Home သတင္းေဆာင္းပါး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တုိင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ၾကၿပီလား

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တုိင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ၾကၿပီလား

377
0
one education
ဓာတ္ပုံ- ေဇယ်ာလႈိင္
Advertise Here

အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသူ မေမာင္းလိုင္းႏွင့္ ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသား သူ႔ေမာင္ ေလးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သူတုိ႔အိမ္မွ ေျခက်င္ခရီး ႏွစ္နာရီ ခန္႔ေဝးသည့္ ေက်ာင္းသို႔ ေန႔စဥ္ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းလုပ္ၾကရသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ ေစ်း ဝယ္ထြက္သည့္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ လုိက္ပါႏုိင္ေသာ္ လည္း ညေနအျပန္တြင္မူ ဘတ္စ္ကားမွာ မရွိေတာ့။ သူတုိ႔အေဖ အလုပ္အားသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ဆုိင္ကယ္ ျဖင့္ လာႀကိဳေသာ္လည္း တစ္ပတ္တြင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ က ေမာင္ႏွစ္မႏွစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ ၾကရသည္။

သူတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ေတာ္ထဲင္ေက်း ရြာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေျခာက္မုိင္ခန္႔ ေဝးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္း သုိ႔ သြားသည့္လမ္းမွာ ေကြ႕ေကာက္ကာ ေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္းမ်ားရွိေနသည္။ မိုးမ်ားေသာ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚမွ ေျမစိုင္မ်ား ၿပိဳက်လာတတ္ကာ လမ္းမွာ ဗြက္ထေနတတ္သျဖင့္ ေခ်ာ္မလဲေအာင္ သတိထားၿပီး ေလွ်ာက္ေနရေသာေၾကာင့္ ခရီးမတြင္လွေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဇြန္မွ မတ္လအထိကုိ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလအျဖစ္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ တခ်ဳိ႕ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း ေပါမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ ဇြန္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ား ၌ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားသည့္အတြက္ မေမာင္း လုိင္းတုိ႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္လို ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတက္သည့္ အခါ သြားေရးလာေရးအႏၲရာယ္၊ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟု ပညာ ရွင္မ်ားကေျပာသည္။

Advertise Here

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားသည့္ ဝိေသသမ်ားရွိသည့္အျပင္ ယခုေနာက္ ပုိင္းတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလုိလုိ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ ခ်ိန္မ်ားကုိ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီစြာ ေျပာင္းလဲ ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသုိလ္၊ ပညာေရးသေဘာတရား ဌာနမွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ဦးရဲျမင့္က အႀကံျပဳသည္။

”သဘာဝေဘးေတြေတာ့ ေဖာက္ ျပန္လာၿပီ။ ေက်ာင္းပညာကုိ ဘယ္လုိသင္ မွာလဲဆုိတာက အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလုိ အေနအထားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအညီ သင္ ၾကားေနတာကုိ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ။ အဲဒါ ကုိ ေသခ်ာလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္”ဟု သူက ဆို သည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လထဲက ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေသာ ပညာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လူ မႈဘဝႏွင့္အရည္အေသြးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ေရး၊ သင္ၾကားေရး၊ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္း ဖြင့္ရန္လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသးေသာ ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကုိပါ ဝုိင္းဝန္းၿပီး ေဆြး ေႏြးသင့္သည္ဟု ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသုိလ္၊ ပညာေရး စိတ္ပညာဌာနမွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ က ေထာက္ျပပါသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး တုိးတက္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုလသမဂၢ ပညာ ေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ (United Nations Educational, Scientific and Culture Organization- UNESCO) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (United Nations Development Program- UNDP) တုိ႔ ပူး ေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ေလ့လာ ေရးအစီအစဥ္ကုိ ၁၉၉ဝ မွ ၁၉၉၃ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေလ့လာမႈအစီအစဥ္က ျမန္မာ့ ပညာေရးက႑အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လုိ အပ္သည့္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္ အထည္ ေပၚလာျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း “Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmarr” စာအုပ္၊ အခန္း (၇) တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္မွ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးဟန္တင္က ေရးသား ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ က ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိး သားတကၠသုိလ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အဆုိပါစာအုပ္တြင္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔မွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ထုိအထဲမွအမ်ားစုမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်း လက္ေဒသေန ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ မူလတန္းပညာေရး မၿပီးဆုံးမီ ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းကုိ ကာ ကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသင္႐ုိးညႊန္း တမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေနရာေဒသ ေပၚမူတည္ၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ ေအာင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မင္းတပ္ၿမဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းလာတက္ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား။
မင္းတပ္ၿမဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းလာတက္ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား။ ဓာတ္ပုံ – ခင္ေမာင္ျမင့္ / ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

အႏၲရာယ္ၾကားထဲက ပညာရွာၾကသူမ်ား

ပထဝီအေနထားအရ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ား ေပါမ်ားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္သည္ မိုးရာသီျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းတက္ရသည္မွာ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ားပင္ ရွိ ေနသည္။

ယခုႏွစ္ေက်ာင္းစဖြင့္သည့္ ဇြန္ ၁ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏုၰားကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂန္႔ဂါေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္ခ်ိန္တြင္ ကူးတို႔ေလွျဖင့္ ပုိးရႊီျပင္ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးစဥ္ ေရစီးသန္သည့္အျပင္ စက္ေလွတြင္ လူပုိ လည္း တင္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ေလွ နစ္ျမဳပ္ၿပီး ခုနစ္ဦး အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ကလည္း ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းကုန္ တန္းေက်းရြာ ကူးတုိ႔ဆိပ္မွ ရန္ေအာင္ျပင္ ေက်းရြာ အထကခြဲေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္ရန္ အသြား ေခ်ာင္းကိုျဖတ္သန္းစဥ္ ေလွနစ္ ျမဳပ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေလးဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

မုိးရာသီေရစီးသန္ျခင္း၊ ေက်ာင္း တက္ခ်ိန္မီရန္ တင္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဦးေရ ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလွနစ္ျမဳပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ေအာင္ ျပင္ေက်းရြာမွ အလယ္တန္းျပေက်ာင္း ဆရာတစ္ဦးက ေမာ္ကြန္းသို႔ တယ္လီဖုန္း မွတစ္ဆင့္ ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ၾကာညိဳျပင္ေက်းရြာမွ ေဒၚအႏုေမ၏ သမီးျဖစ္သူမွာ နဝမတန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကုလားတန္ ျမစ္ကုိ ျဖတ္ကူးၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

”မုိးနဲ႔ေလနဲ႔ ရြာတဲ့ေန႔ေတြဆုိရင္ သမီးကုိ ေက်ာင္းမလႊတ္ရဲဘူး။ ေလတုိက္ ရင္ ျမစ္မွာလႈိင္းထတယ္ေလ။ ေလွနစ္မွာ ေၾကာက္ရတယ္”ဟု ေဒၚအႏုေမက ေျပာသည္။

ၾကာညိဳျပင္ ေက်းရြာတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာေလးရြာမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သား တစ္ရာခန္႔မွာလည္း ကုလားတန္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ အေပါက္ဝေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေန႔စဥ္ ကုလားတန္ျမစ္ကုိ ကူးတုိ႔စက္ေလွ ျဖင့္ ျဖတ္ကူးေနရသည္။

၄င္းေက်းရြာတြင္ အလယ္တန္း အဆင့္ေက်ာင္းသာရွိေသာေၾကာင့္ အထက္ တန္းေက်ာင္းရွိသည့္ တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ျမစ္ကူးကာ ေက်ာင္းတက္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

”မုိးနည္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္း စဖြင့္ရင္ေတာ့ ပုိအဆင္ေျပတာေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္ဆုိ လႈိင္း၊ ေလ မရွိေတာ့ ျမစ္ကုိ ျဖတ္ရင္လည္း သိပ္စုိးရိမ္စရာမလုိဘူး ေလ”ဟု ေဒၚအႏုေမက ဆက္ေျပာသည္။

မိုးတြင္းဘက္ ေက်ာင္းတက္ရသည္ မွာ သြားေရးလာေရးတြင္ပင္ အႏၲရာယ္ရွိ သည္မဟုတ္၊ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဆုိးဝါး ေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္ အအံု ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကိုပါစုိးရိမ္ရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မလိုင္ေက်းရြာတြင္ မႏွစ္ကမုိးရာသီ အတြင္း မိုးမ်ားကာ ေျမၿပိဳခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ ေျခခုနစ္လံုးပ်က္စီးခဲ့သည္။ ယင္းရြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ ေတာင္ေစာင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမၿပိဳက်ခဲ့ သည့္ေနရာမွာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကိုက္ ၅ဝဝ ခန္႔သာေဝးသည္။

”ဘယ္ေန႔ စာသင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမၿပိဳက်မွာလဲဆုိတာကုိပဲ စုိးရိမ္ေနရ တယ္”ဟု မလုိင္ေက်းရြာမွ မူလတန္းျပ ဆရာမ ေဒၚေမသူေအာင္က ဖြင့္ဟသည္။

ထုိ႔အျပင္ မိုးရာသီတြင္ မုိးမိၿပီး ဖ်ား နာၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္ႏႈန္း မ်ားၾကသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

”ကေလးေတြ မုိးေရထဲမွာ ေက်ာင္း တက္ရတာ အရမ္းအခက္အခဲျဖစ္တယ္။ (အခ်ိန္)နည္းနည္းေနာက္ဆုတ္ၿပီး (ေက်ာင္း) ဖြင့္ရင္ေတာ့ ကေလးေတြေရာ၊ ဆရာမေတြပါ ပုိၿပီးအဆင္ေျပႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္”ဟု ဆရာမ ေဒၚေမသူေအာင္ က ေျပာသည္။

ေဒၚေမသူေအာင္ေျပာသကဲ့သုိ႔ပင္ မုိးရာသီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါ အခက္ေတြ႕ ၾကရသည္။

ေက်ာင္းဆရာမလုပ္သက္ ၁၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာမေဒၚႏုိင္းျမဴးမံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကမွ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ နယ္ ၾကာေလလႈိင္းေက်းရြာသုိ႔ အလယ္ တန္းျပဆရာမအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ၾကာေလလႈိင္းေက်းရြာသုိ႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ ဒုံအိမ္ေက်းရြာ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုံအိမ္ေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူ၏ လက္ ေထာက္ဆရာမတစ္ေယာက္မွာ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕မွ စားနပ္ရိကၡာယူၿပီးအျပန္တြင္ ေတာင္ က်ေခ်ာင္းေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါဖူးသည္။ ထုိဆရာမကုိ ရိကၡာကူသယ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ေယာက္က လုိက္ ဆဲြလုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိဆရာမမွာ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိခဲ့ဟု သူက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

မိုးတြင္းဘက္တြင္ အေရးႀကီးကိစၥ ျဖင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ သြားရသည့္အခါ တုိင္း ဆရာမေဒၚႏိုင္းျမဴးမံက ယခုကဲ့သုိ႔ ဆုေတာင္းသည္။

”ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျပန္ေရာက္ပါ ေစလုိ႔ ကြၽန္မဘုရားသခင္ဆီမွာ အၿမဲ တမ္းဆုေတာင္းၿပီးမွ အသြားအျပန္လုပ္တယ္”

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မိဘမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တုိက္ဆုိင္ေနေသာေၾကာင့္လည္း သား သမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားရန္ အခက္အခဲ မ်ား ေတြ႕ၾကရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီျဖစ္ေသာ မိုးရာသီတြင္ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနရေသာမိဘ မ်ားမွာ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ဖုိ႔ အခက္ခဲရွိေနၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲရွိ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕ ကုိ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အခါ တခ်ဳိ႕ေက်း ရြာမ်ား၌ အိမ္တခ်ဳိ႕မွာ တံခါးမ်ားကုိ ေသာ့ ခတ္ထားခဲ့ၿပီး ေတာင္ယာမ်ားတြင္ ေန ထုိင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဆုိးဝါးလာေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိလည္း ႀကဳံေတြ႕လာၾကရသည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ ႏွစ္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ မ်ားလာခဲ့သည္။ ထုိကမၻာ့ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လည္း ခံစားလာရသည္။

၁၉၉၅ မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသီ ဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္ဒဏ္ကုိ အခံရ ဆုံး ၁ဝ ႏုိင္ငံထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယျဖစ္သည္ဟု ယခုႏွစ္ Global Climate Risk Index-2016 ၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ထားသည္။

”အခုခိ်န္မွာအေရးႀကီးတဲ့ Issue ကန တစ္ခုျဖစ္လာၿပီဗ်။ ဒီမုိးတြင္းကာလမွာပဲ ေရႀကီးတာ ႏွစ္ခါ၊ သုံးခါေလာက္ ျဖစ္ၿပီ ေလ။ အဲဒီလုိဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကေလးေတြက ပုံမွန္ေက်ာင္းတက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား က ဘယ္လုိမွမရွိေတာ့ဘူးေလ”ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ဆုိပါသည္။

သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ ထားရသည့္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အစားထုိးသင္ၾကားေပး လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး သုေတသနဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲက ေျပာသည္။

”ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အစားထုိး သင္ေပးတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ တူမွာ မဟုတ္ ဘူးေလ။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ မွာ အခ်ိန္ပုိယူသင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ မုိးတြင္းဆုိရင္ ဥပုသ္၊ တနဂၤေႏြ သင္တဲ့သူေတြလည္း ရွိမွာေပါ့”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးေအးျမင့္ကလည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားမွ ပိတ္လုိက္ရေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အျခားေသာအခ်ိန္တြင္ အစားထုိးသင္ ၾကားေပးေလ့ရွိသည္ဟု သူ႔အေတြ႕အႀကံဳ ကို ေျပာျပသည္။

သူ ပညာေရးပါရဂူ ဘြဲ႕ရယူခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ငလ်င္မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္ေလ့ရွိၿပီး သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရ သည့္အခါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေခတၱ ပိတ္ထားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ျပန္လည္ အစားထိုး သင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

”ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား စတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတြမွာ လူမ်ဳိးစုေတြ၊ ကြၽန္းေတြ မ်ား ေပမယ့္ တစ္ကြၽန္းကုိ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တစ္မ်ဳိး မလုပ္ဘူး။ သူတုိ႔ဆုိလည္း သဘာဝေဘးေတြ မၾကာခဏျဖစ္တယ္။ သဘာဝေဘးျဖစ္ရင္ ပိတ္တယ္။ ေက်ာင္း ေတြ ပိတ္တယ္။ ျပန္အစားထုိးျပန္ဖြင့္ေပး တယ္”ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ေဒးဒရဲၿမဳိ႕နယ္၊ ေလးအိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆင္းလာသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား။ ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း / ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

သူက ဆက္လက္ၿပီး ”အခုပဲ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ျမစ္ေရေတြႀကီးတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ပိတ္ရမွာပဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ ေက်ာင္းတက္မွာလဲ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္း အတာနဲ႔ဆုိၿပီး ဖြင့္ေနလုိ႔မရဘူး။ ၿပီးရင္ အဲဒီပိတ္ရက္ေတြကုိ အစားထုိး သင္ရ မယ္။ ဒါလည္း ပ်က္သြားတဲ့ေက်ာင္းခ်ိန္ကုိ အစားထုိးသင္ၾကားတဲ့ နည္းတစ္ခုပဲ”ဟု ဆုိပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မိုးမ်ားၿပီး ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စာ သင္ေက်ာင္းေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ (၃,၁၁၁) ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္ တတိယ ပတ္အထိ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ (၁,ဝ၃၉) ပိတ္ထားရဆဲျဖစ္သည္ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (စီမံဌာနခြဲ)၏ စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေက်ာင္း ေပါင္း ေလးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ သုံးသိန္းေလးေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ကုိးဒသမႏွစ္သန္းေက်ာ္ ပညာ သင္ၾကားေနၾကသည္ဟု ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲ က ေျပာသည္။

 နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား သည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းအပါအဝင္ ပညာ ေရးစနစ္တစ္ခုလုံးကုိၾကည့္ပါက ဗဟုိ အစုိးရမွ တုိက္႐ုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနၾကရသည္ဟု ပညာ ရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။

ပထမနည္းလမ္းမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲကာ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ ခြင့္ အာဏာမ်ားကုိ ခဲြေဝေပးေသာစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္း ပိတ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိ လုပ္ ပုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

”တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကုိ ေပးလုိက္ရင္ သူတုိ႔ပုိၿပီး တာဝန္ႀကီးလာတယ္။ ဒီမွာက အထက္က အမိန္႔အတုိင္းပဲ သြားေနတာ ၾကာခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ အထက္က အမိန္႔ကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ (ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ မရွိ ေတာ့ရင္) အကုန္လုံးက တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ရမယ့္တာဝန္ေတြကုိ ပိုၿပီး လုပ္လာၾကရေတာ့မွာ”ဟု ပညာေရး တကၠသုိလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ေျပာသည္။

”ပညာေရးမွာကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးစဥ္း စားရတာေပါ့ေနာ္။ Access (လက္လွန္းမီ မႈ)နဲ႔Quality လုိ႔ေခၚတဲ့ (အရည္အေသြး ပုိင္း)ကုိ မွ်ေအာင္ စဥ္းစားရတာေပါ့ေနာ္။ အခုကေတာ့ Access ပုိင္းကုိေတာ့ လုပ္ ေနတယ္။ အခုက တုိင္းရင္းသားေဒသ တခ်ဳိ႕မွာဆုိ Access ကုိ မရွိေသးဘူး”ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပထမ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေက်ာင္း ပိတ္ရက္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားၿပီး မည္သည့္ရက္ႏွင့္ မည္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ရမည္ဆုိ သည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲနုိင္သည္ဟု သူတုိ႔ကအႀကံျပဳသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား တြင္ ဥပုသ္ေန႔ပိတ္ရက္မ်ား၊ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မ်ား စသျဖင့္တစ္ျပည္လံုး မသတ္မွတ္ဘဲ ကိုယ့္ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီ မည့္ ေန႔ရက္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးေက်ာင္း ဖြင့္/ပိတ္လုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္ကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ တာဝန္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းလာ ႏုိင္သည့္အျပင္ ရာသီဥတု ေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ စာသင္ၾကားခြင့္ရႏုိင္ၿပီး ရာသီ ဥတုဆုိးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုႏွင့္ လုံ လုံၿခဳံၿခဳံ ေနထုိင္ခြင့္ရေစမည္ဟု ေဒါက္ တာသိန္းလြင္က သံုးသပ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းအလုိက္၊ ျပည္ နယ္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ပညာေရး မွဴးမ်ားကုိ ခန္႔ထားေပးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်င္ ရႏုိင္သည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

မင္းတပ္ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦး။
မင္းတပ္ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦး။ ဓာတ္ပုံ – ခင္ေမာင္ျမင့္ / ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

 ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြ႕ႏုိင္လဲ

ထုိနည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးတြင္ ဗဟုိ အစုိးရကေန တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ရွိရမည့္ေက်ာင္း တက္ရက္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည့္ စာသင္ ခ်ိန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရန္ လုိအပ္ သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ၾကားတြင္ ေတာ့ အျပန္အလွန္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရန္ လုိအပ္သည္ကို ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးသည္။

“Decentralization (ဗဟုိခ်ဳပ္ ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး) လုပ္တဲ့အခါမွာ သတိ ေပးခ်င္တာတစ္ခ်က္က အဲဒီေဒသက လူေတြဟာ အဆင္သင့္မရွိခဲ့ရင္ Decentralization လုပ္လုိ႔မရဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ Decentralization သိပ္မ်ားသြားခဲ့ရင္ ဗဟုိက အရည္အေသြးပုိင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုိ႔ မရဘူး ျဖစ္တတ္တယ္”ဟု အမွတ္(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားလည္းျဖစ္သူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္ အကူျပဳ ပင္မဌာနမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္ တာတင္ညိဳက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္း ပိတ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ လုပ္ ကုိင္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မတူညီ သည့္ ရာသီဥတုအေနအထားႏွင့္ မတူညီ သည့္ ပထဝီအေနအထားရွိေသာ ေဒသ ႏွစ္ခု၊ သုံးခုတြင္ အစမ္းသေဘာအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သူက အႀကံျပဳသည္။

ယင္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနကေလး တုိး လာျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ ထိ ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စသည့္ရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟုဆို ပါသည္။

”အကုန္လုံး ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့မွ လုပ္ ရမွာျဖစ္တယ္။ စမ္းၿပီးလုပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အမွားအယြင္းနည္းတာေပါ့”ဟု ေဒါက္ တာတင္ညဳိက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမည္ဆုိပါက သက္ဆုိင္ရာေဒသ မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားေပးၿပီးမွ ျဖည္း ျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု ¤င္းက အႀကံျပဳသည္။

ပညာေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲက လည္း ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရာတြင္ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။

”ေရရွည္ႏွစ္ေတြမွာ ေတြ႔ႀကဳံရႏုိင္ တဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ တြက္ခ်က္ ၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာရမွာေပါ့ေနာ္။ အေထာက္အထားကုိ အေျချပဳတဲ့ သုေတ သနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ ဒီ Policy (မူဝါဒ) ခ်မွတ္ရမွာေပါ့”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စရမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးရမည္ဆုိသည္မွာ အဓိကမက်ဘဲ ”အသက္အရြယ္အလုိက္ ဒီကေလးေတြ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ အေတြး အေခၚ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈပညာ ဒါေတြရသြားဖို႔ က အဓိကပဲေလ”ဟု ေဒါက္တာတင္ညိဳ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ အခက္အခဲ

ထုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားကုိ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပါက တစ္ေန ရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံလာႏိုင္ သည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ားလည္းရွိသည္။

ဥပမာ-ေျမျပန္႔ေက်ာင္းပိတ္ရာသီ တြင္ အျခားေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ေသာ ဆရာမတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ေဒသတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ ရာသီႏွင့္ ႀကံဳေနပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး နားခ်ိန္မရွိဘဲ စာသင္ေနရသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနမည္ကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိလွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ေဒသကို အေျခခံကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္ တာသိန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။

စနစ္တစ္ခုမွ စနစ္တစ္ခုသို႔ အေျပာင္း အလဲလုပ္သည့္အခါအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ ေသာ္လည္း ထုိအေျပာင္း အလဲ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္ ဟု သူက ဆုိသည္။

”တစ္ဖက္က ကေလးေတြ ပညာ ေရးမွာ ပုိၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပလာတယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ ႀကဳံလာတဲ့ အခက္အခဲ ကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရင္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မွာလဲဆုိတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာတဲ့ အေျခ အေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရမွာပဲ”ဟု ေဒါက္တာသိန္းလြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မိသားစုႏွင့္ တစ္ကဲြတစ္ျပားေနရာတြင္ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္ပါက သားသမီးႏွင့္ မိသားစု က်န္ခဲ့ေသာေဒသတြင္ ေက်ာင္းပိတ္ၿပီး သူတာဝန္က်ေနေသာ ေဒသတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ေနပါက မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္တာ ေအး ေအးျမင့္က ေထာက္ျပသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တစ္ ခ်ိန္တည္းက်င္းပေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ မ်ားမွာ လည္း ေဒသအလုိက္ မတူညီသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပြဲေမးခြန္းကို တစ္ပံုစံတည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးတူညီ သည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပညာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းညႇိ ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္ တာ သိန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။

five education
မင္းတပ္ၿမဳိ႕နယ္၊ မလုိင္ေက်းရြာ၊ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား။ ဓာတ္ပုံ – ခင္ေမာင္ျမင့္ / ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

”(ေမးခြန္း) ခက္ခဲမႈပမာဏက်ေတာ့ အပူပုိင္း ေဒသမွာ စစ္တာလည္း ခက္ခဲမႈပမာဏ ဒီေလာက္ပဲ။ ေတာင္ေပၚေဒသမွာ စစ္တာလည္း ခက္ခဲမႈပမာဏ ဒီ ေလာက္ပဲဆုိရင္ တူညီတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရတယ္။ အဲဒီလုိ ေမးခြန္းေတြလုပ္ၿပီး စစ္သြားလုိ႔ရတယ္”ဟု သူကရွင္း ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစဥ္အလာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိးစဲြေနသည့္ အရာတစ္ခုမွ ေဖာက္ထြက္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ အေတာ္ဝန္ေလးၾကသည္ဟု ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

ရာသီဥတု၊ ပထဝီအေနအထားမတူသည့္ ေဒသ မ်ားရွိေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကုိ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ သဘာဝက်သလား၊ မည္မွ် ေလာက္ ေကာင္းသလဲစသည့္ ေမးစရာ မ်ားရွိလာသည္ဟု ဆုိပါသည္။

”သူတုိ႔ေဒသနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းဖြင့္ ရင္ ရာသီဥတု သက္သာတဲ့အခ်ိန္မွာ စာေကာင္းေကာင္း သင္ႏုိင္မယ္။ အႏၲရာယ္ပုိၿပီးေတာ့ ကင္း ေစႏုိင္တယ္။ ဒီႏွစ္ခုက အေရးႀကီးတယ္ ေလ။ လူ႔အသက္နဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္။ သင္ ၾကားမႈ ထိေရာက္မႈ နဲ႔လည္းဆုိင္တယ္”ဟု ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေထာက္ ျပသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးဆုိးျပစ္မ်ား ကုိ ပညာေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိေန ၾကေသာ္လည္း ၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရထံသုိ႔တင္ျပထားျခင္း မရွိ ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာ ပါသည္။

၄င္းကဆက္ၿပီး ”တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕လုိဟာမ်ဳိးက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ ထုိက္တာကုိ ဆရာတုိ႔ဆီကုိ စိစစ္ေထာက္ ခံ ၿပီးေတာ့ တင္ျပဖုိ႔ေတာ့လုိတယ္ေလ။ တင္ျပတဲအခါ အေထာက္အထား အခ်က္ အလက္ ခုိင္မာဖုိ႔ေတာ့လုိတယ္” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားမွ မိမိေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္ မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ထံသုိ႔ တင္ျပမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ထုိေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေရာက္တုိင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားၾကား၊ အႏၱရာယ္မ်ားၾကားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ တက္ေရာက္ေနၾကရဦး မည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆-စက္တင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၈)မွ သတင္းေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

ခင္ေမာင္ျမင့္ ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here