Home အင္တာဗ်ဴး ဦးေအာင္မ်ဳိး မင္း၊ ညီမ်ွျခင္းျမန္မာ အဖြဲ႕၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ဦးေအာင္မ်ဳိး မင္း၊ ညီမ်ွျခင္းျမန္မာ အဖြဲ႕၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

306
0
Advertise Here

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ခါနီး အခ်ိန္ ၂ဝ၁၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီထဲမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ(ၾကမ္း) RTI (Right To Information) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ဒီေန႔အထိေတာ့ ဒီဥပေဒအၾကမ္း ဟာ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚ မလာေသးပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ RTI ဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဘယ္ လုိပတ္သက္ေနတယ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိ ရဖုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ ညီမွ် ျခင္း ျမန္မာ (Equality Myanmar) မွ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း (သူ ကုိယ္တုိင္ကလည္း  RTI ဥပေဒနဲ႔ ပတ္ သက္လုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္ေနသူ တစ္ေယာက္ ပါ) ကုိ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းက ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ RTI ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကတာေတြ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါ ဘာကို ေျပာတာလဲ။

Advertise Here

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။  RTI ဆိုတာ Right To Information ဆိုတာပါ။ အဲဒါကေတာ့ သတင္းမ်ားရရွိခြင့္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ ဒါက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ အပိုဒ္(၁၉)မွာ ဆိုရင္ လူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိဖို႔ လို အပ္သလို သတင္းမ်ားရရွိခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို အဓိက ေဖာ္ျပ ထားတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး (Civil and Political Right) မွာ ဆိုရင္ လည္း ဒီဟာက အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ လူေတြမွာ ကိုယ္ရဲ႕ယူဆခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသလို ကိုယ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းေတြကို သိရွိ ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ရဲ႕ဘဝမွာ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ သက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ ဘဝကို တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾက ရတယ္။ ဒီဟာက အေရးႀကီးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ Right To Information (သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္)ဆိုတာကို ေဆြး ေႏြးလာၾကတယ္ဗ်။

အရင္တုန္းကေတာ့ ဒါကို လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပမယ့္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီဟာကို အစိုးရ ေတြအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္။ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အခါမွာ သာမန္လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ Right To Information Law (သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ ဥပေဒ)  ဆိုၿပီးေတာ့၊ အဲဒီ လို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ စၿပီးေတာ့ CSOs (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း) ေတြက စၿပီး လႈပ္ရွားလာၾကတယ္။

ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ (ဒီဥပေဒကို) စတင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကမွ တစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီအယူအဆေတြက ဥပေဒျဖစ္သင့္ တယ္ဆိုတာေတြ ေျပာလာၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၉၅ ႏိုင္ငံေက်ာ္က ဒါကို ဥပေဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းထား တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ASEAN (Association of South East Asian Nations – အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း) မွာ ဆို လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒကို ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတုိ႔ မွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ဥပေဒ (RTI Law) က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တာလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ အေျခခံအရေျပာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြလည္း လူသားျဖစ္တာေၾကာင့္ လူသားေတြလိုအပ္တဲ့ RTI Law လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လို အပ္တာက ျဖတ္သန္းလာတဲ့ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္၊ အစိုးရ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လူထုက အစိုးရေတြ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆို တာကို သိခြင့္မရၾကဘူး။ အစိုးရေတြက ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေန ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ Policy (မူဝါဒ)ေတြ၊ ဥပေဒ ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ စတာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေန တယ္ဆိုတာ သိခြင့္မရွိခဲ့ၾကဘူး။

အရင္တုန္းကဆိုရင္ ပိုေတာင္ဆိုးေသးတယ္။ သတင္းေတြ မွာ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစည္းအေဝးက်င္းပတယ္ဆိုတာပဲ ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ တစ္ခ်က္မွပါမလာဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူ လူထုက အစည္းအေဝးက်င္းပတဲ့ လူေတြကိုပဲၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ ဘဝနဲ႔ ဘာေတြသက္ဆိုင္တာကို ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဆိုတာ သိခြင့္ မရေတာ့ ဒီလို အစည္းအေဝးေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္အေရးႀကီး လား။ ေကာင္းလား၊ ဆိုးလား၊ မွားလား၊ မွန္လား ဆိုတာ ေဝဖန္ ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိၾကဘူး။

ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားတဲ့ အစိုးရက ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာသိဖို႔ အရမ္း အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါကို သိမွသာ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားတဲ့ အစိုးရဟာ မွန္တဲ့လမ္းကို သြားေနလား၊ မွားတဲ့လမ္းကို သြားေနလားဆိုတာ သိႏိုင္မယ္။

အဲဒီလိုသိႏိုင္မွ ဘယ္ဟာကို လုပ္သင့္တယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတဲ့ ပါဝင္မႈေတြက ရွိလာမွာပါ။ ဥပမာတစ္ခုေျပာရမယ္ဆိုရင္ သယံဇာတက႑မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ သယံဇာတဆိုတာ အစိုးရပဲ ပိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဗ်။

ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ကို အစိုးရပိုင္ပံုစံ မ်ဳိး လုပ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ဘာသာသူ ႀကိဳက္သလိုရင္းႏွီး၊ ဆံုးျဖတ္၊ ၿပီး ရင္ အျမတ္ဘယ္လိုရမွန္းမသိ၊ (ဘယ္ေလာက္)သံုးေနမွန္းမသိနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဝေတြ ဒီလိုပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး သယံဇာတေတြ တံုးသြား(ကုန္ခန္း)တာပဲ ရွိတယ္။ ျပည္သူလူထု မွာ ဘာအက်ဳိးမွ မရွိဘူး။

အဲဒီလို ဘဝေတြျဖစ္ေနခဲ့ေတာ့ တကယ္လို႔သာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာ Right To Information ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ကုမၸဏီနဲ႔လုပ္မွာလဲ။ ဘာေတြထုတ္မွာလဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးရွိမွာလဲ။ ဆိုးက်ဳိးေတြက ဘာေတြရွိလဲ ဆိုတာေတြ သိႏိုင္မယ္။ သိလိုရွိရင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သူတို႔ ေဒသအတြက္ လုပ္သင့္လား၊ မလုပ္သင့္ဘူးလားဆိုတာကို ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္မယ္။

လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဘယ္လိုနည္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ လုပ္ ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေပးခ်က္ ေတြ ထြက္လာမယ္ဆိုရင္ လုပ္သမွ် ျပည္သူခံဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ ဘဲနဲ႔ အားလံုးက အက်ဳိးရွိရွိနဲ႔ အမွန္တကယ္လက္တြဲႏိုင္မယ္။ ေနာက္ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ဘယ္လိုမ်ဳိး အသံုးခ်မလဲ ဆိုတာကို သိျခင္းအားျဖင့္ Transparency ဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ ရွိလာေလေလ၊ ဘယ္ဟာကို အသံုးခ်ႏိုင္မလဲဆိုတာ သိ လာႏိုင္ေလေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္လူထုအတြက္ ဒီ ဥပေဒက ပိုလို႔ေတာင္ အေရးႀကီးတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အခု ဘယ္လို လႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိေနၿပီလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ RTI ဥပေဒ ရွိသင့္တယ္ဆိုတာက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက စခဲ့တယ္။ စစ ခ်င္းတုန္းကေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက သိပ္စိတ္မဝင္ စားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဟာကို အဓိက စိတ္ဝင္စား သလဲဆိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန။  ဦးရဲထြဋ္တို႔ ေခတ္က တည္းက RTI ရွိသင့္တယ္ ဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိတယ္။ အခု အစိုးရေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးေျပာင္းသြားတဲ့ေနာက္ ပိုင္းမွာ RTI ကို ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔  တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာ လာတာ ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ အျမင္ေလးတစ္ခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ Right To Information ကို ေျပာရင္ သတင္းမီဒီယာကိုပဲ ျမင္ ၾကတယ္။ အဓိက လႈပ္ရွားတဲ့သူေတြကလည္း သတင္းမီဒီယာ သမားေတြကပဲ လႈပ္ရွားၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သတင္း မီဒီယာသမားေတြကလည္း ခံေနရတာကိုး။ သတင္းသြားယူတဲ့ အခ်ိန္မွာ တာဝန္ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္တယ္ဆိုၿပီး အဖမ္းခံရတာ တို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးထိခိုက္တယ္ဆိုၿပီး တရားစြဲခံထိတာတို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတင္းသမားေတြရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သတင္း ယူသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ Right To Information ကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္တာက သတင္းမီဒီ ယာ။ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဒီဟာက သတင္းမီဒီယာနဲ႔ပဲ ဆိုင္ တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးထားတာျဖစ္တယ္။

အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ဆိုင္တယ္ဆို တာလည္းဟုတ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ျပည္သူလူထုကို သတင္းေပး ရမယ့္ တာဝန္ရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီသတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို သိခြင့္ရွိသလို ျပည္သူလူထုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းမွာလည္း RTI အရ သူတို႔ သိခ်င္တာကို အစိုးရကို ေမးပိုင္ ခြင့္ရွိတယ္။ ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါဟာ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အား နည္းေနတုန္းေပါ့။

RTI ဆိုတာေတာ့ နည္းနည္းတြင္က်ယ္လာတယ္။ လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမွာ RTI လို႔ေျပာရင္ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔မဆိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာ တရားဖြင့္ဆိုမႈမွာ နည္းနည္းလြဲေနတယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေထာက္ျပခ်င္တယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီေႏွာင္းပိုင္းေပါ့။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မဆင္းခင္ကေလးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ဆိုတာ ထြက္ခဲ့ေသးတယ္။ အခု အဲဒီ ဥပေဒ ၾကမ္းက ဘယ္လို ျဖစ္သြားၿပီလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ အဲဒီ Draft Law ( ဥပေဒၾကမ္း) က Draft Law အတိုင္းပဲ အခု ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ဝိုင္းဝန္းအႀကံေပးဖို႔အတြက္ေပါ့။ ဥပေဒေတြျပဳတဲ့အခါ ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳ ခ်က္ဆိုတာေတြေခၚတယ္ေလ။ အဲဒီ ဥပေဒက အႀကံျပဳ ခ်က္ေခၚတဲ့အဆင့္ေတာင္ မေရာက္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ မီဒီယာဘက္ကေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတြ႕တိုင္း ေျပာေနၾကတာရွိတယ္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက ဒီသတင္းအခ်က္ အလက္ရရွိခြင့္ဘက္မွာ စိတ္ဝင္စားတဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း  ဒီ ဥပေဒက မီဒီယာတင္မကဘဲနဲ႔ လူတိုင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္သိႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဥပေဒထဲမွာ ပါဝင္တဲ့အခ်က္ေတြက တကယ့္ RTI ကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရဲ႕လား၊ က်င့္သံုးႏိုင္ရဲ႕လား၊ အလုပ္ေရာျဖစ္ ရဲ႕လား ဆိုတာကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ သံုးသပ္မႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  RTI ဥပေဒ မရွိေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနပါသလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ ျပည္သူေတြ ဘာေတြဆံုး႐ႈံးေနသလဲဆိုရင္ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ ဘာေတြလုပ္ေနမွန္း မသိေတာ့ ဘယ္လိုေဝ ဖန္ရမွန္းမသိဘူး။ ျဖစ္လာေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးခံလိုက္ရတာ ျပည္ သူျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက ဆိုးက်ဳိးတစ္ခု။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပမာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ တာဝန္ယူတဲ့သူေတြ၊  သူတို႔ေတြရဲ႕ ပုဂၢလိကပို္င္ဆိုင္မႈကို ခ်မျပဘူး။ အဲဒါကို မသိရဘူး။ မသိေတာ့ ဒီ လူေတြက သမၼာအာဇီဝနဲ႔ ခ်မ္းသာတာလား။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ တလြဲအသံုးခ်ၿပီး ခ်မ္းသာတာလား။ ဒါေတြကို မသိရ ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လူေကာင္း၊ လူမွန္ေတြ မေရြးႏိုင္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစီး ပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကို ေရြးခ်ယ္မိသြားတဲ့ဟာ မ်ဳိးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ရွိႏိုင္တယ္။

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တာဝန္ယူတဲ့အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သိရွိ ခြင့္ဟာလည္း သတင္းအခ်က္အလက္သိပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး တစ္ခုပဲ။ အဲဒါေတြ မသိရတဲ့အတြက္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီလူက ေကာင္း လား၊ ဆိုးလား။ ဝိသမေလာဘသားလား၊ သမၼာအာဇီဝသမား လားဆိုတာ မခြဲျခားႏိုင္တာ အခက္အခဲတစ္ခုပဲ။

ေမာ္ကြန္း။  ။ RTI ဥပေဒတစ္ခုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ဘယ္လို စံႏႈန္းေတြ ပါဝင္သင့္သလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ အေျခခံစံႏႈန္းအားျဖင့္ ပထမတစ္ပိုင္းက ေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရ ဌာနေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေပၚလစီက ဘာလဲ၊ ဘာလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ ေဆာင္ေနတာလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေန တာလဲ၊ အဲဒါေတြကို ျပည္သူေတြကေရာ ဘယ္လို အႀကံေတြ ဝင္ ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဒီဥပေဒ မွာ ရွိဖို႔လိုမယ္။ အခု အစိုးရသစ္လုပ္သလို ရက္တစ္ရာစီမံကိန္း ပံုစံမ်ဳိးေပါ့။ ရက္တစ္ရာစီမံကိန္းမွာ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မယ္ဆို တာကို အမ်ားသိေအာင္လုပ္တယ္။ တင္ျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ အႀကံ ဥာဏ္ေတာင္းတယ္။ ဒါက RTI အခြင့္အေရးမွာ ပါတဲ့ဟာ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြတင္မကဘဲနဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ အစိုးရ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာ ခ်ဳပ္ေတြမွာ တာဝန္ရွိမႈေတြ၊ အဲဒါေတြကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ခ်ျပရမွာရွိမယ္။ ျပည္သူကေတာင္းမွ မဟုတ္ဘူးဗ်။ အစိုးရအေန နဲ႔ ျပည္သူကိုခ်ျပႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိကိုရွိရမယ္။ လူေတြက သြားေတာင္းမွ ေပးတယ္ဆိုတာက မဟုတ္ေသးဘူး။

ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအရာေတြကို လက္မွတ္ထိုး ထားတယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါတယ္။ ဘာေတြ လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္လဲ ဆိုတာေတြကို လူတိုင္းက အင္တာနက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဌာနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ားျပည္သူသိႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ဳိး ရွိေနဖို႔လိုအပ္ တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ လုပ္ကိုလုပ္ေပးရမယ္။ ဒါေတြ က RTI ထဲမွာ အေျခခံပါရမယ့္ အခ်က္ေတြ။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို ကိစၥ ေတြ။ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးရမလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးက ဘာလဲ၊ ဆိုးက်ဳိးက ဘာလဲ။ ဘယ္လိုေတြ သံုးသပ္မႈရွိသလဲ။ ဘယ္သူေတြက သံုးသပ္တာလဲ။ အဲဒီအထဲမွာ ဘယ္သူေတြက အက်ဳိးရွိၿပီး ေငြေၾကးေတြကို ဘယ္ လိုသံုးစြဲသလဲဆိုတဲ့ Accountability ဆိုတဲ့ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ ရွိမႈ ဒါေတြက ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ပထမဆံုး(ဥပေဒမွာ) ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒါေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိးနည္းနဲ႔ ရရွိႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိဖို႔ လိုတယ္။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့ သလိုပဲ သြားေတာင္းမွေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို ေတာင္းရေကာင္း မွန္းမသိတဲ့သူေတြက ဘယ္မွာ သြားေတာင္းရဲမွာလဲ။ အဲဒီေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူရွာခ်င္ရင္ ရွာလို႔ရ ေအာင္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ Access (လက္လွမ္းမီ) ျဖစ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရပိုင္ ခြင့္အတြက္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ တာဝန္ရွိတဲ့ လူေတြက မေပးဘူးဆိုရင္ ဒါကို ဘယ္လိုမ်ဳိး ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ဳိး တိုင္ၾကားႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေတြမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ RTI Law ထဲမွာ ဆိုရင္ အဲဒီအခ်က္ကို အဓိကထားတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အား နည္းတာက  တကယ္လို႔ သြားၿပီး သတင္းေတာင္းတဲ့အခါမွာ သတင္းမေပးလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုနည္းမ်ဳိးနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို အေရးယူ မလဲဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီဟာကို ေစာင့္ၾကပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္သူေတြက တကယ္တမ္း အခ်ိန္ ျပည့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိဘူး။ အဲဒါက ထိုင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ သင္ခန္းစာ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ အခါ အမ်ားႀကီး သင္ခန္းစာယူဖို႔လိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္က လူထုက၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီဥပေဒရွိမွန္းသိေတာ့ ဥပေဒကို အသံုး ခ်ၿပီးေတာ့ သတင္းေတြ ေတာင္းတဲ့ဟာမ်ဳိးရွိတယ္။

ဥပမာ-ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလိုကိစၥမ်ဳိးေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းလို႔ မရဘူး။ ဒီဘက္က အစိုးရက လံုးဝမေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းမွာက အဲဒီဥပေဒရွိတဲ့အတြက္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မွာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ။ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိး ဘာရွိလဲဆိုတာေတြကို ျပည္သူေတြက အစိုးရကို ေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရက မျဖစ္မေန ထုတ္ေပးရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ အဲဒါ က ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ထိုင္းဥပေဒမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက သတင္း အခ်က္အလက္ေတာင္းခြင့္ရွိပါသလား။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ အဲဒါကို ထိုင္းဥပေဒမွာေတာ့ တိတိက်က် မျပ႒ာန္းထားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြက ေတာင္းပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ဘာေၾကာင့္ ဒါကိုေမးသလဲဆိုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမဆင္းခင္ေလးမွာ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္သြားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒမွာဆိုရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္သူကို ႏိုင္ငံသားလို႔ သံုးႏႈန္းထား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေတြ ယူေနရတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ကူညီေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့သူေတြ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ကေရာ ဘယ္လိုျဖစ္သြား မလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ ဒါကေတာ့ သတင္းအေပၚမွာ မူတည္လိမ့္ မယ္။ တကယ္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သိသင္တဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ခြင့္၊ သိခြင့္ ရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံ သားတို႔၊ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔မခြဲဘဲနဲ႔ အားလံုးၾကည့္ႏိုင္တဲ့ ဝက္ဘ္ ဆုိက္သေဘာမ်ဳိး။ အဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ ရရွိႏိုင္တဲ့သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပ ႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ဳိး။ အဲဒါေတြကို လူတိုင္းသိခြင့္၊ ၾကည့္ခြင့္ရွိရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားပဲ ေတာင္းခြင့္ရွိတယ္ဆို တာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း ရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။  RTI နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြဘက္က လႊတ္ေတာ္ပိုင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးေတြ ရွိလား။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုကေတာ့ ကိုယ့္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္း၊ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘယ္ဟာေတြ အားနည္းလဲဆိုတာ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ မျဖစ္မေနျဖတ္ရမွာပဲ။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳမႈျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဥပေဒျပဳမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒါကို ေဆြးေႏြးတင္ ျပမွာ ရွိတယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ကိုယ့္ရဲ႕ လမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း ဒီဥပေဒကို သံုးသပ္ေနတာရွိသလို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဒီဥပေဒမွာ ဘာေတြပါသင့္တယ္။ ဘာေတြ ျဖဳတ္ပစ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးေပးဖို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီကိုသြားၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြဘက္က လံႈ႔ေဆာ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။

ႏွစ္ခုရွိပါလိမ့္မယ္။ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာရယ္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းကို ဒီကိစၥအေၾကာင္းသိၿပီးေတာ့ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ အတြက္ တိုက္တြန္းတာ။

ေမာ္ကြန္း။  ။  RTI နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ ပါသလဲ။

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း။  ။ အစိုးရအစဥ္အဆက္က  ကိုယ့္သတင္းကို ျပည္သူအမ်ားသိသြားရင္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကို ျပည္သူကိုအသိ ေပးျခင္းဟာ  အၿမဲတမ္းအားျဖစ္ေစတယ္။ သိတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ မယ္။ လုပ္သင့္လား၊ မလုပ္သင့္လားဆိုတဲ့အေပၚမွာ သူတို႔ပါဝင္ ႏိုင္မယ္။ အစိုးရက ေကာင္းတယ္လို႔ထင္ေတာင္ လက္ေတြ႕မွာ မေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ သတင္း မ်ားမ်ား သိခြင့္ေပးျခင္းဟာ၊ သိရွိျခင္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မွားယြင္း တယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ သတင္းေတြကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိမ္ခ်န္ထားမယ့္ အစား သတင္းေတြကိုေပးျခင္းက ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ကို ေလးစားတာျဖစ္သလို တိုင္းျပည္အတြက္ အရွည္မွာ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။  ။

၂၀၁၆-စက္တင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၈) မွ အင္တာဗ်ဴ  း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေဇယ် ေတြ႕ေမးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here