Home သံုးသပ္ခ်က္ တရားစီရင္ေရးကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ

တရားစီရင္ေရးကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ

183
0
Advertise Here

(၂၀၁၅၊ႏူိ၀င္ဘာလထုတ္၊ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၁၈) မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။)

တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ ကူးေျပာင္းလာခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး က႑တို႔၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ေတြ႕လာရေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑တြင္မူ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟူ၍ မေတြ႕ရေသးေပ။

Advertise Here

ဤသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကပဲ ၄င္း၏ အာဏာစက္ေအာက္မွ တရားစီရင္ေရးက႑ကိုလႊတ္မေပးေသး၍လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေမွးစက္ေနရင္းျဖင့္ရရွိလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးလာဘ္လာဘမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးေန၍လား ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပေဒေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ယေန႔ထက္ တိုင္တရားစီရင္ေရးကို သူ႔ေတာင္ပံေအာက္မွ လႊတ္မေပးခ်င္ေသးသည့္အေနအထားကို ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးယၱရားကို ဆက္လက္အသံုးခ် လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ထိုအခ်က္မွာ ပို၍ေပၚလြင္တတ္သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိုပါႀကီး(ခ)ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး မည္မွ်ပြင့္လင္းကာတရားမွ်တမႈရွိမလဲဟူသည္မွာလည္း လူအမ်ားစုစိတ္ဝင္စားသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟူ၍လည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေနသည္။ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကိုအေၾကာင္းျပကာ ျခစားခ်င္တိုင္း ျခစား၍ရသည့္ အရင္းအျမစ္ႀကီးအျဖစ္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို သေဘာထားေနသူမ်ား ရွိေနသမွ် လူထုအျမင္တြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ျခေတာင္ပို႔သဖြယ္ ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငွက္သိုက္ႀကီးတစ္ခုကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ တရားစီရင္ေရးကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးႏွင့္ သမာသမတ္က်ကာ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ကာလအတန္ၾကာ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔သြားမည္ဆိုလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိရန္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိရန္လြန္စြာမွအေရးႀကီးလွပါသည္။ တရားစီရင္ေရး စနစ္မွန္ကန္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယၱရားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္း ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေမာ္ကြန္းမွ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

(editors@mawkun.com)

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here