Home ပံုရိပ္လႊာ ရခုိင္႐ုိးက ဆင္မုဆုိး

ရခုိင္႐ုိးက ဆင္မုဆုိး

161
0
ရခုိင္ရုိးက ဆင္မုဆုိး
ရခုိင္ရုိးက ဆင္မုဆုိး
Advertise Here

၂ဝ၁၉၊ မတ္လထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၃)မွ  Profile ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း ေရးသည္။

ဦးသန္း၀င္းထံသုိ႔ ဖုန္း၀င္လာသည္။ တစ္ဖက္၏ စကားေျပာသံကုိ နားေထာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ““အလုပ္ကေတာ့ျဖစ္တယ္။ လာခဲ့ လုိက္။ လုိအပ္ မယ့္ ပစ္ၥည္းေတြေတာ့ ယူလာခဲ့ေပါ့””ဟု ျပန္ ေျပာလုိက္ၿပီး သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုၾကမည့္ ေနရာသုိ႔ ခ်ိန္းဆုိလုိက္ၾကသည္။

Advertise Here

ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္ ဦးသန္း၀င္းသည္ သူႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိထား သူမ်ားကုိ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံ႔သာ – ဂြလမ္းဆံုတြင္ သြား ေစာင့္ေနခဲ့၏။ သူေစာင့္ေနရသူမ်ားမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၃၀ အရြယ္အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ ထုိအမ်ဳိး သားႏွစ္ဦးကုိ ေတာထဲသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး လံုၿခံဳမည့္ေနရာတြင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးလုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔သည္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ထဲရွိ သံထည္ အေရာင္းဆုိင္သုိ႔ သြားခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔လုိအပ္သည့္ သံထည္ မ်ားကုိ၀ယ္ၿပီးသည့္အခါ သံဂေဟဆုိင္သုိ႔ ဆက္သြားသည္။ ဂေဟဆုိင္တြင္ သံပုိက္မ်ားကုိ ျဖတ္သင့္တာျဖတ္၊ ဆက္သင့္တာ ဆက္သည္။ သူတုိ႔စခန္းခ်ရာေနရာသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၾကသည့္အခါ ၀ယ္ယူလာသည့္ သံပစ္ၥည္းမ်ားျဖင့္ တူမီးေသနတ္ႏွစ္လက္ကုိ တပ္ဆင္လုိက္ၾကေလသည္။ ယင္းေသနတ္ႏွစ္လက္လုပ္ျခင္း သည္ အခ်ိန္ႏွစ္ရက္သာ ၾကာသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ေျပာ        ျပသည္။

ေသနတ္တြင္ ထည့္ပစ္မည့္ က်ည္ဆန္ကုိေတာ့ အရွည္ တစ္ေပႏွင့္ လံုးပတ္ က်ပ္ေစ့အရြယ္အစားရွိသည့္ သစ္သား ေခ်ာင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္။ သစ္သားေခ်ာင္းထိပ္တစ္ဖက္တြင္ သံဆူးတစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ၿပီး က်န္တစ္ဖက္၏ထိပ္တြင္ အ၀တ္စ အမွ်င္မ်ားကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထား၏။ က်ည္ဆန္မွာ ျမားတစ္ ေခ်ာင္းႏွင့္ အလားသၭာန္တူသည္။

အဆိုပါ သစ္သားေခ်ာင္းက်ည္ဆန္ေပၚတြင္ အေခါင္းငယ္ တစ္ခုထြင္းရသည္။ ၿပီးလွ်င္ အေခါင္းငယ္ထဲသုိ႔ အမည္းေရာင္ အဆိပ္ရည္အဆီမ်ားကုိထည့္ကာ အေပၚမွ တိတ္အၾကည္ျဖင့္ ပတ္ကာပိတ္ထားလုိက္သည္။ ယင္းက်ည္ဆန္ႏွင့္ တူမီးေသနတ္ ႏွစ္လက္မွာ ေတာထဲတြင္ အရြယ္အစားႏွင့္ အင္အားႀကီးမားလွ သည္ဆုိသည့္ ဆင္႐ုိင္းကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ လံုေလာက္သည့္ လက္နက္ျဖစ္သည္။

ဦးသန္း၀င္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္မွာ ရခုိင္႐ုိးမေတာ ထဲ က်က္စားေနၾကသည့္ ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဦးသန္း၀င္းဆီသုိ႔ ေရာက္လာ သည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးမွာ ဆင္မုဆုိးမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

 

ရခုိင္႐ုိးမ မုဆုိး

ဦးသန္း၀င္းသည္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အရပ္အျမင့္မွာ ေလးေပေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိၿပီး ပုပုျပတ္ျပတ္ျဖစ္ ၏။ သူ၏ အသားေရာင္က မညိဳ၊ မျဖဴသည့္ၾကား အလယ္အလတ္ တြင္ ရွိသည့္ အသားအေရမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးေပါက္ က်ဥ္းၿပီး ႏွာေခါင္းက အနည္းငယ္ျပားသည္။ စကားေျပာ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ရွိ၏။ သူ၏ပံုစံမွာ မုဆုိးတစ္ေယာက္ႏွင့္မတူဘဲ တရားေဟာဆရာ၊ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးႏွင့္သာ ပုိတူသလုိပင္။

သူ၏ဇာတိမွာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မင္းတုန္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ငကုန္းဆုိသည့္ေက်းရြာမွ ျဖစ္သည္။ ထုိေက်းရြာေလး မွာ ရခုိင္႐ုိးမေတာင္ေပၚတြင္ရွိသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး မင္းတုန္းၿမိဳ႕မွ လမ္း ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ တစ္ရက္ခရီးသြားရသည့္ အကြာအေ၀းတြင္ ရွိသည္။

သူတုိ႔မိသားစုသည္ ထုိရြာကေလးတြင္ ေတာင္ယာသီးႏွံႏွင့္ စပါးကုိ စုိက္ပ်ဳိးကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။ ညီ အစ္ကုိေမာင္ႏွမ ခုနစ္ေယာက္ရွိၿပီး ဦးသန္း၀င္းက ဒုတိယ ေျမာက္သား ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္း တြင္ တတိယတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သူ႔အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္၊ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီး သည့္ေနာက္ပုိင္း သူသည္ ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၁၉ မုိင္ဆုိသည့္ ေနရာတြင္အေျခခ်ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရနံ႔သာလမ္းဆံုမွ ၁၉ မုိင္အကြာအေ၀းတြင္ရွိသည့္ ရခိုင္႐ုိးမေပၚက ခ်င္းရြာေလး ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းေနရာတြင္ သူ၏ဇာတိရြာေလးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ လာသည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း အေျခခ်ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။

““ေခြးနဲ႔ ေတာလည္တယ္။ ေျပာင္လုိက္တယ္””ဟု သူ႔ အလုပ္အကုိင္ကုိ ဦးသန္း၀င္းက ရွင္းျပသည္။

ထုိစဥ္က သူ႔တြင္ ေတာင္ယာေျမ အပုိင္မရွိသျဖင့္ ရခိုင္ ႐ုိးမေတာထဲတြင္ အမဲလုိက္ေခြး ငါးေကာင္၊ ေျခာက္ေကာင္ျဖင့္ ေျပာင္လုိက္သည္။ ေျပာင္ဖမ္းမည္ဆုိပါက အမဲလုိက္ေခြးမ်ားႏွင့္ အတူ  ေျပာင္ေျခရာကုိ ရွာေဖြရသည္။ ေျခရာေတြ႕လွ်င္ ေျပာင္ ေကာင္ မည္သည့္ဘက္သုိ႔ သြားသည္ဆုိတာကုိ လူကမသိေသာ္ လည္း ေခြးမ်ားက ေျခရာအတုိင္း အနံ႔ခံကာ ေျပာင္ကုိ ရွာေဖြ ေပးသည္။

ေခြးအုပ္ထဲတြင္ ဦးေဆာင္သူ ေခါင္ေခြးက ေျပာင္ကုိေတြ႕ ၍ ေဟာင္သည့္အခါတြင္ က်န္သည့္ေခြးမ်ားကလည္း ေျပာင္ကုိ ၀င္လံုးဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေျပာင္မ်ားသည္ ေခြးေဟာင္သံ ၾကားသည့္အခါ ႐ုတ္တရက္ မေျပးတတ္ဘဲ ရပ္ေနတတ္၏။ ထုိ႔ အျပင္ ေျပာင္သည္ မာန္ႀကီးသည့္အတြက္ သူ၏ဦးခ်ဳိျဖင့္ ရန္သူ ကုိ တုံ႔ျပန္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတတ္ေလသည္။

ထုိအခါ လူက ေခြးေဟာင္သည့္ေနရာသုိ႔သြားကာ ေျပာင္ ကုိ လွံျဖင့္ထုိးလုိ႔ေကာင္းသည့္အေျခအေနရွိ၊ မရွိ အကဲခတ္ရ သည္။ လွံျဖင့္ထုိးရန္ အခြင့္မသာပါက လွံကုိင္သူက သစ္ပင္အျမင့္ တစ္ခုကုိရွာေဖြၿပီး အေပၚသုိ႔ တက္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးလွ်င္ တျခားေသာသူမ်ားက ေလာက္ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေျခာက္လွန္႔ၿပီး ေျပာင္ကုိ လွံထုိးမည့္သူရွိသည့္ သစ္ပင္ အနားသုိ႔ ေမာင္းသြားေပးရသည္။ သစ္ပင္ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္ ေရာက္လာသည္ဆုိပါက လွံျဖင့္ တစ္ခ်က္တည္း အေသထုိးသတ္ ရသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

““ေဘးတုိက္ထုိးေတာ့ တစ္ခ်က္တည္းေသတာမ်ားတယ္။ လွံအရွည္က ဒီေလာက္ႀကီးရွိတာကုိး”” ဟု ေျပာင္၏ခႏ္ၶာကုိယ္ ထဲသုိ႔ ၀င္သြားေသာ လွံဆူးအရွည္အရြယ္အစားအား သူ႔လက္ တံေတာင္ကုိျပ၍ ရွင္းျပသည္။

ေျပာင္တစ္ေကာင္၏အရြယ္အစားသည္ ကၽြဲတစ္ေကာင္ အရြယ္ခန္႔ရွိၿပီး ပိႆာခ်ိန္ ၃၀၀ ခန္႔ထြက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေျပာင္ကုိ ေတာထဲ၌ပင္ဖ်က္ၿပီး အသားမ်ားကုိ အေျခာက္ လွန္းၿပီးမွ ရြာသုိ႔ျပန္ၾကသည္ဟု သူက ရွင္းျပသည္။ ဦးသန္း၀င္း တုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္က ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိၾက သလုိ ေတာ၀က္မ်ားကုိပင္ လူႏွင့္ အမဲလိုက္ေခြးမ်ားအတြက္ အ္ၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကဟုဆုိသည္။

သူက ထုိေက်းရြာေလး၌ပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာသည္အထိ အမဲလုိက္မုဆုိးအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ ေလသည္။ ဂြ-ငါးသုိင္းေခ်ာင္း ရခုိင္႐ုိးမတစ္ေၾကာတြင္ ဘယ္ေနရာတြင္ ဘာရွိသည္ကုိ သူေကာင္းစြာသိသည္။ သူသည္ ထုိေက်းရြာ၌ပင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အမဲလုိက္မုဆုိးအျဖစ္ အသက္ေမြးၾကသည့္ ဦးသန္း၀င္းတုိ႔ကုိ ငသုိင္းေခ်ာင္း-ဂြ ကား လမ္းေဘး မုိင္တုိင္ ၂၀ ေက်ာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစၿပီး ရြာေလး တစ္ရြာတည္ေပးသည္။ ေတာင္ယာမ်ား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ ႏုိင္ရန္ ေျမယာမ်ားခ်ထားေပးသည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုရား ေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ေသာက္သံုးေရရရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးသလုိ မုိးတြင္း၌လည္း ေရအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနရာသစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕လာ သူမ်ား အေျခတက်ေနထုိင္ႏုိင္ေစရန္ ငါးႏွစ္ၾကာသည္အထိ ရိက္ၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ““အမဲလုိက္ခြင့္ေတာ့ မရေတာ့ဘူး”” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

သူတုိ႔အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ေနရာေလးကုိ ခ်င္းရြာဟု အမည္ေပးထားေလသည္။

ခ်င္းရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ေနာက္ပုိင္း ယုန္၊ ေခ်၊ ေမ်ာက္ စသည့္ သားေကာင္အငယ္မ်ားကုိ အမဲလုိက္ျဖစ္ေသး လားဟု ေမးၾကည့္သည့္အခါ ““အမဲမလုိက္ျဖစ္ပါဘူး””ဟု သူက ျပန္ေျဖသည္။

အမဲမလုိက္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ သူတုိ႔ရြာထဲရွိ လူေနအိမ္မ်ားတြင္ ေခြးေမြးခြင့္မရွိဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ အမဲလုိက္ေခြးမ်ား မရွိတာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

Photo-Kyaw Zayar Htun     ဦးသန္းေအးအိမ္မ်က္ေစာင္းထုိးတြင္ စုိက္ထူထားသည့္ ေတာဆင္ရုိင္းရန္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ သတိေပးထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္
Photo-Kyaw Zayar Htun ဦးသန္းေအးအိမ္မ်က္ေစာင္းထုိးတြင္ စုိက္ထူထားသည့္ ေတာဆင္ရုိင္းရန္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ သတိေပးထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္

လမ္းျပ မုဆုိး

ဦးသန္း၀င္းသည္ သူေနထုိင္သည့္ ငသုိင္းေခ်ာင္း-ဂြ ရခုိင္႐ုိးမေတာထဲတြင္ အမဲလုိက္ခြင့္မရသည့္တုိင္ သင္းေခြခ်ပ္ ေစ်းေကာင္းသည္ဟု သတင္းၾကားသည့္အခါ သူ႔ဇာတိျဖစ္သည့္ မင္းတုန္းဘက္သုိ႔သြားၿပီး သင္းေခြခ်ပ္ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ခဲ့သည္။

သူ႔ဇာတိ ငကုန္းေက်းရြာသုိ႔ ၂၀၁၂ တြင္ ျပန္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရြာသုိ႔ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ငယ္ေပါင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ၾကေလသည္။ မုဆုိးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းစကားစပ္မိၾက ရာက ဆင္သားေရျပားမ်ား ေစ်းေကာင္းသည့္အေၾကာင္း ေျပာ ျဖစ္ၾကသည္။

ဦးသန္း၀င္းကလည္း သူေနထုိင္ရာ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္႐ုိးမ ေတာထဲတြင္ ဆင္မ်ားေပါသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း႐ုိးမနယ္ တစ္၀ုိက္တြင္ဘယ္ေနရာတြင္ ဘာရွိသည္ကုိ သူေကာင္းေကာင္း သိေၾကာင္း ေျပာမိၾကရာက ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ အမဲလုိက္ဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းဖန္လာေတာ့ေလသည္။

““ဒီဘက္မွာ ဆင္ရွိတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ လာခဲ့ေပါ့။ သူတုိ႔ကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ နည္းနည္းပါးပါး လုပ္ခ်င္ တယ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ လုပ္ၾကတာေပါ့ကြာ”” ဟု ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မိခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပသည္။

သင္းေခြခ်ပ္ရွာထြက္ခဲ့သည့္ ဦးသန္း၀င္းသည္ မင္းတုန္း ဘက္တြင္ သံုးလၾကာေနၿပီးသည့္ေနာက္ သူ႔မိသားစုရွိရာ ဂြ ႐ုိးမဘက္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ငါးပိႆာအရြယ္ရွိ သင္းေခြ ခ်ပ္တစ္ေကာင္ရခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

သူေနထုိင္ရာ ခ်င္းရြာသုုိ႔ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာသည့္အခါမွာေတာ့ ေတာဆင္႐ုိင္းဖမ္းမည့္ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား သူ႔ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္လာေတာ့သည္။ သူ႔ထံဆက္သြယ္လာ သူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးမွာ သူ႔ဇာတိငကုန္းေက်းရြာမွ မုဆုိးမ်ား ျဖစ္ ေလသည္။ ၎င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးက ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ဦးသန္း၀င္းက ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာသုိ႔ လမ္းျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိမုဆုိးႏွစ္ေယာက္ကုိ ဦးသန္း၀င္းက ေရနံ႔သာလမ္းဆံု တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ ပစ္ဖမ္းမည့္ ေသ နတ္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ႐ုိးမေတာထဲ ၀င္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။

““ဒီေကာင္ေတြ(ဆင္ေတြ) ဘယ္မွာရွိတယ္ဆုိတာ သိ တယ္။ ေတာထဲေရာက္တာနဲ႔ ေျခရာေတြ လုိက္ၾကည့္တယ္။ မၾကာဘူး၊ ေလး ငါးရက္ေလာက္ပဲၾကာတယ္””ဟု ေတာဆင္ ႐ုိင္းမ်ားရွိသည့္ေနရာကုိ အလြယ္တကူ လမ္းျပႏုိင္ခဲ့သည့္ ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားသည္ ပူျပင္းသည့္ ေႏြရာသီဆုိလွ်င္ ေတာင္ေတြၾကားထဲရွိ ေခ်ာင္းစပ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေလ့ရွိၿပီး မုိးတြင္းကာလႏွင့္ ခ်မ္းေအးသည့္ ရာသီဆုိလွ်င္ ေတာင္ေၾကာ ေပၚတြင္ ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ ဦးသန္း၀င္းတုိ႔ ဆင္ပစ္ထြက္ခဲ့ သည့္အခ်ိန္က ပြင့္လင္းရာသီအစ ေအာက္တုိဘာလျဖစ္ရာ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားသည္ ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ ေနထုိင္က်က္စား လ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။

““ဆင္ေခ်းနဲ႔ ဆင္ေျခရာကုိ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ဘယ္ေလာက္ ေ၀းတယ္ဆုိတာကုိ မွန္းလုိ႔ရတယ္။ သူတုိ႔အနံ႔က က်န္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က အနံ႔က ျပင္းတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ နီးစပ္မႈရွိေနၿပီ””

ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားေနာက္သုိ႔ ေျခရာခံလုိက္ရာတြင္ အဓိိက သတိျပဳရသည့္အရာမ်ားကုိ ဦးသန္း၀င္းက ရွင္းျပသည္။

သူတုိ႔႐ုိးမေတာထဲ စ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ေန႔မွာပင္ ေတာဆင္ ႐ုိင္းမ်ားကုိ ေျခရာခံမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး၍ မရ။ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ကာ သူတုိ႔အနားသုိ႔ ခ်ဥ္း ကပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရသည္။ သူတုိ႔ေတြ႕လုိက္ရသည့္ ေတာဆင္႐ုိင္း အုပ္မွာ အေကာင္ေရ ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိေလသည္။ သူတုိ႔သံုးဦး သည္ ဆင္မ်ားႏွင့္ တစ္မုိင္၀န္းက်င္အကြာမွ ခြာ၍ လုိက္ရသည္။

““ဆင္က နားရြက္ကုိ အၿမဲတမ္းခတ္တယ္။ အဲဒီအသံက အေ၀းႀကီးက ၾကားရတယ္။ ညဘက္မွာ သူူတုိ႔က ၀ါးေတြကုိ ခ်ဳိး စားတဲ့အသံေတြ ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းနဲ႔ ၾကားေနရတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ လည္း ၾကားရတာပဲ။ ဒီေကာင္ေတြက အၿငိမ္မွ မေနတာ၊ ဟုိနင္း လုိက္၊ ဒီၿဖဲလုိက္လုပ္ေနတာ””ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆင္မ်ား၏အေလ့အထကုိ ရွင္းျပသည္။

ေတာဆင္ရုိင္းအုပ္ေနာက္သုိ႔လုိက္ရသည့္အခါ ညဘက္ တြင္ ေတာထဲ၌ပင္ စခန္းခ်၍ အိပ္ၾကရသည္။ သူတုိ႔ ညဘက္ စခန္းခ်သည့္အခါ မုိးကာပလတ္စတစ္အျဖဴစကုိ အမုိးလုပ္ကာ ေနၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ညဘက္တြင္ မီးဖုိထားေသာ္လည္း ေတာထဲတြင္ ျခင္တအားကုိက္သျဖင့္ ျခင္ေထာင္ေတာင္ၿပီး အိပ္ ၾကရသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းကဆုိသည္။ ထမင္းကုိလည္း မနက္တစ္ ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္သာ စားၾကရသည္။ သူတုိ႔၏စခန္းသည္ အတည္တက်မရွိဘဲ ဆင္မ်ားသြားရာေနာက္သုိ႔ လုိက္ရင္း ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔သြားလာရာတြင္ တျခားေသာ ေတာေကာင္မ်ားကို လည္း ေတြ႕ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသန္း၀င္းတုိ႔သည္ တျခား ေသာ ေတာေကာင္မ်ားကုိ အေလးမထားႏုိင္။ သူတုိ႔သည္ ေတာ ဆင္႐ုိင္းမ်ားအနားသုိ႔သာ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ၎င္းဆင္မ်ား အနက္ သူတုိ႔ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမည့္ အရြယ္အစားအႀကီးဆံုး ျဖစ္ သည့္ ဆင္ထီးကုိ ရွာရသည္။

““အထီးေတြက်ေတာ့ အေလးခ်ိန္ပုိထြက္တယ္။ အေရျပား လည္း ပုိထူတယ္ေလ”” ဟု ဦးသန္း၀င္းက ရွင္းျပသည္။

 

ဆင္ပစ္ျခင္း

ဆင္မ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္ခဲ့ရာက ငါးရက္ေျမာက္သည့္ မနက္ခင္းတြင္ ဆင္ပစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္စတင္လုိက္ၾကသည္။ ရာသီ ဥတုက သာသာယာယာရွိသည္။ သူတုိ႔ဆင္ပစ္မည့္ေနရာသည္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း-ဂြကားလမ္းႏွင့္ တစ္မုိင္အကြာမွ်သာ ေ၀း၏။ တူမီးေသနတ္မ်ားက သူတုိ႔ေတာထဲသုိ႔ ၀င္ကတည္းက ယမ္း ထည့္ထားၿပီး အသင့္အေနအထား ျဖစ္သည္။

ဦးသန္း၀င္းတုိ႔သည္ အသင့္ပါလာသည့္ မီးျခစ္ကုိ ျခစ္ၿပီး ေလတုိက္ရာအရပ္ကုိ စူးစမ္းၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ ဆင္ပစ္မည့္သူက ဆင္မ်ားရွိရာအရပ္၏ ေလေအာက္ဘက္တြင္ ေနရာယူၿပီး ခ်ိန္ ကြင္းရွာရသည္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္က ဆင္အုပ္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္း တြင္ရွိေသာ သစ္ပင္အေပၚသုိ႔ တက္ေနရသည္။

““ေအာက္မွာေနလုိ႔ မရဘူးေလ။ ပစ္လိုက္ရင္ ဒီေကာင္ေတြ က တအားေျပးမွာ။ ကုိယ့္ကုိတုိးမိမွာဆုိးလုိ႔””ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

ဆင္ပစ္မည့္သူက ေတာဆင္႐ုိင္းအုပ္အနားသုိ႔ ၁၅ ေပ၊ ေပ ၂၀ အထိကပ္သြားရသည္။ အေရျပားထူေသာဆင္ကုိ အေ၀းမွ ပစ္လွ်င္ မထိေရာက္မည္စုိးသျဖင့္ နီးႏုိင္သမွ်နီးေအာင္ ဆင္ အနားသုိ႔ ကပ္သြားရသည္ဟုဆုိသည္။

““အဲဒီလုိကပ္တာက တအားအ္ၲရာယ္မ်ားတယ္။ မုဆုိး ေတြက ေရွာင္ၾကတယ္။ ေတြ႕ရင္ အလုိက္ခံရမွာေလ။ မုဆုိး အလုပ္က မလြယ္ဘူး။ အသက္စြန္႔ၿပီး လုပ္ရတဲ့သေဘာ ရွိတယ္””ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

သူႏွင့္ က်န္မုဆုိးတစ္ေယာက္ကေတာ့ သစ္ပင္ေပၚမွေနၿပီး ဆင္ပစ္မည့္သူ၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ေနရသည္။ ပစ္မည့္သူကုိ မျမင္ရေသာ္လည္း သူဘယ္ကသြားသည္၊ ဘယ္ေနရာေရာက္ ေနၿပီဆုိတာကုိ မွန္း၍ရသည္။ ဦးသန္း၀င္းတုိ႔က ေတာဆင္႐ုိင္းအုပ္ကုိေခ်ာင္းေျမာင္းေနစဥ္ ဆင္အုပ္သည္ လူအနံ႔ရသျဖင့္ ေျပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ “အုန္း” ဟူေသာ က်ယ္ေလာင္ သည့္ ေသနတ္သံထြက္ေပၚလာေလသည္။ ဆင္အုပ္ႀကီးမွာလည္း ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ထြက္ေျပးေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္မုိင္အကြာအေ၀းထိသာေျပးသည္။ ေသနတ္ မွန္ထားသည့္ ဆင္မွာ မေျပးႏုိင္ေတာ့။ အဆိပ္မိကာ ေမ်ာ၍ေန ၏။ ဒဏ္ရာရသည့္ ေတာဆင္႐ုိင္းအနားတြင္ တျခားေသာ ဆင္ မ်ားက ေစာင့္ေနၾကသည္။

““သစ္သားေခ်ာင္းက ဆင္အသားထဲ၀င္ေတာ့ ကြဲသြား တယ္။ အသားထဲမွာ အဆိပ္ကပ်ံ႕သြားတယ္။ အဲဒီေကာင္ က(က်ည္ဆန္) ဘယ္ေနရာပစ္ပစ္။ ေပါင္ေတြကုိ အပစ္မ်ား တယ္””ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

သူတုိ႔ပစ္လုိက္သည့္အခ်ိန္က မနက္ ၉ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ အဆိပ္က သိပ္မေကာင္းသျဖင့္ ဆင္ေသသည္အထိ ငါးနာရီေက်ာ္ၾကာေစာင့္ဆုိင္းလုိက္ရသည္ဟု သူကေျပာသည္။ အဆိပ္မိထားသည့္ဆင္ႀကီး ေသဆံုးသြားသည့္အခါမွ တျခား ေသာဆင္မ်ားသည္လည္း ယင္းေနရာမွ ထြက္သြားၾကေလေတာ့ သည္။

ဦးသန္း၀င္းတုိ႔ ပစ္ဖမ္းလုိက္သည့္ဆင္ႀကီးမွာ ဟန္ကုတ္ ဆင္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး အရပ္ ငါးေပေက်ာ္ခန္႔သာသည္။ တစ္ ေပခန္႔ရွည္သည့္ ဆင္စြယ္လည္းပါသည္။

““အေကာင္ ေသးတယ္။ သူ႔ထက္ႀကီးတဲ့ အေကာင္ပါေပ မယ့္ မမိလုိက္ဘူး။ အေကာင္ေရြးတာ မွားသြားတာ”” ဟု ဦးသန္း ၀င္းက ရွင္းျပသည္။

ဦးသန္း၀င္းတုိ႔သံုးေယာက္သည္ ဆင္ႀကီးအနားသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ အေရျပားခြာဖုိ႔ ျပင္ၾကရသည္။ ဆင္အေရျပား ကုိ က်ပ္တုိက္ဖုိ႔ စင္ေဆာက္ရသည္။ မီးေမႊးဖုိ႔အတြက္ ထင္းရွာရ သည္။ ဆင္အေရျပားကုိ အိတ္ထဲသုိ႔ ထည့္ေကာင္းမည့္ တစ္ေပ ပတ္ လည္အရြယ္ကုိ ဓားထက္ထက္ျဖင့္ ျမန္ျမန္လွီး၍ ခြာရသည္။ အစြယ္ကုိ ပုဆိန္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္ယူသည္။

ဆင္အေရျပားကုိ သံုးနာရီၾကာမွ် ခြာယူလုိက္ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ ဆင္အေရျပားကုိ အေျခာက္ျဖစ္ေအာင္ မီးဖုိကာ က်ပ္ တုိက္ရသည္။ က်ပ္တုိက္ထားသည့္ ဆင္အေရျပားေျခာက္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရက္လုပ္ထားသည့္ ျခင္းေတာင္းႀကီးမ်ားထဲသုိ႔ ဖိသိပ္ ကာ ထည့္ၾကေလသည္။ အေမွာင္က်လာသျဖင့္ ဓာတ္မီး အလင္းေရာင္ျဖင့္ လုပ္ၾကရသည္။

““လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူလာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနရတယ္။ အဲဲဒါပဲ ေၾကာက္ရတယ္။ လူကလည္း အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္တတ္ တယ္””ဟု ဆင္သားေရခြာျခင္းအလုပ္ကုိ ထိတ္ထိတ္္လန္႔လန္႔ျဖင့္ အျမန္လုပ္ရသည့္အျဖစ္ကုိ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာျပသည္။

ယင္းေနရာသည္ သူေနထုိင္ရာ ခ်င္းရြာႏွင့္ ေလး ငါးမုိင္ ခန္႔သာေ၀းေလသည္။

ဆင္သားေရခြာျခင္း၊ မီးႏွင့္က်ပ္တုိက္ျခင္း၊ ျခင္းေတာင္း ျဖင့္ ထုပ္ပုိးျခင္း စသျဖင့္အလုပ္မ်ားကုိ တစ္ညတည္းျဖင့္ အၿပီး လုပ္ရသည္။ ပိႆခ်ိန္ ၄၀ ခန္႔အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ၀ါးျခင္းေတာင္း ျဖင့္ ေလးျခင္းရေလသည္။ ယင္းျခင္းေတာင္းမ်ားကုိ ဆင္ဖ်က္ ထားသည့္ ေနရာမွ တျခားေနရာသုိ႔ အျမန္ဆံုးေရႊ႕ထားလုိက္ ၾကသည္။

““သူတို႔က ကုန္သည္နဲ႔ခ်ိတ္ထားၿပီးသား ကားလမ္းေပၚမွာ ခ်ိန္းတာ။ ကားလမ္းအေပၚကုိ အေရာက္ပုိ႔ေပးရတာေပါ့”” ဟု ဆင္သားေရေျခာက္ကုိ တစ္ခါတည္း ကုန္သည္လက္ထဲအေရာက္ ပုိ႔ေပးလုိက္ၾကပံုကုိ ဦးသန္း၀င္းက ရွင္းျပသည္။

 

အဖမ္းခံရၿပီ

သူတုိ႔၏ေတာဆင္႐ုိင္းဖမ္းျခင္း အလုပ္က ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္မုဆုိးႏွစ္ဦးမွာ မျပန္ၾကေသးဘဲ ဦးသန္း ၀င္းတုိ႔အိမ္သုိ႔ လုိက္လည္ၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ ေနာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း တုိင္ပင္ျဖစ္ၾကေလသည္။ ဆင္သားေရေျခာက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေငြဘယ္ေလာက္ရသည္ကုိ မသိေသာ္လည္းသူ႔အေနျဖင့္ ဆင္သားေရ ရရွိေရး လုိက္လံကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ရရွိခဲ့သည္ ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။

ဆင္သားေရေျခာက္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ဦးသန္း၀င္းအိမ္သုိ႔ သူ႔အသိ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ ေလသည္။ သူတုိ႔သံုးဦး အိမ္ေပၚတြင္ စကားထုိင္ေျပာေနစဥ္ ည ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။

““ရြာထဲက တစ္ေယာက္က တုိင္လုိက္လုိ႔ မိတာ”” ဟု သူက ဆုိသည္။

ရဲသည္ အိမ္ေပၚေရာက္သည္ႏွင့္ မုဆုိးႏွစ္ေယာက္ကုိ တန္း ၿပီး ဖမ္းလုိက္သည္။ ထြက္ေျပးခ်ိန္ပင္ မရလုိက္။ ၿပီးလွ်င္ ရဲက ဧည့္သည္မုဆုိးႏွစ္ဦး၏အိတ္မ်ားကုိရွာေဖြရာ ယမ္းမႈန္႔အတုိ အစမ်ားကုိ ေတြ႕ေလသည္။ အိမ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြရာတြင္လည္း ဆင္သားေျခာက္မ်ားကုိ ေတြ႕၏။ ေျပာင္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္ေျပာရန္ ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္တန္းသည့္သူက အတိအက်တုိင္ထားသျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်ေျပာ၍ မရ။ ထုိဆင္သား ေျခာက္ ႏွစ္ပိႆာခန္႔ကုိ အိမ္တြင္ စားဖုိ႔ ဦးသန္း၀င္းက အနည္းငယ္ဖ်က္ယူလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

““အခ်င္းခ်င္းက သိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ ဘယ္ ေလာက္ပဲလံုေအာင္လုပ္လုပ္ သူမ်ား မသိဘူးဆုိတာ မရွိဘူး။ ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္တာေပါ့ကြာ””ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ရဲသည္ ယူနီေဖာင္းျဖင့္ တစ္ဦးတည္းေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ ၿပီး လူငယ္မုဆုိးႏွစ္ေယာက္ကုိ လက္ထိပ္ခတ္ကာ ခ်င္းရြာထိပ္ရွိ ထမင္းဆုိင္သုိ႔ေခၚသြားၿပီး ထိန္းသိမ္းထားလုိက္ေလသည္။ ရဲ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဦးသန္း၀င္းမွာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူ႔ကုိ ရဲက ဖမ္းဆီးျခင္း မလုပ္။

ေနာက္ေန႔မနက္မွာေတာ့ ရဲမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ား ေရာက္လာၾကေတာ့သည္။ မုဆုိးႏွစ္ေယာက္ကုိ ထမင္းဆုိင္တြင္ အေစာင့္မ်ားႏွင့္ထားေစၿပီး ဦးသန္း၀င္းက ရဲႏွစ္ဦး၊ သစ္ေတာ ဌာနမွ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ဆင္ဖ်က္ခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ ေသ နတ္ႏွစ္လက္ ၀ွက္ထားသည့္ ေနရာသုိ႔ လုိက္ျပရေလသည္။ ထုိ အခ်ိန္ထိ ဦးသန္း၀င္းမွာ ဖမ္းဆီးျခင္း မခံရေသးေပ။

““မိသားစုရွိတဲ့အတြက္ မေျပးဘူးဆုိတာကုိ ရဲလည္း သိေန တယ္””ဟု သူ႔ကုိရဲမဖမ္းရျခင္းအေၾကာင္းကုိ သူကရွင္းျပသည္။

ေသနတ္သြားယူရသည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဦးသန္း ၀င္း၏ ေခါင္းထဲ၌ ျပႆနာအား မည္သုိ႔ရွင္းရမည္ကုိ ေတြးရင္း ေခါင္းမ်ား ႐ႈႈပ္ေထြးကာေနသည္။ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္း လမ္းမ်ားရွာေနမိသည္၊ အမႈေပါ့ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း ဆုိတာကုိလည္း ေတြးေနမိသည္။

““အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ကြာ၊ လူက ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ ႐ူးသလုိပဲ။ အဲဒီသြားျပကတည္းက အမႈက ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ သိတယ္ေလ။ ေခါင္းထဲမွာ ဦးေႏွာက္တအားမ်ားတာေပါ့။ အာ႐ုံ ေတြမ်ားသြားတာ””ဟု ဆင္သတ္သည့္အမႈျဖင့္ မုဆုိးႏွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံလုိက္ရသည့္အခါ သူလည္း အဖမ္းခံရေတာ့မည္ဆုိတာ ကုိ ေတြးၿပီး စိတ္႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္ရပံုကုိ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာ ျပသည္။

ဆင္အေရျပားခြာသည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္သြားသည့္အခါ အေရျပားခြာထားခံရသည့္ ဆင္ေသႀကီးမွာ ပုပ္ပြ၍ အနံ႔ဆုိးမ်ား ထြက္ေနသည္။ ေသနတ္ယူၿပီး ျပန္လာသည့္အခါ ဦးသန္း၀င္းက တစ္ေယာက္တည္း ျပန္လာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း မ်ားမွာ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေရွ႕မွ ႀကိဳတင္သြားႏွင့္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထမင္းဆုိင္သုိ႔ ဦးသန္း၀င္းေရာက္သည့္အခါတြင္ ရဲတစ္ ေယာက္က ထမင္းစားရန္ လက္ေဆးဖုိ႔ ေျပာသည္။ ၿပီးလွ်င္          ““ခဏလာခဲ့ဦး””ဟု ရဲကေခၚသျဖင့္ အနားသုိ႔သြားသည့္အခါတြင္ ဦးသန္း၀င္းလက္ကုိဆြဲယူၿပီး လက္ထိပ္ခတ္လုိက္ေလေတာ့သည္။

““ထမင္းစားခါနီးမွ ဖမ္းလုိက္တယ္။ ထမင္းေတာင္ စားမရ ေတာ့ဘူး။ ဟား ဟား”” ဟု သူအဖမ္းခံရသည့္အျဖစ္ကုိ အရယ္ တစ္၀က္ျဖင့္ ေျပာျပေလသည္။

ထုိအခါမွ ညတုန္းက ဖမ္းထားသည့္ မုးဆုိးႏွစ္ေယာက္္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း ရဲမ်ားထံမွ သိလုိက္ရေလ သည္။  မုဆုိးႏွစ္ေယာက္သည္ ေန႔လယ္ပုိင္းက အေပါ့သြားဦးမည္ ဟုဆုိကာ ထမင္းဆုိင္ေနာက္ ထြက္သြားၿပီး လက္ထိပ္တန္းလန္း ျဖင့္ ေတာင္ေအာက္ဘက္ ၀ါးေတာထဲသုိ႔ ခုန္ခ်ထြက္ေျပးသြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိလုိက္ရေလသည္။

ဦးသန္း၀င္းကေတာ့ ထြက္ေျပးခ်င္သည့္ စိတ္မျဖစ္။ ေျပး မည္ဆုိပါက အေစာကတည္းက ထြက္ေျပး၍ ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ၿပီးမွေတာ့ ခံလုိက္မည္ဟုသာ ေတြးထား ေလသည္။

““ကိုယ့္မိသားစုလည္းရွိတယ္။ ေျပးမယ္ဆုိရင္ ဒီမွာထပ္ေန လုိ႔ မရေတာ့ဘူး”” ဟု ထြက္မေျပးရျခင္းအေၾကာင္းကုိ သူက ရွင္းျပသည္။

လက္ထိပ္ခတ္၍ အဖမ္းခံလုိက္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔စိတ္ ထဲ အေတာ္ပင္စိတ္ထိခိုက္သြားခဲ့သည္။ ထမင္းစားခ်င္စိတ္ပင္ မရွိေတာ့။

““အရင္တုန္းက အဲဒီလုိမ်ဳိး မႀကံဳဖူးဘူး။ တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူး ဘူး။ အရင္တုန္းကလည္း ဒီအလုပ္ကုိ မလုပ္ဖူူးဘူး။ မလုပ္ဘူး ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ဒီအသက္အရြယ္အထိေနတာ။ ဘယ္လုိျဖစ္ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့ကြာ”” ဟု သူျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကုိ အားမလုိ၊ အားမရေျပာရင္း စကားကုိ ခဏရပ္ကာ ““ဟုိေကာင္၊ ဟုိေကာင္ တပ္ထဲ၀င္သြားတဲ့အေကာင္။ သူ ၁၀ တန္းႏွစ္ ပုိက္ဆံ တအားလုိတာ။ ေဘာ္ဒါမွာ ထားတာ”” ဟု ဧည့္ခန္းထရံေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ သူ႔သားဓာတ္ပံုကုိ လက္ညိႇဳးထုိးျပရင္း ဆက္ ေျပာေလသည္။

ေဘာ္ဒါေၾကးမွာ တစ္ႏွစ္စာလံုးအတြက္ အၿပီးအစီးကုိ ကုိးသိန္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုိက္ဆံကုိ တစ္ခါတည္း မသြင္းႏုိင္သျဖင့္ ခြဲၿပီးသြင္းေနရသည္။ ထုိအေၾကြးကုိဆပ္ရန္ ပုိက္ဆံလုိသျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ စြန္႔စားၾကည့္မည္ဟုဆုိကာ ဆင္ဖမ္းမည့္အလုပ္ကုိ လက္ခံလုိက္မိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္း ၀င္းက ဆုိသည္။

သူ႔တြင္ သားသမီးခုနစ္ေယာက္ရွိၿပီး အႀကီးဆံုး မိန္း ကေလးတစ္ဦးသာ ေက်ာင္းမေနဘဲ က်န္သားသမီးအားလံုးမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ သူေဘာ္ဒါထား ေပးခဲ့သည့္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမွာ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ဆယ္တန္းေအာင္ခဲ့သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးသန္း၀င္းကေတာ့ ေတာ႐ုိင္းတိရ္ၦာန္ သတ္ ျဖတ္မႈျဖင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရ ေလသည္။ သူသည္ ဂြရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ေျခာက္လၾကာခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ေတာ႐ုိင္း တိရ္ၦာန္သတ္ျဖတ္မႈ၊ လက္နက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရေလသည္။

ေတာဆင္႐ုိင္းကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈတြင္ ဦးသန္း၀င္းတစ္ေယာက္တည္း ျပစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး က်န္သည့္ မုဆုိး ႏွစ္ေယာက္မွာ ယေန႔အထိ အဖမ္းမခံရေသးဘဲ လြတ္ေျမာက္ ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဦးသန္း၀င္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွ သံတြဲအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

သူသည္ သူလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္အတြက္ ထုိက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစ္ၥရပ္ထဲမွ မည္သည့္သင္ခန္းစားရခဲ့သလဲဟု ေမးၾကည့္သည့္အခါ သူက-

““သူမ်ားအသက္သတ္ၿပီး ပုိက္ဆံရွာတဲ့အလုပ္က မေကာင္းဘူး။ မလုပ္သင့္ဘူးေပါ့ကြာ။ ေနာင္လည္း ဒါမ်ဳိးက် မလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အ္ၲရာယ္လည္း မ်ားတယ္”” ဟု ျပန္ေျဖသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဖမ္းခံရ၍ ျပစ္ဒဏ္ခံရသည့္အခါတြင္ သူမ်ား က အိပ္ဆုိမွ အိပ္ရသည္၊ ထုိင္ဆုိမွ ထုိင္ရသည္။ အသက္ရွင္ေန ေသာ္လည္း သူမ်ားခုိင္းတာလုပ္ေနရၿပီး ““သူတုိ႔သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္ ေရခ်ဳိးရတာ၊ ပူလုိ႔ ေရခ်ဳိးခ်င္ပါတယ္ဆုိလုိ႔ မရဘူး”” ဟု အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ဒုက္ၡကုိ သူက ေျပာျပသည္။

သူရရွိခဲ့သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ခံခဲ့ရသည့္ျပစ္ဒဏ္မွာ တုိက္တန္သလားဟု ထပ္ေမးၾကည့္သည့္အခါ သူက ယခုလုိ မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

““ဘယ္တန္မလဲ။ ကိုယ္ခံရတာ ပုိဆုိးတယ္””

ယခုအခါ ရခုိင္႐ုိးမေတာထဲတြင္ ေျပာင္မ်ား ေပါမ်ားစြာ ေပါက္ဖြားေနၾကသည္ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ သည္ အမဲမလုိက္ျဖစ္ေတာ့။ ေတာဆင္႐ုိင္းသတ္ဖုိ႔လည္း စိတ္ ကူးမရွိေတာ့ဘဲ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းသာ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ယခုလုိေျပာျပသည္။

““ဆင္ခရမ္းခ်ဥ္သီး စိုက္ေနတယ္””

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here