Home သံုးသပ္ခ်က္ ခရီးရွည္ၾကာဦးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ခရီးရွည္ၾကာဦးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

375
0
Advertise Here

 

 

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

Advertise Here

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရတက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆံုးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔ သိသိသာသာႀကီး လုပ္ေဆာင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေျပာရ လွ်င္ အစုိးရသစ္တက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အေရးကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ဦးစြာ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္၏။

သုိ႕ေသာ္ တာထြက္က လွခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကုိ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ ထက္က လက္မွတ္ထုိးကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)ႏွင့္ အစုိးရၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္၏။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းကုိ တခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္ခံၾကသလုိ တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုၿပီး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ပဏာမ လက္မွတ္ထုိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ အဆင့္တြင္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက လက္ မွတ္မထုိးၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လတ္တေလာတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ေနသည့္ ေကအုိင္အုိႏွင့္ ျဖစ္၏။

သို႕တုိင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အစုိးရ၀န္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕(KIO)လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရ ေသာ ယံုၾကည္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုကာ ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္လာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ သည္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုိးမည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္းသည့္အဆင့္အထိပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။    ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ မၿငိမ္းခဲ့သည့္ ျပည္ တြင္းစစ္မီး ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ လက္တစ္ကမ္းသာလုိေတာ့သည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ေလ၏။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေပးပုိ႔ထားသည့္ အေျခခံမူ ေျခာက္ ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕တုိ႕ လက္ခံႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အခ်က္တုိ႔ ပါ၀င္ ေနသည္။ ထုိအခ်က္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး က ေရွ႕ဆက္ရဦးမည္။

ထုိအေတာအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ၾကား တုိက္ပြဲတခ်ဳိ႕ျဖစ္ခဲ့သလုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ တပ္ေပါင္းစုတုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေန သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ရက္က ေကအုိင္အုိ ဗုိလ္သင္တန္း ေက်ာင္းကုိ အစုိးရစစ္တပ္က အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ သင္ တန္းသား ၂၃ ဦးက်ဆံုးသြားခဲ့ရသည့္ ကိစၥက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔အတြက္ တုံ႔ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရသည္။ ယင္း လုပ္ရပ္အေပၚ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ား   အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အင္းစုမ်ားကလည္း ၀ုိင္း၀န္း႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။

အစုိးရစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လမ္း ေဖာက္ျခင္း၊ ရိကၡာပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေက အုိင္ေအအဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတိေပး သည့္အေနျဖင့္ ယခုလုိ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖ ရွင္းခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ အမွားမခံသည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ယခုလုိလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ေျပာခဲ့သည့္ ေရႊလက္ႏွင့္ ေခၚတာမရ၍ Bullet (က်ည္ဆန္)ႏွင့္ ေခၚေလျခင္းေလာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဖက္က မုန္လာဥေကၽြးသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ၾကာပြတ္ကုိ ကိုင္ထားျခင္းဆုိသည့္ သီအုိရီ ေလာ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း အဆုံးမသတ္ေစဘဲ ၂၀၁၅ အထိ သယ္ေဆာင္သြားခ်င္၍ ယခုကဲ့ သုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေလာ။

က်ိန္းေသသည့္အရာကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္ ေဆာက္လာခဲ့ရသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔အတြက္ တံု႔ဆုိင္းသြား တာေတာ့ အမွန္ပင္။ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေပးကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ သံသယစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္း ေရးအဖြဲ႔ (NCCT)တုိ႔၏ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ကိစၥပင္လွ်င္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲသုိ႔ ေရာက္သြား ရန္ရွိေနသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခက္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီစဥ္သည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားနည္းတူ ယခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သုိ႔သာ ေရႊ႕ဆုိင္းရေတာ့ေပမည္။ 

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရတက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆံုးသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔ သိသိသာသာႀကီး လုပ္ေဆာင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေျပာရ လွ်င္ အစုိးရသစ္တက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အေရးကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ဦးစြာ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္၏။

သုိ႕ေသာ္ တာထြက္က လွခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကုိ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ ထက္က လက္မွတ္ထုိးကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)ႏွင့္ အစုိးရၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္၏။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းကုိ တခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္ခံၾကသလုိ တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုၿပီး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ပဏာမ လက္မွတ္ထုိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ အဆင့္တြင္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက လက္ မွတ္မထုိးၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လတ္တေလာတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ေနသည့္ ေကအုိင္အုိႏွင့္ ျဖစ္၏။

သို႕တုိင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အစုိးရ၀န္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕(KIO)လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရ ေသာ ယံုၾကည္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုကာ ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္လာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ သည္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုိးမည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္းသည့္အဆင့္အထိပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။    ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ မၿငိမ္းခဲ့သည့္ ျပည္ တြင္းစစ္မီး ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ လက္တစ္ကမ္းသာလုိေတာ့သည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ေလ၏။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေပးပုိ႔ထားသည့္ အေျခခံမူ ေျခာက္ ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕တုိ႕ လက္ခံႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အခ်က္တုိ႔ ပါ၀င္ ေနသည္။ ထုိအခ်က္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး က ေရွ႕ဆက္ရဦးမည္။

ထုိအေတာအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ၾကား တုိက္ပြဲတခ်ဳိ႕ျဖစ္ခဲ့သလုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ တပ္ေပါင္းစုတုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေန သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ရက္က ေကအုိင္အုိ ဗုိလ္သင္တန္း ေက်ာင္းကုိ အစုိးရစစ္တပ္က အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ သင္ တန္းသား ၂၃ ဦးက်ဆံုးသြားခဲ့ရသည့္ ကိစၥက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔အတြက္ တုံ႔ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရသည္။ ယင္း လုပ္ရပ္အေပၚ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ား   အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အင္းစုမ်ားကလည္း ၀ုိင္း၀န္း႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။

အစုိးရစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လမ္း ေဖာက္ျခင္း၊ ရိကၡာပုိ႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေက အုိင္ေအအဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတိေပး သည့္အေနျဖင့္ ယခုလုိ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖ ရွင္းခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ အမွားမခံသည့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ယခုလုိလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ေျပာခဲ့သည့္ ေရႊလက္ႏွင့္ ေခၚတာမရ၍ Bullet (က်ည္ဆန္)ႏွင့္ ေခၚေလျခင္းေလာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဖက္က မုန္လာဥေကၽြးသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ၾကာပြတ္ကုိ ကိုင္ထားျခင္းဆုိသည့္ သီအုိရီ ေလာ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း အဆုံးမသတ္ေစဘဲ ၂၀၁၅ အထိ သယ္ေဆာင္သြားခ်င္၍ ယခုကဲ့ သုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေလာ။

က်ိန္းေသသည့္အရာကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္ ေဆာက္လာခဲ့ရသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔အတြက္ တံု႔ဆုိင္းသြား တာေတာ့ အမွန္ပင္။ မထင္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေပးကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ သံသယစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္း ေရးအဖြဲ႔ (NCCT)တုိ႔၏ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ကိစၥပင္လွ်င္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲသုိ႔ ေရာက္သြား ရန္ရွိေနသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခက္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီစဥ္သည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားနည္းတူ ယခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သုိ႔သာ ေရႊ႕ဆုိင္းရေတာ့ေပမည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here