Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တုိင္းျပည္ကုိ ကယ္ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတပ္မေတာ္ လက္လႊတ္မခံသင့္

တုိင္းျပည္ကုိ ကယ္ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတပ္မေတာ္ လက္လႊတ္မခံသင့္

260
0
Advertise Here

၂ဝ၁၉၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၂)မွ Editorial ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတေလာ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ထက္၌ လူအမ်ား စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ အေရးကိစၥမ်ားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးစားေနၾကသည့္ ကိစၥသည္လည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အာဏာရပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းျခင္းကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက မတ္တတ္ရပ္၍ ဆန္႔က်င္ၾကသည့္ အခုိက္အတန္႔သည္ ယင္းအစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သည္းတထိတ္ထိတ္ ရင္တဖိုဖိုျဖစ္ၾကရသည္။

Advertise Here

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ၎တို႔ဘက္က ကန္႔ကြက္ရျခင္းမွာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္မူအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို သေဘာတူပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာဖက္တြယ္ထားေသာ တပ္မေတာ္ဘက္က မည္မွ်လိုက္ေလ်ာ၊ ပူးေပါင္းေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ မွ တံု႔ျပန္မႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ မည္မွ်အထေျမာက္ေအာင္ျမင္သနည္းဆိုေသာအခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပရာလည္း ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲ၊ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမို ကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္အခ်က္မ်ား၊ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အမွန္ တကယ္ ျပင္ဆင္ေပးလိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ႐ုတ္တရက္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကိုအံ့အားသင့္ေစခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္လည္း မည္သုိ႔ေသာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ပူးေပါင္းမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဆာေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ရွင္းလင္းႏွိမ္နင္းစဥ္က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကတပ္မေတာ္ကို တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ကာ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ုံးသို႔ ဆင့္ေခၚရန္ အထိပင္ လႈပ္ရွားစဥ္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၎၏ဂုဏ္သိကၡာကို အပြန္းအပဲ့ခံ ကာကြယ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အထိုက္အေလ်ာက္ လိုက္ေလ်ာေကာင္း၊ လိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုအခ်ဳိ႕ကေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္မူ တပ္မေတာ္ကိုတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းကာ အေျခခံဥပေဒကိုၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စြန္းေပညစ္ႏြမ္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္႔စင္ပစ္ သင့္သည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဒုက္ၡႏြံေတာထဲ နစ္မြန္းေနေသာ တိုင္းျပည္ကို “အစစ္အမွန္ ကယ္ တင္ျပရန္” တပ္မေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမာ္ကြန္းက တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

 

ေမာ္ကြန္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here