Home သံုးသပ္ခ်က္ အပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး

အပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး

417
0
Advertise Here

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုထားေသာ ေလးပြင့္ ဆိုင္ဆိုသည္မွာ  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ကို တပ္မေတာ္အျဖစ္ႏွင့္စဥ္းစား၍ ၎င္းကုိယ္ တုိင္က ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပုံစံျဖစ္ သည္။

ယခင္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ၎င္းတို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းမွလြဲ၍ က်န္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ကာလအတန္ ၾကာေအာင္ တုံဏိွဘာေ၀လုပ္ေနခဲ့သည္။

Advertise Here

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား လာေရာက္မည့္ရက္မတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆုံရန္ ေျပာဆိုထားသူမ်ား အပါအ၀င္ပုဂၢိဳလ္ ၁၃ ဦးကို ႏွစ္ရက္အတြင္း ဖိတ္၍ “ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုငါးဖြဲ႕” ဟု သုံးႏႈန္းကာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲသည္တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရလဒ္တစ္စုံ တစ္ရာ မထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ထိုပြဲအၿပီးရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္  အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အေမ ရိကန္သမၼတေရွ႕တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား မ်က္ႏွာပန္း လွခဲ့သည္။

ယင္း ၁၄ ပြင့္ေတြဆုံပြဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကိုးဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္ သုံးဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွႏွစ္ဦးတို႔ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဟူ ေသာ ပုံစံႏွင့္ ျပည္မရွိ ျပည္သူမ်ားကိုပင္ ကိုယ္စားမျပဳသည့္ပုံစံမ်ိဳး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူေပးထားေသာ Mandate ကိုက်ဆင္းရန္ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႕Mandate ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ ကို ၁၉၉၀ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပ လ်က္ရွိၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး  လက္မွတ္ငါးသန္းကလည္း ထို အခ်က္ကို ခိုင္မာေစသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ယင္းကိုအၿမဲျငင္းပယ္ ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္လည္း အဆိုပါငါးသန္းအျပင္ က်န္ရွိသည့္လူထုဆႏၵကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုေျပာ သည္။ သမၼတ၏ေနာက္တစ္ႀကိမ္သည္ အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာမွသာ ျဖစ္မည့္ဟန္တူၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းသို႔ပြဲမ်ဳိးကို မလိုလားဘဲ “ဗန္းျပေဆြးေႏြးပြဲ” ဟုပင္ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္လက္ထဲတြင္ရွိေသာ ဗီတိုအာဏာႏွင့္တူသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ဆင္လိုဘဲ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားအမ်ားစု ေနရာယူထားေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏က႑ ကိုထပ္မံ ျမႇင့္တင္ရန္သာ ပါရွိသည္။

အဆိုပါပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအျပင္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အားလုံးက လိုလား ၾကၿပီး ျပည္သူငါးသန္းခန္႔က ျပင္ဆင္ရန္ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို ထားသည္ကို သမၼတက ေသာင္မတင္ေရမက် ေျပာကာ စစ္တပ္ က မျပင္ဟုျငင္းဆိုလိုက္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ ရန္ အဆိုျပဳလိုက္ရာ ကန္႔ကြက္သူပင္မရွိဘဲ အတည္ျပဳ တိုက္ တြန္းလိုက္သည္။ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဘက္ကမူ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္း သည္ လံုေလာက္သည့္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဟုေျပာဆုိခဲ့ၿပီး       ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္ႏွင့္ပင္ ေ၀းကြာသြားေစႏိုင္သည္ဟုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိ သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ေတြ႕ဆုံေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာခဲ့ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္သည္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးကုိ ကိုယ္စားမျပဳဟုဆုိကာ သမၼတႏွင့္ အသံတူသာ ထြက္လာခဲ့သည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔ကလည္း အလားတူ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကျပန္သည္။ ယင္းမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလးပြင့္ဆိုင္ကို  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ထည့္သြင္းၿပီး ၁၂ ပြင့္ဆိုင္အျဖစ္ ေဆြး ေႏြးရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျပည္ ေထာင္စုကိစၥရပ္မ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည့္အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ သမိုင္းတြင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွပါ၀င္လိုေသာ ဆႏၵ ကိုယ္စီရွိၾကမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပြင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းသည္ ျပည္သူ႔အင္အားထပ္မံ ၿပိဳကြဲႏိုင္မူႏွင့္ သာႀကံဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္မႈႏွင့္လည္း ကင္းကြာ ေနရာ ယင္းအတြက္ အျမတ္ထြက္ေနသည္မွာလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္း ထား၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လက္ခံၿပီး သမၼတက လည္း စဥ္းစားမည္ဟုေျပာထားေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး ရန္သာ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းမွသာ “ဗန္းျပေဆြးေႏြးပြဲ”မ်ိဳးကိုေရွာင္ ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုထားေသာ ေလးပြင့္ ဆိုင္ဆိုသည္မွာ  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ကို တပ္မေတာ္အျဖစ္ႏွင့္စဥ္းစား၍ ၎င္းကုိယ္ တုိင္က ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပုံစံျဖစ္ သည္။

ယခင္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ၎င္းတို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းမွလြဲ၍ က်န္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ကာလအတန္ ၾကာေအာင္ တုံဏိွဘာေ၀လုပ္ေနခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား လာေရာက္မည့္ရက္မတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆုံရန္ ေျပာဆိုထားသူမ်ား အပါအ၀င္ပုဂၢိဳလ္ ၁၃ ဦးကို ႏွစ္ရက္အတြင္း ဖိတ္၍ “ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုငါးဖြဲ႕” ဟု သုံးႏႈန္းကာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲသည္တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရလဒ္တစ္စုံ တစ္ရာ မထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ထိုပြဲအၿပီးရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္  အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အေမ ရိကန္သမၼတေရွ႕တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား မ်က္ႏွာပန္း လွခဲ့သည္။

ယင္း ၁၄ ပြင့္ေတြဆုံပြဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကိုးဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္ သုံးဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွႏွစ္ဦးတို႔ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဟူ ေသာ ပုံစံႏွင့္ ျပည္မရွိ ျပည္သူမ်ားကိုပင္ ကိုယ္စားမျပဳသည့္ပုံစံမ်ိဳး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူေပးထားေသာ Mandate ကိုက်ဆင္းရန္ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႕Mandate ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ ကို ၁၉၉၀ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပ လ်က္ရွိၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး  လက္မွတ္ငါးသန္းကလည္း ထို အခ်က္ကို ခိုင္မာေစသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ယင္းကိုအၿမဲျငင္းပယ္ ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္လည္း အဆိုပါငါးသန္းအျပင္ က်န္ရွိသည့္လူထုဆႏၵကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုေျပာ သည္။ သမၼတ၏ေနာက္တစ္ႀကိမ္သည္ အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာမွသာ ျဖစ္မည့္ဟန္တူၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းသို႔ပြဲမ်ဳိးကို မလိုလားဘဲ “ဗန္းျပေဆြးေႏြးပြဲ” ဟုပင္ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္လက္ထဲတြင္ရွိေသာ ဗီတိုအာဏာႏွင့္တူသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ဆင္လိုဘဲ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားအမ်ားစု ေနရာယူထားေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏က႑ ကိုထပ္မံ ျမႇင့္တင္ရန္သာ ပါရွိသည္။

အဆိုပါပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအျပင္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အားလုံးက လိုလား ၾကၿပီး ျပည္သူငါးသန္းခန္႔က ျပင္ဆင္ရန္ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို ထားသည္ကို သမၼတက ေသာင္မတင္ေရမက် ေျပာကာ စစ္တပ္ က မျပင္ဟုျငင္းဆိုလိုက္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ ရန္ အဆိုျပဳလိုက္ရာ ကန္႔ကြက္သူပင္မရွိဘဲ အတည္ျပဳ တိုက္ တြန္းလိုက္သည္။ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဘက္ကမူ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္း သည္ လံုေလာက္သည့္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဟုေျပာဆုိခဲ့ၿပီး       ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္ႏွင့္ပင္ ေ၀းကြာသြားေစႏိုင္သည္ဟုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိ သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ေတြ႕ဆုံေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာခဲ့ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္သည္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးကုိ ကိုယ္စားမျပဳဟုဆုိကာ သမၼတႏွင့္ အသံတူသာ ထြက္လာခဲ့သည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔ကလည္း အလားတူ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကျပန္သည္။ ယင္းမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလးပြင့္ဆိုင္ကို  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ထည့္သြင္းၿပီး ၁၂ ပြင့္ဆိုင္အျဖစ္ ေဆြး ေႏြးရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျပည္ ေထာင္စုကိစၥရပ္မ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည့္အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ သမိုင္းတြင္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွပါ၀င္လိုေသာ ဆႏၵ ကိုယ္စီရွိၾကမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပြင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းသည္ ျပည္သူ႔အင္အားထပ္မံ ၿပိဳကြဲႏိုင္မူႏွင့္ သာႀကံဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္မႈႏွင့္လည္း ကင္းကြာ ေနရာ ယင္းအတြက္ အျမတ္ထြက္ေနသည္မွာလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္း ထား၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လက္ခံၿပီး သမၼတက လည္း စဥ္းစားမည္ဟုေျပာထားေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး ရန္သာ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းမွသာ “ဗန္းျပေဆြးေႏြးပြဲ”မ်ိဳးကိုေရွာင္ ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here