Home စာအုပ္အၫႊန္း လယ္ယာေျမျပႆ နာအေျဖရွာ

လယ္ယာေျမျပႆ နာအေျဖရွာ

169
0
Advertise Here

 

၂၀၁၄၊ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္၊ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၁၈) စာအုပ္စင္က႑မွ စာအုပ္အညႊန္းျဖစ္ပါသည္။

သက္ဦးမြန္ ေရးသည္။

Advertise Here

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဟုိးအရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစဥ္အဆက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ျပႆ       နာတစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီျပႆ       နာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အဓိက စားနပ္ရိကၡာဆန္စပါးကုိ ေနပူမေရွာင္၊ မုိးရြာမေရွာင္ လယ္ယာေျမထဲ ႏြားႏွင့္အတူ ဖက္႐ုန္းကာ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ လယ္သမားႀကီးေတြရဲ႕ ျပႆ       နာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ရင္လည္းဆရာစံဦးေဆာင္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံမွာယေန႔တုိင္ထင္ရွားေနဆဲျဖစ္ၿပီးထုိေခတ္တုန္းကေတာ့ ခ်စ္တီးဆုိတဲ့ ေငြရွင္မ်ားရဲ႕ကုပ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္မႈကုိေတာင္သူလယ္သမားေတြ သည္းမခံႏုိင္တဲ့အဆုံးေတာ ့ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္တယ။္ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစုိးရလက္ထက္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာလည္း လယ္သမားႀကီးေတြအတြက္ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ထုိျပႆ       နာမ်ားက ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေျပလည္မႈမရေသးသလုိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစဖုိ႔လည္း အေျခအေနအေၾကာင္းတရားေတြက ရွိေနဆဲပါ။

ယေန႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္မွာလည္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေတြကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂ဝ၁၂ အတြင္းမွာဆုိရင္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ခပ္စိပ္စိပ္ျမင္ ေတြ႕ ျမင္လာၾကရပါတယ္။ အရင္ေခတ္က အေၾကာက္တရားနဲ႔ အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကုိင္ခံခဲ့ရေတာ့ ထြက္ခြင့္မရတဲ့ အသံေတြၾကားလာရတာပါပဲ။

စစ္အစုိးရလက္ထက္ မေျပာရဲမဆုိရဲခဲ့သမွ် ဒီဘက္မွာေတာ့ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ သူတုိ႔လယ္ယာေျမေတြျပန္လည္ရရွိေရး လက္သီးလက္ေမာင္းမ်ားတန္းကာ ေအာ္ဟစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတြေၾကာင့္လည္း လယ္သမားေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြက သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားအာ႐ံုစိုက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ လယ္သမားေတြက မိမိတုိ႔ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရးအပါအဝင္သူတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေရးလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၂ဝ၁၂၊ ၾသဂုတ္တြင္ေတာ့ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကိုလယ္သမားအေရး လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြကႀကဳိဆုိၾကသည့္နည္းတူ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေသးတယ္လို႔လည္း ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ လယ္ယာေျမဥပေဒသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး က်င့္သုံးသင့္ေသာ မူသုံးခ်က္ဆုိတဲ့ စာအုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနကုိဖုိးျဖဴေရးသားသံုးသပ္ထားၿပီး သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက စတင္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေျမယာသိမ္းမႈခင္းေတြကုိ လယ္သမားေတြဘက္ကေန လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စာအုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာ ၆၇ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး အခန္း သံုးခန္းပါရွိပါတယ္။ အခန္း ၁ မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမား ျပည္သူျပည္သားတုိ႔အတြက္ အသုံးမတည္႕ေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားကို ဥပေဒရႈေထာင္႕မွ ေလ့လာတင္ျပျခင္း ။

အခန္း ၂ မွာ လယ္ယာေျမျပႆ       နာရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာတင္ျပျခင္းနဲ႔ အခန္း ၃ မွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကန္႔ကြက္လႊာ နမူနာမ်ားဆုိၿပီး ပါရွိပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ခပ္ပါးပါးျဖစ္ေပမယ့္ စာအုပ္အတြင္းမွာေတာ့လယ္ယာေျမဥပေဒန ႔ဲ ပတ္သက္တဲ႕အားနညး္ ခ်က္ေတြကုိ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္အရ စုံစုံလင္လင္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့စာေရးသူရဲ႕ေစတနာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ အခန္း ၁ ၊ အပုိဒ္ငယ္ ၁ (ခ)မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္အဆင့္သည္ မိမိတရားကုိမိမိစီရင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ…

”၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးေသာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏုနယ္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုတုိ႔၏ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားကုိ မသိနားမလည္စြာ မိမိတုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးတစ္ဖက္သတ္ကာကြယ္လုိသည္က တစ္ေၾကာင္း။ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအသြင္ေဆာင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဗဟုိႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒တုိ႔၏ ကုိယ့္တရားကုိယ္စီရင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ ေျမသိမ္းကိစၥကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအသီးသီးတုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းထားပုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းဆက္လက္တင္ျပအပ္ပါသည္”ဆုိၿပီး ေနာက္စာပုိဒ္မွာေတာ့…”၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒတုိ႔အရ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ တုိင္းမွဴးအသီးသီးတုိ႔ဟာ တုိင္းေျမယာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေနခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တင္ေျမႇာက္ၿပီးရာထူးရရွိလာေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ဟာ ယခင္တုိင္းမွဴးတစ္ျဖစ္လဲ တုိင္းေျမယာေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ပင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယခုအခါ ၄င္းတုိ႔ဟာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ျဖစ္လဲ တုိင္းလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ ျပန္လည္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဥပေဒအာဏာစုိးမုိးသက္ဝင္မႈ အားနည္းေလ်ာ့ရဲခဲ့ေသာအာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးခဲ့စဥ္က ဥပေဒမဲ့ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သူ ယခင္တုိင္းမွဴး၊ ယခုတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅(ဂ)အရ တုိင္းေဒသႀကီးး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူရန္ႏွင့္ ဥပေဒကုိ တလြဲက်င့္သုံးရန္ အခြင့္အေရးရရွိေနေၾကာင္း ဥပေဒ႐ႈေထာင့္အရ သေဘာ႐ုိးေတြ႕ရပါတယ္”ဟုဆုိၿပီး သုံးသပ္ထားပါတယ္။

အခန္း ၂၊ အပုိဒ္ငယ္ (၃)၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၃)မွာေတာ့ ဘာလဲဟဲ့…ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာ့…”တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒမူတစ္ရပ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေျမသိမ္းယူမႈဟာ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ၊ ဥပေဒမဲ့ ေျမသိမ္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ တရားဝင္၊ မဝင္ဆုိတာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသူေတြက ဆႏၵမရွိပါဘူး။ အဲဒါေတြေျဖရွင္းဖုိ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလည္းမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီျပႆ   နာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခ်က္တစ္ေလမွ် မပါဝင္ပါ”ဆုိၿပီး ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအခန္း(၃)မွာေတာ့ လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကန္႔ကြက္လႊာနမူနာမ်ားဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္လႊာသုံးမ်ဳိးကုိ ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကန္႔ကြက္လႊာေလးမ်ဳိးကေတာ့…

(၁) လယ္ယာေျမအက်ဳိးတူလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျပၿပီး ေျမသိမ္းကိစၥအေပၚ အေျချပဳသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာႏွင့္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္လႊာ

(၂) တာဝန္ေက်စပါးမေပးသြင္းႏုိင္မႈကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းေျမသိမ္းမႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာ

(၃) စီမံကိန္းစုိက္ပ်ဳိးေျမအေၾကာင္းျပၿပီး လယ္ယာေျမကုိ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ ေျမသိမ္းမႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာဆုိၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆုိရရင္ေတာ့ စာေရးသူဟာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိလယ္ယာေျမဥပေဒကုိ အေတာ္ေလးအေသးစိတ္ေလလ့ာသးံု သပ္ေထာကျ္ပထားတာကုိေတြ႕ရပါတယ။္ လယ္ယာေျမကိစၥကုိ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြအတြက္လည္း ေလ့လာဖတ္႐ႈသင့္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ။  ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here