Home သံုးသပ္ခ်က္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈ ႀကီးထြားခြင့္မျပဳ

လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈ ႀကီးထြားခြင့္မျပဳ

234
0
Advertise Here

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ားကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကရာ၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အယူအဆေလးမ်ဳိးကို ေတြ႕ရသည္။

ပထမအယူအဆမွာ NLD ပါတီ၏ ဥပေဒေရးရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကိုလုပ္ႀကံဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနေသာ NLD အစိုးရကိုအင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္မည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအယူအဆကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေလးစားရေသာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦးအား လုပ္ႀကံလိုက္ျခင္းျဖင့္ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းကိုအသံတိတ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

တတိယအယူအဆကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားၾကား ညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲကာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္မည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေရပန္းစားသည့္ ေနာက္ထပ္ ယူဆခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဦးကုိနီမွာအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္တိုက္တြန္းေနေသာေၾကာင့္ မလိုလားေသာ လူတစ္စုက လုပ္ႀကံခုိင္းျခင္း ျဖစ္မည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စင္စစ္တြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိုသို႔         လုပ္ႀကံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို ဆြဲထုတ္ျပရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။အထက္ပါရည္ရြယ္ ခ်က္ေလးခ်က္စလံုးျဖင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္၊ ေလးခ်က္ျပတ္လုပ္လုိက္ျခင္းလညး္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ဆၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

Advertise Here

ဦးကိုနီအား ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ေသာသူႏွင့္ ၄င္းအားေစခိုင္းသူဟု သံသယရွိရသူတို႔ကို ယခု အယ္ဒီတာအာေဘာ္ကို ေရးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ရာ ေနာက္ကြယ္မွ ခိုင္းေစသူႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မၾကာမီရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမႈက မည္မွ်နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမည္ကိုမသိႏိုင္ၾကရာ သံသယျဖင့္သာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရသည့္အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။

လက္သည္တရားခံ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးသည့္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကလည္း ေရွ႕တြင္ ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ရာယခုျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေနာက္ကြယ္က ‘လက္မည္း’ကုိ အလင္းေရာင္ထဲ ဆြဲထုတ္ျပႏုိင္ပါမည္လား ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္မည္ဆုိလ်ွင္လည္း ျဖစ္ခ်င္စရာပင္။

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သူ၏ ခိုင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ႀကံမႈျဖစ္ပြားရသည္ကို စံုစမ္းေနသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ဘာသာႏွစ္ခုၾကား ပဋိပကၡ ဖန္တီးခြင့္မရေအာင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတိဝီရိယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမႈကြန္ရက္ကိုအသံုးခ်ၿပီး အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႔ေဝမည့္သူမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သလိုဟန္႔တား အေရးယူႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

လတ္တေလာ လူထုၾကားစိုးရိမ္ေနသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အျမင္မတူသည့္သူ၊ အယူဝါဒ မတူသည့္သူကိုသတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံေသာနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားသည့္ အေလ့အထ ျပန္လည္ေခတ္စားလာမည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ယုိယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနရသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အထက္ပါအေလ့အထဆိုးႀကီး ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာင္ေရးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ေနာက္ကြယ္မွ လက္မည္းကိုမေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက အျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပစ္မွတ္ထားလုပ္ႀကံခံရမည္ကို လူထုကစိုးရိမ္ေနၾကရာ အထက္ပါ စိုးရိမ္မႈမ်ဳိးစံုကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္ အမႈမွန္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုပါေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ေမာ္ကြန္းက တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၂၀၁၇-ေဖေဖၚဝါရီလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၃)မွ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာ အဖြဲ႕
mawkun.chronicle@gmail.com

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here