Home အင္တာဗ်ဴး ေဒါက္တာစုိင္းဦး(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဖက္ဒရယ္အေရးဆုိင္ရာ သုေတသနမွဴး ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ေဒါက္တာစုိင္းဦး(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဖက္ဒရယ္အေရးဆုိင္ရာ သုေတသနမွဴး ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

289
0
ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
Advertise Here

ေအာက္တိုဘာ ဒုတိယအပတ္ထဲ ကခ်င္ျပည္ နယ္မွာ စစ္ပြဲေတြအရွိန္ျမင့္လာတာနဲ႔ က်င္းပေန တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ အလားအလာေတြကို သိရဖုိ႔အတြက္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းက ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳ(Pyidaungzu Institute – PI) ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရးဆိုင္ရာ သုေတ သနမွဴး ေဒါက္တာစိုင္းဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ ပါတယ္။

PI အဖြဲ႕ကို ၂ဝ၁၃ မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္း ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းေတြ အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြအတြက္ သုေတသနပိုင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုင္းနဲ႔ ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာကိစၥရပ္မ်ားကို အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမာ္ကြန္း။  ။ အခုႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညီလာခံေတြလည္း စတင္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီ။ ညီလာခံမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း စသျဖင့္ ပါဝင္သင့္တဲ့ အလႊာအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္တာကို လည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ပြဲေတြက ညီလာခံၿပီးကတည္းက ျပန္လည္ျမင့္တက္လာတာ အခုအခ်ိန္အထိပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွာေပါ့။ အဲဒါက ဘယ္လိုအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာပါလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္မယ္ဆို ရင္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကြက္ၿပီးၾကည့္မယ္၊ ဟိုေနရာတစ္ခု၊ ဒီေန ရာတစ္ခုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မရွင္းလင္းဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနာက္ ကို နည္းနည္းျပန္ဆုတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ရမယ္။ ပထမ ဦးခင္ၫြန္႔စခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အခုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္လို ျပန္စလာတယ္ဆိုတာကိုျပန္ၾကည့္ရ မယ္။ အဲဒါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြက ပိုၿပီး ျမင္သာမယ္။

Advertise Here

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေပၚၿပီးကတည္းက အရင္ သူနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရ မယ္၊ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္ရမယ္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမလားဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ စစ္တပ္က ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြဟာ ပ်က္ သြားတယ္။

အစိုးရအသစ္ျဖစ္လာၿပီး ၂ဝ၁၁ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ ေဆာင္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လည္ေခၚယူတဲ့အခါက်ေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အသစ္ေတြ ျပန္စၾကတယ္။ အဲဒီအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာေတာ့ NCA (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္) က လႊတ္ေတာ္ကပါ အသိအမွတ္ျပဳ ထားတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အားအေကာင္း ဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကိုလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ခ်ဳပ္ဆိုထားတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တိုင္းလိုလိုနဲ႔ အဲဒီလိုစာခ်ဳပ္ေတြ ရွိတယ္။ KIA/KIO (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕) အဖြဲ႕က လြဲရင္ေပါ့။ ဟိုအရင္က ေတာ့ အဲဒီလို စာခ်ဳပ္က KIA/KIO နဲ႔လည္းရွိတယ္။  ဒါေပမဲ့ ၂ဝဝ၈၊၂ဝဝ၉ ေလာက္မွာ အဲဒီစာခ်ဳပ္က ရပ္သြားတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ျပန္ထုိးဖို႔ေခၚေတာ့ အရင္တုန္းက မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြလည္း ထိုးတယ္။ ထုိးခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြလည္း ျပန္ထုိးတယ္။ အရင္တုန္းကထိုးထားၿပီး အခုအပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးတာဆိုလို႔ KIA/KIO ရွိတယ္။ TNLA (တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) တို႔၊ AA (ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္) တို႔ကလည္း မထိုးထားဘူး။

အဲဒီလိုအခ်က္ေတြက ဘာကိုေျပာသလဲဆိုေတာ့ စစ္ပြဲ ေတြဟာ အခု ဘယ္မွာသြားၿပီး ပိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုေတြ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ ႐ုပ္လံုးေတြေပၚလာတယ္။ NCA မထိုး ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပိုတိုက္ေနတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မထိုးထားတဲ့အတြက္ စစ္တိုက္ေန ၾကတာလားဆိုရင္လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။

လက္မွတ္မထိုးတာတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဆိုင္ရာ၊ ဆိုင္ရာဆက္စပ္မႈေတြရွိတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီရဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ခ်ဥ္းကပ္တာကြာသလို တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ဗ်ဴ  ဟာ ေတြအရ ေနရာေတြကိုေရြးၿပီး ဖိအားေပးေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။

အခု ျဖစ္ေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သာမန္လူေတြ အျမင္ကေတာ့ KIA/KIO က NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အတြက္ အဓိကပစ္မွတ္လိုျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔မွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လည္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင့္ပိုၿပီး ၾကည့္ဖို႔ လို အပ္တာက အခုျဖစ္ေနတာေတြမွာ Interest (အက်ဳိးစီးပြား) ေတြ အမ်ားႀကီးရွိၾကတယ္။

သေဘာက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြထဲမွာ လက္ နက္အင္အားေရာ၊ လူအင္အားေရာ၊ တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ေရာ က KIA/KIO က အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္။ ဒီလိုအင္အားေတြ ေကာင္းေနရင္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အားၿပိဳင္မႈ ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆမ်ဳိး တပ္မေတာ္ဘက္က (စဥ္းစား တာ)လည္းရွိလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တပ္(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္)က တိုက္ေနတဲ့ပံုစံကို ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ KIA ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္တိုက္ဖို႔ ႀကိဳး စားေနတာေတြ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက KIA ရဲ႕ အဓိက ဝင္ေငြတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြက နယ္ေျမေတြကိုလည္း လိုက္လံျဖတ္ တိုက္ေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဆိုလိုတာက တပ္က KIA ကို ဘ႑ာေရး၊ စစ္ေရး အားနည္းသြားေအာင္ ျဖတ္တိုက္ေနတာမ်ဳိး ေတြ လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ (ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး)ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ (ေဆြးေႏြးရ) လြယ္ကူလာေအာင္ စစ္တပ္က KIA ကို အားအင္ခ်ည့္နဲ႔လာေအာင္လုပ္တဲ့ သေဘာ မ်ဳိးလို႔ ေျပာရင္ရတယ္။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕လုပ္ပံုလုပ္နည္းက လည္း အရင္ဆံုး အေခါက္ေခါက္အခါခါတိုက္ၿပီးမွ ျပန္လည္ေစ့ စပ္ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္တာက ေနရာတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္က အျမင္က ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလို႔ အလြယ္ဆံုးအခ်ိန္ဟာ တစ္ဖက္ အဖြဲ႕ရဲ႕ အားအနည္းဆံုးအခ်ိန္ပဲေလ။ အဲဒီ လိုသေဘာတရားေတြေတာ့ ရွိတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေဇယ်/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

ေမာ္ကြန္း။  ။ အခုစစ္ပြဲေတြ အရွိန္ျမင့္ေန တာဟာ တစ္ဖက္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ အႏွစ္ သာရကို ထိခိုက္ႏိုင္လား။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ျပည္လံုးကြၽတ္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးတဲ့အခါမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မွာ စစ္ပြဲေတြမရွိရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေသနတ္သံတိတ္မွပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္ေတြမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ စစ္တိုက္ေနတာေတြ ရွိ သလို စစ္တိုက္တာကို အရင္ဆံုးရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတာလည္း ရွိပါတယ္။

ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွာ ဆိုရင္ အပစ္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကညာၿပီး ေခၚယူေဆြးေႏြးတာရွိခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဒီလိုမလုပ္ဘူး။ မလုပ္တဲ့ဟာကလည္း အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလိမ့္မယ္။ အခုေခတ္ရွိေနတဲ့ တိုက္နည္း၊ တိုက္ဟန္၊ လက္နက္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးေတြကလည္း အရင္ ေခတ္ေတြနဲ႔မတူေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အပစ္ရပ္ေၾကညာၿပီးမွ ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုတာက အခုအဖြဲ႕ေတြက လည္း အေတာ္ေလးမ်ားျပားတယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲ့ပံုစံေတြ မတူ တဲ့အေပၚမွာ တပ္မေတာ္ကလည္း အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိပံုမရဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေနခ်ိန္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေန တာကေတာ့ ဒီညီလာခံရဲ႕အႏွစ္သာရကို ထိခိုက္ေနတယ္။ အရင္ တုန္းကလို ေရွ႕တန္းမွာ သူ႔နယ္ေျမ၊ ကိုယ့္နယ္ေျမ ကြၽံသြားရင္း နဲ႔ထိေတြ႕ၾကတာ၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ပစ္ၾကခတ္ၾကတာမ်ဳိး အေျခ အေနထက္ အခုတိုက္ပြဲေတြက အႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ ခိုက္ေနသလိုျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒီလိုထိုးစစ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္တာ က ျပည္သူေတြကို အဓိကထိခိုက္တာပဲ။

အခုျဖစ္ေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြက ယံုၾကည္မႈကို တိုက္႐ုိက္ထိ ခိုက္ေနတာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တည္ေဆာက္ရာမွာ ယံုၾကည္ မႈက အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ အခုစစ္ပြဲေတြက ယံုၾကည္မႈကို တိုက္႐ုိက္ က်ဆင္းေစတာပဲ။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ တကယ္လိုအပ္ေနတာက ဘာေတြမ်ားျဖစ္ မလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အားလံုးကို အပစ္ရပ္ၿပီး စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔အတြက္က တကယ့္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အ႐ႈပ္ အေထြးေတြ ရွိတယ္။

NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိသလို မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ လည္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ထိုးဖို႔အတြက္ ေလ့လာေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ လည္း NCA မလိုပါဘူး၊ မထိုးလည္း ရတယ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖြဲ႕ေတြ အားလံုးမွာ ဆံုရပ္တစ္ခု ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ဟာ။

ဒီလိုအတြက္ဆိုရင္ NCA ကို မထိုး ခ်င္တဲ့ ဥပမာ- UWSA (‘ဝ’ ျပည္ ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္) လို အဖြဲ႕ကလည္း စိတ္ဝင္စား တယ္။ သူ႔အတြက္ဆိုရင္ NCA ကို ဘာေၾကာင့္မထိုးခ်င္လဲဆိုရင္ သူ႔ဘက္မွာက တစ္ခါမွလည္း စစ္ပြဲက မျဖစ္ဘူး။ စစ္မျဖစ္တာ ႏွစ္ေပါင္းက အေတာ္ၾကာၿပီ။ NCA ကို ထိုးလိုက္မွ ရမွာလားဆို တဲ့ သူ႔တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာကလည္း တစ္မ်ဳိးေပါ့။

ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း  NCA ထဲမွာက အေရးႀကီးတဲ့ အႏွစ္သာရေတြပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္မယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လိုေစာင့္ၾကည့္မလဲ။ အဲဒီၾကား ကာလမွာ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲေပါ့။ ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပ ေျမပံု ေရးဆြဲမယ္။ ေနာက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္ လိုေျဖရွင္းမလဲ။ ေနာက္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ကို ဘယ္လို တည္ေထာင္ မလဲဆိုတာေတြ ပါတယ္။ အဲဒါကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕အမ်ားစုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြက ဒါကို အတည္ျပဳထား တယ္။ ဆိုလိုတာက NCA က ရွင္းလင္းတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ရွိ ေနတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အထက္မွာ ဆရာေျပာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈမွာ အခက္အခဲနဲ႔ အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါလား။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ အ႐ႈပ္အေထြးဆိုတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြမ်ားတဲ့အတြက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးတယ္လို႔ ယူဆရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကေတာ့ အတူတူပဲ။ အုပ္စုေတြမ်ားတယ္။ ဆႏၵနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ေတာ့ တူတယ္။

တခ်ဳိ႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေနာက္ခံ က ဥပမာ- UNFC နဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုး ထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြဟာ အၿမဲတမ္း တိုင္းရင္း သားအေရးဆိုၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ ေတြရဲ႕ အဓိကမူက ဖက္ဒရယ္ပဲ။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ေျမာက္ ပိုင္းဘက္မွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့UWSA တို႔၊ မိုင္းလားတို႔၊ ကိုးကန္႔တို႔ရဲ႕ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရင္တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီကေန ေပါက္ဖြားလာခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ ေတြ။ သူတို႔မွာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ အျမင္က တစ္မ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း စစ္ေရးမွာ ပိုၿပီး လႈပ္ရွားလာတဲ့ AA တို႔၊ TNLA တို႔က် ေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အားျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္တူေပမယ့္ သူတို႔စစ္ေရးလႈပ္ရွားပံုနဲ႔ ေပၚ ေပါက္လာပံုေတြက ကြဲပါတယ္။ ဒါေတြက တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ေတြၾကားက ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြေပါ့။

အဲဒီအတြက္ အခက္အခဲက ဒါေတြကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ ေအာင္ စုၿပီး ေျဖရွင္းလို႔မရတဲ့ အခက္အခဲေပါ့။ ဥပမာ- ‘ဝ’ေတြ ဆိုရင္ သူတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ျခမ္းနဲ႔ ေျမာက္ျခမ္းမွာ သီး သန္႔ေနထိုင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဟာ ဗမာျပည္ကေန ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ၿပီး ႀကီးပြားတာ ထက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံနဲ႔ မွီခိုၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ရပ္တည္တယ္။ ဒါက တျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သူနဲ႔ကြာဟခ်က္ပဲ။

အခု လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့သူေတြနဲ႔ လက္မွတ္မထိုးရေသး တဲ့သူေတြ ကြဲေနေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်ေရးကို သြားေနတာျဖစ္ တယ္။ ဗမာျပည္ကိုခ်စ္ၾကတယ္။ ဗမာျပည္မွာ စုစည္းေနၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး ေတြေပးပါဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ။ အဲဒီလို တိုင္းရင္း သားအုပ္စုေတြၾကားမွာ ကြဲျပားမႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ပံုစံတစ္ခု တည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔က အခက္အခဲျဖစ္ေနတာ။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ႐ုိး႐ုိးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ NCA ကို စေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက NCA ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြက အစိုးရနဲ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ  ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလို႔ရခဲ့တယ္။ တပ္မ ေတာ္နဲ႔ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရၿပီး စစ္ေရး ကို အာ႐ံုစိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

NCA ကို ေက်ာ္လြန္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဘယ္လိုစမလဲလို႔ စဥ္းစား တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔စစ္ေရးကိစၥ တင္  ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥေတြပါလာတယ္။ အဲဒီမွာႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ဒါက သူတို႔အေရးျဖစ္တယ္။ ဒီဟာကို သူတို႔လည္း ေဆြးေႏြးတယ္။ CSO (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း) ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးတာက အားလံုးအေရးျဖစ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္ ဆိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။

အဲဒီအတြက္ အခု NLD အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက NLDသည္ မဟာ မိတ္ပဲ။ ဒီမိုကေရစီအေရးကို အတူလက္တြဲတိုက္ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ အျမင္ေတြရွိတယ္။ ယံုၾကည္မႈေတြ ပိုရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့ NLDအတိုက္အခံျဖစ္တုန္းကအခ်ိန္နဲ႔ အခု အစိုးရျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူလႈပ္ရွားတဲ့ပံုစံက မတူေတာ့ဘူး။ ဘာ ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္ကိုစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အခါမွာ တိုင္းျပည္မွာ တကယ္အာဏာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ရွိေန တဲ့တပ္ကို လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရတယ္။

အဲဒီလို တပ္နဲ႔ NLDအစိုးရေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက သူတို႔တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ေဘးကို ေရာက္ေရာက္လာတယ္။ အစိုးရနဲ႔ေျပာဆိုရတာေတြ ကင္းကြာလာတယ္။ အဲဒီလိုခံစားခ်က္ေတြ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေတြမွာ ျဖစ္လာတယ္။

အရင္အစိုးရကေတာ့ သူတို႔က တပ္ကေနလာတာပဲ။ ဒါ ေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းအာဏာၿပိဳင္မႈေတြ ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဟာ အစိုးရကိုခ်ဥ္း ကပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိခဲ့တယ္။ အခု လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ အရင္တုန္းက အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူေတြ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔မတြဲမျဖစ္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ရ မယ့္ တပ္မေတာ္ကိုေပါင္းၿပီး သူတို႔မဟာဗ်ဴဟာအရ နီးနီးကပ္ ကပ္ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္က ပိုၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔အလွမ္းေဝးလာတယ္။

အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘာသြား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆိုေတာ့ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ အခက္ အခဲက သူတို႔ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး လုပ္လာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြက နည္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ အရင္ရွိၿပီးသား လူေဟာင္းေတြကို အကူအညီ ေတာင္း လုပ္ေနရတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခါက် ေတာ ့NLD က တပ္မေတာ္ကို အားမကိုးဘဲ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ အခု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဘက္က တိုင္းျပည္ မွာ စစ္တပ္တစ္ခုပဲရွိတယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး လံုၿခံဳေရးကို သူ တို႔ပဲ တာဝန္ယူမယ္ဆိုတဲ့ မူရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခုအစိုးရက သူ႔ကိုအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္နည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရ တယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း တစ္ဖက္မွာ အေျပာင္းအလဲကို လို လားတယ္ဆိုေပမယ့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဆိုတာ သူတို႔ မွာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအားလံုးကို လက္နက္ခ်ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းတာ မ်ဳိးကိုလိုလားတယ္။ အဲဒီမူေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြနဲ႔ အလွမ္းက ေဝးလာတယ္။

အခုျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြရဲ႕သေဘာက ရွင္းေနပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရဟာ တပ္မေတာ္ကို မပိုင္ေသးလို႔ဘဲ။ သာမန္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရ ဟာ သူ႔ရဲ႕စစ္တပ္ကို သူကစီမံခန္႔ခြဲလို႔ရတယ္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာကို စစ္တပ္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပး ရတယ္။ အခုဒီႏိုင္ငံမွာက အဲဒီလိုမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အခုက ျပည္သူ႔အစိုးရလည္း ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ပိုၿပီး လြယ္ လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္လို႔ ရရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ အခုျဖစ္ေနတာက ျပည္သူ႔အစိုးရဆိုေပမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လည္း တပ္မေတာ္ကိုညွိၿပီး လုပ္ေနၾကရတာ။ သာမန္အား ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဆြးေႏြးၾက တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ အဓိကညႇိ ၾကရတာ။ အစိုးရက သူ႔ စစ္တပ္ကို ေကာင္းေကာင္းထိန္းႏိုင္ၾက တယ္။ အခု ဒီႏိုင္ငံမွာက အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ကို အင္အားစုတစ္ခု တည္းလို႔ တြက္လို႔မရဘူး။ သေဘာက အခုတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြား ေနတယ္။ အစိုးရထဲမွာ အစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး ဒါက မျဖစ္သင့္ဘူး။ ႐ုပ္သိမ္းသင့္တယ္ဆုိၿပီး အစိုးရသေဘာနဲ႔ လုပ္လို႔ရေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။

တစ္ဖက္မွာ တပ္မေတာ္ကလည္း ဒီႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္ တုိင္းျပည္ကို ကိုင္ထားခဲ့တာ။ သူမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အာဏာေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္။ ေျပာရရင္ အခုျဖစ္ေနတာက တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို သူသာလွ်င္ ကိုင္တြယ္မယ္။ သူသာလွ်င္ လုပ္ရမယ္လို႔ အျမင္ရွိေနတယ္။ အဲဒီလိုအျမင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြက တိုင္း ျပည္မွာ အမ်ားႀကီးျပႆ      နာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ သူသာလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ ရမယ္။ သူ႔အျမင္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမယ္ ဆိုတာေတြဟာ သမိုင္းစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုး ျပည္တြင္းျပႆ      နာမၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့တဲ့ အရင္းခံပဲ။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အခုျဖစ္ေနတာေတြကို အေကာင္းဘက္ကို ေရာက္ လာဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါသလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။  ေဆာင္ရြက္စရာေတြကေတာ့ အစိုးရအတြက္ အမ်ားႀကီးရွိေနလိမ့္မယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိအစိုးရယူေနတဲ့ပံုစံက ျပႆနာအားလံုးကို ၾကားေနေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးကို ယူထားတာမ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ဒီထက္ပိုၿပီး လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ အခု စစ္တိုက္ေနတဲ့ေဒသေတြက တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ စကားေျပာရင္ ပိုၿပီးအက်ဳိးရွိတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ဳိးရမယ္။ ဥပမာ- အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ စစ္အင္အား ေလွ်ာ့ေပးပါဆိုရင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရမယ္။ အခု အစိုးရက အဲဒါမ်ဳိး ေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္မျပႏိုင္ေသးဘူး။ သူတို႔ခ်င္း ေနာက္ကြယ္ မွာ ေဆြးေႏြးတာေတြေတာ့ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ အခုတိုက္ပြဲေတြမရပ္တာဟာ အစိုးရက သူရပ္ေစ ခ်င္တိုင္း တိုက္ပြဲေတြကို ရပ္လို႔မရဘူးဆိုတာကို ျပေနတာပဲ။ ဒါ ေပမဲ့ ဒီထက္ပိုၿပီး တပ္မေတာ္ကို အစိုးရအေနနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရမယ္။ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပိုၿပီးေတာ့ နီးနီးကပ္ ကပ္အလုပ္လုပ္လာတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြျပေအာင္ အစိုးရက လုပ္ ႏိုင္ရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က အစိုးရကို ပိုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္လာလိမ့္မယ္။ ဒါက ေျပာရတာလြယ္ေပမယ့္ လုပ္ရတာအေတာ္ခက္လိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီအတိုင္း တကယ္သြားေနရဲ႕ လားဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ရမယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒါကိုလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အထြက္လမ္းက ပိုၿပီးရွိလာ မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ပိုၿပီးေတာ့အားေကာင္းလာမယ္။

အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ညီလာခံေလးလုပ္လိုက္၊ ေသနတ္ေတြ ပစ္ေနလိုက္၊ ထိုးစစ္ေတြ ဆင္ႏႊဲေနလိုက္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကာလာလို႔ ရွိရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ေရစုန္ေမ်ာသြားႏိုင္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈေတြက က်ဆင္းသြားလိမ့္မယ္။ လူေတြရဲ႕အျမင္မွာ ညီလာခံလုပ္လိုက္၊ စစ္တိုက္လိုက္နဲ႔ မထူးပါ ဘူးကြာဆိုတဲ့အျမင္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ညီလာခံေတြ က်င္းပေနရင္း ေသနတ္သံေတြရပ္ ေအာင္ အစိုးရဘက္က ႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆရာက ေျပာခ်င္ တာလား။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္တာ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ စစ္တပ္ကို အျပဳသေဘာနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ပိုရွိေနရလိမ့္မယ္။ သေဘာက စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသြားေနတဲ့ လမ္းစဥ္ကို လက္ခံ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို သူတို႔လက္ခံလာမယ္ဆိုရင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ကို ပိုၿပီးယံုၾကည္လာလိမ့္မယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈက အေရးႀကီးလား။ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြေရာ ရွိေနပါသလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈက လိုအပ္တယ္၊ အေရးပါတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတြကအစ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ပဲ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ေတြကို လႊမ္းမိုးသြားမွာ မလိုလားၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက တစ္ပိုင္းေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ေငြ ေၾကး၊ လိုအပ္တဲ့ အသိပညာေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားကေန မွီခိုေနၾကရ တာက လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတာပဲေလ။ အခုဆိုရင္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခား သြားၿပီး ေလ့လာအႀကံဥာဏ္ရယူေနၾကရတာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကိုယ္ေလ့လာႏိုင္တယ္။ သင္ခန္းစာယူႏိုင္တယ္။ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ရင့္က်က္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈက အေရး ႀကီးပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး စတာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြရွိပါသလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ေဘးနားက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြက ရွိေနတယ္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္မွာလည္း ဒီအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက ရွိတယ္။

ဥပမာ- ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက စစ္ဆင္ေရးပံုစံမ်ဳိးေတာင္ ရွိေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ အက်ဳိးစီးပြားေတြကလည္း ဒီႏိုင္ငံမွာရွိေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို သူတို႔လက္ခံအားေပးသလို တစ္ဖက္မွာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြဆိုရင္ ျမန္မာျပည္လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ပါဝင္ပတ္ သက္မႈက ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ေနရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံေတြကလည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚမွာ အတိုင္းအတာတစ္စံုတစ္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိ ေနတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အစိုးရသစ္တက္လာကတည္းက သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ က အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာကို အဓိကထားတယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကိုလည္း သူတို႔ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဒီအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ေတြ ရွိပါသလား။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ကံေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ဆိုရမလား။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆင္းသက္မႈအရကိုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီးျဖစ္ေနတာ။ ဒီအခ်က္က တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သူဆက္ဆံတဲ့အခါ ပိုၿပီး အခြင့္အေရးသာေစတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာ ရရင္ တိုင္းရင္းသားေတြက ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔သြားၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕႐ုိးသားမႈ၊ ရပ္တည္မႈေတြအရ သူ႔ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ယံုၾကည္ မႈရွိၾကတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဖခင္ခ်န္ထားေပးတဲ့ တိုင္း ရင္းသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ဆက္ခံလို႔ရေနတယ္။ ေနာက္ သူ ကိုယ္၌ကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုလုပ္ မယ္ဆိုရင္  လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။  ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း သူရင္ဆိုင္ေနရ တဲ့ အေျခအေနက တိုင္းျပည္ကလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္ ေတာ္ကိုခြၽတ္ၿခံဳႏြမ္းပါးခဲ့ၿပီ။ အဲဒီအခါမွာ ဟိုးအရင္တုန္းက လုပ္ နည္းလုပ္ဟန္ေတြလို အခုတြက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက ေသနတ္မေဖာက္ေတာ့ဘူး၊ တစ္ ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မပစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီလို႔ ဆိုလို႔ မရဘူး။ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ျပည္ သူေတြရဲ႕သာယာဝေျပာတဲ့ဘဝ ဆိုတာကိုလည္း ထည့္တြက္ရ မယ္။ ဒါက အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ စီးပြားေရး ေကာင္းဖို႔လည္းလိုအပ္တယ္။ အခု ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘဝေတြက ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဆိုတာကို သတင္းစာ ထဲမွာဖတ္ၿပီး၊ တီဗီမွာၾကည့္ၿပီး သိေပမယ့္ သူတို႔ဘဝေတြကေတာ့ အရင္လိုပဲ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္ဆိုရင္ သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက ဘာမွအဓိပၸာယ္မရွိဘူး။

အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေသနတ္သံေတြ ရပ္သြား႐ုံနဲ႔ မရဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘဝေတြပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမင့္တက္လာ ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။

သူ႔လူ ငါ့လူ၊ သူ႔လူမ်ဳိး ငါ့လူမ်ဳိး၊ သူ႔ဘာသာ ငါ့ဘာသာဆိုၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ မျမင္ရေပမယ့္ ကြဲျပားမႈေတြရွိေနၿပီ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာ အခ်ိန္အရမ္းယူရတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။

ေဒါက္တာ စိုင္းဦး။  ။ အခုက ညီလာခံေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းေလးေတြပဲ ရွိပါေသးတယ္။    တိုင္းျပည္ခ်ီတက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါ ေသးတယ္။ အခု ဒီႏွစ္ထဲမွာလုပ္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဆိုတာ ပထမေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ က လုပ္ခဲ့တဲ့ ညီလာခံရဲ႕အဆက္ပါပဲ။ အမည္ေျပာင္းေပမယ့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ခ်င္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။

ဒီညီလာခံမွာ ပိုေကာင္းသြားတာက NCA မွာ လက္မွတ္ မထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ခြင့္ရွိတာေပါ့။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုကို ေရာက္ေနတယ္။ လမ္းဆံုဆိုတာ တည့္မတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္သြားႏိုင္သလို တျခား မလိုလားအပ္ ဘဲ ေကြ႕ဝိုက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေရြးမိၿပီး ရွည္လ်ားသြားမွာ၊ ႐ႈပ္ ေထြးကုန္မွာေတြလည္း ရွိလိမ့္မယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္ကာလမွာ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ေတြထိုးေနတာ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူမျပဳဘူး။ အခု တပ္မေတာ္ရဲ႕ထိုးစစ္ေတြကိုမရပ္ဘဲ ဒီအတိုင္းဆက္သြားေနရင္ ေတာ့ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တမင္ဖ်က္ဆီး ေနသလိုျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္သလိုျဖစ္ေန လိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈအတြက္ စည္း႐ုံး ေနခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ကို ဦးစားေပးေနတယ္ေလ။

အစိုးရအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ဘယ္လိုလုပ္လိုက္လို႔ စစ္ပြဲေတြ ရပ္သြားပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ကို အျပဳသေဘာနဲ႔ အစိုးရက ဘယ္ လို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတာကို အခုအခ်ိန္မွာ ပို ျပသႏိုင္ဖို႔လိုေနတယ္။ အခု စစ္တိုက္ေနတဲ့ပံုစံက တိုင္းရင္းသား ေတြကို ေခ်ာင္ပိတ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီပံုစံ ဟာ ႏိုင္ငံသမိုင္းမွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ လည္း ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အျပဳတ္တိုက္မယ္ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တစ္ဖြဲ႕ျပဳတ္ရင္ တစ္ဖြဲ႕တက္လာမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေခ်ာင္ပိတ္လုပ္တာဟာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။    ။

၂၀၁၆-ႏုိဝင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၀)မွ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေဇယ် ေမးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here