Home သံုးသပ္ခ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေရၿခံဳမ်ား မလုိခ်င္ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေရၿခံဳမ်ား မလုိခ်င္ပါ

173
0
Advertise Here

(၂၀၁၅၊ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္၊ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၂၉) တြင္ ထြက္ရိွမည္႕ အယ္ဒီတာ႕အာေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။)

Advertise Here

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားသိ႔ုမျပန္လိုဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တြင္ ကန္႔လန္႔လိုက္ပါေနေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)၏ အျငင္းပြားဖြယ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေနပါသည္။

          အတိတ္သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏အခန္းက႑သည္ အေရးပါခဲ့သည္မွာ မည္သို႔မွ် ျငင္း၍မရ ေသာ္လည္း ထိုစဥ္တုန္းကအေျခအေနႏွင့္ ယေန႔အေျခအေနတို႔သည္ အကြဲျပားႀကီး ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ မဘသအဖြဲ႕ဝင္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လာမႈကို ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိလာသကဲ့သို႔ ယင္းအဖြဲ႕၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားျဖစ္ လာရပါသည္။

          ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ေနၾကသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စနစ္ဆိုးကိုေျမျမႇဳပ္ကာ စနစ္သစ္ ကို ေမြးဖြားေပးရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ယေန႔လိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မဘသအဖြဲ႕ဝင္ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕သည္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာပါတီမ်ဳိးကို မဲမေပးသင့္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာပါတီမ်ဳိးကိုသာ မဲေပးသင့္သည္ဟု စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေနၾကျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ပါတီကုိ ဝင္ေရာက္မဲဆြယ္ေပးေန႐ုံမက ျပည္သူမ်ား၏ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုပါ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ သလိုလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

          တိုက္ဆိုင္စြာပင္ မဘသအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပြဲခံသည့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္အခ်ိန္ အခါတို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ မဘသဆရာေတာ္မ်ားက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကို နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနသေလာက္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကို ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္သံသယျဖစ္စရာအျဖစ္ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤအခ်က္က မဘသႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိေနသည္ဟူေသာ သံသယကို ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။

          ဤေနရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရးကို ေရွး႐ႈကာ ဘာသာသာသနာကို အကာအကြယ္ေပးမည့္၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ပါတီကိုသာ မဲေပးရန္ မဘသဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား၊ ပါတီအခ်ဳိ႕၏ သေဘာထားမ်ား ထပ္မံတိုက္ ဆိုင္လ်က္ရွိၾကျပန္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူေရြးမမွားရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုရာ၌ ‘အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ’ျဖစ္ရမည္ဟူသည့္အခ်က္အား ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္ကို အစိုးရသတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

          မည္သည့္က႑ပဲၾကည့္ၾကည့္ အစစအရာရာခြၽတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ယေန႔လိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ေန ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္မွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားမဟုတ္သလို ဘာသာေရးအေရၿခံဳ မ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ၾကရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းမွ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

(editors@mawkun.com)

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here