Home သံုးသပ္ခ်က္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက

လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾက

265
0
Advertise Here

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အာမခံေပးထားေသာ္လည္း အင္အားနည္းေသာ ဘာသာဝင္မ်ား၏ အဆုိပါအခြင့္အေရးမွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ အဆုိးရြားဆုံးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္း၌ တ႐ုတ္၊ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတုိ႕ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္ေနလ်က္႐ွိသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ – အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေကာ္မ႐ွင္(USCIRF)၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာေသးခင္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊သာေကတၿမဳိ႕နယ္႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ရဟန္းအခ်ဳိ႕ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္သူတစ္စုက ဖိအားေပးပိတ္ခုိင္းျခင္းသည္ အင္အားနည္းေသာ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

Advertise Here

ထုိကဲ့သုိ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးပိတ္ခုိင္းသူမ်ားကုိ အေရးမယူသည့္အျပင္ ျပႆ       နာႀကီးထြား မလာေစေရးအတြက္ ဟုဆုိကာ အဆုိပါဘာသာေရးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်ိတ္ပိတ္လုိက္ျခင္းသည္ ပုိ၍ပင္ အက်ည္းတန္႐ုပ္ဆုိးသြားေစပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဘုရားသြားတည္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးလည္း ေ႐ွ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ ထိန္းသိမ္းအေရး၊ သာသနာျပန္႔ပြားေရးကုိ အေၾကာင္းျပကာ အင္းအားသုံးအၾကမ္းဖက္ ျပဳက်င့္ေနမႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းအေရးမယူႏုိင္ပါက လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ အဆုိးရြားဆုံးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္ပါဝင္ေနေပလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေနႏွင့္ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ၊ ေသြးေျမက်ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆုိးဆုိးရြားရြားၾကဳံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႀကဳိတင္ဟန္႕တားရမည့္ အရာမ်ားကုိ မဟန္႕တားႏုိင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏုိင္ငံ၌ ထုိသုိ႕ေသာပဋိပကၡမ်ဳိး အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ႐ွိေနပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ မိမိတုိ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားက အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ လက္ယက္ေခၚသလုိ မျဖစ္ေစရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထုိသုိ႕ေသာ ျပႆ       နာမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႕ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးသြန္သင္သည့္ေနရာတြင္ ယုံၾကည္မႈမတူသူမ်ားအား မုန္းတီးေစမည့္ ေျပာေဟာမႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ ၎တုိ႕အေပၚနားလည္သည္းခံတတ္ေစေရး လမ္းျပေပးၾကပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလ်ွင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မိမိတုိ႕ယုံၾကည္ရာကုိ ကုိးကြယ္ခြင့္အျပည့္အဝရ႐ွိေစရန္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကုိထိပါးေနသည့္၊ အျခားဘာသာဝင္မ်ားအား အမုန္းပြားလာေအာင္ မီးထုိးေပးေနသည့္ မည္သည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကုိမဆုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေမာ္ကြန္းက တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္  ။        ။

၂၀၁၇-ေမလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၆)မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here