Home ခရီးသြားေဆာင္းပါး ပ်ဴၿမဳိ႕ေတာ္ေဟာင္း ဟန္လင္းသုိ႕ တစ္ေခါက္

ပ်ဴၿမဳိ႕ေတာ္ေဟာင္း ဟန္လင္းသုိ႕ တစ္ေခါက္

679
0
ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္
Advertise Here

ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးမွာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွခဲ့သည့္ ဟန္လင္း။ မင္းဆက္ ၇၉၉ ပါး  စုိးစံခဲ့တဲ့ ဟန္လင္း။ ဟံသာနဂရ၊ ကာမာဝတီ၊ ဟံသာပူရႏွင့္ ဟံလင္းမေခါက္  ဟူေသာ  ၿမိဳ႕ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လူ႔သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားတဲ့ ဟန္လင္း။ ခရစ္ႏွစ္မေပၚမီ ဘီစီ ၂ ရာစုက ေစတီ ၊ ေက်ာင္းသကၤန္း ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္ အေထာက္အထားေတြရိွတဲ့ ဟန္ လင္း။ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံု၊ အႏုပညာလက္ ရာမ်ားကို သက္ေသေတြနဲ႔ ျပဆုိ ေနတဲ့ ဟန္လင္း။

အဆုိပါ ဝိေသသေတြရိွေသာ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း တုိ႔ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ ပါၿပီ။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီး ဟန္လင္းစံျပေက်းရြာတြင္ လူေနအိမ္ေျခ ၁,၅ဝဝ ဝန္းက်င္ရိွၿပီး လူဦးေရ ၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနထုိင္သည္။ လက္ရိွ လူေနထုိင္ေနသည့္ ဟန္လင္းစံျပေက်းရြာသည္ အေရွ႕ အေနာက္ ႏွစ္မုိင္၊ ေတာင္ေျမာက္ ႏွစ္မုိင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ ဟန္ လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းဧရိယာတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ တူး ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေျမေအာက္တြင္ သမုိင္းမတင္ မီ ေခတ္က ယဥ္ေက်းမႈအေထာက္အထားမ်ား မ်ားစြာ ရိွေနေသး သည္။ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းဧရိယာသုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ နက္ ေရွးေဟာင္းအမွတ္အသားေက်ာက္တုိင္မ်ား စုိက္ထူထား ၿပီး တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုန္းအမွတ္ အသားေနရာမ်ား òန္ျပထား သည့္ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ငယ္မ်ားရိွသည္။ လတ္တေလာတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုန္းအမွတ္ စုစုေပါင္း ၃၈ ကုန္း ရိွရာ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ပ်ဴလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ၿမိဳ႕ေဟာင္း အျဖစ္သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ႔လာစရာမ်ား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တည္ရိွေနပါသည္။

ျပတုိက္

Advertise Here

ဟန္လင္းေက်းရြာ၏ ရြာလယ္လမ္းမအတုိင္း သြားလုိက္ပါ က လမ္းညာဘက္ျခမ္းတြင္ အုတ္တုိက္အနီေရာင္ အေဆာက္ အအံု ဟန္လင္းေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပတုိက္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ျပတုိက္အတြင္း ဟန္လင္းၿမိဳ႕သမုိင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေက်ာက္စာမ်ား၊ တူးေဖာ္ ရရိွသည့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊထည္၊ ေငြထည္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ျပသထားသည္။လက္ရာေျမာက္လွသည့္ ပ်ဴေခတ္ေရႊဆြဲသီးမ်ား၊ ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ခေရပြင္႔ပံု ပုတီးေစ့မ်ား၊ ေက်ာက္ပုတီးေစ့မ်ားလည္း ျပသထားသည္။

ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္

ပ်ဴေခတ္အသံုးအေဆာင္အုိးမ်ားႏွင္႔ ေငြထည္ပစၥည္းမ်ား လည္း ေလ႔လာႏုိင္သည္။ ေရႊကုိ ဘုရင္၊မင္းစုိးရာဇာႏွင့္ ၾကြယ္ဝ သူမ်ား ဝတ္ဆင္သည္။ ေၾကးကုိသာမန္ျပည္သူမ်ား ဝတ္ဆင္သည္။လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ဖန္တီးမႈ မွာ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင္႔သလင္း စသည့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ ထု ဆစ္ရာတြင္ အပ္ခ်ည္မွ်င္ခန္႔ အေပါက္ေဖာက္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ေရႊ၊ ေငြ ပန္းတိမ္အတတ္ပညာႏွင့္ ေၾကးသြန္း အတတ္သည္ အလြန္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ သည္။ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားလည္း တူးေဖာ္ရရိွသျဖင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔က ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ကာလကတည္းက ဟန္လင္းတြင္ စတင္အေျခခ် ေနထုိင္ၿပီဟု ယူဆၾကသည္။

ေၾကးက်ဳိေလာင္းရာတြင္ သုံးသည့္ ႏႈတ္ခမ္းပါေသာ လံု ခြက္မ်ား ဟန္လင္းတြင္ ေတြ႕ရသျဖင့္ ေၾကးလက္နက္မ်ား ထုတ္ လုပ္သုံးစြဲခဲ့သည္။ အဆုိပါ သံုးစြဲခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားလည္း ျပတုိက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။

ဟန္လင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတုိက္ကုိ တနလၤာေန႔ ႏွင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားအတုိင္း ပိတ္ေလ့ရွိၿပီး က်န္ေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီခြဲထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျပည္ပ ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ ဝင္ေၾကးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဧည့္သည္မ်ားအတြက္မူ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ ျဖစ္သည္။

ဟန္လင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ေလ့လာႏုိင္သည့္ အခမဲ့ ျပတုိက္တစ္ခု ရိွေသးသည္။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား မသမာသူလက္ မက်ေရာက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားမႈ၊ လွဴဒါန္းထားမႈမ်ား ကုိ စုစည္းကာ ေညာင္ကုိးပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္အတြင္း ျပတုိက္ငယ္ေလးသဖြယ္ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းခဲ႔သည့္ ဆရာေတာ္ဦးနာဂကို အေလးထား လ်က္ ဟန္လင္းပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထား သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ား၊ ေၾကးဆင္း တုေတာ္မ်ားလည္း ဖူးေတြ႕ႏုိင္သည္။ ေျမေအာက္မွ ေတြ႕ရိွထား သည့္ ပ်ဴေခတ္အုိးမ်ဳိးစံုကုိ မွန္ဗီ႐ုိမ်ားျဖင့္ ျပသထားသည္။ လူ႔ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္လက္ေကာက္မ်ား၊ အႏုပညာ လက္ရာမ်ားပါသည့္ အုိးျခမ္းပဲ့မ်ားကုိလည္း မွန္ဗီ႐ုိျဖင့္ ခင္း က်င္းထားသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ေလ့ လာႏုိင္သည္ဟု ျပတုိက္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇနိယက မိန္႔ၾကားသည္။

ဟန္လင္းၿမဳိ႕ေဟာင္းေတာင္ဘက္၊ ၿမဳိ႕ဝင္ေပါက္ ကုန္းအမွတ္ ၁၇ ။ ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္

သခ်ဳႋင္းေဟာင္းေနရာ

ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းျပတုိက္မွတစ္ဆင္႔ ေရွ႕ဆက္သြားပါက သမုိင္းဝင္ေရႊဂူႀကီးဘုရား ရိွၿပီး ဘုရားဝင္းေျမာက္ဘက္ တူးေဖာ္ ထားသည့္ ကုန္းအမွတ္ ၂၆ တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ ေထာင္ႏွင့္ ေလးေထာင္ကာလအၾကားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ သခၤ်ဳိင္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။၂ဝဝ၅ တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ တူးေဖာ္မႈအရ အဆိုပါ သခၤ်ဳိင္းေဟာင္းေနရာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခ်က္အရ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားႏွင့္ အတူ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ အုိးမ်ား ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ေက်ာက္ပုတီးေစ့မ်ား၊ ေက်ာက္ေခ်ာလက္နက္မ်ား၊ ေၾကးခေလာက္မ်ားလည္း တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိထားသည္။ ေခတ္အဆက္ ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သခ်ဳႋင္းျဖစ္သျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ ႏွံရာတြင္ ေျမအတိမ္အနက္ မတူညီၾကေပ။ ဟန္လင္းေျမေအာက္ တြင္ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္ လူေနမႈ အလႊာေလးခု ေတြ႕ရွိထားၿပီး ေအာက္ဆုံးအလႊာ ေက်ာက္ျဖစ္စ လူဦးေခါင္းခြံမ်ား ေတြ႕ရသည္။ အေပၚဆုံးအလႊာတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ပ်ဴအ႐ုိးျပာအုိးမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယခင္က တူးေဖာ္ထား သည့္ ေနရာမ်ားအတုိင္း ေအာက္သုိ႔ ေလွကားျဖင့္ ဆင္းကာ ႐ုပ္ အေလာင္းမ်ားကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္ေသာ္လည္း လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားက လက္ျဖင့္ ကုိင္ၾကည့္ျခင္း၊ ေခါက္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ ဆင္းၾကည့္ခြင့္ မေပးေတာ့ေခ်။

ၿမိဳ႕ေဟာင္း ဝင္ေပါက္

ဟန္လင္းၿမိဳ႕႐ုိးႀကီးကုိ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂,၁ဝဝ ေက်ာ္ က တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု အေထာက္အထားမ်ားက ျပဆုိ သည္။ ေတာင္ေျမာက္ အရွည္ႏွစ္မုိင္ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ တစ္မုိင္ ခန္႔ ရွည္သည္။ အုတ္႐ုိးထုသည္ ေတာင္ဘက္တြင္ ေပ ၂ဝ ရိွၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ၁၆ ေပရိွသည္။ တံခါးဝသည္ ၁၇ ေပခန္႔ က်ယ္သည္။ အုတ္နံရံသည္ အတြင္းသို႔ ေထာင့္ခ်ဳိးမခ်ဳိးဘဲ ဝုိက္၍ ခ်ဳိးသြားသျဖင့္ ရန္သူလာေရာက္တုိက္ခုိက္ပါက ၿမိဳ႕႐ုိးေပၚမွ တုိက္ခုုိက္ႏုိင္သည္။ ဟန္လင္းၿမိဳ႕႐ုိးတြင္ တံခါးေပါက္ ၂၄ ခု ရိွၿပီး တံခါးေပါက္ေလးခုသာ တူးေဖာ္ေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္။ ကုန္း အမွတ္ ၁၇ တြင္ တူးေဖာ္ထားရိွသည့္ ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္ ကုိ ၁၉၆၆ က တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕႐ုိးဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရး အခန္းငယ္ ပါရွိသည္။  အေပၚယံေျမလႊာေအာက္တြင္ မီးေသြးျပာ၊ အုတ္က်ဳိး၊ အုတ္ပဲ့ႏွင့္ သံတုိသံစမ်ား ေရာျပြမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ ရိွရသျဖင့္ ဝင္ေပါက္ သစ္သားျပာသာဒ္မ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းကာ ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု ယူဆထားသည္။ ၿမိဳ႕႐ုိးဝင္ေပါက္ ေအာက္တည့္ တည့္တြင္ ေၾကးေခတ္ကာလက သခၤ်ဳိင္းရာတစ္ခုကုိ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕႐ုိးေရွ႕တြင္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တံုး ထားရိွရာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ ေလ့ ရွိသည္။

ေရႊဘုိလမ္းမႀကီးမွ ဟန္လင္းၿမဳိ႕ေဟာင္းသုိ႕ သြားသည့္ လမ္းခြဲ ။ ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္

ေရပူစမ္း

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ဟန္လင္းပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းဟူသည့္ ဆုိင္း ဘုတ္ကုိ အနည္းငယ္ ေက်ာ္သြားပါက ဟန္လင္းေက်းရြာ အတြင္းသုိ႔  ရြာလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ဝင္သြားပါက ေရပူစမ္း သုိ႔ ညႊန္ျပေနသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေရပူ၊ ေရေအး စိမ့္ထြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရိွသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုသည္။ ေရပူစမ္းမွ ထြက္ရိွသည့္ ေရအပူခ်ိန္မွာလည္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူညီေပ။ အခ်ဳိ႕ေနရာသည္ သံုးေပအနက္သာ ရိွ ေသာ္လည္း ေရအပူခ်ိန္သည္ ၅၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရိွၿပီး ၾကက္ ဥက်က္သြားေအာင္ ထည့္ျပဳတ္ႏုိင္သျဖင့္ ၾကက္ဥက်က္ တြင္းဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚဆုိသည္။ က်န္တြင္းမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ ၄၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ၾကားရိွသည္။

ဆရာေတာ္ဦးနာဂ အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္တြင္ ျပသထားသည့္ ေ႐ွ႕ေဟာင္းပစၥည္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ။ ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္

ေရပူစမ္းတြင္းကေလးမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ေရခ်ဳိးကန္မ်ား ရွိသျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရပူစိမ္ႏုိင္ သည္။ ေရပူစိမ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဟု ဆုိေသာ္ လည္း အမ်ဳိးသမီး ေရခ်ဳိးကန္သည္ ဆပ္ျပာရည္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ က်ိေနတတ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေရပူစမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ား ျပည္သူစိမ္ႏုိင္သည့္ ေရကန္မ်ား ေရဝင္ေရထြက္ စနစ္တက် ထားရိွေပးပါက အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဝတ္လဲသည့္ ေနရာ အလြယ္တကူမရိွသျဖင့္ ေရပူစိမ္လုိေသာ္လည္း လက္ႏွင့္ ထိကာ ျပန္သြားၾကရသည္။ ေရွးအစဥ္အဆက္ ထားရိွခဲ့သည့္ ေရပူကန္မ်ားကုိ ဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔  ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈအေနအထားသည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ျပည္တြင္း ဧည့္သည္ ေလးေသာင္းဝန္းက်င္၊ ျပည္ပဧည့္ သည္ သံုးရာဝန္းက်င္ခန္႔ရိွသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပဧည့္သည္ သိသိသာသာ တုိးတက္လာျခင္း မရိွေပ။

မႏၱေလးမွ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသုိ႔ ေရႊဘုိလမ္းမႀကီးမွ သြားလွ်င္ ၇၅ မုိင္ေက်ာ္ကြာေဝးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊဘုိလမ္းမႀကီး မွ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းသုိ႔ ခြဲထြက္သည့္ စုိင္ႏုိင္ေကြ႕ မွ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းသုိ႔ လမ္းမုိင္ ၁၁ မုိင္ေက်ာ္ရိွေသာ္လည္း လမ္းအေျခ အေနဆုိးသျဖင့္ ေရႊဘုိဘက္မွ မူးေဘာင္လမ္းအတုိင္း သြားလာ ေနၾကသည္။ စုိင္ႏုိင္ေကြ႕မွ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းထိ ကတၱရာလမ္း ခင္းထားေသာ္လည္း လမ္းပ်က္ေနသျဖင့္ ကားေသးမ်ား သြား လာရခက္ခဲသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းသျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ား အဝင္နည္းသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ကတၱရာလမ္း ပ်က္စီးေနမႈကုိ ေျမသားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနမႈသည္ ကတၱရာလမ္းမွ ေျမသားလမ္းအျဖစ္သုိ႔ အဆင့္ေလ်ာ့က်သြားၿပီ ဟုလည္း ဆုိသည္။ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ရိွေနေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသျဖင့္ လူမသိသူမသိ သာမန္ ရြာကေလးအဆင့္မွ်သာ ရိွေနရာမွ ယခုအခါ ေဒသအနည္းငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လွ်ပ္စစ္မီးရိွသည္ဟုဆုိေသာ္ လည္း အိမ္ေျခ ၁,၅ဝဝ တြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတပ္ႏုိင္သည့္ အိမ္ေျခ ၁၇ဝ မွ်သာ။

ဟန္လင္းၿမဳိ႕ေဟာင္း႐ွိ ။ ဓာတ္ပုံ-မယ္တင့္

ဘီစီ ႏွစ္ရာစုကတည္းက စတင္ကာ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ တုိးတက္ထြန္းကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဓိက လုပ္ကုိင္သည့္ ေဒသခံတုိ႔ မခ်ိ တင္ကဲ။ ၄င္းတုိ႔အိပ္မက္သည္ က်န္ေနေသးသည့္ သမုိင္းမတင္မီ ေခတ္က ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္အထားမ်ား တူးေဖာ္ သုေတ သနျပဳကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ စည္ကားေစလုိသည္။

ကုိးကား။  ။ဆရာဝန္တင္ေမာင္ၾကည္ (မႏၲေလး) – ျမန္မာ႔ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ား စာစဥ္ (၁) ဟန္လင္း (ဟလင္း)

၂၀၁၇-ဧၿပီလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၅)မွ ခရီးသြား ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

မယ္တင့္  ေရးသည္။

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here