Home အင္တာဗ်ဴး ေဒၚႏြယ္ဇင္္ဝင္း၊ ျပည္ႀကီးခင္ အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေဒၚႏြယ္ဇင္္ဝင္း၊ ျပည္ႀကီးခင္ အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

300
0
ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
Advertise Here

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈအားေကာင္း ဖုိ႔၊ ျခစားမႈေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔နဲ႔ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပုိင္ခြင့္ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ လုိေနပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပုိင္ ခြင့္ဆုိင္ ရာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနတဲ့ ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႕ မွ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့တာေတြထဲက  တခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (Right To Information Law – RTI ) ဆိုတာ ဘယ္လို ဥပေဒမ်ိဳးလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသား ေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ သူ တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး႐ႈေထာင့္ကဆိုလည္း ဒီကိစၥကို လူတစ္ဦးရဲ႕ အေျခခံရပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒီလို သတ္မွတ္တာက ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးက သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။

Advertise Here

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ  ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ သတင္း အခ်က္ အလက္ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရထံက သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကိုေပါ့။ အစ္မတို႔ႏိုင္ငံဆိုတာက သတင္း အေမွာင္ခ်ထားတဲ့ ေခတ္မွာ အၾကာႀကီးေနထိုင္ခဲ့ရတယ္။ သတင္း အေမွာင္ခ်တဲ့ေခတ္မွာေနရတဲ့အျပင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ ေတြဟာ ေကာလာဟလေတြမွာ မူတည္က်င္လည္ခဲ့ၾကရတယ္။

အဲဒါေတြေၾကာင့္ အစိုးရဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ဟာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးဆိုတာကို ေတာင္ မသိေလာက္ေအာင္ လူေတြဟာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒတစ္ခုျပဳၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ရေအာင္လို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏိုင္ငံ ေတြမွာ ဘာေၾကာင့္လုပ္သလဲဆိုရင္ ဥပမာ- စစ္အစိုးရေခတ္ ကေန ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို အသြင္းကူးေျပာင္းလာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ၾကားထဲ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးနဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ျပ႒ာန္းဖို႔ ေတာင္းဆိုၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုဥပေဒေတြ ျဖစ္လာတယ္။

ဒီဥပေဒေတြကို စခဲ့တာက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက စတင္ခဲ့ တာ။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက စခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အာရွဘက္မွာလည္း ဒီလို ဥပေဒေတြဟာ ရွိသင့္တယ္ဆိုၿပီး  ျဖစ္ လာၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာသလဲဆိုရင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ေန ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အစိုးရေတြထံက ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ ဒီဥပေဒေတြကို သူတို႔ လိုအပ္လာတာပါ။

ေမာ္ကြန္း။  ။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီဥပေဒက အခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုေနၿပီလား။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။ ဒီဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ေရးဆြဲဖို႔လိုသလဲဆိုရင္ ျခစားမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္တဲ့ေနရာမွာ ဒီဥပေဒက အရမ္းကို ထိ ေရာက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ၾကားမွာ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီဥပေဒက အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိတယ္။ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လက္ရွိအစိုးရသစ္တက္ လာတဲ့အခ်ိ္န္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပါတယ္။

ေနာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ ဦးစား ေပးထဲမွာ ထည့္ထားတယ္ေလ။ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ ဥပေဒဟာဆိုလို႔ရွိရင္ ဥပမာ- အစိုးရရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြကို ျပည္သူေတြက ေတာင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ သိလာမယ္။ (ဒါ ေၾကာင့္) ဒီဥပေဒက ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတယ္။ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ လိုအပ္တယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အရင္ကေရာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလို သတင္းအခ်က္ အလက္ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ဳိး ေရးဆြဲခဲ့ဖူးတာရွိလား။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  ဆြဲခဲ့ဖူးတာရွိတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္က Open Government Partnership (OGP) ဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုတဲ့အဖြဲ႕ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖုိ႔ RTI Law (သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ) လိုတယ္။ ဒါက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းမွာ RTI Law တစ္ခုကို ဆြဲခဲ့တယ္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမလုပ္ခင္ မတ္လ လဆန္းပိုင္း မွာ (အဲဒီတုန္းက) ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး(ဦးရဲထြဋ္)က ဒီဥပေဒကို အၾကမ္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒအၾကမ္းက ဘာျဖစ္ ေနသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ဒီဥပေဒမ်ဳိးဟာ ႏိုင္ငံ သားအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒကို စဆြဲကတည္း က ႏိုင္ငံသားေတြပါရတယ္။ ဥပမာ- အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြပါရတယ္။ ေနာက္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း  ပါရမယ္။

ဒါေပမဲ့  ဒီဥပေဒအၾကမ္းမွာ အဲဒါေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ မရွိခဲ့ဘဲနဲ႔ ၂ဝ၁၆၊ မတ္လဆန္းက်မွ ဒီဥပေဒကိုဆြဲၿပီးပါၿပီလို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးက ခ်ျပတယ္။

ဒီဟာသည္ လံုးဝမျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ ဒီမူၾကမ္းကို ဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးထားတာမ်ဳိး မရွိတဲ့အတြက္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဥပေဒ မွာ အားနည္းခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

ၿခံဳၿပီးၾကည့္လိုက္ရင္ အခု ဥပေဒအၾကမ္းမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ ေယာက္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးထား တာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ဥပေဒပဲရွိေနတယ္။ ဥပမာေျပာျပရရင္ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ေတာင္းခံတဲ့ေကာ္မတီဆိုတာ RTI ဥပေဒ ေတြမွာ ရွိရတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီက သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းတာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ဥပေဒကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ ေကာ္မတီေပါ့။ သူတို႔( ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ) ခ်ျပတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ အဲဒီေကာ္မတီပါမလာဘူး။ ေနာက္အျခား အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  OGP ဆုိတာ ဘယ္လုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  Open Government Partnership ဆုိတာ က ပြင့္လင္းမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕  အစုိးရေတြက စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထားတာေပါ့။ သူတုိ႔က အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေတြကုိ စိစစ္လက္ခံတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကုိ ဝင္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။

သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတာက အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိ ရင္ အဲဒီႏုိင္ငံက Accountability ဆုိတဲ့ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ စံ ႏႈန္းေတြ ရွိရမယ္။  Technology & Innovation ဆုိတဲ့ နည္း ပညာနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ ရွိရမယ္။ Citizen Participation ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ေတြ ရွိရမယ္။ Transparency ဆုိတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ ရွိရမယ္။ အဲဒီေလးခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ OGP အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၆၄ ႏုိင္ငံရွိ ေနၿပီ။ အဲဒီအဖြဲ႕ကုိ ဝင္ခ်င္တဲ့ႏုိင္ငံက သတင္းအခ်က္အလက္ ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ္။ Right To Information ေပါ့။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရက OGP အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဒီ RTI ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္ေပါ့ ေနာ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိအက်ဳိးေက်းဇူးေတြမ်ား ရမွာမုိ႔လုိ႔လဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ဒီအဖြဲ႕ကုိ ဝင္ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့တာေပါ့။ အခု အစုိးရသစ္က ႀကိဳးစားေန တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အရင္အစုိးရကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေပါ့။ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ ျပခ်င္တာေပါ့။ ဒီအစုိးရ သည္ OGP အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံ မႈ၊ တာဝန္ယူမႈေတြ အားေကာင္းတဲ့အစုိးရဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာ ကုိ ျပခ်င္တာေၾကာင့္လုိ႔ ျမင္တယ္။

ဥပမာ-အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာဆုိရင္ OGP ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပုိင္ႏွစ္ႏုိင္ငံပဲ ရွိေသး တယ္။ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြ မျဖစ္ေသးဘူး။ အဲဒီလုိ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ အစုိးရ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိတဲ့ အစုိးရဆုိၿပီး ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ မ်က္ႏွာရတာေပါ့။

အဲဒီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ OGP အဖြဲ႕ဝင္ အစုိးရတစ္ရပ္ဟာ တာဝန္ ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိလာတယ္ေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြ ပုိယုံၾကည္ေစတယ္ေပါ့။ ပုိၿပီးေတာ့ ဦးစားေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့။ OGP အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရင္ အဲဒီလုိ အက်ဳိးေလးေတြ ရွိတာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီအဖြဲ႕မွာ အေမရိကန္တုိ႔၊ ျပင္သစ္တုိ႔၊ အဂၤလန္တုိ႔က ပါဝင္တယ္။ အဲဒီလုိႏုိင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သြားရင္ အစည္းအေဝးေတြမွာ တစ္သားတည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ ရမယ္ေပါ့။ OGP အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအခ်င္း ခ်င္းဆုိရင္ အျခားအစည္းအေဝးေတြလုိမဟုတ္ဘဲ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတြ ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေတြကုိ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပုိၿပီးလြယ္ကူတယ္လုိ႔ ထင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊  ယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစုိုးရေတြက အဲဒီအဖြဲ႕ကုိဝင္ဖုိ႔ ႀကိဳး စားၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ Legitimacy (တရားဝင္ျဖစ္တာ) ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အဲဒီဥပေဒအၾကမ္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ရာမွာ ‘အမ်ားျပည္သူ သိသင့္သိထိုက္ေသာ’ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း မ်ဳိးေတြ ေရးထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူ သိ သင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာ မ်ဳိးေတြဆိုတာကို ေသခ်ာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားတာမ်ဳိးေတာ့ မေတြ႕ မိဘူး။ အဲဒီေတာ့ တကယ့္စံႏႈန္းမီတဲ့ RTI Law တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။ ဟုတ္တယ္။ အဲဒီလိုအေရးအသားေတြက စံမီ တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဓိက အေရးႀကီးတာက ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးက သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းလို႔ရွိရင္ အဲဒီ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ေကာ္မတီေပါ့။  လြတ္လပ္ တဲ့ ဒီဥပေဒကို ေစာင့္ၾကည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ေကာ္ မတီရွိမေနတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ RTI ဥပေဒမွာ အဲဒီေကာ္မတီ ရွိေနတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ဳိးေပါ့။ ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးက သူ႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္မေပးဘူးဆိုလို႔ ရွိ ရင္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းကို သြားေျပာႏိုင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္) ဒီ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာက်ေတာ့ တကယ္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မရဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ေနကတစ္ဆင့္ တရား႐ုံးမွာ သြားေျပာလို႔ရတယ္ ဆိုၿပီး ပါေနတယ္။ ဒီလိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္ တကယ့္လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ကေလးရဖို႔အတြက္ တရား႐ုံးကို မသြားႏိုင္ၾကပါ ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ေတာင္းႏိုင္တယ္လို႔ ပဲ သံုးထားတယ္။

အဲဒီမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္၊ နာမည္ႀကီး တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ထုတ္ေပးခြင့္ကို ျငင္းပိုင္ခြင့္ရွိ တယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြကို သက္ေရာက္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြ လည္းပါေနတယ္။ ဆိုလိုတာက မေပးခ်င္ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီ အေၾကာင္းျပခ်က္က တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားတာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိ ခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာင္းလို႔ မရဘူးဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံခြင့္ကို ‘ႏိုင္ငံသား’ဆိုတာမ်ဳိး သံုးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ေနထိုင္ေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံု တင္မရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံထဲမွာေနထိုင္ေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ မရွိ တဲ့သူေတြက သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခြင့္မရွိသလို ျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိပိုင္ခြင့္အတြက္ အလုပ္လုပ္လို႔ရတဲ့ဥပေဒတစ္ခုေရာ ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသးလား။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  သတင္းအခ်က္အလက ္ရရွိပုိင္ခြင့္ ဥပေဒအသစ္ တစ္ခုကို ေရးဆြဲသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အသစ္ေရးဆြဲတဲ့ေနရာ မွာလည္း လူထုေတြရဲ႕ အျမင္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ခြင့္ေပး သင့္တယ္။ ပါဝင္သင့္၊ ပါဝင္ထိုက္သူေတြ ပါဝင္သင့္တယ္။ မီဒီယာ သမားေတြလည္း ပါရမယ္။ မီဒီယာအေနနဲ႔ ပါဝင္သင့္တဲ့အပိုင္း ႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ျမင္တယ္။ တစ္ခုက ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ အခါမွာ ပါဝင္သင့္သလို တစ္ခုကေတာ့ ဒီဥပေဒကို လူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္လာေအာင္ ေျပာျပေပးရမယ္။ အခု ဥပေဒ အၾကမ္းကိုပဲ အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလာရင္ လည္း လူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိလာေအာင္ ပညာေပးတာ ေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒက အသစ္တစ္ခုလုိ ျပန္ေရး ဆြဲသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ ဘက္ေပါင္းစံုက လူထုလူတန္းစားေတြ ပါဝင္သင့္တယ္။

အာရွမွာ RTI ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ-ယိုး ဒယား(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာဆိုရင္ ဥပေဒပဲ ရွိတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြက အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပဲ တိုင္ပင္ေရးဆြဲထားတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ခြင့္ မရွိ ဘူး။ အဲဒီအတြက္ လူေတြလည္းမသိၾကဘူး။ မသိေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းရမယ္ဆိုတာလည္း မသိေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြက်ေတာ့လည္း ဥပေဒပဲ ဆြဲထားၿပီးေတာ့ ဒါကို အသက္ ဝင္ေအာင္ မႀကိဳးစားတဲ့ဟာေတြလည္း ရွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒရွိလာမယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး တကယ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးပဲ လိုခ်င္ တယ္။ အိႏၵိယမွာဆိုရင္ အရမ္းေအာင္ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ စကတည္းကိုက သူတို႔က ေအာက္ေျခလူထုလူတန္းစား ေတြဆီက လာတယ္။ ေနာက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြပါတယ္။ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေန ရာမွာလည္း လူထု၊ အဖြဲ႕ အစည္းေတြက အမ်ားႀကီးေစာင့္ၾကည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းတဲ့သူေတြ မ်ားတာေပါ့။ ဒီဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရက သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းတဲ့သူ မမ်ားရင္ အေကာင္ အထည္ မေပၚဘူး၊ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။  ။   RTI Law နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အစိုးရဘက္ရဲ႕ လႈပ္ရွား မႈေတြကေရာ အခု ဘယ္လိုရွိေနပါသလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အစိုးရဘက္က လႈပ္ရွားမႈက အခုအခ်ိန္ထိ ေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ (အရင္အစိုးရလက္ထက္) အဲဒီ ဥပေဒ ၾကမ္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ပြဲတုန္းကေတာ့ အစ္မတို႔ကို ဖိတ္ပါ တယ္။ သူတို႔က ဘယ္လို ဖိတ္သလဲဆိုရင္ အစ္မတို႔က ဒီဥပေဒ ေပၚထြက္လာေရးလုပ္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းႀကီးကို ေပးၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳ ခ်က္ေပးပါလို႔ ေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူ ၾကမ္းက လက္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္က သံုးရက္ပဲ ရွိေသး တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစ္မတို႔အေနနဲ႔က အႀကံျပဳ ခ်က္ဆိုတာက ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းကလည္း ေပးလို႔မရဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အႀကံျပဳ ခ်က္ေပးဖို႔ အစ္မ တို႔မွာ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။  အဆင့္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတာက ဒီဥပေဒကိုလည္း အမ်ားျပည္သူကို ခ်မျပရေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဟာကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးႏိုင္ေအာင္၊ အႀကံျပဳ ခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ အဆင္သင့္မျဖစ္ ေသးဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္ေသးဘဲနဲ႔ ဒီဥပေဒကို အတည္မျပဳပါနဲ႔လို႔ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  ေကာင္းမြန္တဲ့ RTI  ဥပေဒရလာပါၿပီတဲ့။ သာမန္ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား အက်ဳိးရွိမွာလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒ ကို သိဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ ဥပမာ- သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာင္းပိုင္ခြင့္ ဒီဥပေဒအရ ရွိတယ္။ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ က စီးပြားေရးလုပ္မယ္ေပါ့။ စက္သံုးဆီဆိုင္ဖြင့္မယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ သူက သိခ်င္တယ္။ အစိုးရက ဒီၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ ဆီဆိုင္ ဘယ္ႏွခု ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေနာက္ထက္ ဘယ္ႏွဆိုင္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳဦးမလဲ ဆိုတာ သူက သိခ်င္တယ္ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ စာေရးၿပီး ေတာင္းဆိုလို႔ ရတယ္။

ဥပမာ-အစိုးရအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆး႐ုံေတြမွာ အခမဲ့လို႔ ေျပာထားမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူတစ္ ေယာက္က သြားကုသတဲ့အခါမွာ မရဘူး။ မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ ျပည္ သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အစိုးရကို ေဆးရံုေတြမွာ အလကားပံ့ပိုး ေပးတဲ့ ေဆးေတြအေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးဘယ္လို ခ်ထားေပးသလဲ ဆိုတာေတြကို ေမးလို႔ရတယ္။ အဲဒီမွာ အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ ခ်ထားေပးပါတယ္ဆိုတာကို ျပန္ေျဖရမယ္။ အဲဒီအခါမွာ အစိုးရ က ပိုက္ဆံခ်ထားေပးေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ မခံစားရပါဘူးဆို တာကို ျပန္ေျပာလို႔ ရတာေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အစ္မတို႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းကိုေရာ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနတာမ်ဳိး ရွိပါသလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။   ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို Advocate (ေထာက္ခံမႈေပးဖုိ႔) လုပ္ေနတာမ်ဳိး မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစ္မတို႔ အခု စဥ္းစားတာကေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ ေပး တဲ့အခါမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔၊ ထည့္သြင္းအျမင္ဖြင့္ ဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားထားတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြကိုယ္တိုင္ ဒီဥပေဒကို သိလာမယ္။ မ်ားမ်ားသိလာေလ၊ မ်ား မ်ား ေကာင္းေလေပါ့။

ဒါေပမဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ၂ဝ၁၇ အစပိုင္းမွာေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါ တယ္။ အဲဒီမွာ ဒီဥပေဒဟာ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တယ္။ အထူး သျဖင့္ ျခစားမႈေတြကို ဘယ္လို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြ ေျပာသြားဖို႔ ရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အခု ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ ေျပာ လာတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေရာ ဒီလို ဥပေဒဟာ အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူးလားဗ်။ သူတို႔ အာ႐ုံမစိုက္သင့္ဘူး လားဗ်။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အာ႐ုံစိုက္သင့္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အာ႐ုံမစိုက္ ဘူးလားလို႔ ေမးရင္ေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ အာ႐ုံစိုက္ေနတယ္လို႔ ေျပာေကာင္း ေျပာမွာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြမွာ ဦးစားေပး အျခားဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစ္မတို႔အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ ဒီ ဥပေဒကို ဒီအစိုးရ သက္တမ္း ငါးႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ အခု NLD အစိုးရ ျဖစ္ေနတဲ့ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ဒီဥပေဒေပၚ ေပါက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဒီဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က မျဖစ္မေနလုပ္ေပးရမယ့္ဟာ။ ႏိုင္ငံသားက လုပ္ေပးရမွာ မဟုတ္ဘူး။

ေမာ္ကြန္း။  ။   အဲဒါဆိုရင္ ဒီ RTI ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ ဦးစားေပးဥပေဒေတြထဲက နံပါတ္တစ္ မျဖစ္သင့္ဘူး လားဗ်။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီဥပေဒက ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုပဲေလ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အစ္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီဥပေဒေပၚေပါက္ လာဖို႔က လႊတ္ေတာ္အတြက္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ မယ္လို႔ မဲဆြယ္ကာလကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ ဒီဥပေဒက သူတို႔ရဲ႕ အဲဒီမူဝါဒကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳတယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရၾကားထဲမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာလဲ ဒီဥပေဒက အေရးပါတယ္လို႔ ျမင္ ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အခုအခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လႊတ္ ေတာ္ကို Advocate လုပ္ရင္ စိတ္ဝင္စားမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနသူ ေတြ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုရာမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေထာင္က်ခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ား ႀကီးရိွတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူေတြကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုက္ပြဲဝင္လာသူေတြဟာ အခုဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ား ႀကီးပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ခဲ့တဲ့ အမတ္ေတြ က ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားၾကမွာပါ။

ေမာ္ကြန္း။  ။   အဲဒါဆိုရင္ အခု ဒီဥပေဒေပၚေပါက္လာဖို႔ လႈပ္ရွား ေနတဲ့ အစ္မတို႔က စိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြရွိေနတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္႐ုိက္မသြားဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ တိုင္း နဲ႔ ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ လုပ္ေနတာလဲ။ ဒါက လိုအပ္လို႔လား။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အဓိကကေတာ့ အစ္မတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီဥပေဒကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္၊ ေနရာေဒသအသီးသီးက လူေတြ နားလည္ၿပီး ဒီဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ RTI ဆို တာ ဘာလဲဆိုတာကို သိေနဖို႔ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အစ္မတို႔ သင္တန္း ေတြ စစလုပ္ခ်င္းတုန္းကဆိုရင္ RTI ဆိုတာကို မီဒီယာေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဟာလို႔ ထင္ေနၾကတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု လုပ္ေန တာေတြက တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျပင္ဆင္ေနတာလို႔ ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္႐ုိက္သြားလိုက္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က လူေတြပဲ သိမယ္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း လႊတ္ေတာ္ကို ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းေပးဖို႔ တိုက္႐ုိက္ေျပာမယ့္၊ ဆိုမယ့္ အဖြဲ႕ေတြလည္းရွိမွာပါ။ အစ္မတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အဓိက ဦးတည္ေနသလဲဆိုတာ ကေတာ့ တကယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒကို စတင္လုပ္ေဆာင္ ၿပီဆိုရင္ ပါခ်င္ရင္ ပါလို႔ရေအာင္။ ေနာက္တစ္ခုက မပါရင္ ေတာင္မွ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒ ဘာေၾကာင့္ ေရးဆြဲေနတယ္ဆို တာကို သိမယ္။ ဒီလိုအျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ လုပ္တာက အခ်ိန္ ယူရတယ္။ မ်ားမ်ားသြားႏိုင္ေလ၊ မ်ားမ်ားလူေတြ သိေလေပါ့။

တကယ္လို႔ အခုလို ႀကိဳတင္ မလုပ္ထားေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ဥပေဒကို ေရးဆြဲခ်ိန္က်မွ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ ထလုပ္မယ္ဆိုရင္ ပိုမိုၾကန္႔ၾကာမႈေတြျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ အဓိက အစ္မတို႔ အခုလို တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာ RTI အျမင္ ဖြင့္သင္တန္းေတြလုပ္ေနတာက ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါ အမ်ားစု က သိၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ေပါ့။ RTI ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရား ေတြကို အျမင္ဖြင့္ေပးေနတာေပါ့။

ေမာ္ကြန္း။  ။  အခု RTI ဥပေဒ ေပၚထြက္လာဖို႔ လႈပ္ရွားေနမႈမွာ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရတာ ရွိလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အခက္အခဲဆိုတာက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြကို အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေတြ ေပးေနတာကေတာ့ လြယ္တယ္။ အခက္အခဲက ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုရင္ အခု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ကိုလည္း ဒီဥပေဒအေၾကာင္းကို သြားၿပီးေျပာဖို႔ ျပင္ဆင္ေန တယ္။ အဲဒီလို ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဘက္က အားတဲ့အခ်ိန္တို႔၊ သူတို႔ လႊတ္ေတာ္တက္ေနတာေတြတို႔ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။

ေနာက္အခက္အခဲတစ္ခုက ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား က ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ လာေပးေစ ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစ္မတို႔ ေရာက္ေအာင္ မသြားႏိုင္ေသးဘူး။ ဥပမာ- ခ်င္းျပည္နယ္ဆိုရင္ ကုန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းက လာေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ ကယားဆိုရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ေနာက္ ကခ်င္ ဆိုရင္လည္း တစ္ေခါက္ပဲ သြားလုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြး ပြဲ ေနာက္ပိုင္း အဲဒီေဒသက ထပ္ၿပီး လာေျပာေပးပါဦးဆိုတာမ်ဳိး ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မသြားႏိုင္ေသးဘူး။

ေမာ္ကြန္း။  ။  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဒီဥပေဒ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပမယ္ဆိုတာက ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။  အစ္မတို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ ေတာ္ကို ဒီဥပေဒအေၾကာင္း သြားရွင္းျပဖို႔ေတာ့ အခု အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူး။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကိုေတာ့ သြား ၿပီးေျပာမယ္။ ဘာေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြကို ဦးတည္သလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ- အစ္မတို႔က ဧရာဝတီ တိုင္းမွာဆိုရင္ RTI ဥပေဒအေၾကာင္းကို ေျပာၿပီးသြားၿပီ။

အဲဒီမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလာတက္ၾက တယ္။ အဲဒီလူေတြက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒအေၾကာင္း ကို သူတို႔ သိၿပီ။ အဲဒီအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ျပန္ေျပာျပမယ္လို႔ အဲဒီလိုေတြေျပာၾကတယ္။ အဲဒီမွာ အစ္မတို႔က စဥ္းစားတယ္။ ဒီလို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက် ေတာ့ သင္တန္းေတြေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက် ေတာ့ မေပးထားရင္ ဒီလူေတြက ကိုယ္စားလွယ္ကို သြားေျပာတဲ့ အခါၾကရင္ ကိုယ္စားလွယ္က သိမေနတဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ဒီလူေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒါကို လာေျပာတယ္ဆိုတာကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သိေနဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္  ဒီဥပေဒ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ လုပ္တဲ့အခါ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ ထည့္ေျပာသင့္တယ္ လို႔ စဥ္းစားတာ။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီဥပေဒကို စထားတာက (အရင္အစိုးရ လက္ထက္) ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စထားတာကိုး။ အစ္မ တို႔ မရွင္းတာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာဆိုရင္ ဒီဥပေဒကို အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္မွာလား၊ လႊတ္ေတာ္က လုပ္မွာလားဆိုတာ မရွင္းဘူး။ အစိုးရက ဦးေဆာင္မွာလား၊ လႊတ္ေတာ္က ဦးေဆာင္ မွာလားဆိုတာကို အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ မသိရေသးဘူး။

ေမာ္ကြန္း။  ။  ဒီဥပေဒက ျပည္သူ႔မူဝါဒလို႔ ဆိုေတာ့ ဒီလို ဥပေဒက ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲရတာလား၊ လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲရတာ လား။ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ဘယ္လို လုပ္ၾကသလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ RTI ဥပေဒ ေရးဆြဲမႈ ေတြကို ေလ့လာထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏွစ္ပိုင္းသြားလို႔ရတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အစိုးရက စတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိတယ္။ လႊတ္ ေတာ္က စတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေမးၾကည့္ျဖစ္ တယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ေရးဆြဲထားတ့ဲ RTI ဥပေဒေတြထဲမွာ အစိုးရက စဆြဲတာက ေကာင္းလား၊ လႊတ္ေတာ္က စဆြဲတာက ေကာင္းလားဆိုတာ ေမးၾကည့္ျဖစ္တယ္။

အဲဒီမွာ ျပန္ေျပာျပၾကတာက ဒီကိစၥက ရွင္းတယ္။ ဥပေဒ ကို လႊတ္ေတာ္က စတာေကာင္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက ျပည္သူေတြ၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းေတြ သြားလို႔၊ လာလို႔ ေကာင္းတဲ့၊ အဝင္အထြက္လုပ္လို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးက RTI  ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ လႊတ္ေတာ္ က ျပဳ စုတဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရတယ္။

အစိုးရဌာနက လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဥပေဒေရးဆြဲခ်ိန္ မွာ လူထု၊ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ပါဝင္ခြင့္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကို မမီဘူး လို႔ေတာ့ RTI ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ ကစတာလဲဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းစလံုးက စလို႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ RTI ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က စတင္ေရးဆြဲတာကိုေတာ့ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာက်ၾကတယ္။

ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီဥပေဒကို စဆြဲမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲတစ္ခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ RTI ဥပေဒထဲမွာ ဘာပါသလဲဆိုရင္ အဲဒီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဥပေဒ ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ပါတယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္း ခ်က္ပါရတဲ့ ဥပေဒကို အစ္မတို႔ ႏိုင္ငံလို လွ်ဳိ႕ဝွက္ဥပေဒေတြရွိေနတဲ့ ႏို္င္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ရတာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုေပါ့။ အဲဒီလွ်ဳိ႕ဝွက္ ဥပေဒေတြကို ဒီ RTI က ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေက်ာ္ႏိုင္မွာ လဲဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံမွာက ႐ုံးတြင္းစာေတြကို ေတာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လို႔ တပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို ေခါင္းစဥ္တပ္ထား ရင္ RTI အရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ေပးလို႔ မရဘူးဆိုတာမ်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတာေပါ့။ ဒီမွာက ႐ုံးစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္တပ္ေနၾကတယ္။ အစ္မတို႔ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာက္ ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အဲဒီဥပေဒအၾကမ္းမွာေတာင္မွ လွ်ဴိ႕ ဝွက္ဆိုတာမ်ဳိး တပ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီဟာေတြက ဒီ RTI ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ တကယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။   RTI  နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာ ခ်င္ပါသလဲ။

ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း။  ။   RTI က ဒီႏိုင္ငံအတြက္လိုတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ဥပေဒကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ဒီႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္ အေရးကို ဥပေဒအရ အာမခံေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ဥပေဒမွာ ေတာင္မွ တကယ္ျပန္အသံုးခ်တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ျပန္ သံုးတဲ့အခါမွာ စိန္ေခၚမႈေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္ျပန္အသံုးခ်လို႔ရတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးကို လိုခ်င္တဲ့အတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မီဒီယာ ေတြ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အသံေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ ဒီဥပေဒျပဳတဲ့အခါမွာလည္း လူထုအသံ မ်ား မ်ားပါဖို႔ လိုတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲေတြ အမ်ား ႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုတယ္ ။      ။

၂၀၁၆-စက္တင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၈) မွ အင္တာဗ်ဴး  ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေဇယ် ေတြ႕ေမးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here