Home သတင္းေဆာင္းပါး အကူအညီ လုိအပ္ေနေသာ ‘ ကူညီပါရေစ ‘ မ်ား အပုိင္း(၂)

အကူအညီ လုိအပ္ေနေသာ ‘ ကူညီပါရေစ ‘ မ်ား အပုိင္း(၂)

164
0
Advertise Here

လစာနည္းပါး

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရ သည့္ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားျပားသည့္တိုင္ ရရွိလာေသာ လစာအေနအထားက နည္း ပါးလွေၾကာင္း ရဲဝန္ထမ္းေတြက ညည္း တြားၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ လစာႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ လာေသာ္ လည္း ေလာက္ငမႈမရွိေသးေပ။

ေျပာင္းလဲလာေသာ  လစာႏႈန္း ထားမ်ားအရ ရဲတပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ ယခင္ ၇၅,ဝဝဝ က်ပ္မွ ယခု ၁၂ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ရွိၿပီး သူ႔ထက္တစ္ဆင့္ ရာထူး ႀကီးသည့္ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးလွ်င္ ယခင္ ၈၁,ဝဝဝ က်ပ္မွ ၁၃၅,ဝဝဝ က်ပ္သို႔ တိုး ျမႇင့္ထားသည္။ ဆိုရလွ်င္ ရဲတပ္သားမွေန ၍ ရာထူးအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းအတြက္ က်ပ္ ၁၅,ဝဝဝ စီ ကြာဟတိုးျမႇင့္ထားျခင္း ျဖစ္၏။

Advertise Here

ယင္းကို ဒုရဲမွဴးႀကီးလွသန္းက”လက္ရွိရေနတဲ့ ရဲဝန္ထမ္းလစာဆိုတာ က တစ္ကိုယ္ေရအတြက္ေတာ့ ေလာက္ မယ္ေလ။ မိသားစုနဲ႔ျဖစ္လာရင္ေတာ့ မေလာက္ေတာ့ဘူး”ဟု ဆိုပါသည္။

ျပင္ဦးလြင္မွ ဒုရဲအုပ္မိသားစုဆို လွ်င္ ရသည့္လစာႏွင့္ မလုံေလာက္သည့္ အတြက္ ဇနီးျဖစ္သူက မိဘ၏ အေထာက္ အပံ့ေငြျဖင့္ စပါးေပး၊ ပဲေပး လုပ္ကာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရွာ ရပ္တည္ရသည္ ဟု သူက ေျပာပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳပါက သူရသည့္ လစာေငြ ႏွစ္သိန္း တစ္ေသာင္းမွာ မိသားစုေလးေယာက္ အတြက္ ေလာက္ငျခင္း မရွိ။ ရိကၡာအျဖစ္ ေထာက္ပံ့သည့္ တစ္ရက္ ေငြက်ပ္တစ္ ေထာင္ႏွင့္ ေပါင္းပါမွ တစ္လ ေငြက်ပ္ႏွစ္ သိန္းခြဲခန္႔သာရ၏။

ယခုဆိုလွ်င္ သူတို႔၏ သမီးအႀကီး မွာ ေလးႏွစ္ျပည့္၍ မူႀကိဳပင္ တက္ေနၿပီ။ ”ကေလးေတြေက်ာင္းစရိတ္လည္း လို လာၿပီဆိုေတာ့ စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္လာ ရၿပီ” ဟု သူက ညည္း၏။

ထိုသို႔ေသာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး တာဝန္၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရး အစရွိေသာ အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇီးပင္ႀကီး ရဲအရာရွိေလ့က်င့္ ေရးေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္း တပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္သည္လည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ ရဖူးပါသည္။

သူ႔တြင္ သားသမီးေလးေယာက္ရွိ ကာ ရသည့္လစာကိုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွင့္ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားရန္ သိပ္ၿပီး အဆင္မေျပလွ။ အတန္းငယ္စဥ္ မွာေတာ့ စရိတ္တတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ အတန္း ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္က်စရိတ္က လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ သူတို႔ ေက်ာင္း စရိတ္သူတို႔ရွာ၍ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။

ရဲဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ား၏ ပညာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္း သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတခ်ဳိ႕ ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဇီးပင္ႀကီးရဲအရာရွိသင္တန္း ေက်ာင္းမွ ရဲမွဴးႀကီးဝင္းျမင့္စိုးက ေျပာ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့မႈကို မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ရွင္းျပ၏။

သို႔ေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈ မရွိ ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမိသားစုအခ်ဳိ႕က ေျပာ ဆိုၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လစာ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ မိသားစုအနာဂတ္ အတြက္ ေငြမစုေဆာင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ေန စရာအိုးအိမ္တုိက္တာကိုလည္း စိတ္ကူး မယဥ္ႏုိင္ၾကပါ။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္မႈ နည္းပါးလာၾကကာ အင္အား မလုံေလာက္မႈကို ျဖည့္တင္းရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ရသည္ဟု ရမည္းသင္း ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒုရဲမွဴးႀကီးလွသန္းက ဆို၏။

”အေဆာင္အေယာင္နဲ႔ လစာေတြ တိုးေပးလာရင္ေတာ့ ရဲလုပ္ငန္းပိုၿပီး ေအာင္ျမင္မယ္”ဟု သူက သုံးသပ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အသုံးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္းေန မႈကလည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္း ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မလုံေလာက္

ရဲမွဴးႀကီးဝင္းျမင့္စိုးကေတာ့ သင္ တန္းေက်ာင္းအတြင္း ေဆးေပးခန္းတစ္ ခုထားရွိကာ သာမန္ဖ်ားနာမႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးထား ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ရမည္းသင္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း သားမ်ားႏွင့္ တာဝန္က်ရဲဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္တစ္ဦး၊ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးႏွစ္ဦး၊ ေဆးစပ္ႏွစ္ဦးကုိ ဌာနခ်ဳပ္မွ ပံ့ပိုးေပးထား ေၾကာင္း ဒုရဲမွဴးႀကီးလွသန္းက ေျပာ သည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၅ဝ ေက်ာ္ ရွိ၏။

နယ္ေျမစခန္းမ်ားတြင္ေတာ့ သက္ ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စခန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံ ယူခြင့္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သာမန္ဖ်ားနာမႈထက္ ပိုေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကုသေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက မိမိအစီ အစဥ္ျဖင့္သာကုသရၿပီး ယင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား ေဆးစာႏွင့္အတူ တင္ ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟု ရဲမွဴးႀကီးဝင္း ျမင့္စိုးက ဆိုပါသည္။

ဒူးဆစ္လြဲသည့္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရသည့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္ကေတာ့ ေဆး ကုသစရိတ္ေထာက္ပံ့မည္ဟု ၾကားသိ ထားေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔ထုတ္ယူရ မည္ကို နားမလည္ေသာေၾကာင့့္ သူကုန္ က်ခဲ့သည့္ ေငြေလးသိန္းနီးပါးမွာလည္း ယခုထိမထုတ္ရေသးဟု ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မ ေတာ္တပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္သည့္ ေနရာဌာန သီး ျခားေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ စစ္ေဆး႐ုံမ်ား သီးျခားထားရွိၿပီး ေဆးကုသ မႈ ခံယူႏိုင္သည္။

ရဲမွဴးႀကီးဝင္းျမင့္စိုးကေတာ့ ”ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္လာၿပီ ဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီ (ထိေရာက္ ေသာ ကုသမႈခံယူႏိုင္မည့္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆး ခန္း)အထိျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္”ဟု သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ေန႔စဥ္ အနီးကပ္ဆုံး ဆက္ဆံရသည့္ အျပင္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ ရရွိႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားမွာေတာ့ နည္း ပါးေနဆဲပင္ျဖစ္၏။

အဂတိလိုက္စားမႈေတြရွိေန

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ လိုင္းေၾကးရယူကာ ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း၊ ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳလာၾကျခင္းႏွင့္ အမႈသည္မ်ားအေပၚတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကးေတာင္းယူမႈမ်ားကို ပါ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားအထိ လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္ဟု ဒုရဲမွဴးႀကီးလွသန္းက ဆို ပါ၏။

”လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလိုဟာမ်ဳိး ကို အေရးယူမွကိုရမယ္၊ ဆရာတပည့္မို႔ ဆိုၿပီး ၾကည့္ေနလို႔မရဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ထိေရာက္စြာအေရးယူရမယ္၊ ေက်ာသား ရင္သားခြဲျခားလို႔ မရဘူး”ဟု သူက ဆက္ ေျပာသည္။

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက အျမင္မၾကည္ လင္မႈမ်ားလည္း ရွိ၏။

ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းက မိတၴီလာ ၿမိဳ႕ရွိဆီဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးသည့္ အမႈတစ္ခုျဖစ္ ပြားခဲ့၏။ အဆိုပါအမႈတြင္ အမႈသည္ျဖစ္ သူက ၄င္းထံမွ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးက ေငြ ေတာင္းယူခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ ၾကားခဲ့သည္ဟု ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီ ရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၅ဝဝ အား ထိုေကာ္မတီက စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာတြင္ အတိုင္ခံရသူမ်ားထဲ၌ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအျပင္ ရဲမ်ားလည္းပါ ဝင္ေနေၾကာင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး က The Daily Eleven သတင္းစာကို ဇြန္လအတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ေအာက္ ေျခတပ္သားမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ အထက္ အဆင့္ဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေန သည္ဟု EU ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္တြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ ေသာ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္က ဆိုပါသည္။

ရာထူးႀကီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လာဘ္စားရာတြင္ ေအာက္ေျခတပ္သား မ်ားအား ရွာေဖြခိုင္းတတ္သလို ကိုယ့္ နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ ရွာယူသည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာ၏။

ယခုအစိုးရသစ္ကေတာ့ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားထားသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမလုံေလာက္မႈ အပါအဝင္ အျခား ေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ အခ်ဳိ႕လည္း ရွိလာေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းက ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည့္ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားစု က ေထာက္ျပၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ အားနည္းမႈရွိျခင္း ေၾကာင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ၾကား အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အမႈကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပြားပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူလူထုက ေမးခြန္းထုတ္ၾကရာတြင္ ”ခုထိ မၿပီးႏိုင္ေသးဘူးလား”ဟူေသာ အျပစ္တင္လိုသည့္အေမးမ်ဳိးကို မၾကာ ခဏရင္ဆိုင္ရသည္ဟု ျပင္ဦးလြင္မွ ဒုရဲ အုပ္က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ရဲစခန္းတစ္ ခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ စခန္းမွဴးက ေျပာသည္။

ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲ

ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွစ၍ သင္ၾကား သင္ယူမႈပုံစံကိုပါ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

”အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သင္တန္း ဆရာေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ရဲမွဴး(ၿငိမ္း)ခင္ေမာင္စိုးက အႀကံျပဳ၏။

သင္တန္းဆရာအျဖစ္ တာဝန္ေပး ခံရသူမ်ားကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူမ်ားျဖစ္မွသာ သင္ ၾကားမႈခံယူသူမ်ားလည္း အမွန္တကယ္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝေသာ နည္းျပမ်ား မလုံ ေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဇာဝတ္မႈႏႈိမ္နင္း ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ ရဲဝန္ထမ္းတို႔အေန ျဖင့္ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု ရဲမွဴး(ၿငိမ္း) ခင္ ေမာင္စိုးက ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၊ မႈခင္း ဌာနႀကီးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏အဆိုအရ လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ အမႈႀကီး မ်ားတြင္ အမႈျဖစ္စဥ္အားလုံး၏ ၈၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔သာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းကို ေျပာပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလအတြင္းက ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အႏုၾကမ္းစီးမႈဆိုလွ်င္ ကေလး ငယ္အား ဓားစာခံလုပ္ကာ လုယက္မႈမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ေမး ခြန္းထုတ္သည့္အလား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟု ျပည္သူလူထုက ေထာက္ျပၾကသည္။

EU ကေတာ့ ရဲသားမ်ား၏အရည္ အခ်င္းျပည့္မီေရးအတြက္ အကူအညီေပး မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူစုလူေဝး အား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းနည္း၊ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစမည့္ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္အေပၚ  တာဝန္ခံေရးတို႔ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားအနက္ လႊတ္ ေတာ္အေပၚ တာဝန္ခံေရးသည္ အေရး ႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု EU ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအစီအစဥ္တြင္ အႀကံေပးလုပ္ခဲ့ဖူး သူ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္က သုံးသပ္သည္။ ဆိုလို သည္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္း ညႊန္မႈေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ထက္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္ တည္ၿပီး ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ ခံဖို႔လိုအပ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနကဲ့သို႔ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ဦးစီးဌာန တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ရွိေနပါက ရဲလုပ္ငန္း စဥ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာန တစ္ခုအဆင့္ျဖင့္သာ ရွိပါက ဘ႑ာေငြရ ရွိမႈနည္းပါးသကဲ့သုိ႔ လြန္ကဲေသာ ဗဟိုထိန္း ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္းရွိေနသည့္ အျပင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္သဖြယ္ ဆက္ျဖစ္ေနမည္ ဟုလည္း ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္က ရွင္းျပသည္။ ထို သို႔ရွိေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွာင့္ ေႏွးႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္မည္ဆိုပါကအင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရ သည့္အတြက္လည္း အဆင့္တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ ျပဳျပင္ယူသင့္သည္ဟု သူက အႀကံ ျပဳ၏။

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကေတာ့ လစာရိကၡာတိုးျမႇင့္ေပးေရး၊ ေနအိမ္လိုင္း ခန္းမ်ား လုံေလာက္စြာတည္ေဆာက္ေပး ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး အစရွိသည္တို႔တြင္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရ လိုက္သည့္ ရမည္းသင္း ရဲေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ေစာထြန္းဦး၏ဇနီး ေဒၚခင္မာကေတာ့ ”လိုင္းခန္းေတြ လုံ ေလာက္ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုင္းခန္း ေတြမွာ ေရ၊ မီး အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးေစခ်င္တယ္”ဟု ရင္ဖြင့္၏။

ေဒၚခင္မာသည္ သူ႔အမ်ဳိးသား၏ လစာေငြႏွင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ေျဖ ရွင္းႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္း သားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျခာက္တန္းေက်ာင္း သားတစ္ေယာက္တို႔၏ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား အတြက္ ဝက္ေမြး ကာ ေက်ာင္းထားရသည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။

ဇီးပင္ႀကီး ရဲအရာရွိသင္တန္း ေက်ာင္းမွ တပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္သည္ ယခုဆုိ ညည အိပ္၍မေပ်ာ္။ ပင္စင္ယူၿပီး ခ်ိန္ မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္ဆိုသည္ကို ေတြး ေတာပူပန္ကာ အိပ္၍မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပင္စင္ယူဖုိ႔ကလည္း သူ႔အတြက္ အခ်ိန္သိပ္မလုိေတာ့။ လာမည့္ေလးႏွစ္ဆုိ လွ်င္ သူ႔အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ၿပီ။

အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းကာ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြက်ပ္ေလးသိန္း ခန္႔ကို ဒူးဆစ္လြဲတုန္းက ေဆးကုသစရိတ္ အတြက္ အသုံးျပဳလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ပင္ စင္ယူခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သလို ျဖစ္ေနသည္။

မႈန္ရီဝိုးဝါးေသာ သူ၏အနာဂတ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္ က ယခုလိုညည္းတြားသည္။

”ပင္စင္ယူၿပီးရင္ ဘယ္လိုေနရပါ့ မလဲဆိုတာကို ေတြးေတာင္ မေတြးရဲဘူး’။         ။         အပုိင္း( ၁) သုိ႕

၂၀၁၆-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၃၇) မွ မ်က္ႏွာဖုံး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါ သည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here