Home သံုးသပ္ခ်က္ စစ္မီးလ်ွံၾကားက ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

စစ္မီးလ်ွံၾကားက ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

256
0
Illustration-MAUNG NOE
Advertise Here

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္းက ပန္ဆန္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ UWSP ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယုိ ခ်န္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ ဘာျပႆ      နာကိုမွ ေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ မ်က္စိလည္႐ႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ပဲ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲႏုိင္ေအာင္ လည္း လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ လက္နက္ ကိုင္တုိက္ပြဲေတြ ပိုမုိျပင္းထန္လာၿပီး NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈဟာလည္း ယေန႔တုိင္ အေျဖမေပၚႏိုင္ေသး ေၾကာင္းနဲ႔ ဒုတိယ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက်င္းပေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္သစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ဖို႔လိုေနၿပီလို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ တယ္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ UWSP အဖြဲ႕  ဦးစီးၿပီး မုိင္းလား အဖြဲ႕ (NDAA) က ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး  NCA လက္မွတ္ထုိးထား ျခင္းမရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား ထိပ္သီးမ်ား ညီလာခံကေန ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္-

(၁) ‘ဝ’အဖြဲ႕ရဲ႕ ‘အေထြေထြ မူဝါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ား’စာတန္းပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ားကုိ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ဘုံသေဘာထားအျဖစ္ မွတ္ယူေၾကာင္း။

Advertise Here

(၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါဝင္ေရးမူကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်သည့္ ပုံစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း။

(၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးျပႆ      နာကုိ ေျဖရွင္း ရာတြင္ စစ္ေရးနည္းအားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း။

(၄) NCA ကုိ လက္မွတ္မေရးထုိးဘဲ ‘ဝ’အဖြဲ႕က ကမကထျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူေၾကာင္း၊ သမုိင္းဝင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစားထုိးျခင္းကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ တရားမွ်တမႈရွိေသာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အသစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း။

(၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း။

(၆) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ တြန္းအားေပး၍ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားခဲ့ေသာ စာ ခ်ဳပ္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အျမန္ဆုံး ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ ေရး တြန္းအားေပးရန္။

(၇) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ‘ရပ္ဝန္း တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း’ (One Belt One Road:OBOR) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ မည္ဟု ယူဆသည္။

Illustration-MAUNG NOE

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆူနာမီ

ပန္ဆန္းလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားရဲ႕ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ NRPC ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေရး အတြက္ ျပင္ဆင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးၾကားမွာ ဆူ နာမီငလ်င္ လႈပ္ခတ္လုိက္သလုိ လႈပ္ရွားယမ္းခါသြားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ NCA မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကားမွာလည္း ဂယက္႐ုိက္ခတ္သြားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ ‘ဝ’အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံက NCA စာခ်ဳပ္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ဘဲ ေက်ာခုိင္းစြန္႔ခြာသြားၿပီလား၊ NCA နဲ႔ မတူတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြေတာ့မွာလား။ ဒီလုိဆုိရင္ ၿဃဗ စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျချပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ မပါဝင္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာလား စသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ပအုိဝ္းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယကႀကီး ဦးခြန္ဥကၠာကေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ႀကီးႏွစ္ဖြဲ႕ရဲဲ႕ အင္အား၊ အဆင့္ေနရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၊ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈ အေနအထားအရ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးေတြဟာ က်ဥ္း ေျမာင္းအားနည္းတယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း NCA မဟုတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ရွာေဖြႏုိင္ ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာၾကဟန္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေဟာင္းက သုံးမရလုိ႔ စြန္႔ပစ္မယ္ဆုိရင္ လမ္းေၾကာင္းေဟာင္း မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အင္အားစုေတြကုိ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ သလုိ ျဖစ္သြားရင္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ပူးေပါင္းရွာေဖြဖုိ႔ လုိပါတယ္။ လမ္း ေၾကာင္းေဟာင္းရဲ႕ ေကာင္းေမြေတြ ယူ၊ ဆုိးေမြေတြကုိ ပစ္ပယ္ျပဳ ျပင္ၿပီး လမ္းသစ္ရွာ ေဖာက္ၾကရမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ဒါကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိယ္တုိင္ ေတြ ေဝမေနဘဲ ျပတ္သားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြညႇိ ႏႈိင္းၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းၫြန္႔လြင္ကေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းက ခြဲထြက္ျခင္းကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒါ ေပမဲ့ NCA ကုိ ပုံေဖာ္ရာမွာ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ သဘာဝမက်မႈမ်ား၊ လမ္းညႊန္အတုိင္း မေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား လည္း အမွန္တကယ္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒါေတြက NCA လက္မွတ္ မထုိးေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္သင့္တဲ့ ကိစၥဆိုတာ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တကယ္ရခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ဘက္က ျပင္ဖုိ႔ လုိသလုိ သူ႔ကုိလည္း ျပဳျပင္ေအာင္ တုိက္တြန္းၾကရမွာပဲလုိ႔ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကေတာ့ ေရွ႕မွာ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႕က ထုိး၊ ေနာက္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႕က ေစာင့္ၾကည့္၊ ကုိယ့္အျမင္နဲ႔ ကုိယ္ ရပ္တည္ေနၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႔တစ္ ေလွ်ာက္လုံး ရပ္တည္ထားတဲ့ တူညီတဲ့ အေျခခံကေတာ့ အားလုံး ပါဝင္ေရးပဲ။ အခု ပန္ဆန္းညီလာခံမွာ လက္မွတ္မထုိးဘူးဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႀကီး ခ်လုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးက ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ခက္သြားၿပီေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္မွတ္မထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအၾကား ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံး လက္ခံႏုိင္တဲ့ ဘုံသေဘာထားတစ္ရပ္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ေစခ်င္ တယ္လုိ႔ အဆုိျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္း ကလည္း KIO အဖြဲ႕အစည္းဟာ ၁၉၉၄ ကတည္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစ္လုိ႔ ဒီစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံၿပီး အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ထင္ေၾကာင္း အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အရင္လုပ္ၾကဖုိ႔ KIO က ကမ္းလွမ္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NCA မေပၚခင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စၿပီး စစ္ျဖစ္ေနတာ အခု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပင္လုံညီလာခံ ကာလမွာလည္း ဆက္ျဖစ္ေနတာ ပါပဲ။ ဒီေနာက္ပုိင္း ပန္ဆန္းထိပ္သီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ဆုိတာ အခုမွ ေပၚလာတာပါ။ ေျပာခ်င္တာ NCA စာခ်ဳပ္ မပါလည္း အပစ္ရပ္ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆုိလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားရွိဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္လုိ႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက လည္း ပန္ဆန္းညီလာခံက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပုံစံသစ္ဆုိသည္မွာ မည္သည့္ပုံစံမွန္း မသိရေသးေၾကာင္း၊ အစုိးရ ၏ မူဝါဒသည္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကုိ ဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA တြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရးအထိ ႏုိင္ငံ ေရးလမ္းျပေျမပုံ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ သုံးသပ္စဥ္းစား ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမတူသည့္တုိင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟု ထူေထာင္ေရးပန္းတုိင္ တူရန္သာ လုိအပ္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

 

မႈန္ဝါး႐ႈပ္ေထြးလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား

တကယ္ေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ သေဘာထားအရ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပင္လုံညီလာခံကုိ ပစ္ပယ္ တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေရးကုိ မူအရ ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး စစ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္ဖိအားေပးျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ထားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ ဆင့္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါဝင္ ခြင့္ရရွိေရးကုိလည္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး တန္း တူညီမွ်တဲ့ ပုံစံနဲ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းလုိက္  ပါတယ္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သေဘာမက်၊ လက္မခံႏုိင္တာ အဓိကအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ စာခ်ဳပ္နဲ႔ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ထားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ အဆင့္ဆင့္မွာ NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မျပဳဘူးလုိ႔ အစုိးရ နဲ႔ တပ္မေတာ္က တားဆီးကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒီသေဘာထား အရ NCA လက္မွတ္ထုိးမထားတဲ့ UNFC က ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဝ၊ မုိင္း လား အုပ္စုဟာ ျမန္မာျပည္မွာ အင္အားအႀကီးမားဆုံး တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထုိးၿပီးခ်ိန္က ယေန႔တုိင္ ၂၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္ေရးထိေတြ႕ မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ဘဲ အစုိးရနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထုိးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္မေပးႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ လက္မခံႏုိင္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ NCA စာခ်ဳပ္ဆုိတာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ေဆြး ေႏြးသေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဝ၊ မုိင္းလား အဖြဲ႕ေတြကုိ ဖိတ္လည္း မဖိတ္၊ ပါစရာလည္း မလုိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီးသား အဖြဲ႕ေတြလုိ႔ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က သေဘာထားခဲ့ ၾကတယ္။ အခုမွ NCA စာခ်ဳပ္ အတင္းလက္မွတ္ထုိးခုိင္းေတာ့ သူတုိ႔သေဘာထား မပါဝင္ခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးလုိတဲ့ ဆႏၵ မရွိတာ သဘာဝက်ပါတယ္။

တကယ္တမ္း သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးပြဲႀကီး က်င္းပၾကတဲ့အခါမွာလည္း UNFC အဖြဲ႕ဝင္  ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ ရွစ္ဖြဲ႕ကသာ လက္မွတ္ထုိးၿပီး က်န္တဲ့ ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္မထုိးခဲ့ၾကပါဘူး။ လက္မွတ္မထုိးတဲ့ ရွစ္ဖြဲ႕ဆုိတာက လည္း UNFC ထဲမွာ အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံး လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲရာမွာ ပါဝင္ခဲ့သူ ေတြ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာမွာ မပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းက လည္း တပ္မေတာ္က အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ မူအရ လက္မခံခဲ့လုိ႔ ပါ။ ကုိးကန္႔ (MNDAA)၊ ပေလာင္ (TNLA)၊ ရခုိင္ (AA) တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ ‘လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ပါမယ္’လုိ႔ ဝန္ခံ ကတိျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးကုိ ဘယ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ တပ္မေတာ္ က မေတာင္းဆုိဖူးပါဘူး။ ဒီသုံးဖြဲ႕ ပါဝင္ခြင့္ မရခဲ့တဲ့အတြက္ က်န္ UNFC အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ကလည္း NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္ေရးထုိးျခင္း မျပဳခဲ့ၾကတာပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံး NCA အလ်င္အျမန္ လက္မွတ္ထုိးၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္အၾကာက စၿပီး NCA လက္မွတ္မထုိးတဲ့ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားနယ္ ေျမေတြကုိ တပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ႀကီးေတြ ဆင္ႏႊဲခဲ့ ပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ မူဆယ္စစ္ ဆင္ေရး၊ ေလာက္ကုိင္ထုိးစစ္စတဲ့ စစ္ပြဲေတြ မီးခုိးမဆုံး မုိးမဆုံး ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါပဲ။ ဒီေနာက္ခံကားေပၚမွာ ေျမာက္ပုိင္း ထိပ္သီးမ်ားရဲ႕ ‘ပန္ဆန္းညီလာခံ’ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိခဲ့သလုိ ‘ပန္ဆန္းညီလာခံ’ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ပင္လုံညီ လာခံကုိ စြန္႔ပယ္ျခင္း မဟုတ္သလုိ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆ      နာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းေရးမူကုိလည္း ပစ္ပယ္တာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္မီးကုိ ပုိမုိေတာက္ေလာင္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အဟန္႔အတားျပဳေနတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ အစား ထုိးႏုိင္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ဝုိင္းဝန္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ဖုိ႔ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈေတြ အားလုံး ရပ္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ သလုိ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံး တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ခြင့္ရေရးကုိလည္း အာမခံ ခ်က္ေပးဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလုိသေဘာထားမ်ဳိးကုိ NCA မွာ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳခဲ့တဲ့ UNFC အဖြဲ႕က UPDJC အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတာ ငါးလနီးပါး ရွိခဲ့ပါ ၿပီ။ UNFC အေနနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ဖုိ႔ အေျခခံသေဘာထား ရွစ္ခ်က္ကုိ တင္ျပထားကာ ဒီအခ်က္ အလက္ေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီၿပီးမွ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကဖုိ႔ အဆုိျပဳတင္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လအခ်ဳိ႕ၾကာတဲ့တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ခဲ့ဘဲ စစ္ပြဲေတြ သာ အရွိန္အဟုန္ႀကီးစြာ တုိးပြားမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစစ္ပြဲ မီးေတာက္မီးလွ်ံေတြၾကားက ထြက္ေပၚလာတဲ့အေလ်ာက္ ပန္ ဆန္းညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ ေလသံဟာ အတန္အသင့္ ျပင္း ထန္မာေက်ာဟန္ ရွိေပမယ့္ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာပဲ တည္ရွိေနဆဲပါ။

မတ္ ၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ UNFC အဖြဲ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကရာမွာေတာ့ အစုိးရကုိ အဆုိျပဳတင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီၿပီးမွသာ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ သေဘာ တူခဲ့ၾကပါတယ္။ ပန္ဆန္းညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔ ေနာက္က်ၿပီးမွ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတာပါ။ မတ္ ၆ ရက္မွာေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ကုိး ကန္႔-ေလာက္ကုိင္ေဒသတစ္ခြင္လုံး ဗုံး၊ အေျမာက္သံေတြ ဟိန္း ညံ႐ႈပ္ေထြးေနပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ မႈန္ဝါးေနဆဲပါ။

 

၂၀၁၇-ဧၿပီလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၅)မွ သုံးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here