Home စာအုပ္အၫႊန္း သမုိင္းႏွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္း

သမုိင္းႏွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္း

131
0
ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

လူ႔သမုိင္းမဟုတ္။ စၾကဝဠာသမုိင္း မဟုတ္။ ကမၻာေျမႀကီးသမုိင္း မဟုတ္။ ျမန္မာ့သမုိင္း မဟုတ္။ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ သမုိင္း မဟုတ္။ေခတ္သမုိင္း၊ စနစ္သမုိင္း၊ စစ္သမုိင္း မဟုတ္။

သမုိင္းကုိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည္။ တကၠသုိလ္အဆင့္၌ သူ႔ကို အဓိက ဘာသာတစ္ခုအျဖစ္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ၿပီး သင္ယူတတ္ေျမာက္သူကုိဝိဇၨာဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ သူ႔တြင္ ဘာသာရပ္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာ ပါရွိသည္။ ယခင္က Histrory မွ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိသည့္ ရာဇဝင္ဟု အမည္သညာ တပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရာဇဝံသ။ ရွင္ဘုရင္တုိ႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ။ ထုိ႔ေနာက္ ရာဇဝင္ထဲမွာ ေမာင့္ကုိထားရစ္ခဲ့ၿပီး သမုိင္းဟု အမည္သစ္ ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

သမုိင္းဘီးက အစဥ္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ အျဖစ္အပ်က္တုိင္းသည္ သမုိင္းျဖစ္သည္။ အရာရာတုိင္း၌ သမုိင္းရွိသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္လည္း သမုိင္းက အေရးပါသည္။ ‘ကုိယ့္သမုိင္းကုိယ္ေရးၾကတာ’ ဟု ဆုိစမွတ္ျပဳၾကသည္။ သမုိင္းဟူသမွ်သည္အဖုိးစားနားတစ္စုံတစ္ရာ ထုိက္တန္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမႀကီး၏ သမုိင္းေၾကာင္း။ လူသားတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း။ ၿမိဳ႕ ရြာေဒသတုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္း။ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္း။ တီထြင္မႈသမုိင္း။ လူေနမႈသမုိင္း။ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာသမုိင္း။ အႏုပညာအေမြအႏွစ္သမုိင္း။ အားလုံး သူ႔အဆက္အစပ္ႏွင့္သူ တြဲစပ္ေရာယွက္လ်က္။ ပညာရွင္အသီးသီး၊ သုေတသီအသီးသီးေပါင္းစည္းလ်က္။

သမုိင္းကုိ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မယူဆဘဲဝါသနာသန္ရာ ကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ယေန႔အခါတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာၾကသည့္ ပုံစံက သူသူငါငါတုိ႔၌ စြဲၿငိလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္၏။ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ဝါသနာဘာဂီဆက္တုိင္းမီတုိ႔ တုိးပြားလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္၏။ သမုိင္းဆုိင္ရာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကုိ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပး၍ ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကေသာ အေလ့အထကလည္း ႀကီးစြာ ထြန္းကားလ်က္ရွိသည္။ျပတုိက္ႀကီးငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ကာ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ သမုိင္းဝင္ ပစၥည္းႀကီးႀကီးငယ္ငယ္တုိ႔ကုိ တခမ္းတနား ခင္းက်င္းျပသ ဂုဏ္ယူထားရွိၾကသည္။

ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ပန္းပု႐ုပ္တုမ်ား၊ အဆင္တန္ဆာႏွင့္အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ၊ လက္နက္ကိရိယာ၊ ဆုတံဆိပ္၊ တူရိယာပစၥည္း၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ အဝတ္အထည္၊ယာဥ္ရထား၊ ေရႊဒဂၤါး၊ ေငြဒဂၤါး၊ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေသာင္းခ်ီၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သက္တမ္းလြန္ပစၥည္းမ်ား။ သုံးစြဲခဲ့သူ၏ ဂုဏ္ျဒပ္အေလ်ာက္ အဖုိးထုိက္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ လူ႔သမုိင္းအတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားတုိ႔သည္ ကမၻာ့ေလလံပြဲႀကီးမ်ား၌ အၿပိဳင္အဆုိင္ အလုအယက္ သူ႔ထက္ငါ သာေအာင္ ေၾကးျမႇင့္ေပးကာ ဝယ္ယူစုေဆာင္း သိမ္းဆည္းၾကရသည့္ အျမဳေတရတနာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ သမုိင္း၏ တန္ဖုိးသည္ အခ်ိန္ကာလပင္ ျဖစ္လ်က္ေနသည္။

မၲႏေလးသည္ သမုိင္းထဲက ၿမိဳ႕။ သူ႔သမုိင္းက ႏွစ္ကာလအားျဖင့္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၆ဝ ခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ မၲႏေလးသည္ မၲႏေလးဘဝ မေရာက္မီကပင္ သမုိင္းထဲ၌ သူ႔ကုိ ေနရာေပးထားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ဟု ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက မတည္မီကပင္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္က ျမန္မာႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွာပင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ထုိကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆုံးစုိးစံသည့္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ သီေပါမင္းႏွစ္ပါးတုိ႔ကသာ မၲႏေလးတြင္ နန္းစုိက္ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ သူတုိ႕သူတုိ႕ အရင္က အမရပူရ၊ စစ္ကုိင္း၊ အင္းဝႏွင့္ ေရႊဘုိတုိ႔သည္ ကုန္းေဘာင္ဧကရာဇ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိစဥ္က မၲႏေလးသည္ ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနား။ သေျပလားေရလား ေတာကစားထြက္ရာေဒသ။ ေအာင္ပင္လယ္သည္ ဆင္ျဖဴရွင္တရဖ်ား နတ္သမီးႏွင့္ ေတြ႕ ခဲ့ေသာ ေနရာ။ ဥၾသေအာ္ျမည္ၿပီးပါမွ ေအာင္ေက်ာ္ခ်မ္းေအး။ ဦးေအာင္ေဇယ် ပထမၿပီးမွဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္ သီေပါျပဳတ္သည္ ဧကဒသမျဖစ္သည္။ ထုိကုန္းေဘာင္ဆယ့္တစ္ဆက္ေသာ မင္းတုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာအတိတ္မွ အေၾကာင္းျခင္းရာအဝဝသည္ ယခုအခါ သူသူငါငါသမုိင္းဆုိင္ရာ ဝါသနာအေလ်ာက္ စြမ္းသေလာက္ ဝင္ေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္တြင္…

၂ဝ၁၇ မတ္။ ရန္ကုန္ ပၪဂံစာအုပ္တုိက္ထုတ္ ရန္ေနာင္စုိး(ထားဝယ္)၏ ‘မၲႏေလးဝန္းက်င္က သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ား’ ကုိအမွတ္မထင္ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ သမုိင္းဆုိင္ရာ၊ သုေတသနဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာႏွင့္ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာမႈတုိ႔ကုိ စာေရးသူက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တင္ဆက္ခဲ့ရာမွ စာတစ္အုပ္ဘဝသုိ႔ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္။ အုပ္ေရ ၁ဝဝဝ။ တန္ဖုိး ၂၅ဝဝ က်ပ္။ ကာဗာဏႀကီးတင္ထြဏ္း။ ၁၈၆ မ်က္ႏွာ။ ၁၄ x ၂၁ စင္တီ။ CIP ၉၁ဝ.၄။ရန္ေနာင္စုိးကုိယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းခဲ့သည့္ ေနရာဌာနအဝဝကုိ စူးစမ္းထားသည့္ ကုိယ္ေတြ႕ ခံစားထားသမွ် ေဆာင္းပါး ၂၉ ပုဒ္။ သူေတြ႕ သူျမင္ သူခံစား သူေဝမွ်ထားသည့္ ခရီးသြား သုေတသနစာစုမ်ား။

‘…သမုိင္းသုေတသန ပညာရွင္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည။္ မနားတမ္း႐ွာေဖြလ်က္ သိသေလာက္ကုိသာ ေဝမ်ွသြားပါမည္’ဟု သူ႔ကုိယ္သူ ရန္ေနာင္စုိးက ခံယူထားသည္။ သုိ႔ေသာ္သူ႔ကုိ…

‘…ရန္ေနာင္စုိးက ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္တမ္းတင္တတ္သလုိ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတဲ့ ေနရာျဖစ္ျဖစ္ သတင္းအစအနရတာနဲ႔ ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ ကုန္းတစ္တန္၊ ေရတစ္တန္ တစ္ခါတေလ လမ္းၾကမ္းေတာင္ေစာင္းကေန ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္နဲ႔ ေခ်ာင္းျဖတ္ ႏြံေက်ာ္ေရာက္ေအာင္ သြားတတ္ပါတယ္.

လူငယ္တုိင္း လူငယ္တုိင္းမွာ မ႐ွိႏုိင္တဲ့ သူရဲ႕ဇြဲႀကီးမားပုံကုိမခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏုိင္ပါ’ဟု အမွာေရးသူ မသိဂႌက မွတ္ခ်က္အခုိင္အမာျပဳထားျပန္သည္။

‘… ဒီစာအုပ္ပါ စာစုေတြဟာ ဝါသနာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈေတြကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ သက္ဆုိင္ရာသမုိင္းေၾကာင္းေလးေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ၿပီး တငျ္ပထားတာပါ’ဟုကာယကံရွင္ ရန္ေနာင္စုိးက ပြင့္လင္းမႈအျပည့္ျဖင့္ ႐ုိးသားစြာေျပာသည္။ သူ႔တင္ျပခ်က္အားလုံးသည္ အပင္ပန္းခံ အားထုတ္ထားရမွန္း သိသာသည္။ သူ ရရွိထားသမွ် အရင္းအတုိင္း ေဖာက္သည္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွးေဟာင္းသမုိင္းတင္ သမုိင္းဝင္ကိစၥမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သူ႔စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သံေယာဇဥ္ကုိ အထင္အရွား ျမင္ရသည္။

‘…သုတစာေပတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းဆုိင္ရာ ခရီးသြားေဆာင္းပါးဆုိသည္မွာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းခံ၍ ခရီးထြက္သုေတသနျပဳႏုိင္မွ ေရးျဖစ္ေသာ စာေပျဖစ္သည။္ စာေရးသူ၏  ဗဟုသု တု အေျခခံ႐ွိမႈေပၚမူတည္၍ စာဖတ္သူမ်ားက သမုိင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈခြင့္ ရရွိၾကေပသည္’

 

‘ေတာ္ဝင္သံတဲေက်ာင္း၊ ပင္းယဂူႀကီး သုံးလုံး၊ တမုတ္ေရႊဂူႀကီး၊ ရာဇဝင္ထဲက မၲႏေလးတံတားမ်ား၊ ဆရာယုဒသန္အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုံး၊ မၲႏေလးေတာင္ေျခက ဘုရားရွင္ရဲ႕ဓာတ္ေတာ္ စသည့္ လူသိနည္းေသးေသာ သမုိင္းဝင္ေဒသမ်ားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ ေလ့လာေမးျမန္း၍ ဗဟုသုတရဖြယ္ေရးသားထားေပသည္…’ဟူေသာ ဦးဝင္းေမာင္(တမၸဝတီ)၏ အမွာစာကလည္း ရန္ေနာင္စုိး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။

‘မၲႏေလးဝန္းက်င္က သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ား’သည္ ဝါသနာတူသူ ရပ္ခံရြာခံ အမ်ားစုကုိ မ်က္စိက်ယ္ေစ၊ နားကားေစေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ေနာင္စုိး ေျပာျပပါမွ သိၾကရေသာ အျဖစ္။သတိမမူ ဂူမျမင္မိဘဲ သူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ထုိထုိဤဤ အႏွီေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ထိမိၾကသည္။ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ႏွင့္ပင္သူျပမွ ကုိယ့္ပုိင္နက္ထဲက ကိစၥမ်ားကို ျမင္ၾကရသည္။ က်င္စက္ႏွင့္ အတုိ႔ခံလုိက္ၾကရသည္။ ဟာခနဲ ဟင္ခနဲ ျဖစ္ၾကရသည္။

စာေတြ႕ျဖစ္သာ ၿငိမ္သက္ေနၾကသူတုိ႔အား ရန္ေနာင္စုိးကကြင္းဆင္းေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ၾကေစရန္ တပ္လွန္႔လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္မွာ တပ္လွန္႔သံေပးေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းကုိ စိတ္ဝင္စားသူေတြ၊ သမုိင္းကုိ တန္ဖုိးထားလုိသူေတြ၊အတိတ္ကုိ တူးဆြလုိသူေတြ မၲႏေလးႏွင့္ မၲႏေလးတခုိ၌ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေနၾကသည္ဆုိပါက သင္တုိ႔သည္ ဤသုိ႔ေသာ စာအုပ္မ်ဳိးကုိ Guide Book အျဖစ္ မွတ္ယူကာ မိမိကုိယ္မိမိ ခြန္အားျဖည့္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ မိမိဝါသနာ ရွိရင္းစြဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပၿပီဟူ၍သာ။       ။

၂၀၁၇-ေမလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၆)မွ စာအုပ္အညႊန္း ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေနာ္ ေရးသည္။

 

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here