Home သံုးသပ္ခ်က္ အယူဝါဒေရး စစ္ပြဲမ်ား ၿပဳိ ကြဲခ်ိန္

အယူဝါဒေရး စစ္ပြဲမ်ား ၿပဳိ ကြဲခ်ိန္

301
0
Illustration - MAUNG NOE
Advertise Here

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး သုံးလနီးပါးအၾကာ ၁၉၄၈၊ မတ္ ၂၈ ရက္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚရျခင္းဟာ ဟုိလူ႔ေၾကာင့္၊ ဒီလူ႔ေၾကာင့္လုိ႔ လတ္တေလာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ အျပန္အလွန္ လက္ညႇိဳးထုိးစြပ္စြဲေနခဲ့ၾကတာမ်ဳိး မဟုတ္သလုိ အမ်ဳိးသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရတာ အရင္းခံအားျဖင့္ အယူဝါဒေရးတုိက္ပြဲ (Ideological Clash) ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြနဲ႔ အုပ္စုိးသူ ဖဆပလထဲမွ အာဏာရ ဆုိရွယ္လစ္ ေတြအၾကား အယူအဆေရးရာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြကုိ တုိက္ထုတ္ပစ္ႏုိင္မွ လြတ္လပ္ေရး အစစ္ အမွန္ရမယ္လုိ႔ ယူဆေနခ်ိန္၊ ဖဆပလထဲမွ အာဏာရ ဆုိရွယ္ လစ္ေတြက ေဆြးေႏြးေတာင္းဆုိလုိ႔ ရရင္ရ၊ မရရင္ခ်မယ္လုိ႔ သေဘာထားခဲ့ၾကတယ္။ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြက ၿဗိတိသွ်ေပးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ အတုအေယာင္ ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲေနခ်ိန္၊ ဖဆပလထဲမွ အာဏာရ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ ဟာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက လန္ဒန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေပးလုိက္တဲ့ လြတ္ လပ္ေရးကုိ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဦးႏုက လက္ဝဲညီၫြတ္ေရး ေရႊျပည္ေအး တရားေဟာေနခ်ိန္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္သန္း ထြန္းက ‘ဗားကရာေခ်ာက္ကုိ ဆုိရွယ္လစ္အ႐ုိးေတြနဲ႔ ဖုိ႔ပစ္ရ မယ္’လုိ႔ ႀကံဳးဝါးေနခဲ့တယ္။ ဒီလုိ သေဘာထားတင္းမာေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ကြန္ျမဴ နစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြ ေတာခုိေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လက္ဦးမႈယူၿပီး ဖမ္းဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့အတြက္ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြကုိ ေတာထဲ ေမာင္းပုိ႔သလုိျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚခဲ့ ရတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိ အေျခအထိ ဆုိက္ေရာက္သြားရတာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အေပၚ သေဘာထား၊ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီစနစ္အေပၚ သေဘာထား၊ လြတ္လပ္ေရးအေပၚ သေဘာထားနဲ႔ ဖဆပလထဲမွ အာဏာရဆုိရွယ္လစ္အစုိးရအေပၚ သေဘာထားေတြဟာ ကြန္ ျမဴ နစ္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ေတြရဲ႕ အယူဝါဒေရး (Ideological War) တုိက္ပြဲတစ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။

Illustration - MAUNG NOE
Illustration – MAUNG NOE

စစ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကာလ

Advertise Here

သမုိင္းေၾကာင္းအရ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲေတြဟာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ဂုိဏ္းနဲ႔ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ဂုိဏ္းတုိ႔ရဲ႕  အၿပိဳင္အဆုိင္ ၾသဇာခံထူေထာင္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ စစ္ေအးေခတ္ႀကီး  စတင္ခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ဂုိဏ္းက အေနာက္ဥေရာပနဲ႔  လက္တင္အေမရိကတုိ႔ကုိ ၾသဇာခံနယ္ပယ္အျဖစ္ ထူေထာင္ ထားခဲ့ခ်ိန္မွာ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ဂုိဏ္းက လည္း အေရွ႕ ဥေရာပတစ္ခြင္လုံးကုိ အေစာင့္အေရွာက္ခံနယ္ပယ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ အေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ အေနာက္ အုပ္စုဆုိတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္နဲ႔ အရင္းရွင္ဂုိဏ္းႀကီး ႏွစ္ဂုိဏ္းအေနနဲ႔ ၾသဇာခံနယ္ပယ္ထူေထာင္ေရးအိပ္မက္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ဟာ ကုိ လုိနီဘဝက လြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ ေလးေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အာရွေဒသက လြတ္လပ္စႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္ေအး ေခတ္အစပုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အယူဝါဒေရး စစ္ပြဲေတြဟာ အေရွ႕ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္သဏၭာန္နဲ႔ ေပါက္ကြဲေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ အေမရိကန္အေထာက္ အပံ့ခံ ခ်န္ေကရွိတ္နဲ႔ ဆုိဗီယက္ေထာက္ခံတဲ့ ေမာ္စီတုံးတုိ႔ရဲ႕  ျပည္ တြင္းစစ္သဏၭာန္ေဆာင္တဲ့ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲဟာ ေလးႏွစ္နီးပါး ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ စစ္ပြဲအႏုိင္ရတဲ့ ေမာ္စီတုံးက ကြန္ ျမဴ နစ္ တ႐ုတ္ျပည္ထူေထာင္လုိက္ခ်ိန္မွာ အေမရိကန္က ေထာက္ပံ့ကာကြယ္ေနတဲ့ ခ်န္ေကရွိတ္ဟာ ထုိင္ဝမ္ကုိ ထြက္ေျပး ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္စတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္ေတြရဲ႕ အစုိးရေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေတြအၾကား အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ပါတယ္။ ၆ဝ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ Domino Theory အရ တစ္ျပည္လုံးနီသြားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕  အနီေရာင္ေတြ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတစ္ခြင္လုံး လႊမ္းဖုံးသြားမွာ စုိးရိမ္လာတဲ့ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံဟာ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားစစ္ပြဲကုိ လႈံ႔ေဆာ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၁၄ ႏွစ္နီးပါး ၾကာေညာင္းခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေအာင္ပြဲခံၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေတြ အာဏာရလာခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ အေမရိကန္ကမ္းေျခနဲ႔ မုိင္ ၉ဝ ကြာေဝးတဲ့ က်ဴးဘား ႏုိင္ငံမွာလည္း ကတ္စထ႐ုိနဲ႔ ေခ်ေဂြဗားရားတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ေတြ အာဏာ ရသြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ က်ဴးဘားျပည္ေပၚက လႊင့္ထူလုိက္တဲ့ အလံ နီက အယ္လ္ဆာေဗဒုိ၊ နီကာရာဂြါ၊ ဘုိလီးဗီးယား စတဲ့ လက္တင္ အေမရိကႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ အယူဝါဒေရး လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ျပည္ တြင္းစစ္ေတြကို ေမြးဖြားေစခဲ့ပါတယ္။ အယူဝါဒေရးစစ္နဲ႔ ေတာ္ လွန္ေရးေခတ္ကာလေတြဟာ အနီေရာင္ေအာင္ပြဲခံတဲ့ ႏွစ္သမယ ေတြပါပဲ။

ေတာ္လွန္ေရးေနဝင္ခ်ိန္

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး (Glasnost) နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး (Peristroika) လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ ဘာလင္တံတုိင္း ႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ ဥေရာပဆုိရွယ္လစ္ဂုိဏ္းလည္း ၿပိဳကြဲခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္းဆုိသလုိ အေရွ႕-အေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေခတ္ႀကီး တစ္ေခတ္ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ စစ္ေအးေခတ္ႀကီးလည္း ၿပီးဆုံး သြားခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ႀကီး ၿပီးဆုံးမႈနဲ႔အတူ ၄င္းရဲ႕ ဖြား ဖက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ အာရွ-လက္တင္-အေမရိကတစ္လႊားက အယူ ဝါဒေရး စစ္ပြဲအသြင္သဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပိဳကြဲလာ ခဲ့ရပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကတုိက္က နီကာရာဂြါ၊ အယ္လ္ ဆာေဗဒုိႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၾကၿပီး ပါတီစုံစနစ္နဲ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ အာရွတုိက္က ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း ေတြမွာ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကတဲ့ နီေပါႏုိင္ငံရဲ႕ ေမာ္ဝါဒီသူပုန္ေတြလည္း ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဥပေဒတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဥကၠ႒ ခ်င္ပင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ မေလး ရွားကြန္ျမဴ နစ္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လုံးပါးပါးၿပီး ေနာက္ ဆုံး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၾကရတယ္။ ထုိင္း ကြန္ျမဴ နစ္ေတြကေတာ့ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲအေပၚ ယုံၾကည္မႈကပ္ ဆုိက္ၿပီး ထုိင္းအစုိးရထံ လက္နက္ခ်သြားခဲ့ၾကတယ္။ နယ္ေျမ အေျခခံေဒသမရွိတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားကြန္ျမဴ နစ္ေတြခမ်ာ ႏုိင္ငံ တကာ တုိင္းမဲ့ျပည္မဲ့ေတြအျဖစ္ အေမရိက၊ ဥေရာပႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျပန္႔ခြဲရပ္တည္ေနၾကရရွာတယ္။ တ႐ုတ္ပါတီအကူအညီနဲ႔ အာရွ ရဲ႕  အလားအလာအရွိဆုံး အင္အားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီလည္း ၁၉၈၉ ခုမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပုန္ ကန္ေတာ္လွန္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ထြက္ေျပးခုိ လႈံသြားၾကရပါၿပီ။ ကုိလံဘီယာက အစုိးရႏွင့္ လက္ဝဲသူပုန္ေတြရဲ႕ ၄၇ ႏွစ္ၾကာ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲလည္း ၿပီးဆုံးလုနီးပါၿပီ။ ဒီေန႔ ကမၻာမွာ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲ အလံထူၿပီး ျပည္တြင္းစစ္သဏၭာန္နဲ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ေသးတာဆုိလုိ႔ အိႏၵိယနဲ႔ ဖိလစ္ပုိင္မွာ ရွိတဲ့ ေမာ္ဝါဒီ အၾကြင္းအက်န္တခ်ဳိ႕ သာ ရွိေတာ့ပါတယ္။ ဒါလည္း အစုိးရေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ သမုိင္းက ျခြင္းခ်န္ထားရစ္ခဲ့တဲ့ အပုိင္းအစ တခ်ဳိ႕လုိ႔ပဲ ယူဆရမွာပါ။ ဆုိရရင္ ဒီ ၂၁ ရာစုထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ေခတ္ကာလသမယဟာ အယူဝါဒေရး စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။

အယူဝါဒတုိက္ပြဲမ်ား၏ နိဂုံး

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အစပုိင္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ရဲ႕  ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဖူကူယားမား (F.Fukuyama) ေရး သားလုိက္တဲ့ သမုိင္း၏ နိဂုံး (The End of History) စာတမ္းက ႏုိင္ငံတကာ အယူဝါဒေရးနယ္ပယ္ကုိ ကုိင္လႈပ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီ စာတမ္းရဲ႕ အဆုိအရ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳလဲျခင္း၊ အေရွ႕ ဥေရာပ ဆုိရွယ္လစ္ဂုိဏ္း ၿပိဳကြဲျခင္း၊ စစ္ေအးေခတ္ ကုန္ဆုံးသြားျခင္း စတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြက ရာစုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ အယူ ဝါဒေရးတုိက္ပြဲကုိ အဆုံးသတ္အေျဖထုတ္ေပးလုိက္တယ္။ ဒီ အယူဝါဒေရးတုိက္ပြဲအတြင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ၿပီး လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္က လုံးဝေအာင္ပြဲခံသြားခဲ့ၿပီ။ ဒီလုိ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီက အယူဝါဒေရးတုိက္ပြဲမွာ အဆုံးသတ္ ေအာင္ပြဲခံလုိက္တဲ့အတြက္ သမုိင္းလည္း နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့ၿပီလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလုိက္ပါတယ္။ ဖူကူယားမားရဲ႕ အယူအဆကုိ အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြက ႏုိင္ငံေရးအင္အား စုေတြက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ မုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ လစ္ဘရယ္ဝါဒ အားေကာင္းေမာင္းသန္ လႊြမ္းမုိးႀကီးစုိးလာတဲ့ ေခတ္သမယပါပဲ။

ဖူကူယားမားရဲ႕ သမုိင္းနိဂုံးစာတမ္းနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းကာလ မွာပဲ ပါေမာကၡဟန္တင္တန္ (S.Hung Tin Tung) ရဲ႕ ယဥ္ေက်း မႈမ်ား တုိးတုိက္မိျခင္း (The Clash of Civilization) က်မ္း တစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမုိ ကေရစီ အယူဝါဒ လႊမ္းမုိးအားေကာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟန္တင္တန္ရဲ႕ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ေဟာကိန္း ကုိ အယူဝါဒေရးဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြက အေလးထားဂ႐ုမစုိက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ၉/၁၁ အေရးအခင္းမွာ အယ္လ္ ကုိင္ဒါေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အအုံ ေမွ်ာ္စင္ညီေနာင္ႀကီး ၿပိဳလဲသြားေတာ့မွ ဖူကူယားမားရဲ႕ လစ္ ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ အယူအဆႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းဆုိသလုိ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး စစ္ပြဲနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတုိက္ခုိက္ေရး စစ္ပြဲတသီႀကီးကုိ အေမရိကန္နဲ႔ ေနတုိးမဟာမိတ္ေတြ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရပါတယ္။ အာရပ္-အစၥေရး အေရးအခင္းကေန အီရတ္စစ္ပြဲ၊ အာဖဂန္စစ္ပြဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲေတြ အဆက္ မျပတ္ ဆင္ႏႊဲေနၾကရတယ္။ ဒီလုိ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအၾကမ္း ဖက္စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီဝါဒ လည္း အယူဝါဒေရးတုိက္ပြဲမွာ အဆုံးသတ္ေအာင္ပြဲ မရခဲ့ပါဘူး။ ကြန္ျမဴ နစ္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ေပမယ့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီဝါဒလည္း အႏုိင္မရခဲ့ပါဘူး။ အယူဝါဒေရးစစ္ပြဲေတြက ေန လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္တုိက္ပြဲသဏၭာန္ဆီ ေျပာင္းလဲလာတာပဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အယူဝါဒေရး ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴ နစ္ဝါဒနဲ႔ လစ္ဘရယ္ဒီ မုိကေရစီဝါဒတုိ႔ရဲ႕ တုိက္ပြဲေတြကေတာ့ ျမင္သာတဲ့ ကာလတစ္ခု အထိ ၿပီးဆုံးသြားၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

၂ဝ ရာစုဟာ ကမၻာစစ္ႀကီး ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သလုိ ေတာ္လွန္ ေရးေတြလည္း အုံၾကြေပါက္ကြဲတဲ့ စစ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုမွာ အဏုျမဴလက္နက္ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေပါင္း  ၂ဝ ခန္႔ ရွိေနၾကတဲ့အေလ်ာက္ ကမၻာစစ္လုိ အေထြေထြ စစ္ပြဲမ်ဳိး ဘယ္ႏုိင္ငံမွ မျဖစ္ရဲၾကေတာ့ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္ လက္ နက္ကုိင္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ခင္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ ခံဖုိ႔ ဆုိတာလည္း အယူဝါဒေရးနယ္ပယ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါး လွပါတယ္။ အာရပ္ေႏြဦးလုိ လူထုအုံၾကြ တုိက္ပြဲဝင္တဲ့နည္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္ေရးဆုိတာေတာင္ အဆုံးသတ္ အေျဖဟာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေတြရဲ႕ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ ဂလုိဘယ္လ္လုိက္ ေဇးရွင္းေခတ္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ စစ္ပြဲေတြေတာင္ ႀကီးထြားမျပန္႔ ပြားေရးအတြက္ အင္အားသုံး မေျဖရွင္းဘဲ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း (Dialogue) ေျဖရွင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုဟာ အယူဝါဒ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ေခတ္မဟုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ တုိက္ပြဲေတြရဲ႕ ေခတ္ပါပဲ။ ဒီလုိေခတ္မွာ အယူဝါဒေရး တုိက္ပြဲေတြရဲ႕ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲေတြ ၿပိဳကြဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနပါၿပီ ။        ။

၂၀၁၆-ႏုိဝင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၀)မွ သုံးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here