Home အင္တာဗ်ဴး ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေတြကုိ ဘယ္လုိ စနစ္တက် တုံ႔ျပန္သင့္သလဲ

ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေတြကုိ ဘယ္လုိ စနစ္တက် တုံ႔ျပန္သင့္သလဲ

172
0
Advertise Here

ဦးတင္ေမာင္သန္း

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူႏွင့္  ေမးျမန္းျခင္း

ေက်ာ္ေဇယ် ေမးျမန္းသည္။

Advertise Here

                      ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကို အစိုးရအေနနဲ႔ ထိေရာက္ ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈေတြ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက တစ္ဖန္ျပန္လည္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္လာ တာက ဥေရာပသမဂၢက ၂၀၁၃ ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တံခါးဖြင့္ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့GSPလို႔ အမ်ားေခၚ ၾကတဲ့ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကို တင္သြင္းလာတဲ့ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ေတြအေပၚ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတာကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာတာ ပါ။ ဒါကိုဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနကို အခ်ိန္အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ခန္႔ ေစာင့္ ၾကည့္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေန ေတြကို ေျပလည္ခ်င္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားသင့္ပါသလဲ။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ အေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးစြပ္စြဲခ်က္ ေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူလည္း ျဖစ္၊ စာေရးဆရာ လည္းျဖစ္တဲ့ ယခင္ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္သန္းကို ေမာ္ကြန္းက ေမး ျမန္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တုိ႔မွာ အဆုိပါ ေမးျမန္းခန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ကို တစ္စတစ္စ တိုးၿပီးေတာ့ ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။  ။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေၾကာင့္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ေန လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ၾကတဲ့ ကိရိယာေတြေပါ့။ ကိရိယာဆိုတဲ့အခါက် တစ္ခုလံုးကို နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရေတြကို အရွက္ရေအာင္လုပ္တာပါပဲ။ အရွက္ရေစေသာ နည္းနာယႏၱရား ေတြေပါ့။Shames Mechanism  ေတြေပါ့။

                    မ်ားေသာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြက ဥပေဒေၾကာင္း အရ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာ မသက္ေရာက္တတ္ဘူး။ မရွိတတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေပၚ မူ တည္ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္မထိုးဘဲနဲ႔ ထားခဲ့လို႔ရတဲ့ သီးျခားအပိုဒ္ ေတြလည္း ရွိတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ၾကည့္ရမွာက ႏိုင္ငံတကာ က အဲဒီလိုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းအရ ကတိ က၀တ္ျပဳၿပီးသားစာခ်ဳပ္ေတြက ဘာလဲဆိုတာကို ၾကည့္ဖို႔လို တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ႁခြင္းခ်က္ေပးထားတဲ့ဟာေတြ ရွိရင္လည္း ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ပါတယ္။

                     သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အရွက္ရေစဖို႔ အဲဒီ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အေရးယူ ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာကို ႀကံဳရမလဲဆိုရင္ အရွက္ ရေစေလာက္ေသာလႈပ္ရွားမႈေတြရွိလိမ့္မယ္။ ျပစ္တင္ေျပာဆို တာေတြ အမ်ားႀကီးကို ႀကံဳရလိမ့္မယ္။

                         ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူလို႔ရတဲ့ကိစၥေတြလည္းရွိ တယ္။ အဲဒါေတြက လူသားဂုဏ္ရည္ႀကီးတစ္ခုလံုးအေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈ။ အဲဒီဟာနဲ႔ ႏႊယ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ ရွင္းလင္းမႈေတြ။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေရးယူႏိုင္တဲ့ နည္းနာနိႆယေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ အဲဒါေတြ ကိုလည္း တြဲၿပီး မျပတ္မနားဖိအားေပး ႀကိဳးစားၾကလိမ့္မယ္။

                        ေနာက္ဆံုး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခုခံေပးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွပဲ  ကၽြန္ေ တာ္ တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေထာက္ခံမႈရဖို႔ ေစ်းႏႈန္း၊ ဘယ္လိုေျပာမလဲ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပးရလိမ့္မယ္။ ေပးရမယ့္ဟာေတြရွိမယ္။

                         ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဲဒီအေၾကာင္းအခ်က္၊ ခုနကေျပာတဲ့ အရွက္ရေစတဲ့ နည္းနာ နိႆယ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ ယႏၱရား။ အဲဒါေတြ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏႊယ္ဆက္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ သူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ရမယ့္ တန္ဖိုး။ ဒါေတြက ေယဘုယ်အား ျဖင့္ ရင္ဆိုင္လာရမယ့္ဟာေတြလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။

                    တိတိက်က်အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကိစၥက ႏိုင္ငံတကာ Agenda ထဲကို ၀င္သြားတယ္။ ၀င္သြားတယ္ဆို တာက ဘယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အဖြဲ႕အစည္းမဆို လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲ ၀င္သြားၿပီဆိုရင္ သူတို႔က ဆက္ ၿပီးေတာ့ ဒါကို လုပ္႐ုိးထံုးစံရွိၾကတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေအာင္လို႔ လည္း အားေပးႏိုင္တဲ့၊ လႈံ႔ေဆာ္ေနႏိုင္တဲ့၊ တစ္နည္းေျပာလို႔ရွိရင္ တြန္းေပးေနၾကတဲ့ အင္အားစုေတြ ရွိတတ္တယ္။ အဲဒီအင္အားစု ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္ကိစၥမွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြအျပင္ OIC လို႔ေခၚတဲ့ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕လည္း ပါ လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕အေနအထားသည္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမားတဲ့၊ အား ေကာင္းတဲ့အေနအထားရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။

                   ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ Agenda ထဲမွာ ပါ၀င္သြားတဲ့၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲမွာ ၀င္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာေတြကို လုပ္ လာေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ဖိအားေပးၾကတဲ့ အထဲမွာ အခု ဥေရာပသမဂၢ (European Union) က ေပးထား တဲ့ ျမန္မာ့ကုန္ပစၥည္းေတြကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့Gene-ralized Scheme of Preferences (GSP) လို အခြင့္အေရး ေတြကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းမယ္လို႔ ေျပာတာေတြက စၿပီးေတာ့၊ ပယ္ ဖ်က္တာေတြက စၿပီးေတာ့ အျခားဟာေတြလည္း လုပ္လာႏိုင္ တယ္။ ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ႀကံဳရမယ့္ဟာေတြလို႔ ထင္တယ္။

 ေမာ္ကြန္း။ ။ ဆရာရဲ႕သံုးသပ္မႈအရဆိုရင္ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ အရွက္ရေနတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ အမ်ားေျပာစရာရွိလာတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးမႈေတြဟာ ေရွာင္ ဖယ္ခံရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။  ။ အရွက္ရသြားတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနသလိုေပါ့။ ရပ္ကြက္နဲ႔ မတည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ခင္ဗ်ား တျဖည္းျဖည္း ေနရထိုင္ရတာ က်ဳံ႕က်ဳံ႕လာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရပ္ကြက္ကို လိုက္ ေလ်ာေပးရတဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ကို လုပ္ ၾကတာကိုး။  ခင္ဗ်ားက မလိုက္ေလ်ာရင္ ခင္ဗ်ားကို ရပ္ကြက္က ေန က်ဥ္ၾကမယ္၊ ပထုတ္ၾကမယ္ေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။ အဲဒါေတြကို နည္းနာယႏၱရားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သံုးတာပါပဲ။

 ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို အစိုးရဘက္က ေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဘာေတြမ်ားလုပ္သင့္ပါသလဲ။

 ဦးတင္ေမာင္သန္း။  ။ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာက အခုေျပာေနတဲ့ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရွိတယ္ဆိုတဲ႔ စြပ္စြဲခ်က္ေပါ့။ အဲဒီစြပ္စြဲခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လို တယ္။ ကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွာလည္း အခုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္။

                  ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းHuman Rights Watch-HRW လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ ၾကည့္တဲ့အဖြဲ႕ႀကီးက အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ကို မသံုးပါနဲ႔။ ဒီအဖြဲ႕ သည္ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ ေတြ ရွိလာတယ္။

                 စြပ္စြဲခ်က္ေတြရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လို နားလည္ရမလဲလို႔ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အဖြဲ႕က တိုင္ ၾကားႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးသာ ထုတ္ျပန္ၿပီး သူက ဆက္လက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးတာမ်ဳိး လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့    သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေတြ႕ရဘူး။

                    ခံရပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းတာေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ အေထာက္အထားေတြကို ျပဳစုတာ ေတြ၊ မွတ္တမ္းတင္တာေတြ စသျဖင့္ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္တဲ့ စစ္ေဆးပံု၊ စစ္ေဆးနည္းေတြနဲ႔ လုပ္ ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။

                   ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိတာ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ လုပ္ေနတာလည္း ရွိခ်င္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းေတြအေပၚမွာ သိရသေလာက္အရ ၾကည့္ရသေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ လာေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေလာက္က ဒီစစ္ေဆးပံု၊ စစ္ေဆးနည္းဟာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ပံုကိုင္ပံုနဲ႔ေျပာရင္ ၿပီးစလြယ္လုပ္တာမ်ဳိး နည္းနည္းျဖစ္ တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီလို ေျပာစရာမ်ဳိး ျဖစ္ေစတာေပါ့။

                 ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံတကာဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Incredible ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေျပာတယ္။ မယံုႏိုင္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို သံုးၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ စစ္ေဆးပံုစစ္ေဆးနည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေပါ့ေလ။

                   ဒုတိယအေရးယူဖို႔ ဖိအားေပးၾကတဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြကုိ ၾကားရတာရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤါလီကိစၥမွာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေတာ့ မဖတ္ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သတင္းဌာနေတြမွာ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခ်က္ေတြအရေပါ့။ အေမရိကန္မွာ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ ထားတဲ့ ေရဒီယိုလိုင္းနဲ႔  ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြ ေမး ျမန္းၾကတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဘက္က စြပ္စြဲၾကတာ မုဒိမ္းမႈေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ရွိတယ္။ သတ္ျဖတ္တာ ေတာင္မွပဲ ကေလးေတြကိုေတာင္ မီးပံုထဲ ပစ္သြင္းတယ္တို႔၊ ဘာ တို႔ ေျပာၾကတယ္။ သာမန္ၾကည့္ရင္ မယံုႏိုင္ေလာက္တဲ့ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြေပါ့။ အဲဒီသတင္းဌာနေတြမွာ ေျပာသြားၾကတာကို ၾကားရတယ္။

                   တကယ္ေတာ့ ဒီလိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔    ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ကို ေရာက္သြားတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားေတြဆီ ကေန ၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ၾကားဖူးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုမွျဖစ္ တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

                       ႏိုင္ငံတကာမွာ အခုေျပာေနတာေတြသည္ အခုမွ ေျပာၾက တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာလာၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ။ ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လားဆိုတာကို အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမးၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ အခု ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ (KNU)ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာကိုပဲ အခု ႏိုင္ငံ တကာမွာ စြပ္စြဲေနၾကသလို ခံခဲ့ရဖူးတဲ့သူေတြရွိတယ္လို႔ သိထား ပါတယ္။

                      အဓိကIssue (အေၾကာင္းအရာ) က ဘာလဲဆိုရင္ တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဲဒါေတြကိုသိရင္ အေရးမယူတာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အေရးယူတယ္။ ဒါေပမဲ့ မတိုင္မၾကားမျခင္း အထိ၊ တစ္စံုတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္မေျပာမျခင္း၊ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အျဖစ္ေတြမ်ား ရွိေနလားဆိုတာကေတာ့ ျပန္ လည္သံုးသပ္ရမယ့္ ကိစၥေပါ့။

                       ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္က၊ ႐ုိက္တာ သတင္းဌာနက ေရးမွာကိုသိေတာ့မွ အေရးယူတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ဆိုရင္ ေတာ့ ဒါက အင္မတန္အားနည္းတဲ့ ေခ်ပခ်က္မ်ဳိးေပါ့။ အဓိကက ဘာလဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔က ဒါေတြကို သိေနလ်က္နဲ႔ အေရးမယူဘဲ ပစ္ထားခဲ့တာမ်ားလား။ ဒီလိုေတြ ေရာ ရွိသလားေပါ့။

                       အလြယ္ကူဆံုးျပန္ၾကည့္ဖို႔ကေတာ့ အရင္ေခတ္ ေထာက္ လွမ္းေရးရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေပါ့။ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေပါ့။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာေတာ့ အရင္တုန္းက အမႈေတြကို ျပန္မေဖာ္ရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုကိစၥနဲ႔ ႏႊယ္ဆက္ လာတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္မွာ အဲဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ ကင္းရွင္း ေၾကာင္း ျပသဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္က စတင္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိၾကည့္တယ္ဆိုတဲ့ အၾကည့္ မ်ဳိးရွိလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္အတြက္ ေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။

                        ဒီအတြက္ ဥပမာေလးတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသည္ အင္မတန္ မ်က္ႏွာပ်က္ စရာ ဆိုးရြားတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေပါ့။ အဲဒီမွာ နားထင္ကိုေတ့ပစ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းကနဲ႔ တူတယ္၊ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အဲဒီဓာတ္ပံုဆိုရင္ ကမာၻ ေက်ာ္တဲ့ပံုေပါ့။ အခုထက္ထိ ႏွလံုးတုန္၊ ရင္တုန္ၾကည့္သူရဲ႕ စိတ္ ထဲမွာ အင္မတန္ခံစားရတဲ့ ဓာတ္ပံုေပါ့။ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ တစ္ေယာက္ကို နားထင္ကိုေတ့ပစ္ၿပီး ပစ္သတ္လိုက္တဲ့ပံုေပါ့။

                           အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗီယက္နမ္စစ္အမွတ္တရဆိုတဲ့ ႐ုပ္တုနဲ႔ ပန္းၿခံကုိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ လုပ္ပါတယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာ အဲဒီစစ္ပြဲရဲ႕ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ကို ဘယ္ လိုနည္းနဲ႔ေဖာ္မလဲဆိုတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ အဲဒီ တုန္းက ဗိသုကာေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္က၊ သူ႔နာမည္က မာယာလို႔ထင္တယ္။ ျမန္မာဆန္ဆန္ပဲ၊ ျမန္မာေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ သူက တင္သြင္းတဲ့ဟာက အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆုရသြားတယ္။

                         သူက ဘာကိုတင္သြင္းသလဲဆိုေတာ မွန္လိုအရိပ္ထင္တဲ့ ေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္မည္းႀကီးမွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ က်ဆံုး သြားတဲ့ အေမရိကန္တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ နာမည္ေတြကို ေရး ထိုးထားတယ္။ အဲဒါကို လိုက္ၾကည့္ၾကရတယ္။ လိုက္ၾကည့္ၾကတဲ့ အခါတိုင္းမွာ ၾကည့္တဲ့သူက အဲဒီနာမည္ထိုးထားတဲ့ မွန္သားလို မ်က္ႏွာျပင္ထဲမွာ မိမိပံုကို မိမိ ျပန္ေတြ႕ရတယ္။

                       အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာက ဘာလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ အဲဒီမ်က္ႏွာျပင္အမည္းႀကီးလိုပဲ ကာလအမည္းႀကီးေတြကို ျဖတ္ သန္းခဲ့ရတယ္။ အဲဒီကာလအမည္းႀကီးေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဟာ ကိုယ္ပံုကိုယ္ျပန္ၾကည့္လာႏိုင္မွသာ အေရွ႕ကို ေရာက္တယ္။ အဲဒီအဓိပၸာယ္နဲ႔ သူဟာ မွန္သားမ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္ႀကီးကို ဖန္တီးၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ လာၾကည့္တဲ့သူတိုင္း သူ႔႐ုပ္ကို သူျပန္ျမင္ ရေအာင္၊ ျမင္ရဲတဲ့သတၱိရွိလာေအာင္ ဒီဖန္တီးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ပါ တယ္လို႔ မာယာက ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီဗီယက္နမ္စစ္အမွတ္တရၿပိဳင္ ပြဲမွာ သူ ပထမရသြားတယ္။ ေျပာခ်င္တာက သူေျပာတဲ့စကား ေလးပါပဲ။

                     ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ သမိုင္းအမည္းကြက္ေတြ စြန္းထင္းေနခဲ့ တဲ့ ကာလေတြကို ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ အဲဒီျဖတ္သန္းမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္ရဲတဲ့သတၱိရွိမွသာ ေရွ႕ကိုသြားလို႔ရတယ္။ မဟုတ္ရင္ အတိတ္က စြဲထားတာကို ခံၿမဲခံေနရတတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာ။

                      တပ္မေတာ္ဟာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အဲဒီလို သမိုင္း အမည္းကြက္ႀကီးေတြ ရွိခဲ့သလား။ ရွိခဲ့ရင္ အဲဒီသမိုင္းအမည္း ကြက္ႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ကိုင္တြယ္မလဲ။ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဗိသုကာေလးရဲ႕ အယူအဆကို မွ်ေ၀ၿပီးေတာ့ အားလံုး ယံုၾကည္ရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။

                     တပ္မေတာ္ဟာ အခုလက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ က်ဴး လြန္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြလက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကိုလည္းအေရးယူဖို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခံစားရတဲ့ သူ ေတြကို ေတာင္းပန္ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာ ေပါ့ဗ်ာ။

                    အနည္းဆံုး မေတာင္းပန္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အမွန္တရားေတြ ကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေပးတဲ့ဟာမ်ဳိး လုပ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ တစ္နည္းေျပာရင္ တပ္မေတာ္ဟာ အဲဒီလိုလုပ္ရပ္ဆိုးေတြကို အဆက္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ေျခလွမ္းလို႔ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ႏိုင္ တယ္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဲဒီလိုလုပ္ရဲတဲ့ သတၱိရွိတဲ့လူေတြလို႔ အေကာင္းျမင္လာႏိုင္တယ္။ အင္မတန္ ႀကိဳ ဆိုခံရႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တာလို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရႏိုင္တယ္။

                     ဒီလိုေတြသာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ကိစၥလို အက်ပ္အတည္းကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။ ရခိုင္ကိစၥကိုလည္း ဒီလို ႐ႈေထာင့္ ကေန ၾကည့္ျမင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

 ေမာ္ကြန္း။  ။ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံတကာ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားတဲ့ ေနရာမွာ အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ဘယ္ လိုျဖစ္သင့္ပါသလဲ။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။ ။ အခုဟာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာေပါ့ေနာ္။ ျမင္တာက ဘာလဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ က်ဴးလြန္တဲ့အျဖစ္ေတြ ရွိတယ္လို႔ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲေနတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္။ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအတိုင္း တကယ္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္မေျပာလိုဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚမွာ က်ဴး လြန္သူေတြဟာ အေရးယူမခံရဘဲ လြတ္လြတ္ထြက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥေပါ့။

                    ဥပမာတစ္ခု ခင္ဗ်ားကိုေပးမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အခုလက္ရွိ NLDႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ထင္ရွားတဲ့ တစ္ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔ အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ ရက္စက္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕ အေဖေပါ့ဗ်ာ။ သူ ကလည္း ပညာတတ္၊ပါေမာကၡပါ။ အိမ္ေထာင္စုထဲပါတဲ့သူပဲ ေတြ႕ ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ ေထာင္စုထဲကို ထည့္လိုက္ပါလားလို႔ ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔ ဇနီးက အိမ္ေထာင္စုထဲကို ထည့္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။

                    ထည့္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ လ၀က( လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး) ကလည္း ထည့္ေပးမယ္ေပါ့။ ထည့္ေပးေတာ့မယ္ ဆို တဲ့ အဲဒီသတင္းကို ၾကားတဲ့အခါမွာ အဲဒီေဒသက ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ၾကပ္ႀကီးက အဲဒီလ၀ကအရာရွိကို သြားၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ား ဘာလို႔ လုပ္ေပးတာလဲလို႔ေမးတယ္။ ဘာလို႔လုပ္သလဲဆိုေတာ့ မလုပ္ရဘူးလို႔ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ဘာမွ မရွိပါ ဘူး၊ ဥပေဒနဲ႔ အကုန္လံုးညီၫြတ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေပးပါတယ္လို႔ လ၀ကအရာရွိက ျပန္ေျဖတယ္။

                   အဲဒီေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိက လ၀ကအရာရွိကို ေမးတယ္။ ခင္ဗ်ားဘယ္ေတာ့ပင္စင္သြားမွာလဲလို႔။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ႏွစ္ဆိုရင္ ပင္စင္သြားမွာ၊ တစ္ႏွစ္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္လို႔ လ၀ကအရာရွိက ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိက ေအးေအးေဆးေဆးမ်ား ခင္ဗ်ားပင္စင္မသြားခ်င္ဘူး လားဆိုတဲ့ စကားေလးပဲေျပာၿပီး ျပန္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ လ၀က က သူတို႔မိသားစုသန္းေခါင္းစာရင္းထဲကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားရဲ႕အေဖကို ေျပာင္းမေပးရဲေတာ့ဘူး။

                    အဲဒီေတာ့ ဇနီးက ေထာင္ကို တစ္ခါျပန္ေမးတယ္။ ဒီလို ေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္၊ သူဘယ္လို လုပ္ရမလဲလို႔ ျပန္ေမးတယ္။ ေထာင္ဘက္ကလည္းေကာင္းၿပီ၊ ဒါဆိုရင္ ဒီအခု ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕မယ့္ ပုဂ္ၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕ အေဖ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေထာက္ခံစာေလးသာ ယူခဲ့ပါ၊ ေတြ႕ ခြင့္ေပးပါမယ္လို႔ ေထာင္က ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။

                   ေျပာေတာ့ ဇနီးက သြားယူတယ္။ အဲဒီမွာ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးက ေထာက္ခံစာေပးဖို႔ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာကို ယူခဲ့ပါလို႔ ေျပာ တယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာေပါ့။ ရပ္ကြက္ဆိုေတာ့ အိမ္နီး နားခ်င္းလူႀကီးက သူ႔ကို ေထာက္ခံစာေပးမွာပါလို႔ထင္ၿပီး သူ႔ဇနီး က လူႀကီးကို သြားေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ရပ္ကြက္လူႀကီးက ဒီကိစၥ နဲ႔ဆိုရင္ သူ႔ကို ဘာမွအကူအညီမေတာင္းပါနဲ႔၊ သူ႔ကို ေျပာထား လို႔ပါလို႔ ဆိုၿပီး ေထာက္ခံစာ ေရးမေပးလိုက္ဘူး။

                   ခင္ဗ်ား စဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ။ သားအဖျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ အေဖ ျဖစ္တဲ့သူကိုယ္၌က အေဖျဖစ္ပါေၾကာင္းေထာက္ခံစာမရတဲ့ ႏိုင္ငံ။ မိဘဆိုရင္ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ႏိုင္ငံမွာ မိဘျဖစ္ေနပါလ်က္ မိဘျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ မေပးရဲ ေလာက္ေအာင္ လုပ္ထားခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး။ အဲဒီေတာ့ မခံႏိုင္ဘူး။ မခံႏိုင္ေတာ့ ဇနီးက အဲဒီတာ၀န္ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္း ေရးကို တက္ၿပီး ေတြ႕တယ္။ ရွင္တို႔လြန္သြားၿပီ။ အေဖျဖစ္တဲ့သူ ေတာင္ အေဖျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာေလး ထုတ္မေပးႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ရွင္တို႔ ဘာလို႔ဒီေလာက္ရက္စက္ရသလဲလို႔ ေျပာ တဲ့အခါမွာ အဲဒီေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴးကတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရးေပးလိုက္ပါဆိုၿပီး လွမ္းေျပာမွ ၿမိဳ႕နယ္က ေရးေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ၾကပ္ကို ေတာ့ အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ဘူး။

                 ျပသနာက ဒီႏိုင္ငံမွာ အဲဒါျဖစ္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေန တဲ့ဇာတ္လမ္းက အေရးမယူဘဲ လြတ္လြတ္ေနတဲ့အျဖစ္ေတြ ရွိ တယ္။ အဲဒါကိုကိုင္တြယ္ဖို႔ တပ္မေတာ္ဟာ မေျဖရွင္းခဲ့ဘူး။ အခု အထိ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳေနခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအပါအ၀င္ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြဟာ အဲဒီဟာ အဓိက ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံႀကံဳေနရတာက ဒါေတြကို အေရးယူေနပါသည္ဆိုတဲ့ သက္ေသ မျပႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါကို တပ္မေတာ္က နားလည္မႈ လြဲေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ဘာကိုေျပာေနသလဲဆိုတာကို နားလည္မႈလြဲ ေနတယ္။ အနည္းဆံုး အဲဒီလိုကိစၥေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ အခုဟာက မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတာက တပ္မေတာ္အတြက္ နာေနရတာ ျဖစ္တယ္။

 

ေမာ္ကြန္း။  ။ ဆရာလည္း ထိပ္ပိုင္းမွာ သံုးသပ္ထားတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျပႆနာအျဖစ္ အခုဆိုရင္ ြွဏ လို ျပႆနာေတြလည္း ေပၚလာၿပီဆိုတာ။ အဲဒီေတာ့ GSPဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကံဳကို ႀကံဳရမယ့္ ျပႆနာျဖစ္လာမွာလား။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။ ။ GSPဟာ ႀကံဳရလာႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုရင္ အဲဒီအေရးယူပံုယူနည္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုဟာ ဘာမွ မရွိဘူးဆိုရင္၊ အခုဖြဲ႕ထားတဲ့ စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ပံုမ်ဳိးနဲ႔ ဆိုရင္ ႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္

ေမာ္ကြန္း။ ။ တကယ္လို႔ေခ်ပခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ လိုမလဲ။ အစိုးရပိုင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအပိုင္းေပါ့။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။ ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပိုင္းကေတာ့ လုပ္တာက ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းမယ္ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ဒီထိ ခိုက္မႈကို မသိလို႔မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔မွာ စက္႐ုံ ဘယ္ႏွ႐ုံရွိတယ္။ အဲဒီမွာ အလုပ္သမားဘယ္ႏွေယာက္ရွိတယ္။ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိၿပီးသား ျဖစ္တယ္။

               ႏိုင္ငံတကာဘက္ကလည္း မူ၀ါဒတစ္ခုကို စဥ္းစားတဲ့အခါ မွာ နစ္နာႏိုင္သူ၊ မနစ္နာႏိုင္သူေတြအကုန္လံုးကို တြက္ခ်က္စဥ္း စားၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအေရးယူလိုက္တာကိုက ႏိုင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ သံုးတဲ့အေလ့ အထ၊ သံုးတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲပံုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီဟာကို ေျဖရွင္း ဖို႔ဆိုရင္ အျခားေသာသူေတြက လုပ္ဖို႔ အင္မတန္ခက္ပါတယ္။

              အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးပံုမ်ဳိးနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ လိုလာတယ္။ မဟုတ္ရင္ အစိုးရသည္ ႀကံရာပါဆိုတဲ့ အမႈတြဲထဲမွာ ပါသြား ႏိုင္ပါ တယ္၊ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ အဓိက ဒီဇာတ္လမ္းေတြမွာ ေျဖရွင္းရ မယ့္သူဟာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာထားေလးကို ေျပာ တာပါ။

              ႏိုင္ငံတကာက စြပ္စြဲခံေနရတဲ့ အမႈေတြအကုန္လံုးသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်ဴးလြန္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ ဘူး။ သူတို႔သည္ အခုလို ေခတ္ေျပာင္း၊ ေခတ္လႊဲမွာ ရင္ဆိုင္ၾကရ တာပါ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြလည္း ရွိတယ္။ အခက္ အခဲေတြရွိတယ္ဆိုတာက ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ သူတုိ႔မလုပ္ခဲ့တဲ့၊ မလုပ္တာေတြကို သူတို႔က ခံေနရတဲ့ ဟာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။

              ဆိုလိုတာက တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ႐ႈေထာင့္ကေန ႏိုင္ငံ တကာက ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီတာ၀န္သေဘာအရလည္း ႏိုင္ငံတကာဘက္က ေျပာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုကိစၥေတြ ႀကံဳတဲ့အခါတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာကိုပဲ ျပႆနာရွိတယ္။ အခက္ အခဲ ရွိပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္မွ ရင္ဆိုင္ေနရတာ မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။

               ဥပမာအားျဖင့္ ကိုရီးယားမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ လိင္ဆိုင္ရာ အသံုးခ်ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြရွိတယ္။ လက္ရွိဂ်ပန္အစိုးရက သူတို႔လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ ေပမယ့္ ေတာင္းပန္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြရွိတယ္။ ေတာင္းပန္ဖို႔ ခက္ေနတာေတြလည္းရွိတယ္။ တ႐ုတ္ကလည္း ဂ်ပန္ကို အလား တူေတာင္းဆိုတာေတြရွိတယ္။ ခက္ေနတာေတြလည္းရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြပ္စြဲေနသလို အလားတူကိစၥမ်ဳိးေတြပဲ။

                တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ခက္ခဲမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ကိုင္ မႈမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ     ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ေျဖရွင္းသလိုမ်ိဳး အမွန္တရားကိုေျပာၾကမယ္၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ရမယ္ဆိုတဲ့ ေျဖရွင္းပံု၊ ေျဖရွင္းနည္းေတြ ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

                 လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမွာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြမွာ ေတာင္အာဖရိကေလာက္ ဘယ္မွာရွိဦးမွာလဲ ဗ်ာ။ လူမည္းေတြအေပၚမွာ လူမ်ဳိးေရးအရ ခြဲျခားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခုႀကံဳေနရတဲ့  အခုလို ကိစၥအထိ မျဖစ္ဘူး။ သူတို႔ က ျပန္လည္ကိုင္တြယ္သြားႏိုင္တယ္။ သူတို႔ျပည္တြင္းမွာတင္ပဲ ကိုင္တြယ္သြားႏိုင္တယ္။

                  အခု ဒီမွာက ဒီလို စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျပည္တြင္းမွာတင္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို မေမးဘူးဆိုရင္ အခု ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အေတာ္ေလးခက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ဆရာက ရင္ၾကားေစ့ေရးေျပာေတာ့ လက္ရွိ အစိုးရတက္လာေတာ့လည္း ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ သူတို႔ ေႂကြး ေၾကာ္သံ တစ္ခုေပါ့။ အခု ဒီရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ပံုကေရာ ဘယ္ေလာက္ခရီးေရာက္ခဲ့ၿပီလို႔ သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ဦးတင္ေမာင္သန္း။ ။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက ခံစားခဲ့ရတဲ့၊ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ဟာေတြကိုေတာင္ ျပန္မေျပာခဲ့ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တာမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သာမကဘူး။ တျခားေသာ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕ကလို၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကလို လူေတြကလည္း အစိုးရ ကို ဒီဟာေတြ လုပ္ဖို႔ ဖိအားမေပးပါဘူး။

                 တပ္မေတာ္က လုပ္ခဲ့တဲ့၊ လုပ္တာေတြရဲ႕၊ လက္ရွိ တပ္မ ေတာ္မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ ေလးေတာ့ ထပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္။ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနသူေတြဟာ အရင္တုန္းက ႀကံဳခဲ့ရတာ၊ အတိတ္က ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာေတြကို မသိလိုက္ မသိ ဘာသာ ေနၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ေရွ႕ေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳး စားေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

                 အဲဒီေတာ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လုပ္ေပးေနၾကပါတယ္။ ဒီဟာကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ပိုင္းက အေလးအနက္ထား စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္ မစဥ္းစား သမွ်သည္ က်န္သူေတြက မွ်ေ၀ခံေပးၾကရမွာပါ။ ပထမဦးဆံုး ခံေပးရမွာကေတာ့ စီးပြားေရးသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြေၾကာင့္ ႀကံဳရမွာက ဒါေတြပါပဲ။

 

 ေမာ္ကြန္း။ ။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေမးတဲ့အခါ က်န္တာေတြလည္း ရွိပါမယ္။ ဒီအေပၚမွာ ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္တာမ်ား၊ သတင္း စကားေပးခ်င္တာမ်ား ရွိပါသလား။

 ဦးတင္ေမာင္သန္း။ ။ အဓိကကေတာ့ဗ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးေပါ့။ လူ႔အခြင့္အေရးလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ႐ုိး႐ုိးေလး နားလည္ၾကပါစို႔။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို မသံုးၾကဘဲနဲ႔ေပါ့။ ဒီကမာၻ ေလာကႀကီးမွာ သက္ရွိဆိုတာရွိတယ္။ စၾက၀ဠာႀကီးထဲမွာ ၿဂိဳဟ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲ ကမာၻဆိုတာ ဒီအထဲက ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးေပါ့။ ဒီၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ သက္ရွိဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီ သက္ရွိသတၱဝါေတြထဲမွာ လူဟာ သတၱဝါတစ္ခုေပါ့။

                  ကမာၻမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္တည္လာတာဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္းသန္းခ်ီရွိေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေတြရယ္လို႔ ျဖစ္တည္လာတာက ႏွစ္ ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိပါေသးတယ္။ လက္ရွိ လူေတြ ကိုးကြယ္ ေနတဲ့ ဘာသာေတြေပၚလာတာကိုက ႏွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္ အတြင္းထဲမွာသာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ လူဟာ ဘာသာေတြ ထက္ပိုၿပီး ျဖစ္တည္မႈဟာ ေစာပါတယ္။

                   ဒီသဘာ၀ေလာကႀကီးနဲ႔ လူသားဟာ သူေနထိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လူသားဟာ ဘယ္ေနရာမွာ မဆို ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတို႔၊ လူမ်ဳိးတို႔ဆိုတာဟာ ဗုဒၶဘာသာ သေဘာအရ ေျပာရင္လည္း ပညတ္ပါပဲ။

                   အဲဒီသေဘာအရ ႏိုင္ငံဆိုတာေတြက လူထက္ပိုၿပီး ႀကီး သြားတဲ့၊ အေရွ႕ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ လူဟာႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုႀကီး၊က်ယ္ျပန္႔တယ္ဆိုတာကို လႈပ္ရွားၾကတဲ့ လူစုေတြ ရွိပါ တယ္။ အဲဒီလူစုေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့သူေတြပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ လူေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ရလာၾကတယ္။

                    ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူေတြမွာ ဘာအခြင့္အေရးေတြ ရွိလာသလဲဆိုတဲ့၊ လူဆို တာ သူ႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ အခြင့္အေရးေပးရမယ္လို႔ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ယံုၾကည္လာတာပါ။  ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူ သားရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာ တူညီ ခ်က္ဆိုတာ ေပၚထြက္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ မၾကာေသး ခင္ကပဲ ထြက္လာတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ကမာၻမွာ လူ သားဆိုင္ရာအယူအဆသည္ ဘယ္ေလာက္ထြန္းကားလာၿပီလဲ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

                  ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအကုန္လံုး သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ အထက္မွာေျပာတဲ့ ကမာၻရဲ႕လူသားဆိုင္ရာ အယူအဆထက္ ေတာင္ ပိုၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ၿပီးေတာ့မွ သြားပါေသးတယ္။ ဘာလဲဆိုရင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာဖူးတာ ေလးပါ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ႏိုင္ငံမရွိဘူး၊ လူမ်ဳိးမရွိဘူးကြ။ ႐ုပ္နဲ႔ နာမ္ သာရွိသတဲ့။ ဒီလိုေဟာပါတယ္။

                 ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႐ုပ္နဲ႔ နာမ္သာ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ ျမင္တဲ့ ဘာသာတရားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ႐ႈေထာင့္အထိုင္ကေန က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရပ္ကြက္ ထဲမွာလည္း ေနရတာ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံအခုႀကံဳေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြဟာလည္း လြတ္ေျမာက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။  

  • #mawkun
  • #Kyaw_Zayya
  • #Magazine
  • #ChronicleAdvertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here