Home သံုးသပ္ခ်က္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လုံ တတိယအေၾကာ႔ဆီ

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လုံ တတိယအေၾကာ႔ဆီ

274
0
Advertise Here

၂ဝ၁၈၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၃)မွ သုံးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ေရးသည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က        ၂၀၁၇ ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ ေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ၂၀၁၇ ဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဒီႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသိသာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရခဲ့တဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရထားႀကီး ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာနဲ႔

Advertise Here

 တန္႔အီေနတာ ႏွစ္၀က္ေလာက္ ရွိပါၿပီ။ ေနာက္ျပန္မ်ား

        ဆုတ္ဦးေလမလားလုိ႔ ရင္မၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရတာ

             ေျခာက္လနီး ပါး ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈရယ္လုိ႔ လက္ညႇိဳးထုိးျပစရာဆုိလုိ႔ ဒုတိယ အေက်ာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာပဲရွိပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့ ညီလာခံ ဆုိေပ မယ့္လည္း ပထမအေက်ာ့ညီလာခံေလာက္ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ တုိးတက္မလာတဲ့အျပင္ ပုိၿပီးဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါ တယ္။ ပထမအေက်ာ့ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ၀အဖြဲ႕ (UWSA) ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ

      (FPNCC) အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဖြဲ႕ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ပါ၀င္ ေဆြး

      ေႏြးမႈ မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးတဲ့

      UNFC လက္က်န္ ငါးဖြဲ႕ဆုိရင္ တန္းတူရည္တူ ကုိယ္စားျပဳ

       ပါ၀င္ခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ ညီလာခံဖြင့္ပြဲကုိေတာင္ မတက္

          ေရာက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ေတြ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရး

          အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြဟာလည္း ဒီေန႔အထိ ေျပလည္မႈ မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။

NCA လက္မွတ္ထုိးေရးအလားအလာ

      ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၇ မွာေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ေရး တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္တုိ႔နဲ႔ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီး က်န္ရွိတဲ့ အခ်က္ေတြ အေျဖရွာေရးကုိ UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က စာေပးပုိ႔ ကမ္းလွမ္းလုိက္ပါတယ္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ထဲမွာ UNFC အဖြဲ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) အေနနဲ႔ NLD အစုိးရအဖြဲ႕ တက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီနဲ႔ လည္း ေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ပုိမုိအဆင္ေျပေရးအတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလာခဲ့ၾကသည္မွာ ၁၇ လ တုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ DPN မွ အဆုိျပဳထားတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခဲ့သည္မွာ အ႒မ (၈) ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဆုံးအေျဖရွာေရးအတြက္ န၀မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ ၾကေပမယ့္ တရား၀င္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ UNFC ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး က်န္ရွိေသးတဲ့ အခ်က္ေတြ ကုိ ညႇိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းတင္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတင္ျပတုိက္တြန္းခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔က ဘယ္လုိ သေဘာထားတုံ႔ျပန္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ႕ဆုံမယ္ဆုိတာ မေျပာႏုိင္ေသးပါ ဘူး။ မွန္းဆၾကည့္ရသေလာက္ေတာ့ ၂၀၁၇ ထဲမွာ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းအခ်က္ အေတာ္နည္းပါးေနပါၿပီ။

      အ႒မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာေတာ့ UNFC အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး အစုိးရကုိ တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးရာမွာ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ တစ္ခ်က္သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ ၎င္းမွာ အဆုိျပဳခ်က္ ၂ ျဖစ္တဲ့ “လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ ေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္” ဆုိေသာ စာပုိဒ္တြင္ ေရွ႕ ဆုံးမွ “ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ ေရွး႐ႈလ်က္”ဆုိတဲ့ စာသားကုိ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔က ခ်ိတ္ဆက္ထည့္သြင္းလုိပါတယ္။ ဒီလုိ ထည့္သြင္းလုိက္ရင္ “ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း ခြင့္”ဆုိေသာ စကားရပ္အေပၚ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ ကုိ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားက စုိးရိမ္ဟန္ ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအေက်ာ့အစည္း အေ၀းမွာလည္း “ခြဲထြက္ခြင့္”စကားရပ္ သုံးစြဲမႈအေပၚ အျငင္းပြား ခဲ့ၾကရၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္း ျပႆနာလုိ႔ သာမန္အားျဖင့္ ယူဆႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒျပႆနာျဖစ္လုိ႔ အေတာ္အခ်ိန္ ယူ ညႇိႏႈိင္းရမယ့္ သေဘာ ရွိပါတယ္။

      ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္းလုိ ျဖစ္လာတာက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မူ ေျခာက္ခ်က္အနက္ ႏွစ္ခ်က္ကုိ UNFC အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လက္ခံလုိက္နာဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိေနပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္က ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ရပ္တည္ရန္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒ  အရ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမယ္ ဆုိထား တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံ လုိက္နာဖုိ႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က “ႏုိင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရ မ်ားကုိ လက္ခံၿပီး တည္ဆဲ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လုိက္ ပါေဆာင္ရြက္ရန္” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲဖုိ႔ (သုိ႔) ျပဳျပင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ UNFC အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ လက္ခံဖုိ႔ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ UNFC နဲ႔ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရး ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းမႈေတြဟာ သေဘာတူညီခ်က္ ရဖို႔ နီးကပ္လာၿပီဆုိေပမယ့္ အေျခခံမူဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြမွာ အေတာ္ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံၾကရ ဦးမွာပါ။ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရင္း အေလွ်ာ့ အတင္း၊ အေပးအယူေတြ လုပ္ေပးႏုိင္မွ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ ရႏုိင္မယ့္ အေနအထားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ UNFC အဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေရရွည္လုပ္လာရင္း ၾကာေလ အဖြဲ႕ ၀င္ေတြ ႏုတ္ထြက္တဲ့ ဦးေရ မ်ားလာေလျဖစ္ၿပီး အင္အားေလ်ာ့ ပါးလာတဲ့အေလ်ာက္ NCA လက္မွတ္ထုိးလာႏုိင္စရာ အလား အလာပုိေကာင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ တြက္ဆမႈေတြလည္း ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

လက္မွတ္ထုိးထားသူမ်ားရဲ႕ ျပႆနာ

      လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြင္းမွာ NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးတဲ့ UNFC အဖြဲ႕ေတြနဲ႔သာ ေျဖရွင္းရ မယ့္ ျပႆနာေတြ ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ အစုိးရ၊ တပ္ မေတာ္တုိ႔အၾကားမွာလည္း ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြ ရွိေနဆဲ ပါ။ UNFC အဖြဲ႕  ဥက္ၠ႒ ဦးႏုိင္ဟံသာက ““အခု လက္မွတ္ထုိးထား တဲ့ အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕သည္ပင္လွ်င္ လုပ္ရင္း လုပ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တုိးလုိ႔ မရေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ NCCT နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုန္းက ၁၆ ဖြဲ႕ ရွိခဲ့ ေပမယ့္ တကယ္လက္မွတ္ထုိးခ်ိန္မွာ ဟုိအဖြဲ႕ မပါရ၊ ဒီအဖြဲ႕ေတြ မပါရဆုိၿပီး ကန္႔သတ္ထားေတာ့ ေနာက္ဆုံး လက္မွတ္ထုိးႏုိင္တာ ရွစ္ဖြဲ႕ပဲ ရတယ္။ ဒီလုိ ရွစ္ဖြဲ႕ပဲဆုိေတာ့ အားနည္းေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးမူ ေဘာင္ေဆြးေႏြးရာမွာ သုံးပြင့္ဆုိင္မဟုတ္ဘဲ ငါးပြင့္ဆုိင္ ျဖစ္သြား တယ္။ တပ္မေတာ္က အုပ္စုတစ္စု သီးျခားျဖစ္သြားေတာ့ ဗီတုိ သုံးစြဲခြင့္ရသြားတယ္။ ဘယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒီလုိ စုစည္းမႈအား နည္းတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြဘက္က နစ္နာခဲ့ရတယ္””လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ ABSDF ဗဟုိေကာ္ မတီ၀င္ ဆလုိင္းေယာေအာင္ကလည္း ““ေလာေလာဆယ္အေျခ အေနမွာ RCSS (ရွမ္းအဖြဲ႕)ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား စစ္ေရး ထိေတြ႕ မႈတခ်ဳိ႕ ရွိေနခဲ့တယ္။ KNU တစ္ဖြဲ႕လုံးအေနႏွင့္ မဟုတ္ ေပ မယ့္ ေအာက္ေျခမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ မႈျပႆနာတခ်ဳိ႕ ရွိ ေနခဲ့တယ္။ ဒါ အျပန္အလွန္ နားလည္ယုံၾကည္မႈ မရွိေသးလုိ႔ ျဖစ္ ေနပုံရပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံ ေရးမူေဘာင္ေတြ အခုိင္အမာ ခ်မွတ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအေက်ာ့ဆုိတာ လည္း ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ အေျခခံသြားေနတာ မဟုတ္ဘူး။ UPDJC ထဲမွာ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ညႇိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ေနၾကတာသာ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ဆက္သြားခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္တစ္ခု ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်မွတ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။  ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္လည္း အဆုံးသတ္ မခ်မွတ္ႏုိင္၊ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ပါ၀င္လာ ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္မတုိး ႏုိင္ဘဲ တန္႔အီေနပါတယ္”” လုိ႔ ရွင္းလင္းသုံးသပ္သြားပါတယ္။

      UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းေဇာ္ကလည္း    ““အခုလက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ညီေနာင္ ရွစ္ဖြဲ႕ အေနအထားဟာ ေရွ႕ ဆက္သြားဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာ သိသာပါတယ္။ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အျမင့္ဆုံး JICM အစည္းအေ၀း ေခၚဆုိဆုံးျဖတ္ရမယ့္  အေျခစုိက္ေနၿပီ။ JICM အစည္းအေ၀းေခၚလုိက္လုိ႔ အေျဖထြက္ မလားဆုိတာလည္း ေျပာဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ တပ္ မေတာ္ဘက္က အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းလုိတဲ့၊ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလုိတဲ့ ဆႏ္ၵ မရွိေသးတာ အခက္ဆုံးပဲ။ NLD ပါတီ ဒီေန႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းကလည္း အမ်ဳိးသားရင္ ၾကားေစ့ေရးသေဘာထားအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုိက္ေလ်ာမႈ အားနည္းတဲ့ အေနအထားေအာက္မွာ ရင္ဆုိင္ေနရတာပါပဲ”” လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား တဲ့ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ ဘာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ လုပ္လုိ႔မရတဲ့ အေနအထားမွာ ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံဟာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိစြာ၊ ေႏွးေကြးေလးလံစြာ၊ သၭာန္ ဆန္စြာ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ရဦးမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ႏွင့္ FPNCC

      ၀အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့တာ ႏွစ္၀က္ေက်ာ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္ မာျပည္ရဲ႕  ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ဒီအဖြဲ႕ကုိ ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳႏုိင္သမွ် ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံ ေအာင္ ဘယ္လုိမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ ကုိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ၀-မုိင္းလားအုပ္စုဆုိတာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အင္ အားအႀကီးမားဆုံး၊ အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ဒီအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ ေနတဲ့ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO)၊ ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႕ (AA) နဲ႔ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSA/SSPP) တုိ႔ ဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲေနာက္ပုိင္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုံး တပ္မေတာ္နဲ႔ အျပင္းထန္ဆုံး စစ္ေရးပဋိပက္ၡေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အထိလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တုိက္ စစ္ ေရးရင္ဆုိင္မႈေတြ  မၾကာခဏ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အင္အား စုေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအင္အားစုေတြနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲမႈ မျပဳႏုိင္သမွ် NCA စာခ်ဳပ္ဟာလည္း ရွင္သန္ အဓိပ္ၸာယ္ရွိလာမွာ မဟုတ္သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ဟာလည္း ေအာင္ျမင္ျပည့္စုံလာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

      ၿပီးခဲ့တဲ့ လဆန္းပုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕  အေနနဲ႔ ၀-မုိင္းလားေဒသမ်ားကုိ သြားေရာက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး  ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ FPNCC တစ္ဖြဲ႕လုံး ပါ၀င္ခြင့္ရွိမွသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ ၀-မုိင္းလားအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစ္ၥေတြကုိသာ ေဆြးေႏြး ၿပီး တပ္ေခါက္ျပန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၀-မုိင္းလားအဖြဲ႕အေနနဲ႔ FPNCC တစ္ဖြဲ႕ လုံးနဲ႔သာ ႏုိင္ငံေရးကိစ္ၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ၾကဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေန နဲ႔ FPNCC အဖြဲ႕ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ တစ္ ဖြဲ႕ခ်င္းစီနဲ႔သာ သီးျခားေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာထားရွိပါတယ္။ ဒီလုိ သေဘာထားရွိရတာကလည္း FPNCC အဖြဲ႕အေနနဲ႔ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း မလုိက္ပါဘဲ သီးျခားမတူတဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္ကုိ တင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေသက်စြာ ရပ္တည္ ေနၾကတဲ့ သေဘာထားေတြ ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ နဲ႔ FPNCC တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္က စၿပီး ဒီေန႔အထိ ႏုိင္ငံေရးအရ  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ တစ္ႀကိမ္မွ် က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုိ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမ္ၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ကိစ္ၥမ်ဳိးမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပႆနာ ထက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းေရးက ပုိမုိ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ မူက်တဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္တဲ့ ကိစ္ၥေတြကုိ အေသဆုပ္ကုိင္မထားဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေလွ်ာ့အတင္း၊ အေပးအယူလုပ္ရင္း နည္းနာရွာေဖြကာ ႏုိင္ငံ ေရးအရ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ ေနပါၿပီ။

      FPNCC အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံခြင့္ ရခဲ့တာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဖြင့္ပြဲကာလအတြင္းကသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေတြ႕ဆုံပြဲကလည္း လူမႈေရးသေဘာမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NCA လက္မွတ္မထုိးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ပါ၀င္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိတဲ့ မူအရ ဖြင့္ပြဲအၿပီးမွာ အားလုံးျပန္သြား ၾကရတာပါပဲ။ ဒီလုိ ဖြင့္ပြဲတက္ခြင့္ရတာေတာင္ အစုိးရနဲ႔ FPNCC အဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား ညႇိႏႈိင္းေစ့စပ္ၿပီး ရရွိခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ NCA ကုိ ေထာက္ခံထားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမ္ၼတႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္ မစ္ၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္ရဲ႕  ႀကိဳးပမ္းစီစဥ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ဒီလုိ ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား ျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာကုိ တျခားႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးရတယ္ဆုိတာ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာ၊ လက္ၡဏာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္း အင္အားစုအခ်င္းခ်င္းက မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေန ခ်ိန္မွာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးတာ ေက်းဇူးတင္စရာပါ။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခ်င္းခ်င္း ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကုိ မေထာက္ ထားဘဲ တရားေသမူ၀ါဒေတြ စြဲကုိင္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မရ ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကမွေတာ့ တစ္ျပည္သားကုိ ဆက္လက္အားထား မွီခုိေနၾကရဦးမွာပါပဲ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဘ၀ရဲ႕ ဆုိး၀ါးတဲ့ အလား အလာနဲ႔ ကံၾကမ္ၼာလုိ႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကရမွာပါ။

တတိယအေက်ာ့ ပင္လုံဆီ

      ၂၀၁၇ မွာ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ တတိယအေက်ာ့ အစည္းအေ၀းကုိ ယခု အခါ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံးအပတ္မွာ က်င္းပဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ပါၿပီ။ ဒီေတာ့မွ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ အစဥ္အလာ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ထုိင္းမႈိင္းတန္႔အီေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဖုတ္ပူမီးတုိက္ အေျပးအလႊား အမီလုိက္လုပ္ ေနၾကရပါၿပီ။ ေနရာေရြးခ်ယ္ေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပး မႈေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖုိ႔ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾက ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ရခုိင္ ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိေတာ့ က်င္းပ ခြင့္ မရေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ေျမာက္ပုိင္း က FPNCC အဖြဲ႕ေတြ တတိယအေက်ာ့ ပင္လုံညီလာခံ တက္ ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ NCA ကုိ လက္မခံႏိုင္တဲ့ FPNCC ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေရာက္လာဖုိ႔ တ႐ုတ္ကုိယ္စားလွယ္ ဆြန္ေကာ့ရွန္ကုိ အား ကုိးမွီခုိၾကရဦးမယ့္ ကိန္းပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ UNFC အဖြဲ႕၀င္ ေတြ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ရဦးမယ့္ အေနအထားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးနဲ႔ အစားထုိး လဲလွယ္ႏုိင္ေျခ လုံး၀ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဆုိရရင္ ၂၀၁၇ ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတုိင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္” ျဖစ္မလာခဲ့သလုိ ၂၀၁၈ မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြ အၿပီးခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာလည္း မေရ ရာ မေသခ်ာလွပါဘူး။

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here