Home သံုးသပ္ခ်က္ ၂၁ရာစု ပင္လုံအလားအလာ

၂၁ရာစု ပင္လုံအလားအလာ

157
0
Advertise Here

 

၂၀၁၆-ဇူလုိင္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၆) မွ သုံးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ ေရးသည္။

Advertise Here

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၂၇ ရက္က လာမယ့္တစ္လ၊ ႏွစ္လခန္႔  အတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရး စတင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တုိက္တြန္းေျပာ ဆုိၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ NLD အစုိးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လႈပ္ရွားသက္ဝင္လာခဲ့ပါ ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ေလးလတစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ေမလမွာ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပ ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ မက်င္းပခဲ့ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕  ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ ဇူလုိင္လ ေႏွာင္းပုိင္းမွာမွ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထား တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒီမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဆုိတာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ဦး ေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံရဲ႕ အဆက္လား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံလား၊ သီး ျခားလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယေညာင္ႏွစ္ပင္

ထြက္ေတာ္မူနန္းက ခြာရေတာ့မယ့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ဟာ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာႀကီး’ ဘြဲ႕ ခံယူခြင့္ရေရးအတြက္ ‘ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး’ကုိ ၂ဝ၁၆၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္မွာ တက္သုတ္႐ုိက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးကုိ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕က ကုိယ္စားလွယ္ ၇ဝဝ အထိ တက္ေရာက္ ေစခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ၇၅ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ဝ၊ NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ကုိယ္စား လွယ္ ၁၅ဝ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ဝ၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားကုိယ္စားလွယ္ ၅ဝ စီတုိ႔ ပါဝင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညီ လာခံဟာ အသြင္သဏၭာန္အရ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေအာင္ လုပ္ထားေပမယ့္ ဘာအႏွစ္သာရမွ မရွိေအာင္ ေဖာင္းပြေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားတဲ့ က႑ႀကီး ေျခာက္ရပ္ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံၿခံဳ ေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြကုိ ေဆြး ေႏြးသြားၾကဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ညီလာခံမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံမဲရရွိရမယ္ဆုိေတာ့ တပ္မေတာ္မေထာက္ခံရင္ ဘယ္လုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ႏုိင္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒနဲ႔ အတြင္းသေဘာက အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘာဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ႏုိင္ဘဲ လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တဲ့ ဒုတိယေညာင္ႏွစ္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ တစ္ျပည္လုံး အပစ္ရပ္ေရး NCA စာခ်ဳပ္ ကုိ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အားလုံး ၁၇ ဖြဲ႕ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ တကယ္တမ္း လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၈ ဖြဲ႕ပဲ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒီလို NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံတက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ဖိတ္ ၾကားတာျဖစ္လုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့သေဘာမုိ႔ မတက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါဘူး။ ပုိအေရးႀကီးတာ ဒီ NCA လက္မွတ္မထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာ အမ်ားစုပါ။ ဒီ ေတာ့လည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္က စၿပီး ထြက္ေပၚေနတဲ့ ေသနတ္သံေတြဟာ ဒီေန႔အထိ ပြက္ေလာ ညံေနဆဲပါပဲ။ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ရဲ႕  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဟာ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ သူ႔သေဘာထား၊ သူ႔မူဝါဒေတြနဲ႔ ေရွ႕ ဆက္သြားလုိ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ’ကုိ ေခၚယူက်င္းပဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ’ဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ အသြင္သဏၭာန္အရေရာ အတြင္းသေဘာအရပါ ကြဲျပားျခားနား ႏုိင္ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံအႀကိဳ

အရင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိ (MPC) ကုိ မ႑ိဳင္ထားကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။ NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ MPC ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ႏွင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းလုိက္ပါတယ္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္ တုိင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီ ေအာက္မွာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္နဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ကုိ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ဆပ္ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ပါပဲ။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ MPC ကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ NRPC မွာ လည္း ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံရာထူးကုိ ယူထားပါေသးတယ္။ NRPC ရဲ႕ ဥကၠ႒ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြပါပဲ။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ အရင္ MPC အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးလည္း ဆက္လက္ပါဝင္ေနပါေသးတယ္။ NRPC ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ တင့္ေဆြဟာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္ မတီမွာေတာ့ ဒု-ဥကၠ႒တာဝန္ ရယူထားပါတယ္။ အရင္ MPC အဖြဲ႕ရဲ႕ အထူးအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ဒီျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။

ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီေအာက္မွာ ဆပ္ေကာ္မတီႏွစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ ရဲ႕ ဥကၠ႒က ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးက ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF) က ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆပ္ေကာ္မတီ ၁ ရဲ႕ တာဝန္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲရာမွာ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ျဖစ္ေအာင္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ ကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက တာဝန္ယူၿပီး ဦးလွေမာင္ေရႊက အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကုိ ရယူ ထားပါတယ္။ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ ဆပ္ေကာ္ မတီ၂ ရဲ႕ တာဝန္က NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေတြကုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ ပါဝင္လာႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စုဖြဲ႕မႈဟာ သဏၭာန္သစ္ျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ အေျခခံေအာက္မွာ အင္အားစု ေဟာင္းေတြလည္း ဆက္လက္ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးပါဝင္ေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစီအစဥ္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ သေဘာအရသာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားတာမဟုတ္ပါဘူး။ မူဝါဒသေဘာထားအရ လည္း အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ မူလ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္မွာ က႑ႀကီးေျခာက္ရပ္ ပါဝင္ ခဲ့ေပမယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရး က႑ေတြကုိပဲ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကရပါလိမ့္မယ္။ က႑ေတြ၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲေတြ သိပ္မ်ားလြန္းရင္ ‘ငါးသုိင္းမ်ားၿပီး ဟင္းဟုန္’ သြားႏုိင္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး ေအာင္ျမင္မႈကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာက ႏုိင္ငံေရး၊ လုံၿခံဳေရး က႑ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုထူ ေထာင္ေရးႏွင့္ D.D.R/S.S.R (လက္နက္စြန္႔၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျပန္ လည္ေပါင္းစည္းေရး/လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးသာ အဓိကက်ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြ ျပင္ဆင္လုိတဲ့ သေဘာထားကုိလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ညီလာခံကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး တစ္ေနရာရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိသာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒီပါတီအားလုံးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ညီလာခံတက္ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ ဒုတိယေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးရဲ႕ အျမင္ကုိ ကုိယ္စားျပဳစုစည္းေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ Political Forum ေတြ က်င္းပေပးႏုိင္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ စုစည္းေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႔ C.S.O Forum ေတြ က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ NLD ကလည္း ေျပာၿပီးသားပါ။ မျပည့္စုံတဲ့ စာရင္းအရ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနတဲ့ C.S.O  အဖြဲ႕ေတြကုိ ညီလာခံတက္ခုိင္းဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာၿပီး အလုပ္ျဖစ္စရာ သိပ္ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အေရးႀကီးတာ သူတုိ႔အျမင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပခြင့္ရွိတဲ့ စင္ျမင့္ (Stage) ေတြ ရွိေနဖုိ႔ပါပဲ။ NLD ကေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္  ကုိယ္စားျပဳမႈက်ယ္ျပန္႔ၿပီး သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ ထိေရာက္ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ညီလာခံျဖစ္ေစလုိပုံရပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ NLD ပါတီအေန နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါဝင္တက္ ေရာက္ဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးလုိတဲ့ ဆႏၵျပင္းျပပုံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္မထုိးဘူးဆုိရင္ ညီလာခံတက္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထားတစ္ရပ္က ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ ဒီသေဘာထားကုိ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္မွ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဟာလည္း ေအာင္ျမင္အဓိပၸာယ္ရွိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ‘အားလုံးပါဝင္ေရး’ ကုိ အေျခခံမူတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးမွာလည္း အားလုံးပါဝင္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၁ ဖြဲ႕ရွိတဲ့ အနက္ NCA လက္မွတ္ထုိးတာ ရွစ္ဖြဲ႕ပဲ ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အမ်ားစု NCA မွာ ပါဝင္ခြင့္မရလုိ႔ ဒီေန႔အထိ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျပင္းထန္တဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိ စစ္ေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးဟာ NCA စာခ်ဳပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးရာမွာ ပါဝင္သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ သူတုိ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အဓိကျပႆနာဟာ တပ္မေတာ္က ပေလာင္အဖြဲ႕၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕နဲ႔ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြကုိ လက္နက္မခ်ရင္ NCA လက္မွတ္ထုိးရာမွာ ပါဝင္ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူး ဆုိတဲ့ သေဘာထားေၾကာင့္ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ မရခဲ့တာပါ။ NLD အေနနဲ႔ ဒီဆက္ထုံးကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မွ ညီလာခံမွာ အားလုံးပါဝင္ ခြင့္ရမွာပါ။

ဒီလုိေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ NLD အေနနဲ႔ ညီလာခံမတုိင္မီ NCA မွာ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ဦးစြာႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အားလုံး ပါဝင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းသုံးဖြဲ႕အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သင့္သလုိ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္ဆုိင္းေပးေအာင္ NLD အေန နဲ႔ ႀကိဳးစားနားခ်သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးမွ ညီလာခံတက္ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရးကုိ ပုိမုိအေလးေပးသင့္ပါ တယ္။ ‘အားလုံးပါဝင္ေရး’ မူကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္မွ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ပြဲခံပါလိမ့္မယ္။     ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here