အခ်က္ပါ။ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ‘စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံရိွရမည္’ဆုိတာေလးကုိ အေျခခံဥပေဒ ထဲ မၾကာခင္ ထည့္သြင္းလာဖြယ္ ရိွတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။အဲဒီအဆင့္ၿပီးရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံသားအားလုံး စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံရိွရမည္ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းလာဖြယ္ရိွပါတယ္။

[ ျပီးပါျပီ ။]

ယခုသေရာ္စာသည္ ေမာ္ကြန္း မဂၢင္ဇင္း အမွတ္(၂၁)၊ မတ္လ၊(၂၀၁၅) မွ ရန္လုိကဲၽႊ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ေဖာ္ျပခဲ႔ျပီး ျပန္လည္ေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

သမၼတသည္ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ ရိွရမည္လို႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက ဆုိပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ မရွိသူ၊ စစ္ထဲ မဝင္ဖူးသူေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ေအာ္တုိမစ္တစ္ ပိတ္ပင္ထားတ့ဲ သေဘာပါပဲလုိ႔ တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္တယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆုိရင္ ေရႊရည္စိမ္ဒီမုိကေရစီပဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ အဆုိးျမင္ၾကတယ္။

ဒီေလး၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ခလုတ္အတုိက္အခံရဆံုးထဲမွာ ျမန္ မာျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ထိပ္ဆုံးက ပါတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။အရင္စစ္အစုိးရလည္း ဒီလူေတြပဲ၊ လက္ရိွစည္းကမ္းရိွတ့ဲ ဒီမုိ ကေရစီအစုိးရမွာလည္း ဒီလူေတြပဲဆုိေတာ့ အာဏာဖက္တြယ္ ထားခ်င္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ေရရွည္လုပ္စားႏုိင္၊ ဗုိလ္က် ႏုိင္ဖုိ႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ညစ္တီးညစ္ပတ္နည္းမ်ား စုံစုံ လင္လင္သုံးၿပီး ဖန္တီးခ့ဲၾကတာလုိ႔ အခုိင္အမာ ေျပာေနသူ အမ်ားအျပားပါပဲ။ ဒီအခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ မွန္ကန္ပါသလဲ၊ အစုိးရကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ သမၼတႀကီးမွာ စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံ လုိအပ္ရဲ႕လား၊ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ေတြကေရာ စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံ ရိွဖုိ႔လုိသလား၊ (ေဝဖန္ေရးဆရာ စည္သူေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ေလ သံကုိ နည္းနည္းယူၿပီး ေျပာရရင္) ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ဒီတစ္လ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဆဲြတ့ဲသူေတြဟာ အင္မတန္ ေခတ္မီ တယ္၊ ဂလုိဘယ္လ္အေတြးအေခၚ ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရန္သူတစ္ဖဲြ႕ဖဲြ႕ကုိ တုိက္ေနခုိက္ေနရ တယ္ မဟုတ္လား။ မတုိက္ရဘူး၊ မခုိက္ရဘူးဆုိရင္လည္း အနည္းဆုံးေတာ့ ရန္ေစာင္ေနၾကပါတယ္။ သို႔ကလုိ တုိက္ခုိက္ေန ရ၊ ရန္ေစာင္ေနရတ့ဲအတြက္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မွာ စစ္ေရးအျမင္ ရိွရမည္ ဆုိတ့ဲ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အင္မတန္ ေခတ္မီတယ္၊ အေတြးအေခၚ ဂလုိဘယ္လ္က်တယ္လုိ႔ ဆုိလုိက္ျခင္းပါ။

ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္အေျခခံဥပေဒထဲ ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ ‘သမၼတသည္ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကဳံ ရိွရမည္’ ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတကာက ႀကိတ္ၿပီး ႀကဳိက္ေနၾကဖြယ္ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ သမၼတရဲ႕ပါေဖာမင့္န္ကုိ တေလးတစား အေလးထား ေလ့လာေန ၾကဖြယ္ ရိွပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူပုန္အဖဲြ႕ စံုလင္စြာ ရိွၾကတ့ဲအတြက္ အစုိးရက တုိက္ပဲြေတြလည္း မၾကာခဏ တုိက္ရပါတယ္။ (သူပုန္ဆုိတ့ဲ စကားလံုးကုိ သံုးရတာ ဘက္လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမလားလုိ႔ ေခတ္ေပၚသတင္းသမားတခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီစကားလုံးဟာ ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ျမင့္ျမတ္ပုံရပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဦးေနဝင္း၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔စာေတြထဲမွာ ဒီစကားလံုးကုိ အထူးအေလးထား ေရွာင္ၾကလုိ႔ပါ။ သူပုန္ဆုိတာ ဘုရင္ကုိ ပုန္ကန္သူလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္လည္း သူ ပုန္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ကို သူပုန္လုိ႔ေခၚရင္ ေရႊစိတ္ေတာ္ ညဳိေကာင္း ညဳိၾကလိမ့္မယ္၊ အဲဒီ စကားလုံးအစား ေတာ္လွန္ေရး သမားလုိ႔ ေခၚေစခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ႀကဳံလို႔ ေရးလုိက္တာပါ)

သူပုန္အဖဲြ႕ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရခင္ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားၾကဦးမယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ တုိက္တာ ခုိက္တာေတြက အနည္းနဲ႔အမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ဆက္ရိွေနၾကဦး မွာပါပဲလုိ႔ ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ နကၡတ္ေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ ေဟာႏုိင္ပါတယ္။ တုိက္ပဲြ၊ ခုိက္ပဲြမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ေပါ့ဗ်ာ။ စစ္ပဲြ ေတြ ရိွေနဦးမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ သမၼတမွာ စစ္ ေရးအျမင္ ရိွကုိ ရိွရမယ္ဆုိၿပီး အေျခခံဥပေဒထဲ မေမ့မေလ်ာ့ ထည့္ဆဲြထားၾကဟန္ တူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွးထံုးမပယ္ဘူး ဆုိရင္လည္း သမၼတဟာ စစ္ေရးအျမင္ ရိွသင့္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။

ေရွးတုန္းကဆုိ သမၼတျဖစ္မယ့္၊ ဘုရင္ ျဖစ္လာမယ့္ မင္းညီ မင္းသားတုိ႔ သင္ယူရတ့ဲ ပညာထဲမယ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ ပါေနတယ္ မဟုတ္လား။ အတိတ္ကာလ ဘုရင္သမၼတေတြ ဟာ စစ္ေရးအျမင္တင္မက စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံပါ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရိွၾကသူေတြပါလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။

သမၼတႀကီး စစ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရိွရမယ္ဆုိတ့ဲ ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ ေရွးထံုးမပယ္တ့ဲ သေဘာကုိ ေဆာင္တ့ဲအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြသူတုိ႔ ဥာဏ္ႀကီးလွေပစြလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။

သမၼတႀကီးကိစၥေတာ့ ၿပီးပါၿပီ။ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္မင္းမ်ားက ေရာ စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ လုိအပ္ပါရဲ႕လား။ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယူဆ ရပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္ ျမန္မာဝန္ႀကီးအားလံုးနီးပါး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာဟာ မေတာ္တဆ တုိက္ဆုိင္မႈ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ အဲဒီလုိ ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ေပၚေပါက္ခ့ဲတ့ဲ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြအခင္းအက်င္းေတြမွာ ဒီအခ်က္က ေပၚလြင္ေနပါ တယ္။ အစုိးရဘက္က ဝန္ႀကီးသုံး၊ ေလးပါးကုိ ေဆြးေႏြးပဲြ လႊတ္ လုိက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ရင္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ အရည္အခ်င္း ကြာျခားပုံကုိ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။

အစုိးရလႊတ္လုိက္တ့ဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ စစ္ဘက္ က မဟုတ္ပါဘူး၊ အရပ္သားဝန္ႀကီးပါ။ သူဘာလုပ္၊ ဘာေျပာ သလဲ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးပဲြမွာ မိန္႔ခြန္းစာရြက္ ဖတ္ျပ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခန္းထဲက ထြက္သြားပါတယ္။ ဘယ္သူေရး တ့ဲမိန္႔ခြန္းလည္း မသိပါဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ေရးတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ… ဒီအခ်က္ကုိ ေတြ႕လုိက္သူတုိ႔ကေတာ့ စာဖတ္တတ္ရင္ ဝန္ႀကီးျဖစ္မယ္လို႔ မွတ္ယူသြားႏုိင္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးေတြ မစံြဘူးကြာလုိ႔ ဆုိသူက ဆုိပါလိမ့္မယ္။

အဲဒါက ရာဂဏန္းရိွတ့ဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ မႏၲေလး-ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ၾကခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြပါ။ ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆုိ ၾကျခင္းပါ။ ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ အစုိးရ က အသိအမွတ္ျပဳေရးဆုိတာလည္း ပါသေပါ့။

ဒါဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲသြားေစ ႏုိင္တ့ဲ ေတာင္းဆုိခ်က္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က ေက်ာင္းသားသမဂၢဆုိတ့ဲ စကားလံုးနဲ႔ ဓာတ္တည့္ပုံမရတ့ဲအတြက္ပါ။ သူက ေက်ာင္းသားယူနီယံလုိ႔ပဲ သုံးတတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ ရိွလာတာက ယူနီယံ ဆုိတ့ဲ အဂၤလိပ္စကားလုံး ေနရာမွာ သမဂၢ ဆုိတ့ဲ ျမန္မာစကားလံုး သုံးဖုိ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔စာ မထုတ္ဘူးလားဆုိ တာပါပဲ။ ဟင့္အင္း…မထုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနသူေတြဟာ အရပ္ဘက္ အရာရိွေတြ မဟုတ္ဘဲ စမတ္က်တ့ဲ စစ္ဘက္ကလာတ့ဲ အရာရိွ ေတြျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားယူနီယံ ဆုိတ့ဲ စကားလုံး အေၾကာင္း နားထားၿပီး ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြ အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ ပညာေရးျပႆနာဆုိေတာ့ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးက အဓိက ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စကားေျပာေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပဲြအစမွာ စာရြက္ဖတ္ ျပၿပီး ျပန္သြားတယ္ ဆုိေတာ့ကာ ဝန္ႀကီးအရည္အခ်င္းကုိ မည္ သုိ႔နားလည္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ရပါ၏ေပါ့ေလ။ သူ႔ကုိ အ႐ုပ္အျဖစ္ပဲ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ တက္ခုိင္းတာ၊ အဓိကက်တာကေတာ့ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးေတြကြလုိ႔ အဆုိးျမင္သူေတြက ေထာက္ျပေကာင္း ေထာက္ျပႏုိင္ပါတယ္။

ေဟာ…စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းဝန္ႀကီးကေတာ့ ရွင္းသဗ်။ ေဆြး ေႏြးပဲြမွာ စစခ်င္း ဘာေျပာသလဲ ဆုိေတာ့ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ အစုိးရက အသိ အမွတ္ျပဳတယ္ကြာ တ့ဲ။ အဲ…ဘယ္သူကမွလည္း အဲဒီလုိ အသိ အမွတ္ျပဳဖုိ႔ မေတာင္းပါဘူးဗ်ာ။ မေတာင္းေသာ္ျငားလည္း ေကာ္ မတီကုိ အဲဒီလုိ ေကာက္ကာငင္ကာ ေထာက္ခံျပလုိက္ျခင္းဟာ ပဲြစစခ်င္း တစ္ဂုိးသြင္းလုိက္တ့ဲသေဘာပါပဲ။

အဲဒီဝန္ႀကီးက သူပုန္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ကုိးေသာင္းကုိးေထာင္နီးပါး လုပ္ခ့ဲသူျဖစ္တ့ဲအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးပဲြယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာလွတယ္လို႔ အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ စစ္အရာရိွေတြ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ ပုိကြၽမ္းတ့ဲသေဘာ၊ အထင္ႀကီးလာၾကေအာင္ ေျပာႏုိင္တ့ဲ သေဘာကုိ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

သမၼတႀကီးကလည္း စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံရိွတ့ဲ ဝန္ႀကီး ေတြကုိပဲ ပုိၿပီး အားကုိးအားထားျပဳေနမွန္း အင္မတန္ သိသာတ့ဲ ပဲြ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆဲြခ့ဲျခင္း ဟာ အာဏာဖက္တြယ္ထားခ်င္လုိ႔မဟုတ္၊ ေရရွည္လုပ္စားဖုိ႔ လည္း မဟုတ္ဘူး၊ အရပ္သားေတြ ဟန္မက်လုိ႔ စစ္ဗုိလ္ေတြပဲ သမၼတလုပ္သင့္တယ္ဆုိတ့ဲ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္မလားလုိ႔ ေတြးမိတယ္။

အရပ္သားေတြ ဟန္မက်၊ စစ္ဗုိလ္ေတြသာ အသုံးက်တယ္ ဆုိတ့ဲ သီအုိရီကုိ အားျဖည့္တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ ၾကားခ့ဲရၿပီးျဖစ္မွာပါ။ သိပ္မၾကာေသးခင္ကဆုိရင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ ေယာက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ထုတ္ၾ<ြကားၾကပါေသး တယ္။ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ လူရႊင္ေတာ္ေတြကေတာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြကုိ ယူသုံးၾကရတ့ဲအထိ ေအာင္ျမင္ၾကတာ သတိထားမိၾကမွာပါ။ ရလဒ္ကေတာ့ ကာတြန္းဆရာေတြ၊ လူ ရႊင္ေတာ္ေတြဟာ ဘယ္ဝန္ႀကီး ဘာေျပာလုိက္ျပန္ၿပီတ့ဲေဟ့ ဆုိ တာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကပါေတာ့တယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေပါ့ဗ်ာ။

ဒါဟာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝန္ႀကီးလုပ္တ့ဲအခါ စစ္ ေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ စစ္ေရးအျမင္ေတြက အင္မတန္ အသုံးတည့္ တ့ဲသေဘာ ေပၚလြင္ေစတ့ဲ အခ်က္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ ‘စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံရိွရမည္’ဆုိတာေလးကုိ အေျခခံဥပေဒ ထဲ မၾကာခင္ ထည့္သြင္းလာဖြယ္ ရိွတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။

အဲဒီအဆင့္ၿပီးရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံသားအားလုံး စစ္ေရးအေတြ႕ အႀကဳံရိွရမည္ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းလာ ဖြယ္ ရိွပါတယ္။

[ ျပီးပါျပီ ။]

Advertise Here