Home အင္တာဗ်ဴး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

381
0
Advertise Here

၂ဝ၁၈၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၄)မွ Interview ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ေဇယ် ေမးျမန္းသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ မႈအသစ္ဟာ မၾကာေတာ့တဲ့ကာလမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈအျဖစ္ အတည္ျပဳေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရက အသစ္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္မယ့္ ႏႈန္းထားကို တစ္နာရီလုပ္အားခ ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေၾက ညာထားပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚမွာ တခ်ဳိ႕ အလုပ္ ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ မေၾကလည္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီမွာ တတ္သိ ပညာရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ စီးပြားေရးပညာ ရွင္လည္း ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္ တာျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ဦးကို ေမာ္ကြန္းမဂ္ၢဇင္းက ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ခဲ့တာေတြထဲက အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Advertise Here

 

ေမာ္ကြန္း။  ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ အသစ္သတ္မွတ္မယ့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ။ ဥပေဒအရဆိုရင္ ဒီႏႈန္းထားဟာ လာမယ့္ ၃ လပိုင္းေလာက္ဆိုရင္ တရား၀င္ႏႈန္းထားတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ ဒီဟာကို အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဘယ္လို သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ အခုထြက္ေပၚလာတဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္တဲ့ဟာကို အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ခံတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့တာ။ ဒီႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈကို အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က လံုး၀ လက္ခံတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခါ ၀န္ႀကီးနဲ႔ အျခားအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတခ်ဳိ႕ အခ်င္းခ်င္းေခါင္းခ်င္း႐ုိက္ၿပီး စဥ္းစားၾကေတာ့ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနက အလုပ္သမားေတြ လံုး၀ ေက်နပ္တဲ့အထိ ေပးမွရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။

ညိႇႏႈိင္းမႈေတြမွာ ႏွစ္ဖက္က ကြာဟခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ ဒီဟာကို ႏွစ္ဖက္မွ်တေအာင္ ၾကားခ်ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾက တဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္က တစ္ရက္လုပ္ခ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္ နာရီအတြက္  ၄,၀၀၀ က်ပ္ ကေန လံုး၀ မေလ်ာ့ဘူး ဆိုတာ ျဖစ္ တယ္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ၅,၀၀၀ က်ပ္ ကေန လံုး၀မဆင္းဘူးဆိုတာေတြ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လံုး၀ ညႇိလို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သင့္ေတာ္ၿပီးေတာ့ ဘက္တစ္ဖက္က သေဘာတူႏိုင္မယ့္ ႏႈန္းထားကို အရင္ညႇိ။  ၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ သေဘာမတူႏိုင္ တဲ့ဘက္မွာ ဘာေတြ ဘယ္လို ထပ္ၿပီးေတာ့ တူညီေအာင္ လုပ္ရ မလဲဆိုတာမ်ဳိး စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကဖို႔။ အဓိကကေတာ့ အလုပ္သမားဘက္ကို ပိုေဇာင္းေပးစဥ္းစားေပးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အႀကံျပဳလိုက္တယ္။

အဲဒီအေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလည္း ၄,၈၀၀ က်ပ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္မႈကို လက္ခံတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခါ မွာ အစိုးရဘက္က အဲဒီႏႈန္းထားကို အတည္လုပ္လိုက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္လိုက ကန္႔ကြက္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး နည္းဥပေဒအရ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပ လိုက္တယ္။

ဆိုလိုတဲ့သေဘာက ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ရင္လည္း မကန္႔ ကြက္လိုတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က႑ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာမွ ကန္႔ကြက္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ လက္ရွိ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က အလုပ္သမားေတြကို ၄,၈၀၀ အထက္ မွာ လုပ္ခကို ေပးေခ်ေနတာကိုး။

၄,၈၀၀ သတ္မွတ္မွာကို အႀကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ မရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာက၊ အက်ပ္အတည္းျဖစ္သြားတာက အထူးသျဖင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑က လုပ္ငန္းရွင္ေတြေပါ့။ အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက လူေတြေပါ့။

အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ အျခားစက္မႈကုန္ထုတ္က႑က လူေတြက ေတာ့ သူတို႔ဟာ အလုပ္သမားအမ်ားႀကီးကို ခန္႔ထားရတယ္။ အလုပ္သမား အေယာက္သံုးေလးငါးဆယ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ုံေတြဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ေပမယ့္ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ခန္႔ထားရတဲ့ သူတို႔စက္႐ုံေတြက်ေတာ့ ျပႆနာေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အခုသတ္မွတ္ခ်က္ကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑က လူေတြ က ေျပာၾကတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ သူတို႔က႑ဟာ လည္း အေရးႀကီးတာ မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က႑ဘက္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာက အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ တျခားေျဖေလ်ာ့ လို႔ ရတဲ့ဟာေတြကို ဒီက႑အတြက္ ဦးစားေပးၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေပး ရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ေတာ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း အႀကံေပး      ခဲ့တယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၿပီး ခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ အမ်ားဆံုး ဖိတ္ေခၚခဲ့တာဟာ ဒီစက္မႈကုန္ထုတ္က႑၊ အထည္ခ်ဳပ္ေတြက ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့  သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြမွာေတာ့ အားလံုးနဲ႔ တစ္ေျပး ညီ လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔က႑ကို လစ္ဟာေပးခဲ့လို႔ မရဘူး။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ အေကာင္းဆံုး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူ ေတြဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိးအေနနဲ႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ ေပး လဲ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူကို ေပးလို႔မရရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူရဲ႕ မိတ္ ဖက္ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကိုေရာ မေပးသင့္ဘူးလား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားေပးႏိုင္ စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျမျပင္မွာေတြ႕ရွိမႈတခ်ဳိ႕ကို ျပန္ေျပာ ျပရရင္ ဒီႏႈန္းထားသစ္သတ္မွတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ကန္႔ကြက္ဖို႔ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆရာေျပာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ လက္ခံထားတဲ့ ႏႈန္း ထားဆိုေတာ့ သူတို႔ အခုလို ကန္႔ကြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာဟာ ဘာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ တစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီအတြက္ အနည္းဆံုး လုပ္ခ  ၄,၈၀၀ က်ပ္ကို ဘာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရသလဲဆိုရင္ တိုတိုေျပာရရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးလာလို႔။

အဲဒီေတာ့ ဒီဟာအတြက္ကို ဖူလံု လံုေလာက္တဲ့ အတိုင္း အတာအထိေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္လည္း သတ္ မွတ္ထားတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ေန႔ကို ကယ္လ္လိုရီ ဘယ္ ေလာက္စားေပးမွ လူတစ္ဦးဟာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာေတြေပါ့။

အဲဒီ သတ္မွတ္ကယ္လ္လိုရီကို ျပည့္ဖို႔ဆိုရင္ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ေစ်းထဲမွာ ၀ယ္ျခမ္းရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကေရာ ဘယ္လို ျဖစ္ေနသလဲေပါ့။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခၚတာက Living Wave လို႔ ေခၚတယ္။

အေျခခံသေဘာတရားကေတာ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သည္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က အဲဒီေလာက္ေတာ့ အနည္း ဆံုး၀င္ေငြရမွ သူဟာ စားေလာက္႐ုံေလး။ ၿပီးရင္ သူ႔ရဲ႕ မိသားစု ရပ္တည္ႏိုင္႐ုံေလး။ အဲဒီေတာ့မွလည္း သူဟာ အလုပ္ကို လာၿပီး လုပ္ႏိုင္႐ုံေလးေပါ့။

ၿပီးရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ကိစ္ၥကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္း၊ သူ႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၊ သူ႔ရဲ႕ ရိုးသားမႈ၊ ဒါေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လုပ္ခကို တိုးေပးသြားတဲ့ စနစ္ေပါ့။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကေတာ့ အနိမ့္ဆံုးပဲ၊ အဲဒီထက္ေတာ့ နိမ့္လို႔ မရဘူး။ ဒါက သေဘာတရားေပါ့။

ဒါကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ ညႇိႏိုင္တာက ခုနကေျပာတဲ့ ကယ္လ္လိုရီဆိုတာနဲ႔ ညႇိႏိုင္တာ။ ဆိုလိုတာက လူတစ္ေယာက္မွာ အနည္းဆံုးလိုတဲ့ ကယ္လ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို သတ္မွတ္ထားရင္၊ စားပံုစားနည္းေတြကေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ေတာ့ ထမင္းစားမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဟင္းတစ္မယ္ပါမယ္ေပါ့။ ဆိုၾကပါစို႔၊ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ေခါက္ဆြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မွာေပါ့။ ၾကက္ဥတစ္လံုး ထည့္ရင္ ထည့္မယ္ေပါ့ စသျဖင့္ေပါ့။

နဂိုမူလ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သည္ ၂၀၁၅ တုန္းက တြက္ခ်က္မႈနဲ႔ အခု ေစ်းေတြထဲမွာ သြားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ လိုက္တဲ့အခါမွာ အေျခခံစားသံုးကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အင္မတန္ ႀကီးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ ကယ္လ္လိုရီ လံုေလာက္စြာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုတဲ့ စရိတ္ဟာ မ်ားသြား ၿပီေပါ့။

မ်ားသြားတဲ့အတြက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ျမႇင့္ေပး ရမယ္ဆိုတာဟာ လူတိုင္း လက္ခံပါတယ္။ ၃,၆၀၀ နဲ႔ေတာ့ ဘယ္ လိုမွ ဆက္ၿပီး ထားလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုတာကို အလုပ္ရွင္ဘက္က လည္း လက္ခံတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြထဲမွာမွ အခုကန္႔ကြက္ၾကတဲ့ စက္မႈကုန္ထုတ္၊ အထည္ခ်ဳပ္ေတြကလည္း လက္ခံပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာက အနည္းဆံုး အခေၾကး ေငြကို တစ္ခါသတ္မွတ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ ငါးႏွစ္ ေလာက္အထိ မတိုးဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာဆိုရင္ အခုထက္ထိ မတိုးဘူး။ ဒီအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမွာပဲ ထားထားတယ္။ ဆိုလိုတဲ့သေဘာက သူတို႔တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးမွာ အေျခခံစား ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ သိပ္ၿပီး မတက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔သူတို႔က တိုးေပးစရာ မလိုဘူး။

သို႔ေသာ္ အဲဒီငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ အရည္ အခ်င္းေတြ အရမ္းမ်ားလာတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြကိုေတာ့ မ်ားရင္ မ်ားသလို ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ က႑အလိုက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူ႔က႑တိုင္းမွာ သူ႔ ေစ်းကြက္ရဲ႕ သေဘာတရားအတိုင္း ေပးသြားၾကတာပဲ။

ဆိုလိုတဲ့သေဘာကေတာ့ ႀကိဳးစားသေလာက္၊ အလုပ္လုပ္ သေလာက္ မေပးဘူးဆိုရင္ အဲဒီေစ်းကြက္က အလုပ္သမားဟာ ေနာက္ေစ်းကြက္ကို ေျပာင္းသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေစ်းကြက္ရဲ႕ သေဘာကိုက ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြကို ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၆၉ ေဒၚလာ ေလာက္ သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အထည္ခ်ဳပ္ေတြမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရတဲ့ လူေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ၁၅၀ ေလာက္အထိ ရတဲ့ လူေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဆီမွာ ဘယ္အလုပ္ သမားမွ ေဒၚလာ ၇၀ ေအာက္ကို ေလ်ာ့ၿပီး ရၾကတာ မရွိဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလနဲ႔ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တစ္လကို ၂၅ ရက္၊ ၂၆ ရက္ ႏႈန္း အလုပ္ဆင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္လ ေဒၚလာ ၈၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီ၀န္းက်င္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈမွာကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႕ အထက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရာက္ ေနတယ္။

လုပ္သားအမ်ားစုကို အသံုးျပဳရတဲ့ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ေတြဟာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ရွိတယ္။ ကေမာၻဒီယားရွိတယ္။ လာအိုရွိတယ္ စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို စဥ္းစားတဲ့ အခါမွာ ျပည္တြင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ရတာရွိတယ္။

ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံတကာ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ လုပ္အားကို အေျချပဳၿပီး ရပ္တည္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကို စဥ္းစားရ တာေတြ ရွိတယ္။

ကေမာၻဒီးယားက ၁၁၅ ေဒၚလာ ေလာက္ရွိတယ္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံကေတာ့ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ လာအိုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်ာဘူး၊ ၁၈၀ ေဒၚလာေလာက္ရွိမယ္နဲ႔ တူတယ္။ ေျပာရ ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈ မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတုန္းက အနည္းဆံုး ကို ယူထားတယ္။

အခု ဘာေၾကာင့္ ၄,၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္သလဲဆိုေတာ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခကို တိုးမယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တိုးဖို႔ သင့္တယ္ ဆို တဲ့ဟာကို အရင္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ ယူလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရဘက္က ေနာက္တစ္ခု ဘာကို ထပ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစား သလဲဆိုေတာ့ ေဒသတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက မတူၾကဘူး။ မတူတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းမွာ၊ ရခိုင္မွာ၊ ရွမ္းမွာ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ဆိုတဲ့ဟာေပါ့။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။

စဥ္းစားတဲ့အခါ ဒီအနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တိုးေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ဘယ္လိုရွိပါတယ္။ တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ဘယ္လို ရွိပါ တယ္ ဆိုတာေတြကို သေဘာထားေကာက္ခံမႈ ကိစ္ၥေတြဟာ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းေလာက္မွာ အဲဒီကိစ္ၥေတြကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။

အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲမွာ ဥပမာ အား ျဖင့္ ရန္ကုန္လိုဟာမ်ဳိးက ပိုၿပီးေတာ့ေစ်းႀကီးတယ္။ ေစ်းႀကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ သူ႔ကိုေတာ့ မ်ားမ်ားသတ္မွတ္။ ဧရာ၀တီတို႔၊ ပဲခူးတို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ေစ်းသိပ္မႀကီးဘူး၊ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူ တို႔ဆီမွာေတာ့ နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး သတ္မွတ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဒသ အလိုက္ လုပ္ၾကမလားဆိုတဲ့ဟာကို ေမးၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီမွာ နံပါတ္တစ္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား႐ုံး  (International Labour Organization-ILO) ရဲ႕ အႀကံၪဏ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူခဲ့တယ္။ ILO ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံလို အေတြ႕အႀကံဳ သက္တမ္း ႏုနယ္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ဒီ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈကို ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေဒသ၊ က႑ မခြဲဘဲနဲ႔ လုပ္ပါ ဆိုၿပီး ေတာ့ သူတို႔ဘက္က ေျပာလာတယ္။

အဓိက သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ေျပာရလဲဆိုေတာ့ ဥပမာအား ျဖင့္ ေဒသနဲ႔ က႑ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြဲထုတ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို ျဖစ္သြားႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ လုပ္အားစီးဆင္းမႈမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဟာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ရန္ကုန္ကေတာ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ မ်ားမယ္၊ ပဲခူး မွာေတာ့ နည္းမယ္ဆိုရင္ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စက္႐ုံေတြဟာ ပဲခူး ဘက္ကိုပဲ ပံုသြားမလားေပါ့။ ပံုသြားတဲ့အခါ ပဲခူးဘက္ကေရာ ဒီ ဟာက ေကာင္းသလား၊ ဆိုးသလားေပါ့။

ရန္ကုန္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာပဲေျပာေျပာ အလုပ္ သမားေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပိုေနတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ရွိေနတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ဟာလည္း ပိုၿပီး မ်ားတယ္။ ရန္ကုန္မွာ လုပ္အားကို အေျချပဳတဲ့ စက္႐ုံေတြကို ပိုၿပီးတည္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆိုရင္၊ ေစ်းကြက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆိုရင္ ဒါဟာ ျဖစ္သင့္တဲ့ဟာ။

ဒီေနရာမွာ အစိုးရဘက္က အလုပ္သမားေတြနဲ႔ မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔စကားမေျပာခ်င္လို႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုကို အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ ၿပီး အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ေစ်းကြက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ေစ်းကြက္ရဲ႕ ေရာင္းအား၊ ၀ယ္အားေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အလုပ္သမားဥပေဒတစ္ ရပ္က ေစ်းကြက္ရဲ႕ အလားအလာေတြကို ၀င္ေႏွာက္ယွက္သလို မ်ဳိး ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ႈေထာင့္အပိုင္းက ၾကည့္ရင္ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။

အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တိုင္းျပည္မ်ဳိးေတြမွာဆိုရင္ ေဒသအလိုက္၊ က႑အလိုက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ခြဲျခား သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သတိထားၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ILO က အႀကံျပဳတာ။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကားလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးဆိုရင္ ေစ်းကြက္ ေတြ အားလံုးဟာ တည္ၿငိမ္သြားၿပီဗ်ာ။ နယ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နဲ႔က ဘာမွ အခက္အခဲ မရွိေတာ့ဘူး။ အလုပ္သမားကလည္း နယ္မွာ ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ အလုပ္သမားနဲ႔ ၿမိဳ႕မွာ ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကလည္း သူတို႔ ႏိုင္ငံမွာ အတူတူပဲ။ သူတို႔ ႏိုင္ငံေတြမွာ တျခားေပးထားခ်က္ေတြဟာ ညီေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ေဒသနဲ႔ သူ႔ျပည္နယ္အလိုက္ သူ႔ရဲ႕ အစိုးရက ေနၿပီးေတာ့ သူ႔႐ႈေထာင့္ကေန သူဆံုးျဖတ္တဲ့ဟာက အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ေစ်းကြက္ကို ဘာမွ ပ်က္သြားစရာ၊ ထိခိုက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ နိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သမားဥပေဒေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေတြဟာ ေရြ႕ကုန္မယ္။ ေစ်းကြက္ေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးကုန္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ေစ်းကြက္အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္စရာရွိတယ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ေျပးညီပဲ သတ္မွတ္ဖို႔ သင့္တယ္ဆိုတာ ကုိ ILO ဘက္က ေျပာလာတာေတြ ရွိတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘာလဲ ဆိုရင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႐ႈေထာင့္ကေပါ့။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ႈေထာင့္ဟာလည္း အေရးႀကီး တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဥပေဒဟာ တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးရင္ အဲဒီဟာကို လိုက္ၿပီးေတာ့ စည္းၾကပ္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက ဥပေဒ က ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ သတ္မွတ္ထားရင္ ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒက တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ တစ္ ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း ျဖစ္ေနရင္ အဲဒီ ဆန္းေနတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာက အဲဒီဆန္းေနတာကို သိတဲ့ အလုပ္သမားအရာရွိ၊ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြေပါ့။ သူတို႔ကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ သီးျခား စဥ္း စားရမယ့္ ဟာေတြ ျဖစ္လာတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းမွာ ၀န္ထမ္း ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မခန္႔ႏိုင္ေသးတဲ့ ျပႆနာ၊ အလုပ္ သမားစစ္ေဆးေရးမွဴးေတြကိုလည္း စနစ္တက် မလုပ္ႏိုင္ေသး တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ဒီလို ေဒသအလိုက္ အနည္းဆံုး အခေၾကး ေငြ သတ္မွတ္မႈဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ တျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြက အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ၾကည့္ရင္ လည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ ေတြ႕ရတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ILOဘက္က အႀကံျပဳတာကေတာ့ ႐ုိးရွင္း လြယ္ကူၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈကို စည္း ၾကပ္ေပးႏိုင္မယ့္ အင္အားရွိၿပီဆိုေတာ့မွသာ အထက္မွာ စဥ္း စားခဲ့တဲ့ က႑အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ခြဲျခားၿပီး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာက ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳတယ္။ မဟုတ္ရင္ အကုန္လံုးဟာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ ဥပေဒ သက္ေရာက္ မႈေတြမွာပါ အားနည္းတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ အႀကံျပဳ တယ္။

လက္ေတြ႕မွာက တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ေတြဘက္က ျပန္ ပို႔လာတဲ့ ႏႈန္းထားေတြရဲ႕ ကြာဟမႈကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ကြာဟမႈဟာ တစ္နယ္နဲ႔ တစ္နယ္၊ ေဒသတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု  သိပ္ကြာဟ မေနဘူး။ ဘာမွ မကြာတဲ့အတြက္ ေဒသအလိုက္၊ က႑အလိုက္ မခြဲေတာ့ဘဲနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ပဲ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဟာကို ေနာက္တစ္ဆင့္ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ရခဲ့တယ္။

အဲဒါက ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြက ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈ ေပၚေပါက္ေရးတစ္ခုတည္းကိုပဲ လုပ္ေန တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီစနစ္ကို ဘယ္လို ခိုင္ေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာ ကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ စဥ္းစားခဲ့တာ။

ဆိုေတာ့ စနစ္ထဲမွာ ပါတဲ့ဟာေတြက အခုေျပာေနတဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဆိုတာ ပါတယ္။ ၿပီးရင္ လစာစနစ္ ဆိုတာ ပါတယ္။ ၿပီးရင္ အခ်ိန္ပိုဆိုတဲ့ ဟာေတြ ပါတယ္။ ၿပီးရင္ လုပ္အားစြမ္းရည္ဆိုတဲ့ ကိစ္ၥေတြ ပါတယ္။ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြ ဆိုတာက လစာထုတ္ေပးတဲ့ စလစ္မွာၾကည့္လိုက္ရင္ ေအာက္ဆံုးနားမွာရွိတယ္။

ေနာက္ထပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေသးသလဲ ဆိုရင္ ဒီ လစာစလစ္ေတြမွာ နည္းနည္းေလး အလုပ္သမားေတြ ဘက္က နစ္နာတာေတြရွိတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း နစ္နာတာေတြရွိတယ္။

အလုပ္သမားေတြဘက္က ဘာနစ္နာသလဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြက အထူးသျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီးတဲ့ အလုပ္ သမားေတြဟာ နည္းနည္း နစ္နာတယ္။ နစ္နာတာ ဘာလဲဆို ေတာ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြရဲ႕ သေဘာတရားက အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခရေနတဲ့ လူေတြကို ကာကြယ္ေပးတာ။

အဲဒီေတာ့ အနိမ့္ဆံုးရေနတဲ့ လူေတြကို နည္းနည္းေလး ျမႇင့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ မ်ားမ်ားရေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ နည္းနည္းေလး ရေနတဲ့ သူေတြဟာ နည္းနည္းေလး နီးသြားတယ္။ လစာႏႈန္း ထားဟာ ကပ္သြားတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ဆိုရင္ အငယ္တန္းသတင္းေထာက္နဲ႔ အယ္ဒီတာရဲ႕ လစာဟာ အရင္တုန္းက တစ္သိန္းေလာက္ ကြာေနရာကေန အခုေတာ့ ငါးေသာင္းေလာက္ပဲ ကြာေတာ့မယ္ဆုိရင္ အယ္ဒီတာဘက္က လည္း သူ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ရပ္တည္မႈအေပၚမွာ နည္းနည္း ဒိြဟ ျဖစ္လာသလိုေပါ့။ အေရွ႕မွာ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္တုန္းကလည္း ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

အလုပ္ရွင္ေတြက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္ လိုက္တဲ့အတြက္ အနည္းဆံုးရေနတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ တိုးေပး လိုက္ၿပီးေတာ့ မ်ားမ်ားရေနတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ထား ပစ္ၾကတယ္။ အဲဒါဟာ လစာစနစ္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ ဘက္က နစ္နာသြားတဲ့ဟာေပါ့။

အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က်ေတာ့လည္း ဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆို ရင္ အလုပ္သမားေတြဟာ အနည္းဆံုး ေပးေနရတဲ့သူေတြဟာ ပိုၿပီး တိုးေပးလိုက္ရေပမယ့္လည္း သူတို႔ဟာ အလုပ္ကို ပိုၿပီး လုပ္ မလာၾကဘူး။ ေငြပိုရတဲ့အတြက္ လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး ေတာ့ ပိုတိုးလုပ္ေပးတဲ့၊ အလုပ္ရွင္ဘက္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ေတြ လုပ္ၾကတဲ့ ဟာေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာကို ေျပာင္း၊ ေနာက္တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ရာကိုေျပာင္း စသျဖင့္ေပါ့။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔က အနည္းဆံုးပဲ ရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ နည္းနည္းေလး ပိုပင္ပန္းလာၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ေန ရာကို ေျပာင္းလုပ္လည္း ဒီလခပဲ ရတာဆိုေတာ့ အလုပ္သမား ေတြဟာ အလြယ္တကူ ေျပာင္းတာ၊ သြားတာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

အဲဒါကို ကာကြယ္ဖို႔ ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာ ပူး ေပါင္းဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ လစာစနစ္ကို ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမားမွတ္တမ္းေပါ့။

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမွတ္တမ္းဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုဂ္ၢလိကက႑က အလုပ္သမားေတြမွာ အဲဒီ မွတ္တမ္း မရွိဘူး။ အဲဒီ မွတ္တမ္းစနစ္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေနာက္ထပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်တယ္။

လစာစနစ္မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွာေရာ အလုပ္သမားဘက္မွာပါ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ လုပ္အားတန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ေပါ့။

အခု အလုပ္သြားေလွ်ာက္တဲ့အခါ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ ေလာက္ပဲလိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ လစာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္ေတာ့ အခုေလာက္နဲ႔ မရေတာ့ဘူး။ ေလဘာကတ္သေဘာမ်ဳိးပဲ။ ဒါ ေပမဲ့ ဒီစနစ္သစ္က ေလဘာကတ္ထက္ ပိုၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုတဲ့ မွတ္တမ္းမ်ဳိး ထိန္းႏိုင္တာမ်ဳိး ျဖစ္မယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း ေတြကေတာ့ အခုကတည္းက ရွိတယ္။ မင္နီသားခံရတာ၊ သတိ ေပးခံရတာေတြရွိတယ္။ ၀န္ထမ္းရာဇ၀င္မွာ အကုန္ရွိေနတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို ေရရွည္မွာ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ေပါ့။ ဒီဟာက လုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း သိပ္မခက္ပါဘူး။

အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကလည္း အခုက ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲ ဆို ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုပဲ အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားစုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ လိုက္ရင္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခသည္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာထက္ ႏွစ္ဆ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားစုက တစ္ဆခြဲပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္။

အဲဒီေတာ့ ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးဆိုတာနဲ႔ အခ်ိန္ပိုဆင္းရတဲ့ က႑ ေတြမွာ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိသြားရတယ္။  အခ်ိန္ပိုဆင္းရၿပီဆိုတာနဲ႔ နင့္ခနဲ အလုပ္ရွင္ဘက္က ေပးရတာ ကိုး။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္သမားေတြကလည္း ပံုမွန္ အလုပ္ ခ်ိန္အတြင္းမွာ ခိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းခ်င္တာမ်ဳိးေတြ လည္း ရွိၾကတယ္။ လုပ္ခ ႏွစ္ဆရေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္တဲ့ အလုပ္ သမားတခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က လည္း နစ္နာတာေတြ ရွိတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒီလခနဲ႔သာ စား႐ုံ၊ ေသာက္႐ုံ လံုေလာက္ၿပီဆိုရင္ ဒီလူဟာ လိုအပ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ပိုလုပ္ေပါ့။ မလိုအပ္ရင္ေတာ့ အိမ္ျပန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ ေနရင္လည္း လူမႈေရး အရ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရႏိုင္တယ္။ ဒီအလုပ္သမား ေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ပိုၿပီး ေကာင္းလာႏိုင္ စရာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမားေတြဟာ ေရရွည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြကို သတ္မွတ္ေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီအေပၚမွာ အခြင့္အေရးယူတဲ့ သူေတြ ဟာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွာလည္း ရွိေနတယ္။ အလုပ္သမားဘက္မွာ လည္း ရွိေနတယ္။ သိုးမည္းဆိုတာက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေန        တာေပါ့။

ဒီလုပ္အားစြမ္းရည္ကို မသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သေရြ႕ကေတာ့ တကယ္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူနဲ႔ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ တန္းတူေတြျဖစ္ေနၿပီး နစ္နာမႈေတြ ရွိေနဦးမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ ဒါကို စနစ္တက် မသတ္မွတ္ထားလို႔ ။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရသင့္တဲ့လူက မရဘဲနဲ႔ မရသင့္တဲ့လူေတြက လုပ္အားခ ပိုရေန တာေတြဟာ ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္အားစြမ္းရည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆိုတာ ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ စနစ္ထဲမွာ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈဟာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ေျပာခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ အမ်ားႀကီးကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၿပီး နားလည္မႈေတြ ရထား ပါတယ္။ ေရွ႕ကို ဘယ္လို ဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ လမ္းျပေျမပံု လည္း ရခဲ့တယ္။ အဲဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္ မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကေနရတဲ့ ရလဒ္ေပါ့။

ဒီေနရာမွာ လူေတြက ထင္ေနတာက ရလဒ္ကိုၾကည့္လိုက္ ရင္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈကိုပဲ ျမင္ေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ လစာစနစ္ထဲမွာ တျခားဟာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီဟာကို လူေတြ သတိမူမိသင့္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလစာစနစ္တစ္ခုလံုးကို ေကာင္း ေအာင္ မလုပ္ျပန္ရင္လည္း ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အျမင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို အျမင္ေစာင္းႏိုင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုအျမင္ေစာင္းႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြ က ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုေတာ့ ေတာင္းၿပီေပါ့။ ခက္ေနတာက ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ဟာ အားနည္းေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ဖိအားေပးတဲ့ေနာက္ကိုသာ လိုက္ေနတယ္ဆို ရင္ ဒီလို တိုင္းျပည္မ်ဳိးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကလည္း ၾကည့္ၾကၿပီေပါ့။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ သံုးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္၊ အၿမဲတမ္း ဒီႏိုင္ငံက တက္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီတိုင္းျပည္ဟာ ေရရွည္မွာ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအားဟာ အရမ္း က်သြားႏိုင္စရာလည္း ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳရမွာက ကိုယ္နဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြက အမ်ား ႀကီး မဟုတ္ဘူး။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြမွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို သတ္ မွတ္ေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံလိုမ်ဳိး၊ ျဖစ္စဥ္အပိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အားလံုးပါ၀င္တဲ့၊ အားလံုးေဆြး ေႏြးတဲ့လုပ္ငန္း။ အဲဒီလုပ္ငန္းဟာ တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ က်င့္ ၀တ္ပိုင္းအရေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္ကို တန္ဖိုးထားမႈေတြအရ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စံႏႈန္းဆိုေပ မယ့္လည္း အျမတ္ရေရးကိုၾကည့္တဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းအသက္သာဆံုးကို လိုက္ရွာေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ လုပ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ ျဖစ္ေစတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အရမ္းနစ္နာစရာ ျဖစ္ေနရတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း ဒီတိုင္းျပည္ဟာ ေစ်းႀကီးေနၿပီဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိေကာင္းရွိသြားမယ္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တျခားဘက္မွာလည္း ဒီစနစ္ ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဟာကို ျပဖို႔။ ဘာေၾကာင့္ ျပဖို႔လိုသလဲဆိုေတာ့ ဒီဟာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာ လဲဆိုရင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးဟာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီးေတာ့ လံုး၀ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး မွ်တတဲ့ ပံုစံ နဲ႔ သြားေနတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ တျခားႏိုင္ငံေတြလို ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ မျဖစ္ဘူး။ ေသြး ထြက္သံယိုေတြမျဖစ္ဘူး။ ဆႏ္ၵျပတာေတြ မျဖစ္ဘူး။ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ အားလံုးထိုင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္လို႔ ရတဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီးမွ သတ္မွတ္ေပးရတဲ့ အေန အထားေတြ မရွိဘူး ။

ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဘက္က ဘယ္ လိုၾကည့္မလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကေ္ၻာဒီးယားနဲ႔ ယွဥ္ ၾကည့္ရင္ ကေ္ၻာဒီယားရဲ႕ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ သိပ္မေကာင္းဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔မွာလည္း ျပႆနာေတြ ရွိေနတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ႏႈန္းထားကို ျမႇင့္လိုက္တယ္ဆိုေပမယ့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးေတြ၊ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ဆိုတာကို ျပႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ျပႆနာ မရွိႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ဟာက တစ္ခ်က္ေပါ့။

အခုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လံုး၀ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို မတိုးဘူး။ ထိုင္းကေတာ့ အခု တိုးဖို႔ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကေ္ၻာဒီး ယားက တိုးသြားၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔  အခု တိုးထားတဲ့ ႏႈန္း ထားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျပႆနာ မရွိတဲ့ ႏႈန္းထား ဆိုေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာ့ သူက မတိုးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အျမင္မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က မတိုးဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ျဖစ္ေနေသးတယ္။

ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္မွာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား ျမႇင့္တင္မႈေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံကို ထိခိုက္သြားမွာကိုလည္း အလုပ္ရွင္ ေတြဘက္က စိုးရိမ္ေနတာတစ္ခုေပါ့။ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ဘာကို စိုးရိမ္သလဲဆိုေတာ့ အခု ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္တဲ့အတြက္ သူတို႔ အိတ္ထဲက စိုက္လိုက္ရတာေတြအတြက္လည္း စိုးရိမ္ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔အိတ္ထဲကို ေနာက္ထပ္ ေရာက္လာႏိုင္မယ့္ ေငြ ေၾကးေတြ မလာေတာ့မွာ၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ မလာ ေတာ့မွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔မွာေတာ့ အပူႏွစ္ခု ရွိေနတာေပါ့။

 

ေမာ္ကြန္း။  ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို သတ္ မွတ္တဲ့အခါမွာ အျခား ကိုယ့္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ၾကည့္ရေသးတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာကို ဆရာ ရွင္းျပေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္တာေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အနည္းဆံုး လုပ္ခ ႏႈန္းဟာ  ဘာေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အနည္းဆံုး ႏႈန္းထား ျဖစ္ေနရေသးတာလဲ။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တိုးဖို႔ ခ်ိန္ဆၾကတဲ့အခါမွာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒမွာ အခ်က္ ကိုးခ်က္ ေပး ထားပါတယ္။ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီဟာကို ေျပာရရင္ အပိုင္းက ႏွစ္ပိုင္းပဲ ရွိပါတယ္။

တစ္ပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ မက္ခ႐ုိေတြေပါ့။ မက္ခ႐ုိ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဩန္ကိန္းေတြကို ၾကည့္ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတို႔၊ လူေနမႈ စရိတ္တို႔၊ ေငြလဲႏႈန္းတို႔၊ အျခားႏႈန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေသး တယ္။ ဒါက မက္ခ႐ုိအဆင့္မွာ ၾကည့္ရတဲ့ဟာေတြေပါ့။

ေနာက္တစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ မိုက္ခ႐ုိအဆင့္မွာဆိုရင္ အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္က ဘယ္လိုရွိသလဲ။ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေပးႏိုင္စြမ္းေတြေရာ ရွိရဲ႕လား။ ၿပီးရင္ ဒီက႑ေတြဟာ တိုးတက္ ေနသလား၊ ဆုတ္ယုတ္ေနသလား ဆိုတာေတြကို ၾကည့္ရတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ မိုက္ခ႐ုိအဆင့္မွာေပါ့။

အဲဒီေတာ့ မိုက္ခ႐ုိအဆင့္ကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ အလုပ္ သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ဘဲစားဘဲေခ်ပါပဲ။ အလုပ္သမားေတြ လိုအပ္ေနတာလည္း မွန္တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း ေပးဖို႔ ခက္ေနတာ၊ ေပးႏိုင္စြမ္းအား မရွိဘူးဆိုတာလည္း အမွန္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိုက္ခ႐ုိအဆင့္က အေျခအေန မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္ဘက္ကိုမွ လိုက္လို႔ မရဘူး။

အဲဒီေတာ့ ပထမဆံုးအဆင့္ ကၽြန္ေတာ္က စီးပြားေရးပညာ ရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အႀကံျပဳတာက တျခားႏိုင္ငံတကာေတြ နဲ႔လည္း ခ်ိန္လို႔ရေအာင္ မက္ခ႐ုိအဆင့္ကို မ်ားမ်ားစဥ္းစားၿပီး ေတာ့ အေျခခံသင့္တယ္ဆိုတာကို ေျပာခဲ့တယ္။ ေျပာတဲ့အခါ မက္ခ႐ုိအဆင့္မွာဆိုရင္ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေပါ့။ ေနာက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိေနသတုံးေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအရဆိုရင္ေတာ့ ေျခာက္ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈႏႈန္းကို ေကာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေစ်း ေတြထဲမွာ သြားေမးၾကည့္ရင္ေတာ့ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေတြရဲ႕ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ေနတာဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္မွာ ရွိေနတယ္။

ၿပီးရင္ တြက္ခ်က္ရတာက ေငြလဲႏႈန္း။ ေငြလဲႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅ တုန္းက တစ္ေဒၚလာကို ၁၁၅၀ က်ပ္ေလာက္ ရွိေနတာက ေန အခုက ၁၃၅၀ က်ပ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ပ္ ၂၀၀ ေလာက္ တက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေငြတန္ဖိုးဟာ က်သြားတယ္။

ဥပမာ-အရင္တုန္းက ျမန္မာေငြ တစ္က်ပ္နဲ႔ ေရသန္႔ တစ္ ဘူး ၀ယ္လို႔ရရင္ အခုအခါမွာေတာ့ တစ္က်ပ္နဲ႔ ေရသန္႔တစ္ဘူး ၀ယ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားက တစ္က်ပ္ပဲ ရေန တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားအတြက္ မကိုက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါဟာ ေငြတန္ ဖိုးက်သြားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ေငြတန္ဖိုးက်တဲ့အခါ ပိုၿပီး နစ္နာတာက အလုပ္သမားေတြ နစ္နာတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ ေငြတန္ဖိုးက်သြားတဲ့ အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အက်ဳိးရွိသြားေစတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေငြတန္ဖိုးက်ေနတာေၾကာင့္လည္း အလုပ္သမားဘက္ကို စဥ္း စားေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ေတြးေခၚမႈ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သြားရမယ္ ဆိုရင္ အခု သတ္မွတ္တဲ့ ၄,၈၀၀ ႏႈန္းကို အခုေပါက္ေနတဲ့ ၁,၃၅၀ ၀န္းက်င္ဆိုတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၃ ဒသမ ၅ ေဒၚလာ ေလာက္ရွိ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ စတင္ သတ္မွတ္ တုန္းကဆိုရင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခဟာ အဲဒီတုန္းက ေငြလဲႏႈန္းအရ ၃ ဒသမနဲ႔ ၂ ေဒၚလာေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈဟာ ဒသမသံုးေလာက္ တက္ လာတယ္ေပါ့။

အဲဒီေတာ့ ဒသမ ၃ တက္လာတာသည္ တကယ္ေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တိုးတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈႏႈန္းထားကို ေဒၚ လာနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္တဲ့အခါ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တက္တာဟာ ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ ပံုစံေတြအရေရာ ဒါဟာ အလုပ္သမားခ အမ်ားႀကီး တက္သြား တယ္ဆိုတဲ့ ႏႈန္းထား မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ က စိတ္ပူတဲ့ သူတို႔ဆီကို ထပ္ၿပီးေတာ့ အပ္ကုန္ေတြ အပ္ပါေတာ့ မလားဆိုတဲ့ ကိစ္ၥေတြ။ သူတို႔ေစ်းကြက္ကေနၿပီး တျခားေစ်းကြက္ ကို ေရာက္သြားေတာ့မလားဆိုတဲ့ ကိစ္ၥေတြ။ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကာၿပီးသားျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ဟာ က ဒီႏႈန္းထားျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္စဥ္မွာ စဥ္းစားခ်က္က ရွိၿပီးသား ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီမွာ အလုပ္သမားေတြဘက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္း ပန္ခ်င္တာက ဒီထက္ပိုၿပီး ႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ေလးေဒၚလာ ကို ေက်ာ္သြားတယ္ဆိုရင္၊ အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ အနိမ့္ဆံုး ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးပါဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ ေလ်ာရင္ ေလးေဒၚလာေက်ာ္သြားၿပီ။ ေလးေဒၚလာေက်ာ္သြားရင္ ထိပ္စီးေျပာင္းသြားၿပီ။ ထိပ္စီးေျပာင္းသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာေစ်းကြက္အေျခအေနဟာ အင္မတန္မွ အႀကီးအက်ယ္ကို ဂယက္႐ုိက္ခတ္လိမ့္မယ္။

အဲဒီအခါက်ရင္ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑ေတြတင္ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ အထည္ခ်ဳပ္ေတြတင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တျခား က႑ေတြကိုပါ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မယ့္ သေဘာလည္း ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ဂယက္႐ုိက္မႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ယခုလက္ရွိ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဒါကို ေျဖရွင္း ဖို႔ ဆိုတာဟာ အေတာ္ခက္သြားလိမ့္မယ္။

အလုပ္ရွင္ေတြ နစ္နာတာကိုလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈထားဖုိ႔ မေကာင္းပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့သူ ေတြသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အားကိုးရမယ့္ လူေတြလို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ပါ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္  ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ အမ်ား ႀကီး ၀ီရိယ စိုက္ထားထားရတယ္။ သစ္ခုတ္ေရာင္းတဲ့ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမႀကီးဦးေအာင္ရယူထားၿပီး ေျမျပန္ ေရာင္းစားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြက ထုတ္လုပ္မႈကေန ေရာင္းခ်မႈအထိ အစကေန အဆံုး ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့ သူေတြ။ ဒီလို လူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပံ့ပိုးေပးမယ္ဆိုရင္ ပံ့ပိုးသင့္တဲ့ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထဲမွာ ပါပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္သမားေတြဘက္ကို ေျပာတာ ရွိပါတယ္။ အရမ္းကာေရာ ဆႏ္ၵေတြ ထြက္မျပၾကပါနဲ႔လို႔။ ဒီ အခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားေတြ ဆႏ္ၵထြက္ျပရင္ အလုပ္ရွင္ေတြပဲ နာမွာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူထုစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူထုအစိုးရဟာ ဆႏ္ၵထြက္ျပတာေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရမွာက ေထာက္ခံသူေတြက ရွိၿပီးသား။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမားတစ္စု ဆႏ္ၵျပတာကိုလည္း အစိုးရဟာ ဂ႐ုစိုက္ခ်င္မွ ဂ႐ုစိုက္မယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ အစိုးရပိုင္းက အလုပ္သမားကို ကူညီသလို အလုပ္ ရွင္ေတြကိုလည္း ကူညီရမယ္ဆိုတာေတြက ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးေတြ ကို ေျပာတာလဲခင္ဗ်။ နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပေပးပါလား။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ အလုပ္ရွင္ဆိုတာက စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ က လူေတြကို ေျပာတာပါ။ အဓိက ဒီလူေတြဟာ လုပ္သားအမ်ား ႀကီးကို အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြေပါ့။ အစိုးရအေနနဲ႔ အခြန္ပိုင္းနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ ေပးျခင္းနဲ႔ သူတို႔ကို ကူညီႏိုင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုထဲမွာဆိုရင္ ဥပမာေပးရရင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆီမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စက္မႈဇုန္ေတြကို မီးျဖတ္၊ လူေနအိမ္ေျခေတြကိုေတာ့ မျဖတ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြ လည္း ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ နည္းနည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတာေပါ့။

စက္မႈဇုန္ကို မီးျဖတ္လိုက္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ ျပႆနာရွိသြားတာ မွန္ေပမယ့္ လူေနအိမ္ေတြကို မီးသြားျဖတ္ ခဲ့ရင္ လမ္းေပၚထြက္လာမွာေတြ ရွိတာကိုး။ အလုပ္ရွင္ေတြက လမ္းေပၚ မတက္ၾကဘူးေလ။

ျပႆနာက ဒီလိုစဥ္းစားပံုမ်ဳိးေတြဟာ ခဏပန္းေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာ မေကာင္းပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေတာ့ စက္မႈဇုန္ေတြကို မီးျဖတ္တာမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္တာကို အစိုးရ အေနနဲ႔ သတိထားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ခုနက ေျပာျပတဲ့ လုပ္အား ကို အေျချပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ အမွားအယြင္း မခံၾကဘူး။ အဲဒီလို အပိုင္းေတြမွာဆိုရင္ မီးျဖတ္ေတာက္ပစ္မယ့္ သူေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုေနရာေတြကို မီးျဖတ္မွာလဲ။ ဘယ္ေနရာေတြကို ေတာ့ မီးမျဖတ္ဘူးလဲ။ ဒီလိုဟာေလးေတြကအစ အစိုးရပိုင္းက စဥ္းစားေပးဖို႔ေပါ့။ ဒါဟာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဒီက႑ေတြကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပးမလဲဆိုတာ ထည့္စဥ္းစားေပးဖို႔ ေပါ့။ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ကလည္း အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြမွာ စဥ္းစားေပးဖို႔။ စီမံ/ဘ႑ာ ဆိုရင္ အျမတ္ခြန္ရွိတယ္။ အေကာက္ခြန္လည္း ရွိတယ္။

အေကာက္ခြန္က်ေတာ့ သူမ်ားေတြ မစဥ္းစားၾကတဲ့ ဟာက အျခားလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြက အေကာက္အခြန္ တစ္ခါပဲ သြားတယ္။ ဒီလုပ္သားအမ်ားအျပားကို အသံုးျပဳေနတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြေပါ့၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြေပါ့။ သူတို႔က အေကာက္ခြန္ ႏွစ္ခါ သြားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရ အေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဘယ္လိုအပိုင္းေတြမွာ ေျဖေလ်ာ့ေပးမလဲေပါ့။

ျပည္ပကေန၀င္လာတဲ့ေနရာမွာ အခြန္ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ေပးမလား၊ ျပည္ပကို အထြက္မွာ အခြန္ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ေပး မလားေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ အလိုအရေတာ့ အထြက္မွာ ေျဖေလ်ာ့ေပး မွာေပါ့။ ဒီပစ္ၥည္းေတြဟာ ဘာနဲ႔မွ ေရာၿပီး သယ္သြားႏိုင္စရာမွ မရွိဘူး။ အေကာက္ခြန္ဌာနဘက္ကလည္း လုပ္လို႔ ရတဲ့၊ လုပ္ ေပးႏိုင္တဲ့ ဟာေတြ ရွိပါတယ္။ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း ကိုင္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရင္ေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ခံေတာ့ေပါ့ဗ်ာ။ ေစာင့္ ေတာ့ေပါ့။

ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ျပႆနာက တစ္ရက္ပိုၿပီး ေစာင့္လိုက္ ရတယ္ဆိုရင္ ရာနဲ႔ ခ်ီ၊ ေထာင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ ေဒၚလာေတြ ဆံုး႐ႈံးကုန္ရ တယ္။ ႏွစ္ရက္ပိုေစာင့္ရရင္ ပိုနစ္နာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံမွာလို မေစာင့္ရတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြက ပို႔ေနတာေတြလည္း ရွိေနတာကိုး။

 

ေမာ္ကြန္း။  ။ အခု အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအသစ္ဟာ ၁၀ ဦးနဲ႔ အထက္ လုပ္ငန္းေတြကို သက္ေရာက္ေစမယ္လို႔ ေၾက ညာထားတာဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးလို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေန ပါတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြအေပၚ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒမွာက ငါးဦးႏွင့္ အထက္ လုပ္ငန္းေတြကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္လို႔ ေျပာထားေတာ့ အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာက သတ္မွတ္ႏိုင္သည္လို႔ ျဖစ္ၿပီးရမည္လို႔ မဆိုထားဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားေသးတယ္။ ငါးဦးႏွင့္ အထက္ လုပ္ငန္းအားလံုး သတ္မွတ္ရမည္လို႔ လုပ္လိုက္ရင္ ဘယ္သူေတြ နစ္နာကုန္မလဲ။ ဆိုေတာ့ အခု အိမ္ဆိုင္ေလးေတြ၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ၾကတဲ့ဟာေတြ စသျဖင့္ အကုန္လံုးကို ထိ ခိုက္ကုန္မယ္။

ေကာင္းတာကေတာ့ အားလံုးကို အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ ဥပေဒေတြကို သတ္မွတ္ၿပီးရင္ တကယ္ေရာ စည္းၾကပ္ႏိုင္ၾကရဲ႕လားေပါ့။ ၁၀ ေယာက္ရွိတယ္၊ ၁၅ ေယာက္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို တကယ္ေရာ လိုက္ၾကည့္ႏိုင္ရဲ႕လားေပါ့။ ဒီ ဟာေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘဲနဲ႔ သတ္မွတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္က ပိုၿပီးနစ္နာရၿပီးေတာ့ မလိုက္နာတဲ့ လူေတြက  ေအးေဆးပဲ ဆက္ေနလို႔ ရတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒက အရာမေရာက္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး ျဖစ္သြားမွာေပါ့။

မူအရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အနည္းဆံုး အခေၾကး ေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈကို အလုပ္သမားတိုင္း ရသင့္တယ္လို႔ မူခ်ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရသင့္တဲ့ အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ နယ္ပယ္ေတြ က်ယ္လာေအာင္ ဆိုၿပီး ပထမအႀကိမ္ တုန္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၁၅ ဦးကေန အခု ၁၀ ဦးကို ေလွ်ာ့ ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ငါးဦးႏွင့္ အထက္ ဆိုတာနဲ႔လည္း ဒါဟာ ကိုက္ညီပါေသးတယ္။

ဒီေနရာမွာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရွင္းျပ တဲ့ဟာ တစ္ခု ရွိေသးတယ္။ သူ ရွင္းျပေတာ့မွ ႐ႈပ္ကုန္တာက သူတို႔က အေသးစားလုပ္ငန္းကို အလုပ္သမား ၃၀ အထိ သတ္ မွတ္လိုက္ၿပီတဲ့။ သူတို႔ဘက္က သေဘာထားကလည္း ၃၀ နဲ႔ သတ္မွတ္လို႔ သင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားလည္း ရွိေနတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ေျပာတာကို မယူ ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို လုပ္ခဲ့ရင္ က်ိန္းေသေပါက္ အလုပ္သမားေတြ ဘက္က အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာရွာႏိုင္တယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာ ႐ႈေထာင့္ေတြက လူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္ေတြက လူေတြကလည္း ထၿပီး ျပႆနာရွာႏိုင္ေသး တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္အရ ရခိုင္တင္မက အလုပ္သမား အေရးမွာပါ ျပႆနာ ရွာခံရရင္ ဒုက္ၡဟ ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ကြန္း။  ။ ဒါဆိုရင္ အာဆီယံေဒသတြင္းထဲကမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တိုင္းျပည္ေတြကို မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်တဲ့ တိုင္း ျပည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ နိမ့္က်ေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ဦးေဇာ္ဦး။  ။ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ လုပ္အားကို အေျချပဳတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကို ေရာင္း စားၿပီးေတာ့ ထိန္းထားရတဲ့ ႏိုင္ငံ။ ေနာက္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံေတြအားလံုးနဲ႔ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား မတူညီေနတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ မႈ ခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မိတ္ႏိုင္ငံေပါ့။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို လာၿပီး ပံုအပ္မယ္တို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီကေန ရသမွ် ယူမယ္တို႔ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အရင္တုန္းက အမ်ားႀကီး မရွိခဲ့ဖူးဘူး။

မိတ္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၃ က်မွ ဥပေရာပသမဂ္ၢက စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြင့္ေပးလိုက္ေတာ့မွ စၿပီး ရလာတာ။ ၿပီးရင္ ၂၀၁၆ က်မွ အေမရိကန္ထပ္ဖြင့္ေပးေတာ့ နည္းနည္းေလး ထပ္ရလာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ မိတ္ႏိုင္ငံ ရွာေဖြထားႏိုင္တာဟာ အမ်ားႀကီး ရွိမေနေသးဘူး။

အခု ဒီၾကားထဲမွာ ျပႆနာတစ္ခုက ရခိုင္အေရးကိစ္ၥ ထ ျဖစ္ေတာ့ မိတ္ႏိုင္ငံက ျပန္ေလ်ာ့သြားဖို႔ပဲ ရွိေနတယ္။ ထပ္တိုး လာဖို႔က မရွိဘူး။ ၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္အားက႑ဆိုတာကို ေျပာေနတာက အထည္ခ်ဳပ္ေလာက္ရွိတာ။ ဒီဟာနဲ႔ စေနရတာ။ လာအိုတုိ႔၊ ကေ္ၻာဒီယားတို႔၊ ဗီယက္နမ္တို႔မွာက အမ်ဳိးစံု ရွိေနၿပီ။

အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္အားကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ အထည္ ခ်ဳပ္တာကအစ ကြန္ပ်ဴတာဆင္တဲ့အထိ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံု ရွိေနၿပီ။ ဆမ္ေဆာင္းကုမ္ၸဏီဆိုရင္ ဗီယက္နမ္မွာေပါ့။ ကုန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်စ္ပ္ အေသးေလးေတြကို တပ္ဆင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အခုအခါမွာ ကြန္ပ်ဴတာအႀကီးႀကီးေတြ အထိ တပ္ဆင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီအလုပ္သမား ေတြပဲေနာ္။ ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္အားေစ်းကြက္ တိုးတက္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီး အေရွ႕ကို ေရာက္ သြားၿပီ။

ၿပီးတဲ့အခါ သူတို႔မွာက က႑ႀကီးက အႀကီးႀကီးပဲ။ လုပ္ အားက႑မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခန္႔ထားႏိုင္တာက အခုေလာ ေလာဆယ္မွာ ဒါေတာင္ အတည္မျပဳရေသးဘူးေနာ္။ လုပ္သား ဟာ ေလးသိန္းနဲ႔ ငါးသိန္းၾကားမွာပဲ ရွိေနတယ္။ မိတ္ကလည္း တစ္ႏိုင္ငံ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံပဲ ရွိေနတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္မႈ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အရမ္း သတိထားရတယ္။ တကယ္လို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ပိုၿပီး လုပ္လိုက္ရင္ မိတ္ေတြလည္း ေလ်ာ့ သြားႏိုင္တယ္။ ေစ်းႏႈန္းခ်င္း တူသြားရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အပ္မယ့္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို မလာေတာ့ဘဲ အျခားၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္သြားႏိုင္စရာေတြ ရွိတယ္။  တျခားႏိုင္ငံေတြမွာက အထည္ခ်ဳပ္မရွိလည္း သင္တန္းေလးေတြ သြားတက္ၿပီးေတာ့ အျခားလုပ္ငန္းေတြကို ၀င္လုပ္လို႔ ရတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာကသင္တန္းတက္ၿပီး အျခားအလုပ္ ေျပာင္းမယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ အဲဒီအလုပ္ေတြ ရွိမေနဘူး။ အထည္ခ်ဳပ္ရယ္၊ ဖိနပ္ ခ်ဳပ္ရယ္၊ စားေသာက္ကုန္ရယ္ ဒီေလာက္ရွိတာ။ လုပ္အား အေျချပဳလုပ္ငန္းဟာလည္း ေလးမ်ဳိးေလာက္သာ ရွိေသးတာ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြလို အမ်ားႀကီး ရွိမေနဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္ၿပီး ရွိမေနဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြကို ေတာင္းပန္ခ်င္တာက ဒီ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေရာက္ရွိေနတဲ့ အဆင့္ ဟာ ဒီေလာက္ပဲ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အျခားသူေတြကို အမီလိုက္ ႏိုင္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုေနပါေသးတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here