Home သေရာ္စာ ေပၚျပဴ လာ ေခါင္းေဆာင္ ပါတီေျပာင္းျခင္း

ေပၚျပဴ လာ ေခါင္းေဆာင္ ပါတီေျပာင္းျခင္း

302
0
ကာတြန္း - သီဟစခန္းသစ္
Advertise Here

ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ယမန္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႐ႈံးနိမ့္သျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီ ဘဝသို႔ ေရာက္ရိွေနသည္။ ျပည္သူ႔ပါတီဟု ေခၚရ ျခင္းမွာ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေငြ တို႔ကို အသံုး    ျပဳ ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ပင္။

ၿပိဳင္ဘက္ ေပၚျပဴလာပါတီကို အာဏာလဲႊ ေပးလိုက္ရသျဖင့္ အိမ္နိမ့္စံဘဝ ေရာက္သြား ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီသည္ မၾကာေသးမီက ပါတီ ညီလာခံျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ အ႐ႈံးအေၾကာင္း ကို အေလးအနက္ သံုးသပ္ၾကသည္။

ပါတီကို လူႀကိဳက္နည္းေသာေၾကာင့္ ခြက္ခြက္လွန္ ႐ႈံးနိမ့္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တစ္ေယာက္က တင္ျပရာ    အျပင္းအထန္ ကန္႔ ကြက္ၾကေလသည္။ ”ျပည္သူက ငါတို႔ကို ခ်စ္တယ္၊ လူႀကိဳက္ နည္းစရာအေၾကာင္း လံုးဝမရိွဘူး”ဟု အမ်ားအျပားက ဝိုင္း ေျပာသျဖင့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးသူမွာ ညီလာခံကာလတစ္ေလွ်ာက္ လံုး ပါးစပ္ထပ္မဟရဲေတာ့ေခ်။

Advertise Here

လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ႈံးေၾကြးဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္္ၾကမည္၊ ဗ်ဴဟာခင္းၾကမည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူ႔ ပါတီညီလာခံတစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုင္ပင္ၾကသည္။

‘ပါတီကို နာမည္ေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မ်က္စိလည္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္းကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္’ ဟု အႀကံျပဳသူလည္း ရိွ၏။

သူ၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခံရ ေလသည္။ သူ႔ကို ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၾကသူတို႔ မွာ ‘ေရဘူးေပါက္တာ မသိခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲ လိုခ်င္တယ္’ဟူ ေသာ မူဝါဒကို ကိုင္စဲြထားသူမ်ားတည္း။

ၿပိဳင္ဘက္ပါတီကုိ အေကာက္ႀကံျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္ကို အိတ္ထဲထည့္ရန္ ႀကဳိးစားျခင္း၊ မဲလိမ္၊ မဲခိုး၊ မဲဝယ္ျခင္း အစရိွသည့္ ေရွးေဟာင္းနည္းနာမ်ားမွအစ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဗဒင္ဆရာတို႔၏အႀကံျပဳခ်က္ကို အေလးထား ျခင္းဟူေသာနည္းလမ္းအထိ အႀကံျပဳသူမ်ားရိွရာအႀကံျပဳခ်က္ စုစုေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ခန္႔ ေပၚထြက္လာသည္။

ဧရာမအႀကံ

ဟသၤာေမာင္ႏံွတိုင္းေဒသႀကီးဘက္မွ တက္ေရာက္ေသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ လူႀကိဳက္မ်ား လွသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူက အာဏာရသြားေသာ ေပၚျပဴလာပါတီ ၏ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး၏။

”အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ေပၚျပဴလာေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ဝိုင္းဝန္းေလးစားခ်စ္ခင္       ၾကတဲ့ အမ်ဳိး သမီးႀကီးပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေတြအားလံုး အဲဒီပါတီကို ေရာက္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ သူ႔ကို ခ်စ္ ခင္ေလးစားၾကလြန္းလို႔ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ”ဟု ဦးဟသၤာက ေဆြးေႏြးသည္။

ဦးဟသၤာ၏ တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ညီလာခံတစ္ခုလံုး ၿငိမ္ သက္သြားသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေအာင္ပဲြရသြားသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းသည္ မိမိတို႔ပါတီ မ႐ႈမလွျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ေလာ။ သူ႔စကားကို မည္သူကမွ ကန္႔ကြက္ ျခင္း၊ အထြန္႔တက္ျခင္း မရိွၾကေပ။ ခါးသက္ေသာ အမွန္တရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ‘ေပၚျပဴလာေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး သာ ငါတို႔ဘက္ေျပာင္းလာရင္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ငါတို႔ႏိုင္ မွာ ေသခ်ာတယ္’ ဟု ညီလာခံကိုယ္စားေတာ္ႀကီးမ်ား ယူဆလာ ၾကသည္အထိ သူ၏ တင္ျပခ်က္က အရာေရာက္လွသည္။

ညီလာခံအလြန္

ညီလာခံၿပီးသြားေသာ္လည္း ဤအယူအဆအေၾကာင္း ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားကား မၿပီး။ ထိုညီလာခံတြင္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္သစ္တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ေလသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအမ်ား အျပားမွာ နာမည္ႀကီးသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ထူးျခားခ်က္မွာ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ဤအယူ အဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၾကျခင္းပင္။

ညီလာခံအလြန္တြင္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသစ္က အထူး အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ တစ္ခုတည္းသာ။ ဟုတ္သည္၊ ေပၚျပဴလာေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိး သမီးႀကီးကို ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ေရး ပင္။ အမွန္တကယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္ဆုိပါက ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံေရး၏ အထူးျခားဆံုးအေရြ႕တစ္ခုဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။

ဒုကၡသီရိ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသည္ သပြတ္အူေလးငါးခု ဆက္ ထားသကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မ်ားျပားလွ၏။ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကဲြၿပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္း၊ ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ႏွစ္ျခမ္းကဲြၿပီး ထပ္မံ ေပါင္းစည္းရန္ တာစူျခင္း ဟူေသာ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ရႈပ္ေထြးမႈမွအစ ပဋိပကၡအားကိုးသည့္ ဧရာမပါတီႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ဟူေသာ ထူးျခားဆန္းက်ယ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ဳိးအထိ ရိွခဲ့ဖူးသည္။

ထိုသို႔ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုေဋကုဋာကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့လင့္ကစား ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို မိမိပါတီတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေစျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကေတာ့ ဒုကၡသီရိတြင္ မေပၚေပါက္ ေသးေပ။

ဤအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝးကို ဆယ္ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ လိုက္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေပၚျပဴလာေခါင္းေဆာင္ႀကီးကို ဖိတ္ေခၚေရးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

မည္မွ်ပင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေစကာမူ ျပည္သူ႔ပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က ျပင္ပသို႔ ခ်က္ခ်င္းေပါက္ၾကားၿပီး သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ မ်က္ ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ စာလံုးမည္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခံရေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ား၊ ဥာဏ္ ႀကီးရွင္မ်ားက ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဒုကၡသီရိ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္း တြင္ အမိုက္မဲဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ေပၚျပဴလာ ေခါင္းေဆာင္က ပါတီ     ေျပာင္းမည္မဟုတ္၊ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ ဘက္ပါတီကို ေျပာင္းမည္မဟုတ္ဟု တညီတၫြတ္တည္း ဆိုၾက ေလသည္။

အကဲခတ္သမားတစ္ဦးကဆိုလွ်င္ ေျမာင္းထဲေရာက္ေန ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားေၾကာင့္ ေျမကြၽံ က်မႈႏွင့္ ႀကဳံရၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့ မည္ဟု မညႇာမတာၾသဘာေပးလိုက္၏။

ေပၚျပဴလာေခါင္းေဆာင္၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္

ေလာကတြင္ မျဖစ္ႏိုင္တာ မရိွ၊ မျဖစ္ေသးတာဘဲ ရိွသည္ဟူေသာ စကားမွာ မွန္ကန္လွသည္။ ျပည္သူ႔ ပါတီ၏ မဟာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး သံုးသပ္သည့္ ဤတစ္ႀကိမ္ တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပေရာဟိတ္တို႔၏ ေဟာ ကိန္းရာႏႈန္းျပည့္ မွားေလသည္။

ေပၚျပဴလာပါတီေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံလိုက္သည္ ဆို၏။ ထိုသို႔ လက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ဒုကၡသီရိ၏ အကဲခတ္သမားအားလံုး ဟင္ခနဲ၊ ဟာခနဲ ျဖစ္သြားေစေသာ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဘာေၾကာင့္ လက္ခံလိုက္ရသလဲ၊ ေပၚျပဴလာပါတီကုိ ဘယ္သူက ဆက္ လက္ဦးေဆာင္မွာလဲ၊ ေပၚျပဴလာကို ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ခြာရသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေလၿပီ။

ဒုကၡသီရိရိွ မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီး ေသာ သတင္းရပ္ကြက္၏ အဆိုအရ ေပၚျပဴလာပါတီတြင္း မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ဆုိးဆုိးျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေၾကာင့္ ပါတီကို စြန္႔ခြာရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၏။

မၾကာေသးမီက ေပၚျပဴလာပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထိန္ဝင္းဆိုသူကို သတင္းေထာက္တစ္ဦးက သြားေရာက္အင္တာဗ်ဴးရာမွ အဆုိပါ ႐ုပ္ဆုိးဆုိးျဖစ္ရပ္ေပၚ ေပါက္လာျခင္းပင္။ အိမ္စာလုပ္သြားျခင္းမရိွဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဝဖန္ခံရေသာ ထိုသတင္းေထာက္က ဦးထိန္ဝင္းကို ေမးခြန္း တခ်ဳိ႕ ေမးသည္။ ဦးထိန္ဝင္းက သူ႔ကို ‘ေသာက္႐ူး၊ ေသာက္႐ူး’ ဟု ၉ ႀကိမ္တိတိ အားပါးတရ ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး သူေျပာသည့္ အတိုင္း ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပရန္လည္း အႀကံျပဳလိုက္ေလသည္။

ထိုသတင္းေထာက္၏ စာေစာင္ကလည္း ေပၚျပဴလာပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးထိန္ဝင္း အႀကံျပဳခ်က္ကို မပ်က္ မကြက္လိုက္နာ၏။ စာေစာင္ထြက္လာေသာအခါ ‘ေသာက္႐ူး၊ ေသာက္႐ူး’ ဟူေသာ စာလံုးမ်ားက မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ျပဴးတူးၿပဲတဲ ပါလာေလသည္။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူေရာ စိတ္မဝင္စားသူပါ မ်က္လံုးျပဴးသြားၾကသည္အထိ အဆိုပါ မေအာင္ျမင္သည့္ အင္တာဗ်ဴးက ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသြားသည္။

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားစျပဳလာ ေသာ လူငယ္တခ်ဳိ႕လည္း ဤ ျဖစ္ရပ္ ကို ၾကည့္ၿပီး သံေဝဂ ေစာေစာစီးစီး ရသြားၾကကုန္၏။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အဆဲ ၾကမ္းသူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာျဖစ္၏ဟု အနက္ဖြင့္ၾက၏။

အဆိုပါဂယက္သည္ ေပၚျပဴ လာပါတီတြင္ ႀကီးစြာေသာ ေျပာင္းလဲ မႈကို ေပၚေပါက္ေစေသာ အေၾကာင္း တရားတစ္ခု ျဖစ္လာေလသည္။ ေပၚ ျပဴလာပါတီေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ႀကီးက လြန္စြာစိတ္ေသာကေရာက္ သြားၿပီး ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ရန္အထိ စိတ္ကူးမိသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသို႔ စိတ္ကူးမိသည့္အခ်ိန္ သည္ ျပည္သူ႔ပါတီက လာေရာက္ဖိတ္ ေခၚသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ေလ သတည္း။

ကစားကြင္း အသစ္

အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ျပည္သူ႔ပါတီ ထိပ္သီးတာဝန္ရိွသူတုိ႔ကုိ ေမးသည္။ ”ရွင္တို႔က ကြၽန္မကို ဘာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တင္ ရတာလဲ”

ျပည္သူ႔ပါတီမွ အဘမ်ား အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကရသည္။ မလိမ္ရဲ၊ မလိမ္ဝံ့။ ဤအကြက္က သူငယ္ႏွပ္စားပင္ ရိပ္မိႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ”လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ႏိုင္ ခ်င္လို႔ပါ အစ္မႀကီး” ဟု ေျဖၾက၏။

”ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာကိုေတာ့ ႀကိဳက္သြားၿပီ။ အခု ကြၽန္မက ျပည္သူ႔ပါတီမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေန         ၿပီဆိုေတာ့ ကြၽန္မ ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ရွင္တို႔က လိုက္လုပ္ရမယ္”ဟု ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးက ဆိုေလရာ အဘတို႔လည္း အလ်င္အျမန္ဆိုသလို ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ၾကရေလသည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ အဘတို႔က အမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ကာလ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသံုးခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးႀကီး၏အရိွန္အဝါကိုယူၿပီး ပါတီကို လူႀကိဳက္မ်ား ေအာင္လုပ္မည္၊ ေရြးေကာက္ပဲြႏိုင္ၿပီးလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ျဖဳတ္ခ်မည္၊ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးႀကီးကေတာ့ ေနရာသစ္၊ ပါတီသစ္တြင္ တက္ ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ရန္ ဟန္ျပင္သည္။ ပါတီ                    ေျပာင္းၿပီး ေနာက္တစ္ ေန႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ေခၚယူေလသည္။ ေကာ္ မတီဝင္မ်ားလည္း အနာဂတ္အတြက္ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး အၿပံဳးတဝင့္ဝင့္ျဖင့္ အစည္းအေဝး တက္ၾက၏။

”ေပၚျပဴလာပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့ တာဟာ ကြ်န္မေၾကာင့္လို႔ လူအမ်ားက ထင္ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ က မွန္ရင္လည္း မွန္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေပၚျပဴလာပါတီကုိ မဲ ဆႏၵရွင္ေတြ ယံုၾကည္ေထာက္ခံလာၾကျခင္းဟာ ပါတီကုိယ္တုိင္ က အေနအထိုင္တတ္ခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ကြၽန္မက ဒီလိုပဲ ယူဆတယ္”

အစည္းအေဝးတက္သည့္ ျပည္သူ႔ပါတီ ထိပ္သီးတို႔ မ်က္ ႏွာပ်က္သြားသည္။ အဆိုပါစကားကုိ တိုက္႐ုိက္ဘာသာျပန္ရ လွ်င္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္ခင္က ၄င္းတို႔ အေနအထိုင္ မတတ္သျဖင့္ ႐ႈံးခဲ့ရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

စိတ္ျမန္လက္ျမန္ဟန္ရိွသည့္ အဘတစ္ေယာက္က စား ပဲြကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ႐ုိက္ပုတ္လိုက္ၿပီး ”ဒါဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔က ဘယ္လိုေနထိုင္ရမလဲ”ဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

”ဒါကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူ႔ပါတီသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ေလ့လာသံုးသပ္ရမွာပဲ။ ျပည္သူကုိ ဘယ္လို အလုပ္အေကြၽး ျပဳခဲ့သလဲ။ ဘယ္လို ဒုကၡေပးခဲ့သလဲဆိုတာ ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ရ မယ္။ ကုိယ္အမွားလုပ္ခဲ့တာေတြရိွသလား။ ရိွရင္ ျပန္ေတာင္းပန္ သင့္ ေတာင္းပန္ရမယ္”ဟု အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ခပ္ျပတ္ျပတ္ဆုိ၏။

ပဲြက ၾကမ္းစျပဳလာသည္။ အဘတို႔ထဲမွ တခ်ဳိ႕က သက္ ျပင္းႀကီးႀကီးခ်ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က လက္သီးကုိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္လိုက္ၾကသည္။ အမ်ားစု၏မ်က္ႏွာေပၚမွ အၿပံဳးရိပ္တို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ၾကကုန္၏။

အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ အေရြ႕

ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ယူပါရေစဟု ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ဤေန ရာသို႔ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ပါတီထိပ္သီး မ်ားက စတင္ေတာင္းဆို ကမ္းလွမ္းလာျခင္းေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့ သို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးႀကီးက ခပ္မာမာ သတိေပးသည္။

ျပည္သူ႔ပါတီမွ အဘတစ္ဦးက အေျခအေနကို ဝင္ထိန္းသည္။

”ဟဲဟဲဟဲ…က်ဳပ္တို႔က ေမာင္ႏွမေတြပဲဗ်ာ။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာမိဆိုမိၾကတယ္ဆိုေတာ့လည္း နည္းနည္းပါးပါး ကေတာက္ကဆေတြ ျဖစ္လာမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္ သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အေကာင္း      ျမင္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ ဗ်ာ”ဟု သူက ေလခ်ိဳေသြး၏။

သူ၏ ေလႏုေအးမွာ အလုပ္မျဖစ္။

ပါတီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ဇာစ္ျမစ္တို႔ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္သစ္က ေနာက္ထပ္ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခု ခ်ျပလာသည္။

”ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ရန္ပံုေငြေတြ ဘယ္လိုရွာသလဲ၊ ဘယ္လိုနည္း လမ္းနဲ႔ရသလဲ၊ ဘယ္သူေတြက ထည့္ၾကသလဲ၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေငြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေတြ မပါဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ သန္႔စင္ရမယ္”

ေခါင္းေဆာင္သစ္က ထိုသို႔ ေျပာဆိုၿပီး အစည္းအေဝးခန္းမ ကို တစ္ခ်က္ေဝ့ၾကည့္လိုက္သည္။ အားလံုး      ၿငိမ္သက္။

ၿငိမ္သက္ေနၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း ရင္ထဲတြင္ေတာ့ ဗေလာင္ဆူေနၾကၿပီ။ ျပည္သူ႔ပါတီက ရန္ပံုေငြေတာ့ ခိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူလဇာစ္ျမစ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံ၏ အခြင့္ထူးခံပါတီျဖစ္မွန္း အထုပ္ေျဖျပသလို ျဖစ္ ေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရင္ထဲ ဗေလာင္ဆူေနသည္။

”ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ ျဖဴစင္မွ ျဖစ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ သူ႔ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးေတြကလည္း ေလး၊ ငါးရာ ရိွေန တယ္။ အားလံုးက ကိုယ္ပိုင္႐ုံးေတြခ်ည္းပဲ။ ဒါေတြ ဘယ္က ပိုက္ဆံနဲ႔ ဝယ္ထားတာလဲ။ ဘယ္သူက ေပးထားတာလဲ။ မူလပိုင္ ရွင္က ဘယ္သူလဲ။ ကိုယ့္လက္ထဲ ေရာက္လာတာ ႐ုိး႐ုိးသားသား နည္းလမ္းနဲ႔လားဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ ျပန္စစ္ေဆးဖို႔ လုိတယ္”

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ား ပါးစပ္အေဟာင္း သားျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္သစ္ကုိ ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဒီအတုိင္း လႊတ္ထားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဟု သူတုိ႔ေတြးလိုက္ၾကသည္။

ေလခ်ဳိေသြးတတ္ေသာ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က အေျခအေနကို ဝင္ထိန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။

”႐ုံးေတြကေတာ့ဗ်ာ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရေတြက စီစဥ္ေပးသြားတာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၊        ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုေတြကုိသံုးၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ တည္ေထာင္ ထားတာ အားလံုးသိပါတယ္။ သိလို႔လည္း ပါတီအမည္ကုိေတာင္ ျပည္သူ႔ပါတီလို႔ ေပးထားတာမဟုတ္လား။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ခဏထားၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါစို႔”ဟု ထိုပုဂၢိဳလ္ က ခ်ဳိသာၾကည္ျမစြာ ဆုိလာ၏။

”ဟုတ္တယ္ေလ။ ကြၽန္မက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးေန တာပဲ။ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အအံုေတြ သိမ္းထားမိတယ္ဆိုရင္ ျပန္ေပးလိုက္၊ မူလပိုင္ရွင္ေတြကို ျပန္အပ္လိုက္၊ မူလပိုင္ရွင္ ဘယ္ သူမွန္းမသိရင္ အစုိးရကုိ ျပန္အပ္လိုက္၊ သူတို႔ လုိက္ရွာပေလ့ေစ။ ႐ုိး႐ုိးသားသားလုပ္ျပမွ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲရေတာ့မွာေပါ့”ဟု ေခါင္းေဆာင္သစ္က ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္၏။

ေခါင္းေဆာင္သစ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို နားေထာင္ေန ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္တို႔ ဆက္လက္သည္းခံႏိုင္ စြမ္း မရိွၾကေတာ့ၿပီ။ အားလံုး ဝုန္းခနဲ မတ္တတ္ထရပ္လိုက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝး ပ်က္သြားေလၿပီ။

ေနာက္တစ္ေန႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီက ေခါင္း ေဆာင္သစ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးကို တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းၿပီး ပါတီမွ ထုတ္ပယ္လုိက္ျခင္း ဟူေသာ သတင္းကို မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းအျဖစ္ ေတြ႕ရေလသတည္း။ ။

၂၀၁၆-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၃၉)မွ သေရာ္စာ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္လုိက်ႊဲ ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here