Home သတင္းေဆာင္းပါး မသန္စြမ္းတုိ႕ မဲေပးေရး အဟန္႕အတားေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ အပုိ္င္း(၁)

မသန္စြမ္းတုိ႕ မဲေပးေရး အဟန္႕အတားေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ အပုိ္င္း(၁)

212
0
Advertise Here

ေအာက္တုိဘာလထုတ္-၂၀၁၅၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၂၈)မွ မ်က္ႏွာဖုံး ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

လင္းျမတ္ႏွင့္ မင္းလြင္ေရးသည္။

ဦးေအာင္ႏိုင္သည္ ငယ္စဥ္က သန္စြမ္း၏။ သူ အသက္ သံုးဆယ္အရြယ္တြင္ ျမဝတီဘက္၌ သစ္လုပ္ငန္းသြား လုပ္စဥ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိ၍ ဘယ္ေျခတစ္ဖက္ကို ဒူး ေအာက္မွ ျဖတ္ပစ္လိုက္ရသည္။ ယခု သူ တပ္ဆင္ထား ရသည့္ ေျခတုမွာလည္း သူ႔ကိုေကာင္းမြန္စြာ အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္။ ေျခတု၏ ေျခခံုေနရာမွာ ကြဲ ေနၿပီး ေျခတုတစ္ခုလံုး ေၾကးတက္ကာ မည္းေနသည္။

Advertise Here

ေျခတုတပ္သည့္ဘက္ကို အားျပဳရပ္ပါက ဒူးေအာက္ အရြတ္မ်ားက အသားကို ဆူးနဲ႔ ထိုးလိုက္သလို နာက်င္လာ၍ လမ္းေဝးေဝးမေလွ်ာက္ႏိုင္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္က ဆိုသည္။ ခ်ဳိင္း ေထာက္ဝယ္ရန္လည္း သူ႔မွာ ေငြလံုေလာက္စြာ မရွိ။

ေျခေထာက္တစ္ဖက္ဆံုး႐ႈံးသြားခ်ိန္မွစ၍ သာမန္လူတစ္ ေယာက္လို ေကာင္းမြန္စြာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ဘဲ သူ၏အခ်ိန္ မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕အျပင္က အိႏၵဳရြာေလးတြင္ ညီ၊ ညီမတို႔ႏွင့္အတူ ကုန္ဆံုးလာခဲ့သည္မွာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႔ ၾကာ ခဲ့ေလၿပီ။ တစ္ကိုယ္ေရတကာယသမား ဦးေအာင္ႏုိင္သည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္ ဦးေအာင္ႏိုင္ အားခဲ ထားသည္။ မဲစာရင္းတြင္ သူ႔အမည္ပါလာသည္ဟုလည္း သူ႔ညီ ေျပာျပ၍ သူသိထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲစာရင္းတြင္ သူ႔နာမည္ပါမလာ၍ ဦးေအာင္ႏိုင္ မဲမေပးခဲ့ရ။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း မဲေပးရန္အသက္မီသည့္တိုင္ မဲမေပးျဖစ္ခဲ့။

Photo: ANFREL         အင္ဒုိနီးရွားမွ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦး

ဘဝတြင္ ပထမဆံုးမဲေပးခြင့္ရမည့္အခြင့္အေရးကို အမိ အရ ဖမ္းဆုပ္ယူခ်င္သည့္တိုင္ ဦးေအာင္ႏိုင္အတြက္ စဥ္းစားစရာ တစ္ခုရွိေနသည္။

”မဲေပးႏိုင္၊ မေပးႏိုင္ ကြၽန္ေတာ္ အတိအက်မေျပာႏိုင္ဘူး ဗ်ာ။ မဲ႐ုံအနီးအေဝးအေပၚ မူတည္ေသးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္  က ေျခတုတပ္ထားေသာ သူ၏ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ကို လက္ ျဖင့္ ပြတ္ေနရင္း ညည္းသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၃ မိုင္ေလာက္ကြာေဝးသည့္ ဦးေအာင္ႏိုင္ တို႔ အိႏၵဳရြာလမ္းမ်ားက ေျမနီလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိင့္အခြက္ အမို႔အေမာက္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ မညီမညာျဖစ္ေနေသာ ထိုရြာလမ္းမ်ားသည္ ဦးေအာင္ႏိုင္အတြက္ သြားလာရန္ အဆင္ မေျပ။ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ေယာက္က သူ႔ကိုလိုက္ပို႔လွ်င္ေတာ့ မဲသြားေပးျဖစ္မည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္က ဆိုသည္။

ဦးေအာင္ႏိုင္ကဲ့သို႔ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီး ကင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူအမ်ားနည္းတူ မဲေပးခြင့္ရရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနသည္ဟု မသန္စြမ္းသူအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

”တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသန္စြမ္းေတြ အတြက္ မဲ႐ုံထဲကိုေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ဖို႔က အႀကီးမားဆုံး အခက္အခဲ တစ္ခုပဲ”ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ တည္ ေထာင္သူ ကိုေနလင္းစိုးက ေျပာျပသည္။ ကိုေနလင္းစိုးသည္ ငယ္စဥ္က ပိုလီယိုေရာဂါရရွိၿပီးေနာက္ ေအာက္ပိုင္းခ်ည့္နဲ႔ သြား သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ကို အသံုးျပဳေန ရသည္။

မသန္စြမ္း မဲေပးခြင့္ရေရး

‘မသန္စြမ္းသူဆိုသည္မွာ ေမြးရာပါဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ကာယ၊ အျမင္၊ အေျပာ၊ အၾကား၊ အသိ ဉာဏ္၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပိုင္း၊ အာ႐ုံခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ ရာ တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ေရရွည္ခံစားေနရသူကို ေခၚသည္’ဟု ၂ဝ၁၅၊ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္း သူ၊ အျမင္အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူ၊ အၾကားအာ႐ုံမသန္စြမ္းသူ၊ ဥာဏ္ ရည္အားနည္းသူဟူ၍ ေလးမ်ဳိးသတ္မွတ္ထားသည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) ကေတာ့ မသန္စြမ္းမႈ ကိုးမ်ဳိးရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အျမင္၊ အၾကား၊ လႈပ္ရွားမႈစသည့္ သံုးခ်က္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တူညီၿပီး က်န္ေျခာက္မ်ဳိးမွာ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းမႈ အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚယုယုေဆြက ဆိုသည္။

မသန္စြမ္းမႈအမ်ဳိးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူေသာ္လည္း ထိေတြ႕ မႈအာ႐ုံအားနည္းသူ (ထံု က်ဥ္ေနသူ)၊ စိတ္အမူအရာထူးျခားသူ၊ ႏွလံုးအစားထိုးျခင္း စ သည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲစိတ္လဲလွယ္ထားရသူ ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ တစ္မ်ဳိးထက္ပိုသူမ်ားကို မသန္စြမ္းမႈစာရင္း ထဲတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ကမၻာဦးမွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသိုက္အဝန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ရွိေန ခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ WHO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့လူဦးေရ ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ေတာ့ မသန္စြမ္း သူဦးေရ သန္း ၉ဝ ရွိၿပီး ယင္းအေရအတြက္သည္ ေဒသတစ္ခုလံုး လူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ မသန္စြမ္းသူဦးေရ ႏွစ္သန္းသံုး သိန္းေက်ာ္(၂,၃၁၁,၂၅ဝ ဦး)ရွိေနၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦး ေရ၏ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးေကာက္ယူခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မသန္ စြမ္းသူမ်ားထဲတြင္ အျမင္အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူဦးေရသည္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆို ပါသည္။

ထိုမွ်ေသာ မသန္စြမ္းထုထဲမွ မသန္စြမ္းသူမည္မွ် မဲေပးႏိုင္ မည္ကို အတိအက် မခန္႔မွန္းႏိုင္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အသင္းမွ ကိုေနလင္းစိုးက ဆိုသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ စံျပမဲ႐ုံမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီစဥ္ထားရွိေပးရန္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ သေဘာတူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ဆိုသည္။

”မဲ႐ုံတိုင္းမွာေတာ့ လုပ္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ မသန္စြမ္းအမ်ားစုရွိတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပး မယ္”ဟု ဦးကိုကိုက ေမာ္ကြန္းကို ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အဆိုပါ စံျပမဲ႐ုံမ်ားအတြက္ သာမန္လူမ်ားအျပင္ မသန္စြမ္းသူမဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ အဆင္ေျပစြာ မဲေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဦးကိုကိုက ဆိုသည္။ အၾကား အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား (Sign Language) ျဖင့္ ဗီႏိုင္းပိုစတာတြင္ ေရးဆြဲျပထားမည္ဟု သူက ဆိုသည္။

အျမင္အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္မူ ဘေရးစာ (မ်က္ မျမင္သူမ်ားေရးသည့္ Braille  စာ) ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပး မည္ဟု မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးကိုကို က ဆိုသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရသူကို ေခၚယူ၍ မဲေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳ ေပးထားသည္။

‘ဆႏၵမဲေပးသူသည္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ မဲ စာရင္း၌ပါရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္၏ ဖခင္၊ မိခင္၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သား၊ သမီး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအရင္းတစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္း သူကိုယ္တိုင္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတစ္ဦး၏ အကူအညီ ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳရမည္’ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ‘မဲ႐ုံသို႔ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးသူသည္ က်န္း မာသန္စြမ္းျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မိမိဆႏၵျပဳၿပီးေသာ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ကို မဲပုံးထဲသို႔ထည့္ႏိုင္စြမ္းမရွိလွ်င္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိုသူအား ဆႏၵမဲထည့္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီရမည္’ဟုလည္း ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲႏွင့္ မဲ႐ုံအတြင္းမွ မဲပံုးမ်ားတင္ထားသည့္ စားပြဲမ်ား ျမင့္ေနျခင္းတို႔သည္ မသန္စြမ္း သူမ်ား(အထူးသျဖင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္) လက္ လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ (ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ ေက်ာင္း) မွ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေသာင္းၾကည္က သံုးသပ္သည္။

သူကိုယ္တိုင္လည္း အျမင္အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္  ဦးေစာေသာင္းၾကည္က သူကဲ့သို႔ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အား သီးျခားမဲ႐ုံျဖင့္ မဲေပးေစမည့္ အစီအစဥ္ကို လက္မခံ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မ်က္မျမင္မ်ားကို သီးသန္႔ခြဲ၍ မ်က္မျမင္စာျဖင့္ မဲေပးေစပါက ၄င္းတို႔ေပးသည့္ မဲလက္မွတ္ကို ၾကည့္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ေပးသည့္ မဲလက္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္အား ထိခိုက္မည္ကို မလိုလား၍ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေစာေသာင္းၾကည္က ဆိုသည္။

”ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့လူေတြကို ေခၚၿပီး မဲေပးမယ္”ဟု ၄င္း၏ ဆႏၵကို ေျပာျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိ လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက မွန္းဆထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံအျဖစ္အသုံးျပဳမည့္ ေက်ာင္းတခ်ဳိ႕ မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္သြားလာၿပီး မဲေပးႏိုင္မည့္ အေန အထားမရွိသည့္အတြက္ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မဲ႐ုံတြင္ တာဝန္ ယူၾကမည့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲေပး ခြင့္ မဆံုး႐ႈံးေအာင္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ဆိုပါသည္။

”ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မသန္စြမ္းေတြ အလြယ္တကူ မဲေပးႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို လိုေနပါေသးတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ မသန္စြမ္း မ်ားအတြက္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳရေလ့ ရွိသည္ဟု လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရး အာရွကြန္ရက္ (Asia Network for Free Elections – ANFREL ) မွ Mission Coordinator ျဖစ္သူ မစၥတာဘီဒါ ယက္ဒတ္စ္ (Mr.Bidhayak Das) က ေမာ္ကြန္းကို ေျပာျပသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မသန္စြမ္းေတြ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာေတြက မဲ႐ုံေတြကို ေရာက္ေအာင္ သြားဖို႔ကိစၥပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမ်ား မဲ႐ုံသြားၿပီး မဲေပးရန္အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးထားသည္မ်ား မရွိ တတ္ဟုလည္း ဘီဒါယက္ဒတ္စ္က ဆိုသည္။

”ဥပမာ¼ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ မဲ႐ုံေတြဟာ ေလွကား အသံုးျပဳၿပီး တက္သြားရတဲ့ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအံုေတြမွာ လုပ္ ၾကတာမ်ားတယ္။ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္နဲ႔သြားေနရတဲ့သူေတြ၊ မ်က္မျမင္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနတဲ့သူေတြ အတြက္ အဲဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ ေတာ္စိန္ေခၚမႈမ်ားတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။        အပုိင္း( ၂ )သုိ႕

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here