Home သံုးသပ္ခ်က္ လူမ်ားစု၏ ကံၾကမၼာ လူနည္းစု စီရင္ေနျခင္းကုိ အျမန္အဆုံးသတ္ရန္လုိ

လူမ်ားစု၏ ကံၾကမၼာ လူနည္းစု စီရင္ေနျခင္းကုိ အျမန္အဆုံးသတ္ရန္လုိ

161
0
Advertise Here

(၂၀၁၅၊ဇူလုိင္လထုတ္၊ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၂၅) မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ျဖစ္ပါသည္။)

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈကုိဇြန္၂၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ၌ပုဒ္မ၅၉(ဃ)မွ စာစုတစ္ခုတည္းသာ ျပင္ဆင္ရန္လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမဲ (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္) ရရွိၿပီး က်န္အဆိုငါးခုမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ပုဒ္မမ်ားအနက္အေရးႀကီးဆံုးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ၄၃၆(က) ႏွင့္(ခ)တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆(က) ၏လိုရင္းမွာ အေျခခံဥပေဒပါ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲျဖင့္သာ ျပင္ရမည္ဟုဆိုသည္။ ၄၃၆ (ခ)အရ က်န္ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမဲျဖင့္သာ ျပင္ရမည္ဟုဆိုသည္။

Advertise Here

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ေခါင္ခ်ဳပ္အခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းသည္  လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ထုိင္ခံု ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အလုိေလွ်ာက္ရယူထားေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက မေထာက္ခံလွ်င္ မည္သည့္အရာမွ ေျပာင္းလဲ၍မရဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းႀကီး ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ထုဆစ္မည့္သူမွာ တပ္မေတာ္သာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကာင္ လက္သည္းထုတ္ျပလုိက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ စစ္တန္းလ်ားကုိ ျပန္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္ကုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ေမာင္ပုိင္စီးၾကလိမ့္ဦးမည္ဟူေသာ လူထု၏ သံသယကုိ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာသြားေစသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ခက္သည္ထက္ခက္ဖို႔ရန္သာ ရွိေလေတာ့သည္။

ထို႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္အမတ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္လည္း တင္းမာမႈပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ားရွိေနပါသည္။ ဤအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္လည္း ေထြေထြထူးထူးေျပာင္းလာႏိုင္စရာမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူေရးကိစၥ အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားမွာလည္း ေျပလည္ႏိုင္စရာမရွိဘဲ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ဆက္လက္က်ဆင္းဖို႔ သာရွိေလသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းသေဘာမတူလွ်င္ ဘာမွေျပာင္းလဲမရသည့္ အေျခအေနကို တိုက္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုမျဖစ္မေနရွာေဖြရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီးထိုနည္းလမ္းရွာမရေသးသမွ် ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမည္တပ္လုပ္ေဆာင္သမွ်တို႔သည္ သဲထဲေရသြန္ အေဟာသိကံသာျဖစ္ရေတာ့မည့္ အေျခ အေနပင္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ားစုကံၾကမၼာကို လူနည္းစုဆံုးျဖတ္ေနသည့္အေျခအေနအား အားလံုးပူးေပါင္း၍ အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ေမာ္ကြန္းက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

(editors@mawkun.com)

 

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here