Home အင္တာဗ်ဴး ဦးရင္ၿငိမ္း ( စီမံခ်က္ဒါရုိက္တာ၊ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

ဦးရင္ၿငိမ္း ( စီမံခ်က္ဒါရုိက္တာ၊ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ း

212
0
ဓာတ္ပုံ-မင္းလြင္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
Advertise Here

ျမန္မာ့ေရပုိက္နက္အတြင္း ငါးသယံဇာတမ်ား တည္ရွိမႈ အေျခအေန၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ အပါအဝင္ ငါးလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(Network Activities Group-NAG) မွ   ျမစ္ဝက်ြန္းေပၚႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ ဒါရုိက္တာ ဦးရင္ၿငိမ္းအား ေမာ္ကြန္းမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ေပါင္းစုလုပ္အားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (NAG) ကို ၂ဝဝ၈ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ငါးလုပ္ငန္းေရ ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးတည္၍ ေရလုပ္သား၊ လုပ္ငန္း ရွင္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ငါးလုပ္ငန္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေန ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 

Advertise Here

ေမာ္ကြန္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ငါးသယံဇာတ အေျခအေန က ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ငါးသယံဇာတအေျခအေနကို ၿခံဳငံုၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေရခ်ဳိေရာ၊ ေရငန္မွာေရာ ငါးသယံဇာတအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလးက်ဆင္းသြား တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေရခ်ဳိပိုင္းမွာဆိုရင္ ငါးထုတ္လုပ္မႈက သိပၸံနည္းက်သုေတသနလုပ္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းက ေတာ့ နည္းပါးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေျခခံအားျဖင့္ Community Base (လူထုအေျချပဳ)ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေလ်ာ့နည္းလာတယ္ဆိုတာ ကို သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ငါးထုတ္လုပ္မႈက          ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး ထက္ဝက္ေလာက္ က်သြားတယ္။ အဲဒါက ေရခ်ဳိ ပိုင္းေပါ့။

ေနာက္ၿပီး ေရငန္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း လတ္တေလာ ေနာ္ ေဝက Dr. Fridtjof Nansen နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ သုေတသနရလဒ္ ေတြအရ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ ငါးသယံဇာတတည္ရွိမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃ဝ ထက္ကစာရင္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေလ်ာ့ က်သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရေပၚငါးအမ်ဳိးအစားေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ေရေပၚငါးဆုိတာကေတာ့ ေရမ်က္ႏွာျပင္အေပၚပိုင္းမွာ က်င္ လည္က်က္စားသည့္ ငါးအမ်ဳိးအစားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။)

ဓာတ္ပုံ-မင္းလြင္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

ေမာ္ကြန္း။ ။ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ဘာ ေၾကာင့္ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုလဲ။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဘယ္ လို ဆက္စပ္ေနလို႔ပါလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမအပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဝင္ေငြရရွိမႈနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါတဲ့အပိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာဆိုရင္လည္း တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြဟာ ငါးလုပ္ငန္းကေန ဝင္ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားကို ရရွိပါတယ္။ ေျပာရရင္ အခြန္ဘ႑ာေပါ့။ အျခားလုပ္ငန္းေတြကေနရတာထက္ ငါးလုပ္ငန္းက ရတာက အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုအမ်ားဆုံးရတဲ့အတြက္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕တိုင္းနဲ႔ ျပည္ နယ္အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီလုပ္ငန္း ဟာ အရမ္းကိုအေရးပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ငါးသယံဇာတကို မျဖစ္မေန ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒုတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူေတြလည္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မီွခိုေနရတာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြဆိုရင္ေတာင္မွ ရာသီအလိုက္ ငါးဖမ္းတဲ့ဟာမ်ဳိးကို အခ်ိန္ပိုင္း လုပ္ကိုင္တာမ်ဳိး ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ငါးသယံ ဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ သလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အစားအစာဖူလုံေရး၊ စီးပြားေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္အခရရွိမႈနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔မွာ ဒီလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ဟာ မ႑ိဳင္တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနလို႔ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာရတာျဖစ္ ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ အခုလိုမ်ဳိး ငါးသယံဇာတကို ရွားပါးလာေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ငါးသယံဇာတ ရွားပါးလာေစတဲ့ဟာက အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္လို႔ ေျပာဖို႔ေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္း ရင္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ေရငန္ပိုင္းကို စၿပီး ၾကည့္ မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ခြင့္ျပဳသင့္တဲ့ ငါးဖမ္းေလွ အစီးေရထက္ ပိုၿပီး ခြင့္ ျပဳေပးထားတဲ့အခ်က္မ်ဳိးေတြဟာလည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေန နဲ႔ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ခြင့္ျပဳသင့္တဲ့ အေရအတြက္ဆိုတာကေတာ့ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ဘယ္အတိုင္းအတာထိပဲ ဖမ္းဆီးရယူႏိုင္မယ္ဆို တဲ့ ခန္႔မွန္းပမာဏတစ္ခု သတ္မွတ္ရမွာပါ။ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းပဲ ထုတ္ယူစားသုံးမယ္ဆိုရင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးလုပ္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလိုသတ္မွတ္ ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္ယူေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လတ္တေလာ မွာ အဆင္ေျပေနေပမယ့္ ေရရွည္မွာ ထုတ္ယူႏိုင္မႈက်ဆင္း လာမယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီလိုခြင့္ျပဳေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပင္လယ္ျပင္မွာရွိေနတဲ့ သေဘၤာေတြရဲ႕ နာမည္တူပုံစံတူ ဘယ္ ေလာက္ရွိၿပီး ဘယ္လိုပုံစံလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္ဖို႔ Monitoring System (ေစာင့္ၾကည့္တဲ့စနစ္) မလုပ္ႏိုင္ေသး ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ခြင့္ျပဳသင့္တဲ့ အေရအတြက္ထက္ပိုၿပီး ခြင့္ ျပဳထားတဲ့အျပင္ ပုံစံတူပြားထားတဲ့ သေဘၤာေတြ ရွိေနတယ္ဆို တာကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ပင္လယ္ျပင္မွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဆြဲပိုက္လို ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ ဘယ္အခ်က္ဘယ္အခ်က္ေတြကို လိုက္နာရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ရွိၿပီးသား။ ဥပမာအေနနဲ႔ ပင္လယ္လိပ္လို အေကာင္ မ်ဳိးေတြကို ပိုက္ထဲကိုတိုးဝင္တဲ့အခါ အလြယ္တကူ ျပန္ထြက္သြား လို႔ရေအာင္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ TED (Turtle Excluder Device – ပင္လယ္လိပ္တစ္မ်ဳိးကို လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္သည့္ စက္) လို႔ေခၚတဲ့ကိရိယာမ်ဳိးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက တရြတ္ဆြဲ ပိုက္ေတြမွာ တစ္ခုမွ တပ္မထားဘူး။ အဲဒီေတာ့ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ပင္လယ္ေရသတၱဝါေတြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ၿပီးလို႔ရွိရင္ ငါးဖမ္းသေဘာၤေတြမွာ သူ႔ရဲ႕အရြယ္အစားနဲ႔ ငါး ဖမ္းကိရိယာေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္ေရပိုင္နက္မွာပဲ ဖမ္းဆီး ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ၿပီးသား ရွိတယ္။ ဆိုပါေတာ့၊ ကမ္း ေဝးငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြက သူတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ေပး ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ငါးမဖမ္းဘဲနဲ႔ ကမ္းနီးမွာ ဝင္ဖမ္းတာမ်ဳိး ေတြက ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္အေနအထားေတြကို ပ်က္ဆီးေစ တာရွိပါတယ္။ ကမ္းနဲ႔နီးလာတာနဲ႔အမွ် ပိုက္ေတြနဲ႔ တရြတ္ဆြဲ လိုက္တဲ့အခါ ေရညႇိေရေမွာ္ေတြ၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း လိုဟာမ်ဳိး ေတြ ပ်က္စီးသြားေစတယ္။ ဒါလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါပဲ။

ကမ္းနီးကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လူဦးေရမ်ားလာတာနဲ႔ အမွ် ဖမ္းဆီးတဲ့သူေတြလည္းပိုမ်ားလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာ ငါးဖမ္းကိရိယာေတြကလည္း အရင္ကထက္ပိုၿပီး ဆန္းသစ္လာတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အရင္တုန္းက ငါးဖမ္းႏိုင္ တဲ့ ပိုက္ကြက္ဟာ ေလးလက္မပဲ ရွိရမယ္ဆိုရာက ဒီေနာက္ပိုင္း ပိုက္ကြက္စိပ္စိပ္ေလးေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးတဲ့အျပင္ ပိုက္ေတြက အရင္ တစ္ထပ္တည္းရွိရာက အခု ႏွစ္ထပ္၊ သုံးထပ္လုပ္ၿပီး ဖမ္းတာေတြ ရွိလာတယ္။ ဒါေတြကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေန ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြကို စိစစ္ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခု ရွိမေနတာကလည္း အားနည္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုပါပဲ။

ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အင္း ေတြ၊ တင္ဒါစနစ္ေတြရွိတယ္။ အရင္တုန္းက အင္းေတြ၊ တင္ဒါ စနစ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီအင္းေတြကေနၿပီး ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ ငါးေတြကိုထုတ္ယူ သုံးစြဲမယ္ဆိုရင္ အခြန္အခရတဲ့ အျပင္ ငါးသယံဇာတကိုလည္း တစ္ဖက္က ထိန္းသိမ္းၿပီးျဖစ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ။ သို႔ ေသာ္လည္း အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာက တင္ဒါစနစ္ကေန ေလလံစနစ္နဲ႔ေျပာင္းၿပီး အားလုံး ညီညီမွ်မွ် ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ ေအာင္ဆိုၿပီးလုပ္ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဆြဲထားတဲ့ ေလလံေၾကးနဲ႔ တန္ ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ရသမွ်ထုတ္ယူဆိုေတာ့ ရွိေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေတြက တိုးပြားခ်ိန္မရေတာ့ဘဲ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းတဲ့အျဖစ္ ကို ေရာက္လာရတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာဆိုရင္ အင္း ေလလံေတြက သိန္းတစ္ရာေလာက္ပဲ တန္တဲ့ဟာက အဆင့္ဆင့္ ျပန္ခ်ထားတဲ့အခါမွာ သိန္း ၁၅ဝဝ ေလာက္ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိး ေတြ ရွိလာတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဒီလိုမ်ဳိးအေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ဒါကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္ တစ္ခုက အျမစ္တြယ္ခဲ့ေတာ့ အခုမွ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္း လဲႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက မလြယ္ပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက အခုအခ်ိန္က်မွ ဘာကို ဘယ္လိုလုပ္ပါ၊ ဘယ္ဟာကိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ဆိုၿပီး ေျပာ တဲ့အခါမွာ လိုက္ပါ  လုပ္ေဆာင္    ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ခုခံျငင္းဆန္တာမ်ဳိး ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္က ငါးဖမ္း သေဘၤာေတြမွာ VMS (Vessel Monitoring System – ေရ ယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစနစ္) လို႔ေခၚတဲ့ သေဘၤာေတြကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ စက္ေတြ တပ္တာကိုေတာင္ မလုပ္ ႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီစနစ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရပိုင္နက္မွာ အမွန္ တကယ္ဖမ္းဆီးမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ေနာက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဘယ္ေန ရာေရာက္ေနလဲ ဆိုတာကို အတိအက်သိႏိုင္တဲ့အေနအထားေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကိုလုပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ျငင္းဆန္တာ မ်ဳိးေတြကလည္း ရွိေနတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အသား က်လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေျပာင္းပါဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းမေျပာင္းခ်င္ ၾကဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့ ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးတာ၊ လုံေလာက္တဲ့လုပ္ငန္း အရည္ အေသြး မျပည့္မီတာေတြကလည္း ရွိေနတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပဳျပင္သင့္တာေတြကို မျပဳျပင္ဘဲထားခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုပဲေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ဆိုဦးေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလိုဟာ ေတြက အခုထိ ရွိေနတုန္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိသြားေနတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားအရ အခုနကေျပာသလို ဒါကိုမလုပ္ဘူးလို႔ ျငင္း ဆန္ဖို႔ အခြင့္အေရးနည္းတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ၿပီး ေတာ့လည္း အရင္တုန္းကလိုမ်ဳိး အိမ္နီးခ်င္းေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ေတြမွာ ေရာင္းခ်ရတဲ့ဟာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တရားဝင္သြား ေရာက္ ေရာင္းခ်လာႏိုင္ၿပီ။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထား ပြင့္ လင္းလာတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအထိ ခ်ိတ္ဆက္ လာႏိုင္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အျမတ္မ်ားမ်ားက်န္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္ရမယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္က စေျပာင္းဖို႔လိုၿပီ။ မဟုတ္ရင္ က်န္ေနခဲ့ မွာပဲ။ ဥပမာေျပာရင္ ေစာေစာကေျပာတဲ့ VMS ဆိုပါ ေတာ့။ ဒီလိုဟာေတြက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုရင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စီးက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ကိရိယာေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ သတ္မွတ္ဧရိယာကို ေက်ာ္လြန္ဖမ္းဆီး ေနလား စတာေတြကို ဌာနဆိုင္ရာဘက္ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ႏိုင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးတာမ်ဳိး ေတြကိုလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးေတြလုပ္ႏိုင္မယ္။ ေျပာခ်င္တာက ပိုၿပီးအခြင့္အလမ္းရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြကို လက္ လွမ္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းမႈကို တြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ဝိုင္းဝန္းျပင္ဆင္မွပဲ ရမယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ အေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေျပာရမွာ ပါ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေရခ်ဳိနဲ႔ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ပင္ လယ္ျပင္က ကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခ်ဳိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို ေရးဆြဲခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ၿပီး ေတာ့ အသီးသီးက ျပ႒ာန္းလာခဲ့တယ္ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းလာတဲ့အခါမွာ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ေလာက္က ဥပေဒကိုပဲ မွီျငမ္းထားၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုဟာမ်ဳိးကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးကို တာဝန္ခြဲေပး တာမ်ဳိးလို နာမည္ေလး ဟိုေရြ႕ဒီေရြ႕လုပ္တာကလြဲလို႔ ဘာမွမထူး ျခားပါဘူး။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အႏွစ္သာရအရ ေထြေထြထူးထူး ေျပာင္းလဲသြားတာလို႔ မေတြ႕ရဘူး။ အဲဒါကေတာ့ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ေရခ်ဳိငါး လုပ္ငန္း ဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုမွာပဲ ထူးထူးျခားျခား အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ငါးလုပ္ငန္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထည့္ဆြဲႏိုင္တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္လည္း ငါး လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူလူထု၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္း က်င္သူေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ထားရွိေရးဆိုတာ မ်ဳိးကို ဥပေဒမွာ ထည့္ဆြဲႏိုင္တာရွိပါတယ္။

အဲဒီႏွစ္ေနရာေလာက္ပဲ နည္းနည္းေလးထူးျခားတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒေတြကေတာ့ အရင္ဥပေဒအေဟာင္းရဲ႕ ေက်ာ႐ုိးအတိုင္းပဲ ရွိေနလို႔ ဘာမွမထူး ဘူးလို႔ ေျပာရပါမယ္။ ေရခ်ဳိနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အင္းေလလံ၊ တင္ဒါ ကိစၥေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႔   အေျခခံေရလုပ္သားေတြ ၾကားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အျငင္းပြားမႈလို ျဖစ္ရပ္ေတြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္၊ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတာေတြဟာ ဥပေဒပါအခ်က္ေတြရဲ႕ အားနည္း ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အစျပဳ ခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာေကာ္မတီက တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေနတာ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မူၾကမ္းအဆင့္ထိ ေရာက္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါကလည္း ႀကိဳဆိုရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆို ေတာ့ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္အရ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမလုပ္ႏိုင္တဲ့ ငါးလုပ္ငန္းစနစ္ဟာ ဘယ္လိုမွ ေအာင္ျမင္မႈမရွိႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို သိလာရလို႔ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္လည္း အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဥပေဒေတြကို ျပင္ ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ လူထုအေျချပဳငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ကို ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ေျခမွာရွိေနတဲ့ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို အျငင္းပြားမႈျပႆ       နာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကလြဲလို႔ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ ငန္း ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသေတြမတူညီတာ ဥပေဒေတြအကြဲ ကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနတာေတြက ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး အေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ေဒသအလိုက္ မတူညီတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရလာ ေအာင္လို႔ ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲခြင့္ ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္၊ ကိုယ့္ေဒသနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ ၿပီး ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပိုၿပီး လုပ္ႏိုင္လာမယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒတစ္ခုတည္းနဲ႔ မတူညီတဲ့ေဒသ ေတြ၊ ဓေလ့စ႐ုိက္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပုံစံေတြကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မယ္လို႔ မျမင္ပါဘူး။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ကိုယ့္ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ မူဝါဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ေပးသလို ေဒသခံေတြ ကိုယ္ တိုင္ပါဝင္ခြင့္ရမယ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္တာမ်ဳိး လုပ္ ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္မွာပါ။

တစ္ခါတေလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သယံဇာတထိန္းသိမ္း ေရး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့အခါမွာ ငါးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္လို႔မရဘူး။ အျခားဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြပါ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ႏို္င္မွပဲ ဒီထက္ ပိုထိေရာက္မယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ငါးသယံဇာတေတြ ေပါက္ပြားႏိုင္တဲ့ေနရာေတြက ဒီေရေတာေတြ မွာရွိေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေျမအသုံးခ်မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ငါးေမြးျမဴေရးလိုဟာမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေတာ့ ဒါေတြကို စီမံခန္႔ခြဲ တဲ့ဥပေဒေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မဆန္႔က်င္ဘဲ လိုက္ေရာညီေထြ ျဖစ္ေနမွရမယ္။ ဒါမွလည္း ထိန္းသိမ္းေရးပိုင္းကို ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပသြားမယ္။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ အားႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က အားေသးတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အေပၚ လႊမ္းမိုးသြားတာမ်ဳိးေတြ ရွိသြားေတာ့ တစ္ဖက္မွာ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဥပေဒ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္မႈနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာ လက္ရွိအေျခအေန ကို ဘယ္လိုမ်ားသုံးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ၿခဳံငုံၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာတာ၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာေတြက အရမ္းကို အားနည္းေနပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျပ႒ာန္းထား ျပ႒ာန္းထား တကယ္တမ္းေတာ့ ေျမျပင္မွာ အသက္ဝင္မႈမရွိပါဘူး။          ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ အထက္နားမွာေျပာခဲ့သလို ေအာက္ေျချပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့စနစ္နဲ႔ ဒီယႏၱရားကို ျမႇင့္ယူရမယ္။ အခုဟာက အေပၚ ကေနၿပီး ဥပေဒတစ္ခု၊ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု ခ်မွတ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခလူထုေတြက သိမေနဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္လည္း ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ရွိရင္ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔အတူ နယ္ပယ္အလိုက္က သက္ ဆိုင္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြပါဝင္တဲ့ စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိမယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာေရာ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္ကို ခ်ိတ္ ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကယ့္ကိုအားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရား ေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ စာရင္းေပး သြင္းျခင္းမရွိတဲ့ သေဘၤာေတြကို လုံးဝဖမ္းဆီးခြင့္မျပဳဘဲ လုပ္ငန္း ကို အနားေပးလိုက္တာေတြ ရွိတယ္။ သေဘၤာတစ္စီးက အဲဒီလိုမ်ဳိးစာရင္းေပးသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ဒီသေဘၤာက ဘယ္လုပ္ကြက္ မွာ ဖမ္းဆီးတယ္၊ အလုပ္သမား ဘယ္ႏွေယာက္ပါတယ္၊ ဘယ္ ေနရာကို ေရာက္ေနတယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ဌာနက မွတ္တမ္း မွတ္ရာ ရယူႏိုင္မယ္။

ငါးဖမ္းေရျပင္မွာရွိေနတဲ့ သေဘၤာေတြ၊ ေလွေတြရဲ႕ အေသး စိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို တိတိက်က်သိလာရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ထိုင္းမွာက ဥပေဒေတြကို အေသအခ်ာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး အစီအစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဆိုရင္လည္း ကုန္းတြင္းငါး လုပ္ငန္းအားလုံးကို ရပ္ရြာအေျချပဳ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာရွိပါတယ္။ သူတို႔မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလိုပဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဥပေဒတစ္ခုရွိတယ္။

ၿပီးေတာ့မွ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္အလိုက္ ေဒသခံလူထုေတြကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲတဲ့ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္း လုပ္ ေဆာင္တာေပါ့။ အခုဆို ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေန ၿပီ။ ေတာ္ေတာ္လည္း ေအာင္ျမင္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ ပင္လယ္ငါး လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဟာ ေလ့လာစရာ ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာက ပင္လယ္မွာရွိ ေနတဲ့ ငါးဖမ္းကြက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ဇုန္ ေတြ သတ္မွတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ဇုန္ေတြမွာ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္းေတြက တာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲမယ္ စတဲ့မူဝါဒေတြ တိတိက် က်ျပ႒ာန္းၿပီးသားရွိတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ နယ္ေက်ာ္ၿပီး ဖမ္းဆီးတာ ေတြ၊ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကိရိယာေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာမ်ဳိးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာဆိုရင္လည္း ငါး လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားတာကို ေတြ႕ ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ငါးဦးစီးလို ဌာနေအာက္မွာကိုက ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ မယ့္ ယူနစ္ေတြက အမ်ားႀကီးထားေပးထားတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အခြန္ေဆာင္တဲ့ ဌာန၊ ဝန္ေဆာင္ မႈသီးသန္႔ေပးမယ့္ ဌာနေတြလည္း တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ထား ေပးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာကို ပဲ ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ လူအင္အား၊ ဘ႑ာေငြ၊ ၿပီးေတာ့ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္နဲ႔ သြားတာ ကို အဓိက ေဇာင္းေပးတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အဆင့္ တိုင္း၊ အဆင့္တိုင္းမွာ လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ သဘာဝငါး ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ သဘာဝငါးထုတ္ယူသုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်တယ္ဆိုတာ ထက္ ကြၽန္ေတာ္သုံးခ်င္တဲ့ စကားလုံးကေတာ့ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ တဲ့ ပမာဏသတ္မွတ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာက ေရခ်ဳိကိုပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ေရငန္မွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ရသမွ် အကုန္ ထုတ္ယူမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာကိုး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ငါးသယံဇာတဆိုတာမ်ဳိးက ထုတ္ယူသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာထုတ္၊ နား သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာနား၊ ၿပီးေတာ့သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိရိယာတန္ ဆာပလာေတြနဲ႔ပဲ ဖမ္းယူစားသုံးမယ္၊ စည္းကမ္းတက်ေလး လုပ္ သြားမယ္ဆိုရင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စားသုံးႏိုင္တဲ့ သယံဇာတမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာအရင္းအျမစ္ေတြလို တစ္ႀကိမ္ထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ ကုန္ခန္းသြားမွာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္းအျမစ္ေတြ ျပန္စိုက္ ထည့္လို႔ရသလို ထိန္းသိမ္းလို႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်တယ္ဆိုတာထက္ ငါးဖမ္းဆီးတဲ့ေလွေတြ အစီးေရ ကန္႔သတ္ဖို႔၊ ငါးမဖမ္းရရာသီမွာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ငါး မဖမ္းရ ဧရိယာေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း စနစ္တက် လိုက္ နာေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာပိုေကာင္းလာ မယ္လို႔ ျမင္တယ္။

အခုလက္ရွိဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြကို ပင္ လယ္ျပင္မွာ ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒီလို ဟာမ်ဳိးက ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိဘူး။ ဒါေတြ ကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ အခုဟာကေတာ့ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီး ခြင့္ျပဳထားတယ္။ တစ္ဆင့္ခံ သယ္ယူတဲ့ေလွေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ေတြကို ပို႔တယ္ေပါ့။

တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာက သေဘၤာတစ္စီးက ပင္လယ္ ထြက္ၿပီး ငါးဖမ္းမယ္၊ ျပန္ဝင္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုငါးအမ်ဳိးအစား ေတြ ရလာတယ္၊ အလုပ္သမား ဘယ္ႏွေယာက္သုံးတယ္ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွာစာရင္းလာသြင္းရ မယ္။ ဒါမွလည္း ဌာနအေနနဲ႔က ငါးဖမ္းဆီးမႈအေျခအေန အေသး စိတ္ကို မွတ္တမ္းထားႏိုင္မယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီစနစ္ေပ်ာက္ ေနတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းမွာဆိုရင္လည္း တင္ဒါ စနစ္ေတြ၊ ေလလံစနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ရွိသင့္တဲ့ႏႈန္းထား ထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္စစ္ ေဆးရမယ္။ လက္ရွိ ပုံစံအတိုင္းပဲ သြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တင္ ဒါေၾကး ေပးရတာနဲ႔တန္ေအာင္ အလြန္အမင္းထုတ္ယူေနတာ မ်ဳိးေတြက ဆက္ရွိေနမွာပဲ။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ငါးမဖမ္းရရာသီ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈမ်ဳိးေတြ ရွိႏိုင္ မလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ျမင္ယူဆၾကတာက အခု လိုမ်ဳိး ရာသီပိတ္လိုက္ရင္ အေျခခံေရလုပ္သားေတြရဲ႕ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ထိခိုက္သြားမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့ ေနာ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း အဲဒီလို သုံးသပ္ေျပာဆိုတာမ်ဳိး ေတြ မၾကာခဏၾကားရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အထင္ေတာ့ ဒီကိစၥ မွာ သိပ္ၿပီးအခက္အခဲမရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ သူက ငါးမဖမ္းရ ရာသီသတ္မွတ္လိုက္တယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းအားလုံးကိုပိတ္လိုက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။

ဆြဲပိုက္ေတြ၊ ေမွ်ာပိုက္ေတြအပါအဝင္ အႀကီးစားငါးဖမ္း ဆီးမႈမ်ဳိးေတြကိုပဲ သတ္မွတ္တဲ့ ရာသီအတြက္ ရပ္နားခိုင္းတဲ့ သေဘာပါ။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္တဲ့ အေသးစားဖမ္းဆီးမႈမ်ဳိး ေတြကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူ တို႔က စီးပြားျဖစ္ ဖမ္းဆီးရႏိုင္တာမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ငါး ေပါက္ပြားမႈကို မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။

အဲဒီလိုပိတ္တဲ့အခါမွာလည္း လက္ရွိပုံစံအတိုင္း သုံးလ ပိတ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးက သိပ္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ လက္မခံ ခ်င္ၾကဘူး။ ဒါကိုလည္း ရပ္ရြာအေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံ နဲ႔လုပ္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာ လဲဆိုေတာ့ အထက္ကေနၿပီး ဘယ္ႏွလ ပိတ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ေဒသခံေတြ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ငါတို႔ ဒီႏွစ္မွာ ဘယ္ႏွရက္ေတာ့ ပိတ္မယ္၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ ထပ္တိုးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးနဲ စလိုက္ရင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္တဲ့ အတြက္ လိုက္နာမႈက ပိုၿပီး အားေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္လည္း ငါးေပါက္ပြားမႈက ေနာက္ႏွစ္ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ သိသိသာသာ ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ ဒီအေပၚမွာ သူတို႔ကအက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြ ပိုလာတဲ့အတြက္ ဒီစနစ္က ေအာင္ျမင္လာမယ္။ ဒါကေတာ့ ေဒသခံ ေရလုပ္သား ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ငါးမဖမ္းရရာသီအတြက္ စဥ္းစားတဲ့ နည္း လမ္းတစ္မ်ဳိးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သေဘၤာေတြေပၚမွာ လိုက္ဖမ္းရတဲ့ ကမ္းေဝးေရလုပ္သားေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ လစာေတြထဲက တစ္ စိတ္တစ္ေဒသကို စုေဆာင္းတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေတာ့ လစာရဲ႕ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာ့ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သတ္ မွတ္မယ္ဆိုၿပီး လစဥ္ဖယ္ယူထားတဲ့ဟာေပါ့။

ဒီေငြေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္သုံးလည္းဆိုေတာ့ ေစာ ေစာကေျပာတဲ့ ငါးမဖမ္းရရာသီေရာက္တဲ့အခါ ေရလုပ္သားေတြ ကိုအခ်ဳိးက် ျပန္ထုတ္ေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြ က ရာသီပိတ္ခ်ိန္မွာ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စုေဆာင္းေငြ ထားတဲ့အခါ လုပ္ငန္းရွင္က ဘယ္ေလာက္၊ လုပ္သားက ဘယ္ ေလာက္၊ အစိုးရရဲ႕ စိုက္ထည့္ေငြက ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီးေတာ့ အခ်ဳိးနဲ႔ သြားတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက အျခားႏိုင္ငံေတြ မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ ငါးလုပ္ငန္းကေန ရလာတဲ့ ဘ႑ာ ေငြထဲကေန ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရက ေငြစိုက္ထုတ္သုံးစြဲတာက အလြန္ကို နည္းပါးေနပါေသး တယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္သြားမွ ရပါလိမ့္မယ္။

ေမာ္ကြန္း။ ။ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာလိုတာ ရွိပါေသးလဲ။

ဦးရင္ၿငိမ္း။ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ငါးလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္းကိုပဲ ျပဳျပင္ဖို႔ ေျပာ ဆိုေနမယ့္အစား ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြအားလုံးက ေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာၿပီးေတာ့မွ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး လုပ္ ပါမွ အနာဂတ္အတြက္ ပိုၿပီး အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မယ္ လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ။

၂၀၁၆-ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၁)မွ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။

မင္းလြင္ ေတြ႕ေမးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here