Home အင္တာဗ်ဴး ေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕စည္းခင္တုန္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္ေဆးမႈမျပဳပါဘူး

ေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕စည္းခင္တုန္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္ေဆးမႈမျပဳပါဘူး

338
0
Advertise Here
၂ဝ၁၉၊ ေမလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၅)မွ  Interview  ျဖစ္ပါသည္။
ဦးဟန္ၫြန္႔ 
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

အဖြဲ႕ဝင္

ေက်ာ္ေဇယ် ေတြ႕ေမးသည္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေလာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ အဆိုးရြားဆံုးအဂတိလိုက္စားတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ ထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီး ဌာနေနရာစံုမွာ အဂတိလိုက္စားခဲ့ၾကၿပီး ဒီကိစၥဟာ ႐ုံးဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္လာတဲ့ အထိ ႀကီးထြားခဲ့တယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းဝက္ေလာက္ အေရာက္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ဒီျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ဥပေဒကို ေလးႀကိမ္အထိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

Advertise Here

NLD အစုိးရေခတ္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္၊ တုိင္း ဥပေဒခ်ဳပ္အဆင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒အဆင့္ ရာထူးယူထားသူေတြ အပါအဝင္ အျခား ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြက အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္၊ အားေကာင္း၊ မေကာင္းနဲ႔ ေကာ္မရွင္ မွာ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကံဳေနရသလဲဆိုတာကို အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟန္ၫြန္႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့တာေတြထဲက အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဘယ္လိုဌာနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားစာ အမ်ားဆံုး လက္ခံရရွိပါသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ ရြက္တဲ့ တိုင္စာေပါင္း ၂,ဝ၄၃ ေစာင္ ရွိပါတယ္ (၂ဝ၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ေကာ္မရွင္ ဒုတိယသက္တမ္း တာဝန္ယူခ်ိန္မွ ၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ ဝါရီလကုန္အထိ)။ ေနာက္တစ္ခါ ေျမယာကိစၥ၊ လယ္ယာေျမကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၂,ဝ၄၅ ေစာင္ လက္ခံရရွိပါ တယ္။ ပထမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ တိုင္စာမ်ားပါတယ္။ ဒုတိယမ်ားတဲ့ အေရအတြက္က ေတာ့ ေျမယာကိစၥ၊ လယ္ယာေျမကိစၥ။ တတိယတုိင္ၾကားမႈ အမ်ားဆံုးဌာနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္စာေပါင္း ၁,၈၄၅ ေစာင္ ရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္ၿပီးတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ဌာနဆိုင္ရာေတြ ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုင္ၾကားခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာထူးတိုးမေပးတာ၊ နယ္ေျပာင္းတာ၊အထက္လူႀကီးအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မေက်နပ္တာ။ အဲဒါေတြက်ေတာ့ နည္းနည္း မ်ားပါတယ္။ တိုင္စာေပါင္း ၄,၇၄၁ ေစာင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း တိုင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းသြားတာ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေစာင္ေရ ၂၂ ရွိပါတယ္။

တိုင္စာအေရအတြက္အမ်ားဆံုးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းက ၂,၆၆၄ ေစာင္ ရရွိပါတယ္။ ဒုတိယက မႏၲေလးတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းက ၂,ဝ၆၃ ေစာင္ ရရွိပါ တယ္။ တတိယက ဧရာဝတီတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းက ၁,၃၃၄ ေစာင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုဌာနေတြက တိုင္ၾကားခံရတာ၊ တိုင္ၾကားစာရတာ ရွိပါသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ အမ်ားဆံုး၊ သူက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုင္တာကိုး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ ေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ သူကေတာ့ နည္းနည္းေလး မ်ားျပားပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ။ ဒါေတြက လည္း ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ တိုင္စာ ပထမရတာကေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနအေၾကာင္းကို ေမးလာလို႔ တင္ျပခ်င္တာက ေတာ့ CPU (Corruption Prevention Unit) က႑ပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈေတြ လုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း၊ သူတို႔ဘာသာ တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိစၥကို ကိုယ္ရွင္းႏိုင္ေအာင္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ CPU ကိုလည္း စတင္ဖြဲ႕စည္းေနပါၿပီ။

ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူ တို႔ဌာနအလိုက္၊ ဌာနတြင္းက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲၿပီးေတာ့မွ အဂတိႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ခိုင္းလိုက္ပါၿပီ။ ေနာင္ဆိုရင္ ၁၄ ဌာနသာမကဘဲနဲ႔ က်န္တဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြလည္းပဲ မိမိဌာနအလိုက္ CPU ေတြ ဖြဲ႕စည္းမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ CPU ေတြဖြဲ႕သလဲဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ခ်က္တည္း ရွိပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္ မရွင္မွာ ႀကီးေလးေသာ အမႈႀကီးေတြ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခါမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ ၁ဝ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို၊ အႀကီးအကဲေတြကို ဒုကၡေပးတယ္လို႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ယူဆပါတယ္။ အဲဒီလို ယူဆတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္းပဲ ဥပေဒမူေဘာင္အရသာ အေရးယူရေသာ္လည္းပဲ ဝန္ ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ခက္ခဲတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ ေလ့က်င့္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း မနည္းဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို အေရးယူလိုက္တယ္ ဆိုတာ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္ပါပဲ။ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ကာကြယ္တဲ့အခါမွာ၊ တိုက္ဖ်က္တဲ့အခါမွာ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ ရေအာင္၊ သူ႔ရဲ႕က႑အလိုက္ အျပစ္ငယ္ရင္ငယ္သလို၊ အျပစ္ႀကီး ရင္ႀကီးသလို မိမိတို႔ဘာသာ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ထိန္းေက်ာင္း သြားမယ္ဆိုရင္ ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြထဲမွာ ဘယ္ဌာနက အမႈအမ်ားဆံုးလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းလိုမ်ိဳးအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ CPU မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္း ထားပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတြက္ ေတာ္႐ုံ သာမန္ကိစၥရပ္ေလး ေတြ၊ သာမန္အမႈအေသးေလးေတြကိုေတာ့ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းပဲ ထိန္းေက်ာင္းသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိေရာက္ေစပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒါဆို CPU နဲ႔ ေကာ္မရွင္က်ေတာ့ ဘယ္လို ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္သလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ CPU ကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘယ္လို၊ ဘယ္လို က႑ေလးေတြ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒီလိုက႑ေတြကလြဲလို႔ ဒီဥပေဒနဲ႔ ၿငိတဲ့ ပုဒ္မႀကီး ေတြဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈ အေသးေတြကိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဌာနအလိုက္၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ေဘာင္ ထဲမွာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အမႈတြဲေလးေတြကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္လိုက္ပါဗ်ာ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ပါဗ်ာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အက်ံဳးဝင္တဲ့အမႈေတြ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါ့မယ္ဗ်ာ၊ဒီသေဘာေလးျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ သူတို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြက ဆရာတို႔ထံကို တင္ျပမွာ လား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ CPU က သပ္သပ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္က သပ္သပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဟာေလး နဲ႔သူ ခြဲျခားထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား မခ်မွတ္မီမွာ ေသးငယ္ေသာ အမႈ ေလးေတြကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေပါ့။ ႀကီးေသာအမႈငယ္ေစ၊ငယ္ ေသာအမႈ ပေပ်ာက္ေစဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ရည္ဩန္းတာပါဗ်ာ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဂတိအဩန္းကိန္းေတြမွာဆိုရင္ အရမ္းျမင့္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ဒီကိစ္ၥကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဝန္နဲ႔အားေရာ မွ်ပါရဲ႕လား။ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ေလးႀကိမ္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေလးႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတိုင္မီ ပထမသက္တမ္းမွာလည္းပဲ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဥကၠ႒ ဦးျမဝင္း ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ပထမသက္တမ္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒုတိယသက္တမ္းမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးအၿငိမ္းစား၊ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ၁၂ ဦးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဝန္နဲ႔အားမွ်တမႈအေနနဲ႔ ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိ ၁၂ ေယာက္အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့မွ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္စာအေရအတြက္ဟာ ပထမ သက္တမ္းတုန္းက တစ္ရာဆိုပါေတာ့။ ဒုတိယသက္တမ္းမွာ ငါး ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တိုင္ၾကားလာတဲ့အေရအတြက္က မ်ား သေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြ၊ စိစစ္မႈေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ ထိုက္သင့္တဲ့ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ရပါတယ္။ ေနစရာ ႐ုံးအေဆာက္အအံုက အစေပါ့။ ဥပမာရန္ကုန္႐ုံးခြဲဆိုရင္ မၾကာခင္က ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ မႏၲေလး ႐ုံးခြဲ ဖြင့္မယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ဖြင့္မယ္ စသျဖင့္။

ဥပမာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြင့္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ACC Myanmar အေကာင့္ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာလည္း ေမးခြန္းေတြ အၿမဲတမ္း ေမးေနၾကပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဘာေတြ ေဆာင္ ရြက္ေနသလဲ။ ဒီအမႈဟာ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလဲ။ ကၽြန္ ေတာ္ တိုင္ထားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီ။ တစ္လၾကာၿပီ၊ သံုးလ ၾကာၿပီ၊ မၿပီးေသးဘူးလား။ ဘာမွမျပန္ေသးဘူးလား။ ဒီလိုေတြ ရွိပါတယ္။

တိုင္စာတစ္ေစာင္ခ်င္း၊ တစ္ေစာင္ခ်င္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထံ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျဖၾကားပါတယ္။ ယခင္တုန္းကေတာ့ ေျဖေလ့ေျဖထမရွိပါဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္တမ္းမွာဆိုရင္ တိုင္စာတစ္ေထာင္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ေစာင္ေရဟာလည္း တစ္ေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ စာနဲ႔ ျပန္ပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ မျပန္ပါဘူး။ တိတိက်က် စာနဲ႔ ျပန္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႐ုံးအဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မေရြး ဒါ ကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္း မပ်က္ကြက္ ရေအာင္ တိုင္စာမွတ္ပံုတင္ဖြင့္တယ္။

တိုင္စာမွတ္ပံုတင္အေပၚမွာ ျပန္ၾကားတဲ့မွတ္ပံုတင္။ လာ တဲ့ မွတ္ပံုတင္။ ေပးပို႔တဲ့အေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္၊ ျပန္ ၾကားၿပီးက ဘယ္ေလာက္၊ မျပန္ၾကားရေသးတာက ဘယ္ ေလာက္၊ ဘာေၾကာင့္မျပန္ၾကားႏိုင္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ျပန္႐ုပ္သိမ္း သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း တိုင္စာအဂၤါရပ္နဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘယ္လိုမညီၫြတ္သလဲဆိုေတာ့ တိုင္စာပို႔တယ္၊ လက္ မွတ္မထိုးထားဘူး။ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္လည္းမပါဘူး။ လိပ္စာက လည္း ျဖစ္သလိုေရးထားတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ တုိင္ၾကားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုင္ၾကပါ။ တိုင္စာကို လက္မွတ္ထိုး ပါ၊ နာမည္ေျပာပါ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ေပးပါ၊ ဒါေတြမပါရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တုိင္ၾကားခ်က္မွန္ရင္ေတာင္မွ အေရးယူဖို႔က အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဥပေဒ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ခဲ့အၿပီးမွာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဂတိအမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွိ ရင္ လုပ္ရကိုင္ရတာဟာ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ အကန္႔အသတ္ေတြ ေရာ က်န္ေနပါေသးလား။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈ ေတြ ႀကံဳေနရေသးသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဥပေဒဆိုတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိ ႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေတာင္မွ ျပီးျပည္စံုမႈမရွိလို႔ အားလံုးက ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ကာလ ပဲ မဟုတ္ပါလားဗ်ာ။ ဒီလို အေျခခံဥပေဒႀကီးကိုေတာင္မွ ျပင္ဆင္ မႈ၊ မျပည့္စံုမႈ၊ အားမရမႈ၊ မေက်နပ္မႈေတြ လူထုမွာ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တကယ့္အေရးႀကီးဆံုး ဥပေဒႀကီးေတာင္မွ ဒီလို ရွိပါတယ္။

ထို႔အတူ ဒီေနရာမွာ ဥပမာေပးရရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ မွ်သာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာလည္းပဲ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရင္းနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳေပါ့ဗ်ာ။ အခု ဒုတိယသက္တမ္းမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္ဟာ ပထမသက္တမ္းထက္ ပိုၿပီး ေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားလာတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားလာတဲ့အခါလက္ေတြ႕လုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ ရွိတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း၊ ဒီေနရာမွာ ဥပမာေလး တင္ျပခ်င္ ပါတယ္။ ဥပမာ စတုတၳအႀကိမ္မွာ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (က) ၂ ရဲ႕ () မွာ “ေက်ာ္ေစာသတင္း”ဆိုတာ ပါပါတယ္။ “ေက်ာ္ေစာသတင္း”နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အမ်ားျပည္သူက အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ “ေက်ာ္ေစာသတင္း” နဲ႔ အေရးမယူေသးဘူးလား။ ဘယ္ကိစၥကိုေတာ့ျဖင့္ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အေရးမယူေသးဘူးလား။ ဒီလူ ဟာ အရပ္ထဲမွာ ဒီေလာက္ ေက်ာ္ေစာေနၿပီဟာပဲ စသျဖင့္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို အျပစ္ေျပာတတ္ပါတယ္။ အျပစ္ေျပာၾကားမႈေတြကို လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစားစြာ နာယူပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီလို ေျပာၾကားမႈေလးေတြအေပၚမွာ အခါအခြင့္သင့္လို႔ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါတယ္။

ေက်ာ္ေစာသတင္း” ဆိုသည္မွာဆိုၿပီး ဥပေဒမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေသ အခ်ာ ဖတ္မယ္ဆိုရင္ () “အမ်ားျပည္သူအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒီ သတင္းဟာ အမ်ားျပည္သူအတြင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနတဲ့ သတင္းျဖစ္ရမယ္။ () သူတစ္ဦးဦးသည္ “အဂတိလိုက္ စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍” လို႔ အမွတ္စဥ္ႏွစ္မွာ ဆိုတယ္။ အဲဒီ ေက်ာ္ေစာသတင္းကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနရ မယ္။ လင္ကြာ၊ မယားကြာကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ တျခားစီးပြားေရးကိစၥ ေတြလည္း မဟုတ္ရဘူး။ အမ်ားျပည္သူအတြင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန တာျဖစ္ရမယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာျဖစ္ရမယ္။ ဓားျပမႈလည္းမရဘူး၊ လူသတ္မႈလည္းမရဘူး။ ဒီသေဘာကို ေျပာ တာပါ။

() “ဒီအဂတိဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈရွိေၾကာင္း” ထင္ရွား ရမယ္။ () ကေတာ့ “သကၤာမကင္းဖြယ္ရာျဖစ္ျခင္း”လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီသတင္းဟာ အဂတိနဲ႔ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သကၤာမကင္းဖြယ္ ရာ ျဖစ္ရမယ္။ ()ကေတာ့ “ခိုင္လံုသည့္အေထာက္အထား”လို႔ ဆိုတယ္။ () ကေတာ့ “ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္း”လို႔ ဆိုတယ္။ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ယံုၾကည္ေနလို႔မရဘူး။ ဒီသတင္းကို ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရမယ္။ ေကာ္မရွင္လို႔ ဆိုရာ မွာလည္း ေကာ္မရွင္ဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ယံုၾကည္ ေနလို႔မရဘူး။ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္တည္းက ယံုၾကည္ေနလို႔မရဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၁၂ ဦးေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ ရန္ အေၾကာင္းရွိရမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရမွာေနာ္။ တျခား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးေတြ က ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္လို႔မရဘူး။ ဥပမာတိုင္းတစ္တိုင္းကေနၿပီး ေတာ့ အဲဒီမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူေတြက ဒီသတင္းကို ယံုၾကည္ေန တယ္ေပါ့၊ စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္က ယံုၾကည္ေနတယ္ေပါ့၊ အဲဒီလိုဆိုရင္ မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရမွာ ေနာ္။ ေကာ္မရွင္က “ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေသာ သတင္း” ျဖစ္ရမယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒီေက်ာ္ေစာသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆက္စပ္ေမး ခ်င္တာက ဥပမာအားျဖင့္ သတင္းစာေတြမွာလည္း ပါပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူပိုင္ေျမကြက္ေတြကို စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေပး လိုက္တဲ့ဟာက သတင္းစာေတြမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ပါပဲ။ ဆရာ တို႔လည္း ဖတ္မိၾကမွာပါ။ တခ်ဳိ႕က ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်ာ္ ေစာသတင္းနဲ႔ ေကာ္မရွင္က အေရးမယူဘူးလားဆိုၿပီး ေျပာၾက တာေတြရွိတယ္။ ဒီလို သတင္းမ်ဳိးဆိုရင္ အခုလို ၁၂ ဦး ေကာ္ မရွင္က မယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ မယံုၾကည္ရင္မလုပ္ဘူး။ ယံုၾကည္ရင္ဆက္လုပ္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အရ မဟုတ္ဘူး။ အထက္မွာေျပာတဲ့ အခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔ေတာ့ တိုင္းတာရမယ္။ အဲဒီငါးခ်က္နဲ႔ တိုင္းၾကည့္လို႔ (ထင္ေပၚတာကို) ကၽြန္ေတာ္တို႔က မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပစ္။ ဆိုလိုတာက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုဖို႔ေတာ့ ျဖင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔ ညီၫႊတ္ၿပီး ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္မွသာ၊ ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္း ေပၚေပါက္မွသာပါ။ ဥပေဒက အဲဒီလို ဆိုထားတဲ့အတြက္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကပါ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အခု ဆရာက ပုဒ္မ ၃ () ေက်ာ္ေစာသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပုဒ္မ ၃ (က) အပိုဒ္ခြဲငယ္ ၂ မွာ ဆိုလိုထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစ္ၥည္း၊ ေငြေၾကးဥစၥာ၊ ပိုင္ ဆိုင္မႈေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီလို ဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေကာ ဆရာတို႔ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသလဲ။ ဒီအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးရာထူး ရယူထားသူေတြ၊ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြကို ေကာ္မရွင္က ဘယ္လို ေစာင့္ၾကည့္ပါသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေစာင့္ ၾကည့္တယ္ဆိုတာထက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီဟာကလည္းပဲ အခုမွ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ၿပီး ေတာ့မွ ဒီဘာသာရပ္က ပါရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္သက္တမ္းမွာ ဒီဘာသာရပ္ကို၊ ဒီေခါင္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူၿပီးေတာ့မွ စတုတၳအႀကိမ္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ၾကေတာ့မွ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကိုင္တြယ္တဲ့ ကိစၥ ေတြ၊ တင္ဒါကိစၥေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဒါေတြကို ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပုဒ္မနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္တာမ်ဳိး ရွိ သလားဆိုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးပဲ စတင္ၿပီးေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒီဘာသာရပ္နဲ႔ ဒီ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဒီပုဒ္မနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို အေရးယူမႈမတိုင္ခင္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းေပါ့။

တင္ဒါလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လို၊ ဘယ္လို ေဖာက္ဖ်က္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဘယ္လို၊ ဘယ္လိုေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္။ ဘယ္လို ျပစ္ဒဏ္ေတြရွိမယ္။ ဘယ္လိုေတြ အေရးယူမယ္ဆိုတာေတြကို တင္ဒါလုပ္ငန္းႏွင့္ဥပေဒအျမင္ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို အဂတိလိုက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာဆိုတဲ့ အသိပညာေပး က႑ကိုလည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လႊင့္ ၿပီးေတာ့ ပညာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အေရးမယူခင္တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးရင္ေတာ့ ဒါေတြလုပ္ေတာ့မယ္။ တင္ဒါလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ တိုင္း၊ လုပ္တိုင္းလည္းပဲ ေဟာဒီျပႆနာ၊ ေဟာဒီကိစၥ၊ ဒါေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားပါ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညာေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကိုင္ တြယ္ၿပီးေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြ သတိျပဳၾကေတာ့။ ဥပေဒဟာ လည္း အသစ္ျပင္ဆင္ထြက္လာၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆို ဒီလို ျပင္ဆင္လိုက္ တာကို မသိပါဘူး။ ဒီပုဒ္မ ျပ႒ာန္းလိုက္ၾကတာကို မသိပါဘူး။ ဒီဥပေဒရဲ႕ အသက္ကေတာ့ ဒီဟာပဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳ တင္ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တစ္ဌာနခ်င္းအလိုက္ သြား ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ေရာ အဲဒီလို တင္ဒါကိစၥ ေတြနဲ႔ မညီၫြတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လို ေစာင့္ၾကည့္ပါသလဲ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အထူးသျဖင့္ တိုင္ စာေတြမွာ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက အျပစ္ရွိ ေနၿပီ၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ ေထာင္က်ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ မေျပာပါဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဥပေဒအခန္း()၊ ပုဒ္မ ၄၇ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈအပိုင္းေလးကိုလည္း ရွင္းျပ ေပးပါဦး။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲၾကရတဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ေငြေၾကးေတြကို ဒီ ပုဒ္မက ေၾကညာခိုင္းထားတာေပါ့ေနာ္။ ဒီေၾကညာလႊာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လိုေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတာ ရွင္းျပေပးေစခ်င္တာပါ။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြ ပိုင္ ဆိုင္တဲ့ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ေၾကညာျခင္းဆိုၿပီးေတာ့ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း()၊ ပုဒ္မ ၄၇ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဂတိလိုက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဥပေဒမူေဘာင္က ေပးထား တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၇ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မရွင္သည္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ပိုင္ ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းခံ၍ စိစစ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကညာ စာထုတ္ျပန္၍ ေၾကညာရမည္ဆိုတာကလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွာ အျခားေသာ ဒီဟာထက္ အေရးႀကီး ေသာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီဟာကိုလည္း မေဆာင္ရြက္ဖူးလို႔ေတာ့ မေျပာလိုပါ ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းပမာဏ၊ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ အင္အား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အားႏွင့္အညီ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကူညီမႈ၊ လူႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အညီ ဆက္ လက္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္တဲ့အခါ ကာလအကန္႔အသတ္ေတြရွိပါသလား။ ေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕ခင္တုန္း က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂတိအမႈမ်ဳိးေတြ တိုင္ၾကားလာရင္ေရာ ေကာ္ မရွင္က လက္ခံစစ္ေဆးေပးမွာလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ လက္ရွိ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ရယ္လို႔ေတာ့ မထားရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေကာ္မရွင္မဖြဲ႕စည္းခင္တုန္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္ေဆးမႈမျပဳပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕စည္းခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သက္ တမ္းအတြင္းလည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒကလည္း ခြင့္ျပဳ မေပးေသးတဲ့ ကာလဆိုရင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ မရွိပါဘူး။

ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ကာလမွာ စစ္ေဆးခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အက်ဳံးဝင္တာကိုေတာ့ စတုတၳအႀကိမ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့ ဥပေဒ အာနိသင္၊ ဥပေဒက ေပးတဲ့ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလက အေၾကာင္းအရာမဆို အဂတိကိစၥႏွင့္ ၿငိစြန္းလွ်င္ စံုစမ္းခြင့္ရွိပါသလား ဆိုတာကေတာ့ အဲဒီလိုေတာ့ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ မရွိပါဘူး။ ဒီေနာက္ဆံုးျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ တဲ့ကာလဆိုရင္ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒီေမးခြန္းကို ဆက္ခ်င္္တာက ဥပေဒက ၂ဝ၁၃ မွာ စတင္ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕လာတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္လာတယ္။ ဆိုေတာ့ အခုေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာနဲ႔ ဆိုင္တာေတြကို စစ္ခြင့္ရသြားၿပီေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ၂ဝ၁၃ ေနာက္ပိုင္းအမ်ားျပည္သူဘ႑ာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာရွိရင္ေရာ ေကာ္မရွင္က ျပန္လည္စံုစမ္းခြင့္ရွိလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဒီဥပေဒေဘာင္ထဲကို အက်ဳံးဝင္တဲ့ကာလဆိုရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒီဘ႑ာေတြကိစၥက ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒ ျပင္ေတာ့မွ ပါလာတာပါ။ အဲဒီလို မျပင္ခင္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဟာ ေတြက မပါဝင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီသေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒေနာက္ဆံုးျပင္တာက ၂ဝ၁၈၊ ဇြန္မွာဆိုေတာ့ အဲဒီမတိုင္ခင္ (အမ်ားျပည္သူဘ႑ာနဲ႔ဆိုင္တဲ့) ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို ေကာ္မရွင္က မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ မွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အထူးကိစၥမ်ား ရွိရင္ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္လည္သံုးသပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မူ သေဘာအရကေတာ့ျဖင့္ ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးဝင္တဲ့ကာလကိုပဲ အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကာလနဲ႔ အက်ံဳးမဝင္ေသာ္ လည္းပဲ အေရးယူပါဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္မ်ဳိး ရွိရင္ေတာ့ သီးျခား စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေနာက္တစ္ခုက အကန္႔အသတ္ေရာရွိပါသလား။ အကန္႔အသတ္ဆိုတာက ဘယ္ဌာန၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတာ့ စံုစမ္းလို႔ မရဘူးဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဥပမာတပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြေပါ့။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဘယ္ဌာန၊ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို ေတာ့ျဖင့္ စံုစမ္းခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အကန္အသတ္မ်ဳိး မရွိပါ။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖြင့္ ဆိုခ်က္ကို ျပန္လည္တင္ျပရမယ္ဆိုလိုရွိရင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ မွာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ ဆိုတာကို ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာဆိုတဲ့ အပိုဒ္ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ အေရး ႀကီးဆံုး စကားလံုးကေတာ့ “မည္သူမဆို” ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါရွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မည္သူမဆိုဆိုရင္ေတာ့ မည္သူမဆိုပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က အဖြဲ႕အစည္းေတြဆိုတာကို ေမးလာေတာ့ စစ္မႈထမ္းတပ္မေတာ္သားမ်ားအား နယ္ဘက္ တရား႐ုံးသို႔ တင္ပို႔လာသည့္အခါတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ နဲ႔ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးပုဒ္မ ၅၄၉ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ တည္ဆဲ ဥပေဒ ရွိပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၁ဝ မွ ၅၁၁ အထိ လိုက္နာရမယ္လို႔လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိပါတယ္။

နယ္ဘက္တရားရံုးကို ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးကို စြပ္စြဲၿပီးေတာ့ တရားစြဲဆို တင္ ပို႔လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို တရားစြဲဆို တင္ပို႔လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒီ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ တပ္မေတာ္အရာရွိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ တရားခံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္ဘက္တရား႐ုံးနဲ႔ စစ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ နယ္ဘက္တရား႐ုံးနဲ႔ စစ္မွာလား စသျဖင့္ တရားသူႀကီးက ေမးျမန္းရပါတယ္။ ေမးျမန္းတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲက အေၾကာင္းျပန္ရတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပန္ရသလဲဆိုေတာ့ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာကို စစ္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ နယ္ဘက္ ဆိုင္ရာကို စစ္ခြင့္မျပဳပါဘူး၊ တပ္တရား႐ုံးနဲ႔ပဲ စစ္မွာပါလို႔ ေျပာ ၾကားတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ က်င့္ထံုးအတိုင္း၊ အဲဒီဥပေဒ အတိုင္း တည္ဆဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဆိုပါ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒီေန႔အထိ တပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္အရာရွိ ေတြ၊ တပ္တင္ဒါကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္စာေတြ ပို႔တာမ်ဳိး ရွိပါသလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပတိုင္ၾကားလာမႈ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ပါ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဆရာတို႔ကို အဂတိအမႈတစ္ခုတိုင္လာၿပီဆိုရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရတယ္ေပါ့။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဘယ္လို ဖြဲ႕ ရမယ္ ဆိုတာလည္း ဥပေဒမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေတြမွာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့ အဂတိကိစၥေတြကိုေရာ ဆရာ တို႔ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္ျပင္ဆင္ထားတာမ်ဳိး ရွိပါသလား။ ဥပမာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိေတြကို ျပန္လည္ လာဘ္ေပးလာႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြေပါ့။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ေကာ္မရွင္ကေန သက္ဆိုင္ရာအမႈတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ က်ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပဏာမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ပဏာမစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ ဦး ေကာ္မတီထဲက တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူသည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္သည္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ ေသေတြစစ္တဲ့ ေနရာမွာေရာ၊ သက္ေသခံ ပစၥည္းေတြ သိမ္း ဆည္းတဲ့ေနရာမွာေရာ အစအဆံုး တာဝန္ယူရပါတယ္။ သူကိုယ္ တိုင္ ဝင္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရပါတယ္။ သိမ္းဆည္း သက္ ေသခံ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက လက္မွတ္ေရး ထိုးရပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း ေတြခ်ည္းပဲ ပစ္ထားၿပီးေတာ့ မင္းတို႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေတာ့ ဆိုတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိၾကသလို တစ္ ဦးတစ္ေယာက္က အမႈကိုေခ်ဖ်က္တာ၊ အမႈပ်က္ေအာင္လုပ္မွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က လူေတြကို လာဘ္ေပးၿပီးေတာ့ မေတာ္ မေလ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မွာ၊ ဒါေတြကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ သတိ ထားရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာကို ကြင္းဆင္းေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ ကြင္းမဆင္းမီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႀကီးႀကီး ၾကပ္ၾကပ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ေလးေလးနက္နက္ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း လံုၿခံဳမႈ ကိုလည္း အထူးဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္။ အဲဒီ လိုေဆာင္ရြက္လို႔ တစ္စံုတစ္ရာ မေလ်ာ္မကန္ ျဖစ္ပါက ထိ ေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဆိုတာလည္း သိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ က်င့္ ဝတ္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရပါတယ္။ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ရပါ တယ္။ တည္ၾကည္မႈရွိရပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈရွိရပါတယ္။ စသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်င့္စဥ္ေတြ၊ က်င့္ဝတ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ က်င့္ဝတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ စသံုးလံုးဝန္ထမ္းေတြ၊ သြားစစ္ေဆးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ အကုန္လံုးကို စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ မိမိရဲ႕ အသက္ခႏၶာကဲ့သို႔ ေစာင့္ထိန္း ဖို႔ ေျပာထားတာရွိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအရ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအေပၚ မွာ ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းငယ္ေတြအေပၚမွာ ျဖစ္ေစ အခုလို ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ဳိး၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး၊ တစ္စံုတစ္ရာ အေတြ႕ အႀကံဳေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ရွိလာရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ဘယ္ သူ႔ကိုမွ မသက္ညႇာဘဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရိွပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေတြနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရာထူးယူၾကတဲ့ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆရာတို႔ဆီကို တိုင္စာေတြ ေပးပို႔လာတာေတြ လတ္တေလာမွာေရာ ရွိပါသလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ပုဒ္မ ၄၃မွာ ဘယ္လိုဆိုထားသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္ကို တာဝန္ေပးအပ္ ႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေသာ တိုင္စာ မ်ား လက္ခံရရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ျဖင့္ကား အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ေတြေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္ မရွိ ပါဘူး။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ေနာက္တစ္ခုက ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြ၊ တခ်ဳိ႕ ဝန္ထမ္းငယ္ေတြလည္းေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရွိသင့္ရွိထိုက္ တာထက္ အဆမတန္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၾကတာပါ။ ဒီဟာေတြ ကို ေကာ္မရွင္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ ေခၚယူစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္တာမ်ဳိး ရွိပါသလား။

ဦးဟန္ၫႊန္႔။ ။ ဒီဟာေတြကို CPU ထဲမွာ ထည့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ သူတုိ႔ကို အခ်င္းခ်င္းျပန္ေစာင့္ၾကည့္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေပါ့၊ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရရင္ သူတုိ႔ရဲ႕အႀကီးအကဲ မဟုတ္တာလုပ္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို ေအာက္က လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ခိုးတိုင္ၾကားတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဒီသေဘာေပါ့။ သူတို႔လည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔၊ ဆရာတို႔ရယ္၊ ကၽြန္္ေတာ္နာမည္ေလးေတာ့ မေျပာပါနဲ႔၊ ဝွက္ထားေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အႀကီးအကဲ ဦးဘယ္သူ ကေတာ့ျဖင့္ ဒါေတြ၊ ဒါေတြ မေတာ္မတရားလုပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ ေလာက္ခ်မ္းသာေနပါၿပီ။ တိုက္ကလည္း ငါးလံုး၊ ကားကလည္း ၁ဝ စီး၊ ေျမကြက္ကလည္း ဘယ္ႏွကြက္ ရွိေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာ ငတ္ျပတ္ေနတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စာေရးႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ႐ုံးအုပ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တိုင္တာ သိသြားရင္ေတာ့ ဘဝ ပ်က္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး တိုင္ၾကားလာတဲ့၊ ႐ုိးသားတဲ့ ဝန္ ထမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒါေတြေၾကာင့္ အ႐ုိးစြဲေနတဲ့အဂတိကို၊ ဦးေႏွာက္ထဲ စြဲေနတဲ့ဟာကို ရွင္းလင္းၿပီးမွ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ရင္ ပိုေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ဘံုရန္သူ အျဖစ္၊ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အမ်ဳိးသားေရး ဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္ မွတ္ေခ်မႈန္းမွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ႏိုင္ သေရြ႕ ကေတာ့ ဆီးခ်ဳိေရာဂါကဲ့သို႔ပဲ(အျမစ္ပ်က္ေအာင္ကုသမရႏိုင္) ျဖစ္ပါတယ္။

Office :

ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

အမွတ္(၁၂၁)၊တတိယထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ၄၉ လမ္းေထာင့္၊
ပုဇြနေ္တာင္ၿမဳိ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း- ဝ၉၃၁၃၄ဝ၂၃၉ ၊ ဝ၉၇၉ ၁၆၆၃ဝ၆၅ ။

websitelinkWebsite: http://www.mawkun.com

E-mail: mawkunmagazine@gmail.com

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here