Home သံုးသပ္ခ်က္ ၆၆ (ဃ)ကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္

၆၆ (ဃ)ကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္

120
0
ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အာဏာရွင္အစုိးရကို အာခံကာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတိုက္အခံလုပ္လာခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူနည္းတူ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားလည္း လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ ပိုမိုရရွိလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရတက္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ အဆိုပါလြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္မွာထူးထူးျခားျခားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဆုတ္ယုတ္သည့္အေျခအေနကိုပင္ ေရာက္သြားေလမည္လားဟု ရင္တမမ၊ စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။

ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႔သည္လည္း အေျခအေန ေကာင္းလာသည္မရွိဘဲ ေစာင္ေရထိုးက်ကာ ရပ္မသြားရေအာင္ပင္ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနၾကရပါသည္။ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္အားေကာင္းလာေရးအတြက္ အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ား မရွိသင့္ဟု တစ္ခ်ိန္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ၊ သူကိုယ္တုိင္လည္း စာေရးဆရာ၊ ဘာသာျပန္ဆရာ၊ သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးသူျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္သည္လည္း ယခုအခါ အတိတ္ေမ့သြားၿပီျဖစ္သည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

ဤအေျခအေနတြင္ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာတို႔၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈအခ်ဳိ႕ကို မႀကိဳက္သည့္အခါ အာဏာရ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖိအားေပး ႏွိပ္ကြပ္အေရးယူေနၾကသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ သိရွိပိုင္ခြင့္၊ ျမင္ၾကားပိုင္ခြင့္တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ သတင္းမီဒီယာကို ရန္သူသဖြယ္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ျပည္သူကို တိုက္ခိုက္ရာလည္းက်ပါသည္။

စင္စစ္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ထိုပုဒ္မသည္ သတင္းမီဒီယာသမား မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ မေျပာဆိုဝံ့ေအာင္ပင္ ထိုဥပေဒက ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ထိုပုဒ္မျဖင့္တရားစြဲခံရသည့္အမႈေပါင္း ခုနစ္မႈသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၆၁ မႈ ရွိလာသည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႕က ေဖာ္ျပသည္။ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အမႈကေတာ့ သေရာ္စာေဖာ္ျပမႈျဖင့္ The Voice သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရာ္စာေရးသူတို႔ကို တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆိုထားသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာလွ်င္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးေသာျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ရွိေနသည့္တိုင္ ယင္းကိုေက်ာ္လြန္ကာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ၆၆(ဃ)ျဖင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔ကို တရားစြဲဆိုၾကျခင္းမွာ အင္မတန္မွ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ေခၚ သတင္းမီဒီယာေဒါက္တိုင္သည္ ယိုင္နဲ႔ရာမွ ၿပိဳလဲမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မီဒီယာကို အဖိႏွိပ္ဆံုးအစိုးရမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယခုအစိုးရသည္ ထိုသို႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူတို႔ကို ေျပာပိုင္ခြင့္၊ ျမင္ပိုင္ခြင့္၊ ၾကားပိုင္ခြင့္ေပးေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ယခင္အစိုးရ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမာ္ကြန္းက တိုက္တြန္းပါသည္။      ။

၂၀၁၇-ဇြန္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၇)မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

 

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here