Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ဘာသာမတူ ရန္လိုသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾက

ဘာသာမတူ ရန္လိုသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾက

437
0
Advertise Here

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဘာသာမတူရံုမွ်ျဖင့္ ရန္မူလိုေသာလူအုပ္စုမ်ားကိုညီညြတ္စြာ  ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမာ္ကြန္းကေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာသာမတူသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေသြးေျမက်ပဋိပကၡ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရခိုင္ပဋိပကၡ၊ မိတၳီလာပဋိပကၡႏွင့္ မႏၱေလးပဋိပကၡတို႔မွာကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ၀ိုင္း၀န္းကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္ရေအာင္ပင္ ဆိုးရြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။

မၾကာေသးခင္ရက္ပုိင္းကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို လူတစ္စုကတားဆီးပိတ္ပင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အကယ္၍အခ်ိန္မီမထိန္းခ်ဳပ္၊ အေရးမယူႏုိင္လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ေတြး၀ံ့စရာမရွိပါ။ ျပႆနာေပါင္းစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာယေန႔လိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မီးေမႊးလိုက္ေလသလားဟု သံသယပြားရမလိုပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

Advertise Here

လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အခ်ဳိးေဖာက္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေမရိကန္အဖြဲ႕အစည္း (United States Commission on International Religious Freedom – USCIRF) က ယမန္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ယင္းအခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ဘာသာ၀င္တိုင္းကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ထိုဥပေဒအတိုင္း မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေရးကို အစိုးရကထိေရာက္စြာအာမခံေပးရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္း ေလးစားသမႈျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုရပိုင္ခြင့္ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ဘာသာ၀င္၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ၀ိုင္း၀န္းကဲ့ရဲ႕ၿပီးျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးအေရးယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမွာသာမက ကမာၻကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္းမိမိႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာမတူသူမ်ားကို ရန္သူလိုသေဘာထားကာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားမွာ ဘာသာတိုင္းတြင္ ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ကလည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္ ‘မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသူ’၊ ‘ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိသူ’၊ ‘ဘုရားသခင္၏ စစ္သည္ေတာ္’၊ ‘ကိုယ့္ဘာသာအတြက္ အသက္ေပးမည့္သူ’ အစရွိသည့္ ၿခံဳလႊာမ်ဳိးစံုကို ၀တ္ရံုထားၾကေသာ္လည္း စင္စစ္တြင္ ၎တို႔အားလံုးသည္ ‘ေသြးဆာေနၾကသူ’ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာဘုရားမ်ားကို ‘ဘီလူး၊ သရဲ’အျဖစ္သို႔ အဆင့္လိုက္ေလွ်ာ့ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ထိုသုိ႔ေသာဘာသာမတူရန္လိုသူမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေျခကုပ္ယူခြင့္မရေစရန္ နည္းေပါင္းစံု ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေပးအလင္းျပျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သင့္သကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္အယူအဆကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ဘာသာမတူရန္လိုသူမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္မီထိန္းခ်ဳပ္ အေရးယူႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေသြးဆာသူလူတစ္စု၏ပေရာဂေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ကာ ေသြးေျမက်ရမည့္အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးႏွင့္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ႀကံဳၾကရဖို႔ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုအေျခေနထိအေရာက္မခံဘဲ ေသြးဆာေနေသာ ဘာသာမတူရန္လိုသူမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားၾကပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမာ္ကြန္းကတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here